Södertörnsgruppen

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Södertörnsgruppen
(SDTG)
Södertörnsgruppen vapen.svg
Vapensköld för Södertörnsgruppen tolkad efter dess blasonering.
Datum 2000–
Land Sverige Sverige
Lojalitet Försvarsmakten
Försvarsgren Marinen
Typ Hemvärn (2000–)
Storlek Utbildningsgrupp
Del av MD M (2000–2005)
Amf 1 (2006–)
Förläggningsort Berga
Marsch På vakt vid Östersjön (G. Wickström)
Webbplats Officiell webbsida

Södertörnsgruppen (SDTG) är en svensk utbildningsgrupp inom Försvarsmakten som verkat sedan år 2000. Förbandets stab är förlagd inom Haninge garnison i Haninge, Södermanland.

Historik[redigera | redigera wikitext]

Som ett led i försvarsbeslutet 2000 avvecklades försvars- och militärområdena den 30 juni 2000 och från och med den 1 juli 2000 organiserades i dess ställe Militärdistrikt. Därmed avvecklades bland annat Stockholms försvarsområde (Fo 44). De nya Militärdistrikten motsvarade geografiskt sett de gamla militärområdena. Den stora skillnaden var att militärdistrikten var den lägsta nivån där chefen var territoriellt ansvarig. Inom militärdistrikten organiserades militärdistriktsgrupper, i regel en för varje län. I Stockholms län organiserades den 1 juli 2000 Livgardesgruppen och Södertörnsgruppen, där Södertörnsgruppen är en direkt arvtagare till Södertörns marinregemente (SMR).

Den 31 december 2005 avvecklades Militärdistriktsorganisationen (som en efterverkning av försvarsbeslutet 2004) och militärdistriktsgrupperna bytte namn till utbildningsgrupp och underställdes ett utbildningsförband. Detta medförde att Södertörnsgruppen (SDTG) överfördes från Mellersta militärdistriktet (MD M) till att bli en enhet inom Första amfibieregementet (Amf 1) från och med den 1 januari 2006.

Verksamhet[redigera | redigera wikitext]

Södertörnsgruppens stab är samgrupperad med övrig militärverksamhet inom Haninge garnison. Chefen Södertörnsgruppen (SDTG) är direkt underställd chefen Första amfibieregementet (Amf 1)både vad gäller produktionsledning av hemvärnsförbanden samt insatsledning i östra delen med skärgården i Stockholms län. Södertörnsgruppens (SDTG:s) nuvarande uppgifter är att utbilda, organisera och administrera hemvärnsförbanden östra delen med skärgården i Stockholms län. Gruppen skall vidare stödja frivilliga försvarorganisationer samt vara beredd att leda insatser till stöd för samhället i övrigt.

Organisation[redigera | redigera wikitext]

Södertörnsgruppen administrerar och utbildar sedan 1 januari 2012 två hemvärnsbataljoner, Roslagsbataljonen (28.hvbataljonen) och Södertörnsbataljonen (29.hvbataljonen). Vilka båda är så kallade marina hemvärnsbataljoner (Nationella skyddsstyrkorna) och har till exempel utrustning som stridsbåt 90H.

Roslagsbataljonen[redigera | redigera wikitext]

 • 28:e hemvärnsbataljonsstaben
 • 28:e hemvärnsledningsplutonen
 • 281:a hemvärnsinsatskompaniet
 • 282:a hemvärnsinsatskompaniet
 • 283:e hemvärnsbevakningskompaniet
 • 284:e hemvärnsflyggruppen
 • 285:e hemvärnsbåtplutonen

Södertörnsbataljonen[redigera | redigera wikitext]

 • 29:e hemvärnsbataljonsstaben
 • 29:e hemvärnsledningsplutonen
 • 291:e hemvärnsinsatskompaniet
 • 292:e hemvärnsinsatskompaniet
 • 293:e hemvärnsbevakningskompaniet (Bevakningskompani Haninge kommun)
 • 294:e hemvärnsbåtkompaniet
 • 295:e hemvärnsflyggruppen
 • 296:e hemvärns-CBRN-plutonen
 • 297:e hemvärnsmusikkåren

Musikkår[redigera | redigera wikitext]

Hemvärnets Musikkår Södertörn

Traditioner och fana[redigera | redigera wikitext]

Södertörnsgruppen (UG 66) är sedan 1 juli 2000 arvtagare till traditioner och minne av Södertörns marinbrigad (SMB). Något som senare tagits över av bataljonerna. Roslagsbataljonen är traditionsbärare för Roslagens marinbrigad (RMB), och Södertörnsbataljonen Södertörns marinbrigad (SMB).

Förbandschefer SDTG[redigera | redigera wikitext]

 • 2000–2003: Major Lars Sandelin
 • 2003–2004: Lena Heilborn (tillförordnad chef)
 • 2004–2005: Överstelöjtnant Carl Henrik Arbman
 • 2005–2007: Överstelöjtnant Göran Rosenblad
 • 2007–20??: Överstelöjtnant Hans Zettergren
 • 2014-2017: Överstelöjtnant Adam Camél
 • 2017-idag: Kommendörkapten Per Flyghed

Bataljonschefer Södertörnsbataljonen[redigera | redigera wikitext]

 • 2006–2009: Överstelöjtnant Göran Ohlsson
 • 2009–2012: Överstelöjtnant Johan Adolphson
 • 2012–2014: Överstelöjtnant Bennet Remnås
 • 2014–idag: Göran Reuterdahl

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]


Skrift[redigera | redigera wikitext]

 • Braunstein, Christian; Birke, Sune (2011). Sveriges marina förband under 1900-talet. Växjö: Staffan Bengtsson. sid. 124. ISBN 978-91-976220-5-9 

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]