Helge å

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Bro över Helge å i Broby med Östra Broby kyrka i bakgrunden
Helge å vid Nyehusen
Mynning (Gropahålet)
För vattendrag med snarlika namn, se även Helgeån.

Helge å, ibland Helgeån, är Skånes största vattendrag. Åns källflöden finns i det myrrika urbergsområdet på sydsvenska höglandet i trakten av Rydaholm i Jönköpings län och sjön Femlingen i Kronobergs län. Helge å rinner ut i HanöbuktenSkånes östkust.[1]

Den totala längden är knappt 200 kilometer och fallhöjden ungefär 160 meter. Avrinningsområdet har en yta av 4 750 km² och årsmedelflödet är cirka 45 m³/s med stora naturliga variationer i vattenföring över året. De åtta vattenkraftverken i ån har en kapacitet på 34 MW och levererar ungefär 128,7 GWh per år (2013). I november 2010 brast dammvallen på Hästberga Kraftverk (tillhörande Brittedals Kraftproduktion AB). Den framforsande vattenmassan spolade bl.a. med en vägbro (Vägen mellan Osby-Verum) vid Hörlinge. Stora materiella skador uppstod men ingen människa kom till skada.

Genom en rad sjöar rinner ån först västerut och sedan söderut förbi (eller genom) Delary, Osby, Broby, Knislinge och Kristianstad. Vid Kristianstad rinner ån ut i Hammarsjön och vidare ned mot Yngsjö, där den förgrenar sig. En gren rinner norrut genom Graften mot Åhus där den mynnar i Åhus hamn.

Denna gren var tidigare åns enda utlopp, men på 1770-talet bröt ån igenom vid Yngsjö, där nu huvudloppet flyter[2] i sydostlig riktning, passerar Yngsjö och mynnar ut vid Nyehusen. Mynningen bär namnet Gropahålet.

Biflöden är, från vänster, Kilingaån och Bivarödsån, samt från höger Almaån, Vinnö å, Vramsån och Forsakarsbäcken.

Historia[redigera | redigera wikitext]

1026 inföll slaget vid Helgeå, då Knut den store av Danmark besegrade den svenske kungen Anund Jakob och den norske kungen Olav Haraldsson.

Mängder av död fisk påträffades i Helge å under 1960-talet eftersom Broby Industri låtit sitt avloppsvatten rinna rakt ut i ån.

Noter[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ ”Helgeån 2011, med långtidsdiagram 1973–2011. Kommittén för samordnad kontroll av Helgeån”. 25 maj 2012. Arkiverad från originalet den 17 september 2017. https://web.archive.org/web/20170917200705/http://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/SiteCollectionDocuments/Sv/miljo-och-klimat/tillstandet-i-miljon/regionala-program/sotvatten/samordnad-recipientkontroll/Helgean_2011.pdf. Läst 17 september 2017. 
  2. ^ Carlquist, Gunnar (red.) (1932). Svensk uppslagsbok. Malmö: Svensk Uppslagsbok AB:s förlag, band 12 s. 957.

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]