Klimatlagstiftning

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Klimatlagstiftning är miljörättsliga lagar och förordningar som handlar om att minska utsläpp av växthusgaser och förbränning av fossila bränslen. Syftet att begränsa olika former av klimatförändring till följd av den pågående globala uppvärmningen. Som en del i olika länders klimatpolitik har många klimatlagar införts under årens gång och är under övervägande att införas av lagstiftare runt om i världen.

Internationella avtal[redigera | redigera wikitext]

Nationell lagstiftning på klimatområdet har ofta en grund i internationella avtal och överenskommelser, främst:

Dessa avtal har i sin tur sin grund i prognoser som har presenterats för politiker bland annat av forskare i FN:s klimatpanel, bildad 1988.

Europeiska unionen[redigera | redigera wikitext]

Huvudartikel: Europeiska klimatlagen

I mars 2020 föreslog Europeiska kommissionen en europeisk klimatlag för att reglera ramarna för att uppnå klimatneutralitet fram till 2050. Förslaget måste godkännas av Europaparlamentet och Europeiska unionens råd innan det träder i kraft.

Sverige[redigera | redigera wikitext]

Ansvar för svensk klimatlagstiftning ligger bland annat på Miljö- och jordbruksutskottet i riksdagen. Regeringens propositioner på området skrivs bland annat av Sveriges klimat- och miljöminister, och bereds av Miljö- och energidepartementet.

Miljömål 2010[redigera | redigera wikitext]

En proposition om de 16 nationella miljömålen antogs av riksdagen 2010, där begränsad klimatpåverkan är ett av målen.[1]

Klimatlagen 2017[redigera | redigera wikitext]

En ny klimatlag beslutades av riksdagen efter en omröstning den 15 juni 2017 genom 254 (S+M+MP+C+V+L+KD) röster för och 41 (SD) mot. Enligt den nya lagen ska varje kommande regering lämna en klimatredovisning och en klimathandlingsplan med sina budgetpropositioner. Som målsättning ska inte Sverige ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären senast år 2045.[2][3][4].

Källor[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Riksdagsförvaltningen. ”Svenska miljömål - för ett effektivare miljöarbete Proposition 2009/10:155 - Riksdagen”. www.riksdagen.se. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/svenska-miljomal---for-ett-effektivare-miljoarbete_GX03155#page_82. Läst 18 augusti 2018. 
  2. ^ Regeringskansliet: Riksdagen antar historiskt klimatpolitiskt ramverk, publicerad 15 juni 2017 [1]
  3. ^ Sveriges riksdag: Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige, Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2016/17:MJU24 [2]
  4. ^ ”Regeringen föreslår historisk klimatreform för Sverige”. Regeringskansliet. http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/02/regeringen-foreslar-historisk-klimatreform-for-sverige/. Läst 6 april 2017.