Hoppa till innehållet

Kvarteret Hornblåsaren

Kvarteren Hornblåsaren, Gardisten och Bajonetten, 1930.

Kvarteret Hornblåsaren är ett kvarterÖstermalm i Stockholm. Kvarteret begränsas av Linnégatan i norr, av Fredrikshovsgatan i väster, av Ulrikagatan i söder och av Strandvägen i öster. Kvarteret består av 18 fastigheter. Samtliga fastigheter är grönmärkta och bedöms av Stadsmuseet i Stockholm som "särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt".[1]

Historik och stadsplan[redigera | redigera wikitext]

Gällande stadsplan, fastställd 1941.

Tidigare låg här storkvarteret Terra Nova större som hade sitt namn efter skeppsvarvet Terra Nova. I slutet av 1800-talet bildades på en mindre del av Terra nova större (motsvarande Svea livgardes kaserner) kvarteret Trumman som i sin tur blev platsen för kvarteren Hornblåsaren och Gardisten. Kvartersnamnet Hornblåsaren minner om forna tiders revelj på Svea livgardes domäner från 1800-talet.

Idag existerar ett 60-tal kvartersnamn med militär anknytning som återspeglar den långa militära epoken på Östermalm. Hornblåsaren, belägen strax öster om Fredrikshov, är det ostligaste av Strandvägskvarteren och fick sin första stadsplan redan 1911 som reviderades 1922 samt 1940 (nu gällande). Kvarteret fick sin nuvarande bebyggelse huvudsakligen efter första världskriget och visar flera goda exempel för tidens hyreshusbyggande i enkel 1920-talsklassicism. Några fastigheter hann dock bebyggas strax före kriget bland dem Hornblåsaren 6 och Hornblåsaren 7.

Hornblåsaren 29, 30 och även 31 har en särställning bland kvarterets flerbostadshus. De byggdes enligt den stadsplan som fastställdes för kvarteret år 1922. Samtliga har från gatulinjen indragna fasader och förgårdar vilka är upphöjda motsvarande en våning. Ursprungligen var det tänkt att ett tiotal tomter i kvarteret skulle bebyggas på detta sätt med enfamiljshus och en mindre portvaktslägenhet i varje hus.[2]

Stadsplanens intention var att "skapa ett litet område för egna hem med rätt höga anspråk på utrymme och bekvämlighet."[2] Endast tre hus kom till utförandet dock inte som enfamiljshus utan som flerfamiljshus. De fick stilmässig enhetliga fasader mot Ulrikagatan. De upphöjda förgårdarna planterades och blev trädgårdar och terrasser. En liknande förgård har Hornblåsaren 34 som uppfördes 1933–1934 för Oscars församling och blev deras församlingshem.

Hornblåsarens fastigheter (urval)[redigera | redigera wikitext]

(I nummerordning)

Kvarteret på 1940-talet.

Bilder[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]