Hoppa till innehållet

Kvarteret Sergeanten

Strandvägen 35–41.
Kvarteret sett från sydost med Sergeanten 6 närmast.

Kvarteret Sergeanten är ett kvarterÖstermalm i Stockholm. Kvarteret begränsas av Riddargatan i norr, av Banérgatan i öster, av Strandvägen i söder och av Torstenssonsgatan i väster. Kvarteret består av åtta fastigheter, Sergeanten 1–8. Fastigheterna Sergeanten 1, 6, 7, 8 vetter mot Strandvägen och har en av arkitekt Johan Laurentz samkomponerad huvudfasad. De mot Strandvägen vettande husen, Strandvägen 35–41, är uppförda 1890–1892 och är ritade av Johan Laurentz.

De fyra fastigheterna på sydsidan av kvarteret har lika många byggherrar. Laurentz samordnade husen genom att låta nummer 37 bilda ett lätt förskjutet mittparti, betonat av ett högt och brant tak samt tre balkonger. Husens fasader är tegel, medan bottenvåningen och fönsteromfattningar är i puts. Synliga ankarslutar mellan tredje och fjärde våningen markerar bjälklagets plats.

Husens entréer är extra påkostade och i samtliga dessa lades svart- och vitrutiga golv och taken dekorerades rikligen. Samtliga entréer är dessutom särskilt utsmyckade, var och en i en särpräglad stil. I nummer 35 är väggarna marmorerade med gröna pilastrar försedda med valvbågar och i nummer 37 finns en grönmarmorerad bröstpanel med kraftiga kapitäl. I 39:an finns på vardera långväggen en landskapsmålning omgiven av två målningar föreställande allegoriska kvinnogestalter och i 41:an, på båda sidor om trappan, antika gudar skulpterade i gips.[1]

Arkitekterna

[redigera | redigera wikitext]

Ariktekt för kvarterets front mot Strandvägen var Johan Laurentz. Banérgatan 3 ritades av Oscar Holm, Riddargatan 68 och 72 av respektive Hjalmar Eriksson och J.A. Vallin, samt Torstenssonsgatan 4 av Anders Höög. Ariktekt för kvarterets front mot Strandvägen var Johan Laurentz. Banérgatan 3 ritades av Oscar Holm, Riddargatan 68 och 72 av respektive Hjalmar Eriksson och J.A. Vallin, samt Torstenssonsgatan 4 av Anders Höög.

Innan kvarteret Sergeanten bildades låg här storkvarteret Terra Nova Större, som sträckte sig ända upp till Storgatan och mellan Grev Magnigatan i väster och ungefär fram till dagens Oxenstiernsgatan i öster. På 1600-talet ägdes området av greven Anders Torstensson, på Petrus Tillaeus karta från 1733 kallat Grefe Torstensonske. På 1700-talet låg skeppsvarvet Terra nova i områdets västra del, intill Grev Magnigatan. Fram till 1880-talet hade här Andra livgardet sina kaserner och exercisplats. På den stora tomten fanns bara några få byggnader som revs i slutet av 1880-talet. Liksom kvarteret Sergeanten uppkallades grannkvarteren Korporalen, Beväringen, Kasernen, Lägret med flera efter den tidigare militära verksamheten.

Kvarteret genom tiden

[redigera | redigera wikitext]

Sergeantens fastigheter

[redigera | redigera wikitext]
Serganten 1, 8, 7 och 6 (Strandvägen 35–41).

Bebyggelsens kulturhistorisk klassificering

[redigera | redigera wikitext]

Fastigheterna Sergeanten 1, 6, 7 och 8 är blåmärkta av Stadsmuseet i Stockholm, vilket är det starkaste skyddet och innebär "att bebyggelsen bedöms ha synnerligen höga kulturhistoriska värden". Kvarterets övriga fastigheter är grönmärka och bedöms av Stadsmuseet som "särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt". [9]

Kvarteret mot Riddargatan sett från nordväst med Sergeanten 2 närmast.


Externa länkar

[redigera | redigera wikitext]