Hoppa till innehållet

Kvarteret Tofslärkan

Kvarteret Lärkan 1909 med nuvarande Tofslärkan inom röd ram.

Kvarteret Tofslärkan är ett kvarter i LärkstadenÖstermalm i Stockholms innerstad. Kvarteret bebyggdes mellan åren 1909 och 1914 med townhouses efter engelsk förebild och omges av Tyrgatan i söder, Valhallavägen i öster, av Verdandigatan i söder och av Odengatan. I sydost ligger en del av parken Balders hage. Inom kvarteret finns tre ambassader: Lettlands, Estlands och Botswanas.

Tomt för blivande Tofslärkan 11 och 12, vy västerut på 1890-talet.

Kvarterets storlek och läge fastställdes i samband med stadsplaneringen för området på 1880-talet som i sin tur initierats av Lindhagenplanen. Området låg i stadens utkant. På platsen fanns en ödslig bergsknalle som, med undantag av några ruckel, var obebyggd, vilket framgår på ett fotografi från 1890-talet. I en stadsplan från 1902, upprättad av arkitekt Per Olof Hallman, bildades till en början ett enda stort långsmalt kvarter vilket kallades Lärkan. Det styckades i 51 fastigheter (Lärkan 2–52, nr 1 fanns inte) med storlekar mellan drygt 270 och 550 kvadratmeter. 1907 antogs en ny stadsplan i vilken storkvarteret Lärkan delats upp i fyra mindre kvarter som fick namnen (från öst till väst): Piplärkan, Sånglärkan, Trädlärkan samt Tofslärkan. Kvarteren åtskildes av 12 meter breda gator samtidigt behölls den ursprungliga fastighetsstrukturen och -storleken som fortfarande finns kvar idag.

I början av år 1908 startade planerings- och sprängningsarbetena. I februari 1909 inleddes auktionerna av de 51 villatomterna i kvarteret Lärkan. Det infann sig 150 spekulanter och 41 tomter såldes omgående. Köpet skulle dock först godkännas av drätselkammaren [1] Det var vanligt att arkitekter eller byggmästare köpte tomter i lärk-kvarteren eftersom de var insatta i stadens framtida byggplaner. De första villorna stod färdiga 1910 och inom enbart fyra år var hela kvarteret bebyggt. Lärk-kvarterens namn är fågelrelaterade och anknyter till områdets liknande namn som Domherren, Flugsnapparen, Lövsångaren, Näktergalen, Skatan, Sädesärlan, Trasten och Vakteln.

Kulturhistorisk bedömning och arkitektur

[redigera | redigera wikitext]
Raden Tofslärkan 2–7 enligt en illustration i Svenska Dagbladet 1912.

Kvarteret Tofslärkan består av 14 fastigheter. Inom kvarteret finns sju av Stadsmuseet blåklassade fastigheter (Tofslärkan 2–7 och Tofslärkan 11), vilket innebär "att bebyggelsen bedöms ha synnerligen höga kulturhistoriska värden". Resterande är grönklassade och anses av Stadsmuseet vara "särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt".[2] Arkitekturen är nationalromantiken med inslag av jugend.

Intressant är den blåklassade raden Tofslärkan 2–7 med samkomponerade fasader mot Odengatan. På arkitekt Folke Zettervalls initiativ kom berörda byggherrar, arkitekter och byggmästare överens om att åstadkommer en enhetlig gatubild för villorna längs med Odengatan 3–13. Det var en nyhet i Lärkstaden och en reaktion mot den allt för individuella arkitekturen som dittills präglat lärk-kvarterens stadsvillor vilka kritiserats av samtiden att vara ”brokig”. Man enades om att använda fogstruket mörkrött Helsingborgstegel till fasaderna och för övrigt ungefär samma utseende, dock med tillräcklig individuell variation. Zettervalls egen villa (Tofslärkan 7) stod först färdig och skulle utgöra förebild för de övriga.[3]

Byggherrar, boende och verksamheter (urval)

[redigera | redigera wikitext]

Målgruppen för nybyggarna i Lärkan var den välbeställda borgarklassen som önskade bo i eget hem i innerstadens närhet. Bland dem fanns arkitekter, ingenjörer, byggmästare, direktörer, läkare, högre tjänstemän och grosshandlare vilket även återspeglas i Tofslärkans byggherrar.

Byggherrar:

Boende och senare ägare:

Verksamheter:

Ambassader:

Förteckning över fastigheterna i kvarteret Tofslärkan [4][5]

[redigera | redigera wikitext]
Bild
Fastighet

Adress

Byggår (inflyttning)

Arkitekt

Byggherre

Byggmästare
Tofslärkan 1 Verdandigatan 2 1913 Ivar Engström Wilhelm Blomberg Ivar Engström
Tofslärkan 2 Odengatan 13 1914 Victor Bodin Gustaf Alfred Johansson Gustaf Alfred Johansson
Tofslärkan 3 Odengatan 11 1912 Victor Bodin Hjalmar Nilsson Wadstrand Hjalmar Nilsson Wadstrand
Tofslärkan 4 Odengatan 9 1913 Hugo Jahnke Karl Isak Edblom Richard Edblom
Tofslärkan 5 Odengatan 7 1912 Gustaf Linden & Osvald Almqvist N. Persson N. Persson
Tofslärkan 6 Odengatan 5 1914 Folke Zettervall Richard Edblom Richard Edblom
Tofslärkan 7 Odengatan 3 1910 Folke Zettervall Folke Zettervall Frithiof Dahl
Tofslärkan 8 Valhallavägen 58 1911 Albin Brag Johan Arvedson Georg Hesselman
Tofslärkan 9 Tyrgatan 13 1910 Thor Thorén John Klingspor Carl Eugen Öfverberg
Tofslärkan 10 Tyrgatan 11 1912 Hagström & Ekman Richard Edblom Richard Edblom
Tofslärkan 11 Tyrgatan 9 1911 Erik Hahr Ludvig Linder D. Thorsén
Tofslärkan 12 Tyrgatan 7 1911 Erik Ulrich Carl Johan Ulrich Carl Eugen Öfverberg
Tofslärkan 13 Tyrgatan 5 1910 Erik Josephson Gunnar Jacobsson Andreas Nordström
Tofslärkan 14 Tyrgatan 3 1912 Nils Lovén Frans Albert Andersson Frans Albert Andersson
  1. ^ Frithiof Dahl – den seglande byggmästaren, sida 37
  2. ^ Stadsmuseets interaktiva karta för kulturmärkning av byggnader i Stockholm.
  3. ^ Svenska Dagbladet: Lärkstadens blifvande fasad mot Odengatan, publicerad 13 april 1912.
  4. ^ SSMs Byggnadsinventeringar
  5. ^ RAÄ:s bebyggelseregister för kvarteret Tofslärkan

Externa länkar

[redigera | redigera wikitext]