Fältöversten

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Fältöversten vy mot öst från Valhallavägen, 2009.

Fältöversten är ett kombinerat köpcentrum och bostadskvarter beläget i stadsdelen Östermalm i Stockholm. Bebyggelsen består i markplan av ett köpcentrum med föreningslokaler och samhällsservice samt av ett däröverliggande terrassplan med fem bostadshus. Kvarteret Fältöversten har en trekantig form och begränsas av Värtavägen, Valhallavägen och Erik Dahlbergsallén i anslutning till Karlaplan. Fältöversten är även namnet på kvarteret, i grannskapet finns liknande kvartersnamn med militär anknytning som Furiren, Trumslagaren och Ryttaren. År 2008 ombildades de 534 lägenheter till bostadsrätter.

Historik[redigera | redigera wikitext]

"Gropen" 1957, vy mot norr

Fram till 1200-talet var marken kronopark som Magnus Ladulås skänkte då till Sankta Clara klosterorden. Under lång tid var området betesmark. På 1600-talet bodde här sjöfolk och militärer. Området behöll länge en lantlig prägel, kogubbarna och deras djur fanns ända in på 1870-talet och vid gatorna låg stall och ladugårdar.[1] Vid dagens kvarteret Fältöversten låg Ladugårdslandstull.

I samband med Lindhagenplanen i slutet av 1800-talet beslöt man att anlägga en vinkelboulevard, Karlavägen-Karlaplan-Narvavägen. Norr om Karlavägen drogs Valhallavägen fram. 1915 var området fortfarande obebyggt, men under 1920- och 1930-talen uppfördes bebyggelse i omkringliggande kvarter.

Den stora triangelformade tomten mellan Karlaplan och Valhallavägen (den så kallade "Gropen"), förblev kvar som en kåkstad med skjul, bensinstation, bilhandel, garage och liknande. Marken ägdes av svenska staten fram till 1968 och som ett led i ett markbyte blev Stockholms stad ägare.[2]

Stockholms stads fastighetskontor utarbetade sedan ett program för kvarterets bebyggelse. Staden utformade även en anbudstävling för både uppförandet som förvaltning av nybebyggelsen, där fastighetsnämnden svarade för den slutliga anbudsprövningen och utsåg tomträttshavaren,[3] som blev AB Familjebostäder. I samband med att kvarteret Fältöversten bildades ändrades 1972 även Erik Dahlbergsgatans del söder om Valhallavägen till Erik Dahlbergsallén.

Byggnaden[redigera | redigera wikitext]

"Fältöversten" 2009, vy mot norr
Huvudentrén från Karlaplan

Det skulle dröja ända fram till år 1971 innan kvarteret röjdes och arbeten med den nya bebyggelsen började. Byggherren var AB Familjebostäder, arkitekt var Lennart Bergström Arkitektkontor (efter ett tävlingsförslag av Carl Nyrén) och byggnadsentreprenör var BPA Byggproduktion AB. Byggprojektet Fältöversten var unikt i sitt slag för sin tid, med bostadshus och med ett kommersiellt och socialt servicecentrum, allt i en enda integrerad kvartersbyggnad.

Anläggningen består av sju till åtta våningar höga bostadshus i fem med Valhallavägen parallella rader. Dessa är ställda på ett terrassplan, en ”platta” som upptar hela kvarteret. Mellan huslängorna anordnades planterade innergårdar med lekplatser. I undervåningarna ligger Karlaplans tunnelbanestation och parkeringsdäck. Däröver en galleria med ett 60-tal kommersiella lokaler samt samhällig och kulturell service. Även en expedition för kvarterspolisen och en av Stockholms första samordnade sociala servicecentraler fanns i början. Arkitekturen är stram, där rött tegel och horisontella band av balkongräcken i rött och rosa plåt dominerar utseendet. I centrumet arbetade vid öppnandet omkring 600 personer. Byggprojektet Fältöversten invigdes den 30 september 1973.

Fältöversten idag[redigera | redigera wikitext]

Under åren 1999-2002 skedde en upprustning av det kommersiella servicecentret. Åren 2002-2007 ägde Centrumkompaniet i Stockholm AB fastigheten Fältöversten 7. Den 1 september 2007 övertog företaget Boultbee AB Centrumkompaniet från Stockholms Stadshus AB. Köpet omfattade tio köpcentra med cirka 1 200 bostadslägenheter inom Stockholmsområdet för drygt 10,4 miljarder kronor, däribland även fastigheten Fältöversten 7.

Genom tredimensionell fastighetsbildning skapades en ny fastighet med beteckningen Fältöversten 8 som omfattar samtliga bostäder ovanför terrassplanet. Den 21 maj 2008 köpte Bostadsrättsföreningen Fältöversten fastigheten Fältöversten 8 av ägaren Boultbee. Ändringen blev den enskild största ombildning av en fastighet som skett i Sverige. Bostadsrättsföreningen innehåller 534 lägenheter och köpeskillingen till Boultbee blev 1 048 miljoner kronor.[4]

I december 2011 förvärvade AMF Fastigheter gallerian.[5]

Bilder[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Stockholms gatunamn, sida 263
  2. ^ Stockholms stads fastighetskontor, "Kvarteret Fältöversten", sida 1
  3. ^ Stockholms stads fastighetskontor, "Kvarteret Fältöversten", sida 4
  4. ^ Uppgift enligt DN 2008-03-14
  5. ^ http://www.svd.se/naringsliv/amf-storkoper-gallerior-for-4-miljarder_6728215.svd

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]