Kvarteret Förrådsbacken

Kvarteret Förrådsbacken 1996 med byggnader inlagda fram till 2001.

Förrådsbacken är ett kvarterÖstermalm i Stockholm. Kvarteret begränsas av Oxenstiernsgatan i väster, Valhallavägen i norr, Gärdesgatan i öster och Dag Hammarskjölds Väg i söder. Kvarteret bildades på 1950-talet. Idag består Förrådsbacken av två fastigheter: Förrådsbacken 1 och 2,

Historik[redigera | redigera wikitext]

Förrådsbackens bebyggelse 1899 och det som finns kvar 2022.
Artillerikyrkogården 2008.

Fram till 1950-talet låg här flera förrådsbyggnader från 1700-talet vilka tillhörde Svea livgarde, Göta livgarde och Stockholms Tygstation. 1939 fastställdes en stadsplan som tillät bebyggelse för allmänt ändamål. På 1940-talet anlades en idrottsplats ungefär där TV-huset ligger. Ett tidigare namn för kvarteret var Tyghantverkaren.

I november 1960, i samband med att Radiohuset byggdes, diskuterade man att byta namn på kvarteret Förrådsbacken till kvarteret Radiohuset och på Oxenstiernsgatan till Radiogatan. Denna adress ansåg Sveriges Radio vara mer användbar i internationella sammanhang, men efter protester från de boende på Oxenstiernsgatan blev det inget av med namnbytet.[1] Nu gällande detaljplan vann laga kraft i december 2001 och reglerade den under åren tillkomna bebyggelsen.

Förrådsbacken 1[redigera | redigera wikitext]

Mellan 1950- och 1980-talen uppfördes här en lång rad nya byggnader för Sveriges Radio och Sveriges Television. Av de ursprungliga militära förrådsbyggnaderna bevarades bara en mindre del, nämligen Krutkällaren (byggd 1717), det cirka 110 meter långa Stora Stenskjulet (byggt 1750-1754) och Karl Johansförrådet ritat av Fredrik Blom under 1800-talets första hälft. Samtliga tre byggnader är Q-märkta i gällande detaljplan och sedan 1996 lagskyddade byggnadsminnen. På områdets södra del finns även en historisk begravningsplats, den så kallade Artillerikyrkogården från 1730-talet som är ett fornminne.[2] Området är inte längre tillgängligt för allmänheten eftersom det ingår i ett civilt skyddsobjekt.

Övrig bebyggelse i Förrådsbacken 1[redigera | redigera wikitext]

Bebyggelsens kulturhistorisk klassificering[redigera | redigera wikitext]

TV-huset, Kontorshuset och vaktstugan är grönmärka och bedöms av Stadsmuseet i Stockholm som "särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt". Övriga byggnader är blåmärkta av Stadsmuseet, vilket är det starkaste skyddet och innebär "att bebyggelsen bedöms ha synnerligen höga kulturhistoriska värden".[3]

Förrådsbacken 2[redigera | redigera wikitext]

Fastigheten Förrådsbacken 2 upptar områdets nordöstra hörn mot Gärdesgatan / Vallhallavägen. Här ligger sedan 2001 den Finska borgen som inhyser Finlands ambassad i Stockholm.

Bilder[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]