Kvarteret Piplärkan

Kvarteret Lärkan 1909 och 1930, Piplärkan inom röd ram. Kvarteret Lärkan 1909 och 1930, Piplärkan inom röd ram.
Kvarteret Lärkan 1909 och 1930, Piplärkan inom röd ram.

Kvarteret Piplärkan är ett kvarter i LärkstadenÖstermalm i Stockholms innerstad. Kvarteret omges av Baldersgatan i väster, Valhallavägen i norr, Uggelviksgatan i öster och Östermalmsgatan i söder. Intill kvarteret ligger parken Balders hage.

Historik[redigera | redigera wikitext]

Kvarteret Piplärkan sedd från sydost 1963. Längst fram syns Piplärkan 14.

Kvarteret fastställdes i samband med stadsplaneringen för området på 1880-talet som i sin tur initierats av Lindhagenplanen. Till en början bildades ett enda stort långsmalt kvarter vid namn Lärkan med 51 fastigheter (Lärkan 2–52, nr 1 fanns inte), belägna mellan Odengatan och Uggleviksgatan.

I en stadsplan från 1902, upprättad av arkitekt Per Olof Hallman, delades storkvarteret Lärkan i fyra mindre kvarter som fick namnen (från väst till öst): Tofslärkan, Trädlärkan, Sånglärkan och Piplärkan. Fastighetsstrukturen och -storleken bibehölls och finns fortfarande kvar idag. Kvartersnamnen är fågelrelaterade och anknyter till områdets andra fågelnamn som Domherren, Flugsnapparen, Lövsångaren, Näktergalen, Skatan, Sädesärlan, Trasten och Vakteln.

Kulturhistorisk bedömning[redigera | redigera wikitext]

Kvarteret Piplärkan ingår i det informella området Lärkstaden och består idag av 15 fastigheter varav Piplärkan 2 är blåklassad av Stadsmuseet i Stockholm vilket innebär "att bebyggelsen bedöms ha synnerligen höga kulturhistoriska värden". Resterande fastigheter är grönklassade och anses av Stadsmuseet vara "särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt".[1]

Boenden och verksamheter[redigera | redigera wikitext]

Några av kvarterets fastigheter beboddes av en del kända personer, bland dem hovfotografen Lars Larsson (Piplärkan 3), juristen Per Cronvall och ingenjören John-Henry Sager (Piplärkan 13) och ingenjören Gunnar Cassel (Piplärkan 15). Inom kvarteret ligger Iraks ambassad (Piplärkan 3) och Libyens ambassad (Piplärkan 8). Tidigare (fram till år 2020) fanns Serbiens ambassad i Piplärkan 7.

Förteckning över fastigheterna i kvarteret Piplärkan[2][redigera | redigera wikitext]

Bild
Fastighet

Adress

Byggår

Arkitekt

Byggherre

Byggmästare
Piplärkan 1 Baldersgatan 2,
Östermalmsgatan 17
1910 Fredrik Falkenberg Emil Boberg Ivar Nyqvist
Piplärkan 2 Baldersgatan 4 1909–1910 Erik Lallerstedt Walter Böker Frithiof Dahl
Piplärkan 3 Baldersgatan 6 1909–1910 Sigfrid Larsson Lars Larsson J. Persson
Piplärkan 4 Baldersgatan 8 1909–1910 Sigfrid Larsson Johan August Larsson Sigfrid Larsson
Piplärkan 5 Baldersgatan 10 1910–1912 Hagström & Ekman Carl Wiktor Andrén Carl Wiktor Andrén
Piplärkan 6 Baldersgatan 12 A, B 1910–1912 Hagström & Ekman E. Hansson Carl Wiktor Andrén
Piplärkan 7 Baldersgatan 14,
Valhallavägen 70
1910–1911 Erik Josephson Erik Josephson Per Blom
Piplärkan 8 Valhallavägen 72,
74 Uggelviksgatan 15
1909–1910 Torben Grut Runo Abrahamsson John Telander
Piplärkan 9 Uggelviksgatan 13 1912–1913 Fredrik Dahlberg Erik Ljungberg Kristofer Holmin
Piplärkan 10 Uggelviksgatan 11 1912–1913 Ivar Engström Nikolaus Bondén Nikolaus Bondén
Piplärkan 11 Uggelviksgatan 9 1912–1913 Kristofer Holmin (planer)
Fredrik Dahlberg (fasader)
Kristofer Holmin Kristofer Holmin
Piplärkan 12 Uggelviksgatan 7 1912–1913 Kristofer Holmin (planer)
Fredrik Dahlberg (fasader)
Josef Holmin Kristofer Holmin
Piplärkan 13 Uggelviksgatan 5 1911–1912 Ivar Engström Per Cronvall Per Cronvall
Piplärkan 14 Uggelviksgatan 3, Östermalmsgatan 21 1909–1912 Knut Nordenskjöld Carl Erik Holmin Kristofer Holmin
Piplärkan 15 Östermalmsgatan 19 1910–1912 Oskar Waller Gunnar Cassel Lars Östlihn

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Stadsmuseets interaktiva karta för kulturmärkning av byggnader i Stockholm.
  2. ^ RAÄ:s bebyggelseregister för kvarteret Piplärkan

Källor[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]