Kvarteret Rosendal, Stockholm

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Kvarteret Rosendal är delvis bortschaktat, i bakgrunden syns den äldre bebyggelsen. Hornsgatan vid den gamla backen, senare "Hornsgatspuckeln", år 1901, vy österut.

Kvarteret Rosendal är ett kvarter i stadsdelen Södermalm i Stockholm. Kvarteret Rosendal ligger mellan Hornsgatan i norr och Sankt Paulsgatan i syd och är uppdelat i Rosendal större med läge öster om Mariatorget och Rosendal mindre med läge väster om Mariatorget. I kvarteret Rosendal större fanns på 1700-talet den Daurerska malmgården, Carl Michael Bellmans födelsehus.

Del av Tillaeus karta från 1733, nr 56 är "Rosendahl", norr är till höger

Kvartersnamnet Rosendal finns redan belagd år 1652 och syftade troligen på egendomen med en stor barockträdgård, som fanns här.[1] Även på Petrus Tillaeus karta från 1733 återfinns namnet “Rosendahl” med löpnummer 56. Jacob Daurer (1649-1713) byggde i slutet av 1600-talet sin malmgård här “för det goda klimatets skull“.[2]

I Rosendal större föddes 1740 Carl Mikael Bellman, hans farmors mor var Catarina Daurer, hon hade ärvt egendomen av sin far Jacob Daurer. Vid samma tid bodde även Christopher Polhem i kvarteret och därifrån ledde han det stora slussen-bygget fram till sin död 1751.[1]

I Rosendal mindre uppfördes på 1870-talet Sankt Pauls metodistkyrka vid Mariatorget efter ritningar av Axel Kumlien. Åren 1935-1936 byggdes “Högre läroanstalt för flickor på Södermalm” vid Timmermansgatan 21 med David Dahl som arkitekt.

År 1901 blev kvarteret Rosendal smalare när Hornsgatan breddades och schaktades ner till dagens nivå. De sista resterna av Daurerska malmgården revs och gjorde plats för nya hyreshus som arkitektfirman Hagström & Ekman hade ritat och färdigställdes 1906. I bottenvåningens hörnlokal låg under 70 år Apoteket Enhörningen.

Idag domineras kvarteret Rosendal av bostadsfastigheter från sekelskiftet 1900, kompletterade med några funkisbyggnader från 1930-talet och några nybyggen från 1970-talet. Speciellt bebyggelsen kring Mariatorget är påkostad och storslagen, bland annat den stora byggnaden i korsningen Hornsgatan/Mariatorget som uppfördes i två etapper (1900-02 och 1910-11) efter ritningar av arkitekt Sam Kjellberg (1863-1939) för den Philipsenska Skolinrättningen. Grannhuset är Hotell Rival, en kulturhistoriskt värdefull funkisbyggnad som innehåller en biograf och ett hotell.[3] Hotell Rival har sitt namn efter biografen "Rival" som fanns i byggnaden. Rival-biografen invigdes 1937 som Ri-Teatrarnas elfte biograf. Vid invigningen var det deras största filmpalats med 1218 sittplatser.

Hela kvarteret Rosendal, vy från Hornsgatan, 2009
Kvarteret "Rosendal större" till vänster med vy mot väst och kvarteret "Rosendal mindre" till höger med vy mot öst. Kvarteret "Rosendal större" till vänster med vy mot väst och kvarteret "Rosendal mindre" till höger med vy mot öst.
Kvarteret "Rosendal större" till vänster med vy mot väst och kvarteret "Rosendal mindre" till höger med vy mot öst.

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ [a b] Stockholmskvarter, sida 155
  2. ^ Uppgift enligt Uppsala universitet Evolutionsbiologiskt Centrum, sida 10
  3. ^ ”Södra Maria del av Högalid byggnadsinventering 1974:kvarteret Rosendal mindre”. Stockholms stadsmuseum. http://www.stockholmskallan.se/PostFiles/KUL/SSM_Sodermalm__Sodra_Maria,_del_av_Hogalid__1978_06.pdf. Läst 29 juli 2009. 

Tryckta källor[redigera | redigera wikitext]