Statens konstråd

Från Wikipedia
(Omdirigerad från Statens Konstråd)
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Statens konstråd
DepartementKulturdepartementet
OrganisationstypStatlig förvaltningsmyndighet
KommunStockholm
LänStockholm
Organisationsnr202100-1033
MyndighetschefPatrick Amsellem, direktör
InstruktionSFS 2007:1188
Webbplatswww.statenskonstrad.se

Statens konstråd är en svensk statlig förvaltningsmyndighet, som sorterar under Kulturdepartementet. Myndigheten har till uppgift att verka för att konsten blir ett naturligt och framträdande inslag i samhällsmiljön genom att myndigheten beställer och förvärvar god samtidskonst till statens byggnader och andra lokaler för statlig verksamhet, medverkar till att konst tillförs även andra gemensamma miljöer än sådana som brukas av staten och sprider kunskap om konstens betydelse för en god samhällsmiljö.[1]

Statens konstråd arbetar med byggnadsanknuten konst i samband med att ny- eller ombyggnation för statliga verksamheter, samt genom de konstkollektioner som sammanställs för och placeras på statliga myndigheter. Årligen placeras över hundra nya konstkollektioner på statliga myndigheter, inklusive på svenska ambassader och konsulat.

Statens konstråd arbetar för att sprida information om både den nationella och den internationella offentliga konsten och dess betydelse i samhället. Den är också tillsynsmyndighet, vilket bland annat innebär att den ger anvisningar till andra statliga myndigheter beträffande registrering, inventering och löpande vård av statens offentliga konstsamlingar.

Historik[redigera | redigera wikitext]

Statens konstråd inrättades 1937 efter en utredning som tillsatts 1936 av ecklesiastikminister Arthur Engberg. En utgångspunkt för utredningen var att "i större utsträckning än hittills och på ett mer planmässigt sätt taga [konstnärerna] i anspråk för konstnärliga kulturinsatser i samhällets tjänst". Myndighetens uppdrag blev att verka för konstnärliga gestaltningar i statliga verksamheter och dess byggnader, och på så sätt bidra till kreativa och attraktiva miljöer för arbetstagare och medborgare.

År 1940 färdigställdes det allra första beställda konstverket på uppdrag av Statens konstråd. Konstnären Alf Munthe helhetsgestaltade då Doprummet (nu Andaktsrummet) på Karolinska sjukhuset i Solna.

Inrättandet av Statens konstråd och det därmed förknippade fortlöpande avsättandet av medel för konst i samband med nya statliga byggnader har haft stor betydelse för den offentliga konsten i Sverige. Förutom att staten är en stor fastighetsägare i sin egen rätt, har initiativet lett till att andra delar av den offentliga sektorn och privata fastighetsägare också kommit att avsätta en andel av byggnadskostnaderna till konstnärlig utsmyckning. I regeringens proposition till riksdagen angavs att "ett icke alltför ringa belopp, i allmänhet ej understigande 1 % av byggnadskostnaderna, [bör anslås] till konstnärlig utsmyckning". Tidvis har också så skett under vissa perioder under 1900-talets senare hälft, både vid offentliga och vissa privata byggen.

År 1997 utökades Statens konstråds verksamhetsområde med det så kallade Vidgade uppdraget. Det innefattade samarbeten för beställd konst med icke statliga aktörer såsom kommuner, landsting och privata byggherrar. År 2010 avslutades det Vidgade uppdraget och det nya Samverkan om gestaltning av offentliga miljöer inleddes i samarbete med Arkitekturmuseet, Boverket och Riksantikvarieämbetet. Visionen för uppdraget är att utveckla nya arbetsformer och processer för planering och utformning av offentliga miljöer.

Organisation[redigera | redigera wikitext]

Statens konstråd leds av en direktör. Därutöver finns också projektanställda samt projektledare och konstkonsulter som arbetar tidsbegränsat. I och med att den nya myndighetsförordningen började gälla 2008, har Statens konstråd ett insynsråd.

Myndigheten har sitt kansli samt sin Art Lounge på Hälsingegatan 45 i Stockholm. I Art Loungen arrangeras programkvällar, föreläsningar, seminarier och konstpresentationer.

Chefer i urval[redigera | redigera wikitext]

...

Budget[redigera | redigera wikitext]

Statens konstråd har ett årligt anslag på 33,1 miljoner kronor (2012), för konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön. Samt ett årligt administrativt driftanslag på 7,9 miljoner kronor (2012).[2]

Källor[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

Vidare läsning[redigera | redigera wikitext]

  • Mailis Stensman (redaktör): Konsten är på väg att bliva allas... - Sveriges konstråd 1937-1987, Statens konstråd, Stockholm 1987

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]