Nubuwwah

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Nubuwwah, arabiska نبوت, är en term inom islam som fritt översatt betyder "profetskap". Betydelsen av profetskap är stor för människan då människan behöver vägledning i sitt vardagsliv. Människan kan alltså på egen hand tänka och fundera över universum och skapelsen, men man kan inte förvänta sig att varje människa ska kunna nå till det system som anses vara rätt enligt Gud. Med andra ord har varje människa en förmåga att tänka, dock har varje människa inte lika mycket möjlighet att tänka sig fram till en levnadsstil som anses vara perfekt. Sedan har människan inte all tid på sig att tänka, utan man kan leva en hel livstid utan att ens fundera på vad målet är med sitt liv. I och med att Gud är skaparen av människan, så vet Gud vilka behov och brister som människan har. Därför har Gud, av rättvisa skäl, skickat profeter till mänskligheten för att vägleda människan till det liv som anses vara gott. Härmed har profeten som uppgift att förmedla Guds lagar och levnadssätt som skall följas av människan. Med andra ord utgör profeten ett slags bro mellan Gud och människor.