Wikipedia:Projekt Göteborg

Från Wikipedia

PROJEKT:GÖTEBORG

Göteborgs nuvarande stadsvapen.
Göteborgs nuvarande stadsvapen.

Artiklarna om Göteborg behöver bli fler och förbättras. Göteborgs stad har vid årsskiftet 2011 genomfört en omorganisation av stadsdelsnämnderna, vilket bland annat medför att flera Göteborgsartiklar på Wikipedia behöver uppdateras. Då passar vi på att starta ett projekt för att samordna och kraftsamla kring en översyn av artiklarna. Syftet är att vi skall ha en gemensam plattform för att utbyta idéer om hur vi förbättrar artiklarna. Alla som är intresserade av Göteborg är välkomna att bli deltagare i projektet.

Mål
 • Förbättra artiklarna om Göteborg.
 • Förse samtliga artiklar om Göteborg med bilder/illustrationer.
 • Skapa fler utvalda artiklar om Göteborg.
Samarbete Hembygdsförbundet

I mars 2017 inleder Projekt Göteborg ett samarbete med Göteborgs hembygdsförbund. Det innebär att projektets deltagare får tillgång till hembygdsförbundets arkiv för att finna källor och bilder, som kan användas för att förbättra artiklarna om Göteborg.

Under våren kommer ett antal skrivstugor att genomföras i Göteborgs hembygdsförbunds lokaler på Postgatan intill Kronhuset. Förhoppningsvis kommer vi även att väcka intresse för Wikipedia hos hembygdsförbundets medlemmar. Skrivstugorna annonseras på Wikiträffar (wikifika.se). Skriv upp dig där, om du är intresserad av att deltaga, eller kontakta användare Historiker.

Skrivstugorna kommer att fortsätta fem onsdagar under hösten 2017. Det skall göras försök att engagera hembygdsförbundets medlemmar i att skriva på Wikipedia. Även andra samarbetsformer kommer att undersökas.

Skapade och utökade artiklar

Artiklar illustrerade med bilder från hembygdsförbundets arkiv

Bilderna återfinns i Commons:Category:Historical images of Göteborg in the archives of Göteborgs hembygdsförbund.

Aktuellt fokusområde

Från och med augusti 2014 fokuseras arbetet på att:

 • projektmedlemmarna skapar minst en ny göteborgsartikel var per månad.
Deltagare
Att göra...

Här listas exempel på uppgifter som behöver tas tag i för att förbättra artiklarna om Göteborg.

 • Skapa nya kartbilder över de nya stadsdelsnämndsområdena och ladda upp på Commons.
 • Se över samtliga gatuartiklar så att det enhetligt framgår i vilka stadsdelar de ligger.
 • Geotagga och märka alla artiklar som saknar bilder med mall:illustrationsbehov-Göteborg
 • Gå igenom bilderna på Commons (kaos bland Göteborgsbilder) och införa underkategorier för stadsdelarna så det blir mer överskådligt.
 • Skapa fler mallar.
 • Kategorisera artiklar i Kategori:Göteborg i underkategorier och kategorisera vissa existerande kategorier, så att de även hamnar i någon kategori under Kategori:Göteborg.
 • Redigera artikeln Nordstaden, som behöver utökas och förbättras.
 • Uppdatera och strukturera mall Göteborg.
 • Städa upp bland alla Göteborgsbeteckningar (se diskussionssidan).
 • Ge de nya höghusen egna artiklar.
  • Gårdaklustret: Citygate, Gårda Business Center, Kineum
  • Platinan
  • Gamlestads torg med sin nya bebyggelse som i Wikipedia fortfarande uppförs
Utfört

Här listas de uppgifter som utförts inom projektet för att förbättra artiklarna om Göteborg.

Utfört under 2011 och 2012:

Under våren/sommaren 2012 ägnades visst fokus åt fotografering av Göteborg:

Utfört under 2013:

Under 2013 har två fotosafarier genomförts: Under sommaren 2013 arrangerades två fotosafarier i Mölndal. Vi började …

 • … måndag 17 juni i Mölndal. Från klockan 13:00 samlades vi vid Papyrus, och senare under eftermiddagen fortsatte vi i angränsande områden. Bilderna finns i Östra Mölndal
 • 1 september fortsatte vi med Mölndal väster om Mölndalsbro (centrala/västra Mölndal). Nu finns karta med vandringsvägen på projektsidan. Bilderna finns i Centrala/Västra Mölndal

Höstens bokmässa planerades genom följande underprojekt:

Utfört under 2014:

Utfört under 2015:

 • Artikeln Olskroken utökades och utsågs till bra artikel.
 • Stadsdelsfaktamall har lagts in i samtliga 80 stadsdelsartiklar.
 • Artiklar finns nu om samtliga begravningsplatser i Göteborgs samfällighet. De har kopplats ihop med en navigationsruta.
 • Enhetliga artiklar om de tidigare 21 stadsdelsnämndsområdena har skapats.
 • Flera artiklar om Göteborg, såväl utökade som nya, har blivit utvalda artiklar. En sammanställning av dem har gjorts här.

Utfört under 2016:

Utfört under 2017:

Utfört under 2018:

Utfört under 2019:

Utfört under 2020:

 • Nyckeltal för primärområden och stadsdelsnämnområden uppdaterade så de avser 2019. Källa: Göteborgsbladet 2020. Statistik och Analys, Göteborgs stadsledningskontor.
 • Artiklar relaterade till tidigare koleraepidemier skapade, exempelvis Koleraepidemin i Göteborg 1834 och Koleraepidemin i Göteborg 1866.
 • Göteborgs stadsdelsnämnder med flera artiklar uppdaterade inför årsskiftet 2020/2021 med anledning av avskaffandet av stadsdelsnämnderna.

Utfört under 2021:

Utfört under 2022:

Utfört under 2023:

Behov av utökning/förbättring

Behöver skapas:

Behöver utökas:

Artiklar under 512 byte i Kategori:Göteborg.

Stubbmarkerade artiklar om Göteborg finns i Kategori:Göteborgsstubbar.

Artiklar som är kandidater för Veckans Göteborgsartikel.

Idéer till nya artiklar.

Delprojekt Biografer i Göteborg

Inom Projekt Göteborg har vi skapat ett delprojekt med målet att utöka och förbättra artiklarna om biografer i Göteborg. På denna sida listar vi de biografer vi kommer på att vi bör skapa artiklar om. När du kommer på en biograf som behöver en artikel, skriv in den i listan här nedanför.

Artiklar som behöver skapas[redigera | redigera wikitext]

Biografer i Göteborgs kommun belägna inom tätorten Göteborg[redigera | redigera wikitext]

 • Bio Aftonstjärnan - Plåtslagaregatan 2 (egen artikel för biografen?)
 • Biografen - Kungl. Göta Artilleriregemente A2
 • Biografen - Kungl. Göteborgs Luftvärnskår Lv6
 • Biografen - Kungl. Älvsborgs Kustartilleriregemente
 • Biografen - Ordenssalen, Göteborgs Örlogsstation
 • Backa Bio (1928-1939) - Backavägen 75 (nuvarande Granåsgatan 2)
 • Biograph-Teatern (1904-1908) - Sveagatan 25
 • Boulevard - Östra Hamngatan 35
 • Chalmersbion - Chalmersplatsen 1
 • Etage - Almåsgången 1
 • Fågel Blå (1905-1906) - Övre Husargatan 11B
 • Gårda Kinematograph (1904-190?) - Stampgatan 64
 • Göta Lejon - Lindome
 • Göta Lejon - Särö
 • Hagabion (Skolgatan) (1974-1982) - Skolgatan 26
 • IOGT-Biografen (1910-1912) - Övre Majorsgatan 4 (tveksamt om detta skall räknas som en biograf)
 • KFUM (1929-1947) - Parkgatan 11 (tveksamt om detta skall räknas som en biograf)
 • Konserthus-Teatern (1927) - Heden
 • Lunda Bio (1934-1936) - Lundgatan 6 (tveksamt om detta skall räknas som en biograf)
 • Maxim - Partille
 • Maxim - Särö
 • Neptun (1916-1922) - Andra Långgatan 6
 • Olympia (1904-1915) - Arkaden
 • Olympia (1929-1971) - Långedragsvägen 22
 • Redbergsgården (1943-1971) - Danska vägen 110
 • Rio (1940-1984) - Landsvägsgatan 36
 • Sandrew Nordstan (1972-1995) - Lilla klädprässaregatan

Biografer i Mölndals kommun belägna inom tätorten Göteborg[redigera | redigera wikitext]

 • Krokslätts Bio - Dalhemsgatan 10
 • Lorry - Gamla torget
 • Mölndals Biografteater - Mölndals gamla stadshus, Kvarnbygatan 43

Biografer i Partille kommun belägna inom tätorten Göteborg[redigera | redigera wikitext]

 • Bio Kulturum - Gamla Kronvägen 56
 • Folkets Hus Bio (1935-1960) - Göteborgsvägen 101
 • Saga (1939-1962) - Göteborgsvägen

Biografer i Göteborgs kommun belägna utanför tätorten Göteborg[redigera | redigera wikitext]

 • Angereds Bio - Angereds torg 13
 • Biografen - Kungl. Göta Flygflottilj, Säve
 • Maxim - Styrsö
 • Ritz - Hemvärnsgården, Styrsö
 • Vingen - Amhults torg 7
Göteborg 400 år

År 2021 är det 400 år sedan Göteborg grundades av Gustav II Adolf. För att skapa ett antal artiklar om staden, vilka med stolthet skulle kunna presenteras av kommunen, har det skapats ett delprojekt inom Projekt Göteborg.

Välkommen med idéer om vilka artiklar som behöver skapas och förbättras. Gå vidare till projektsidan.

Behov av illustrationer

Göteborgsartiklar som behöver illustrationer finns i:

Fotosafari och Flygfoto[redigera | redigera wikitext]

En särskild projektundersida omkring gemensamma fotoutflykter i trakten har nu skapats:

Dessutom skapades en särskild projektsida inför flygfotograferingen den 27 oktober 2013:

  Nya artiklar

Här listas nyskrivna artiklar, som rör Göteborg:

* = tidigare omdirigering

Nyskapade artiklar senaste 720 timmarna i Kategori:Göteborg.

  Diskussioner

Några diskussioner om förbättringar av Göteborgsartiklar som förts:

Diskussioner om Göteborg förekommer alltid på våra månatliga göteborgska wikifikor. Där får du chansen att träffa andra wikipedianer, ställa frågor och själv ge tips. Sedan sommaren 2012 arrangerar vi dessutom minst en fotosafari om året. Välkommen!

Wikiträffar +/-

Veckovisa träffar:

Månatliga träffar:

  Resurser

Önskade dokument från Regionarkivet

denna sida registreras vilka av Regionarkivets kartor, ritningar och bilder projektet är intresserade av att skanna och ladda upp på Commons.

Bilder

Litteratur online

Fakta

Standardkällor

Kartor

Göteborgs adress- och industrikalender 1850 – 1899

Göteborg – en översikt vid trehundraårsjubileet 1923

  Sandlådor

Här finner du Projekt Göteborgs sandlådor, där vi arbetar med nya sidor och mallar innan de publiceras. När experimenterandet är färdigt, tömmer du sidan.

Sandlåda 1

Sandlåda 2

Testmall 1

Testmall 2