Högmedeltiden

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Högmedeltiden kallas den del av medeltiden som i Västeuropa inföll ca 1000-1300, som innefattar med äldre medeltid i Sverige (1050-1250). Den har karaktäriserats som en mycket expansiv och i många avseenden framgångsrik period för den framväxande europeiska civilisationen. I början av 1000-talet gjordes många uppfinningar och förbättringar inom jordbruket, mer jord odlades upp, vilket ledde till en stark befolkningstillväxt. Den kristna kyrkan reformerades och stärkte sin position i samhället och i relation till världsliga furstar. Påven hävdade sin ensamrätt att utse präster och biskopar vilket ledde till den s.k. investiturstriden. I slutet av 1090-talet organiserades de första av de många korstågen i syfte att erövra Jerusalem och andra kristna städer i bl.a. Palestina, som vid den tiden kontrollerades av muslimska härskare.

På 1100-talet anlades en stor mängd nya städer, den första större urbaniseringen i Europa sen antiken. De var små i jämförelse med städer i samtida civilisationer i Asien, men stadskartan i Europa fick den form den skulle ha ända till slutet av den tidigmoderna perioden (se Europas historia "tidigmodern tid". Det byggdes också en stor mängd nya katedraler, bl a Notre-Dame de Paris. I mitten av 1100-talet kom den nya, lättare och ljusare gotiska stilen. De första universiteten grundades och nya tankeskolor, som skolastiken växte fram inom ramen för kyrkoväsendet.

I svensk historieskrivning, där själva medeltiden inte anses börja förrän 1100, är högmedeltiden en mycket kortare period som räknas ungefär från 1250 till 1350.

Handel[redigera | redigera wikitext]

Hansan, som var ett system för handelssamarbete mellan städer, grundades under 1200-talet och Lübeck blev med tiden den ledande handelsstaden inom dess organisation. Flera andra städer i norra delen av Det Heliga Romerska Riket blev också Hansastäder, däribland Amsterdam, Köln, Bremen, Hannover och Berlin. Hansastäder utanför imperiet var till exempel Brugge, Gdansk) och Königsberg.

Se även[redigera | redigera wikitext]