Hoppa till innehållet

Länsväg 290

Från Wikipedia
290
Länsväg 290 vid Bro, fem kilometer norr om Österbybruk

Länsväg 290 går sträckan E4 (trafikplats 189 Fullerö) - Österbybruk - Forsmark, inom Uppsala län.

Sträckning[redigera | redigera wikitext]

Fullerö trafikplats (E4) - Storvreta (Trekanten) (C 696) - Östa (C 695) - Gränby (C 699) - Vattholma N/S (C 703) - Salsta slott (C 704) - Skyttorp (C 707) - Österbybruk (Lv 292, C 730, C 720, C 731, C 1127) - Bro (C 718) - Älglösa (C 710) - Mariebol (C 724) - Vigelsbo - Strömsbro (C 1128, C 1129) - Vamsta (C 1126) - Forsmark (Rv 76)

Beskrivning[redigera | redigera wikitext]

Länsväg 290 har en relativt god standard på sträckan mellan Fullerö trafikplats och Österbybruk. Vägen passerar rakt igenom Österbybruks samhälle och ortens centrum.

De första 8 kilometrarna norr om Österbybruk, fram till avtagsvägen mot Lövstabruk, är mycket kurviga samtidigt som vägen är smal. Dessutom finns där många farliga backkrön med dålig sikt. Från avtagsvägen mot Lövstabruk och fram till riksväg 76 vid Forsmark är länsväg 290 ombyggd på flera partier och har här en i förhållande till trafikmängden helt acceptabel standard. Sträckan mellan Fullerö trafikplats och Österbybruk har en stor andel arbets-pendlartrafik till och från Uppsala.

Större anslutningsvägar[redigera | redigera wikitext]

Historik[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]

  • Samtliga allmänna vägar publicerade på kartan Väginformation 2008 - Allmänna vägar, bärighetsklasser, framkomlighetsbegränsningar och rekommenderade färdvägar för transporter av farligt gods Denna utges länsvis av vägverket i samarbete med länsstyrelsen.
  • Uppsala läns författningssamling - 03FS 2008:42 med Sammanställning över allmänna vägar och andra viktiga vägar i Uppsala län. Författningen med Karta erhålles från respektive länsstyrelse (Kallas även Vägkungörelse)

Se även[redigera | redigera wikitext]