Riksväg 92

Från Wikipedia
För den estniska riksvägen, se Riksväg 92, Estland. För den norska riksvägen, se Riksväg 92, Norge.
Riksväg

Riksväg 92
Konstvägen sju älvar

Riksväg 92 genom Åsele.
Basfakta
LandSverige Sverige
LänVästerbottens län
Längd211 km
BeläggningAsfalt
Antal filer2-4 filer
Geografiska fakta
Börjar iUmeå
ViaVännäs
Bjurholm
Åsele
Slutar iDorotea (211 km)
Europaväg 12/riksväg 92 genom Ersboda.
14 kilometer väster om Vännäs, utmed riksväg 92 står konstverket Hägring.
Den 47 meter höga Öreälvsbron utanför Bjurholm.

Riksväg 92 är en 211 kilometer lång riksväg som löper mellan Umeå och Dorotea i Västerbottens län i norra Sverige. Vägen går genom landskapen Västerbotten, Ångermanland och Lappland.

Sträckning[redigera | redigera wikitext]

Umeå - Vännäsby - Vännäs - Bjurholm - Balsjö - Fredrika - Tallsjö - Åsele - Dorotea.

Riksväg 92 börjar vid Nydalarondellen i Umeås nordöstra utkant där Europaväg 4 ansluter. Den första delsträckan utgör den nordliga delen av Umeås framtida ringled och kringgår därmed centrala Umeå. Från Umeå till förbifarten norr om Vännäs är vägen gemensam med Europaväg 12 (dock endast tillfälligt på sträckan Ersboda - Klockarbäcken). Vägen följer Umeås älvdal förbi byarna Brännland och Brattby innan Vindelälven passeras vid Vännäsby, som blir riksväg 92:s första älvpassage. Där E12 svänger av åt höger i en vanlig plankorsning fortsätter riksväg 92 rakt fram och går i en båge väster om Vännäs, korsar Umeälven, älv nummer två, och styr sedan ganska rakt västerut längs hela sin sträckning.

Mellan Vännäs och Bjurholm passerar vägen genom ett blandat odlings- och skogslandskap. Precis efter förbifarten norr om Bjurholm korsas älv nummer tre, Öreälven, på en hög bro. Efter byn Balsjö tar de djupa skogarna vid. Halvvägs mellan Bjurholm och Fredrika passeras Lögdeälven, älv nummer fyra. Vägen går söder om småorten Fredrika, och man ser inte mycket mer än en bensinstation vid passagen. Fredrika ligger vid Gideälven, älv nummer fem.

Mot Åsele passerar vägen på behörigt avstånd från de tre större byarna Tallsjö, Borgsjö och Älgsjö. Här slutar byanamnen oftast på -sjö, från Umeälvens vattensystem och norrut är efterleden oftast -träsk. Infarten till Åsele markeras av ett stort hotell och bron över den breda Ångermanälven, älv nummer sex. Efter passage genom Åsele är det väldigt glest mellan gårdarna de knappa fem milen till ändpunkten Dorotea. Den gamla vägsträckningen genom byarna Lomsjö, Lavsjö och Laiksjö som löper parallellt med riksväg 92 är mindre monoton och erbjuder bättre vyer.

För att se den sjunde älven, Saxälven, längs turistvägen Konstvägen sju älvar, måste man passera Dorotea och fortsätta längs länsväg 1052 mot Borgafjäll.

Vägutformning[redigera | redigera wikitext]

Vägen är mestadels miljöstakad tvåfilig landsväg 7-9 meter bred, bitvis mer linjestakad när terrängen med sjöar och kullar styrt. Tätorterna längs vägen passeras med förbifarter, undantaget Åsele där genomfarten har en mer gatuliknande karaktär. På sträckan närmast Umeå där riksväg 92 är gästväg på E12 varierar standarden mellan i huvudsak 9 meter bred landsväg och 13 m bred mötesfri 2+1-väg. Sträckan förbi Klockarbäcken och ett kortare avsnitt genom Ersboda är 16,5 meter bred mötesfri 2+2-väg.

Hastighetsbegränsningen är satt till 90 eller 100 km/h förutom mellan Umeå och Penglund där högsta tillåten hastighet är 80 km/h på de avsnitt där mötesseparering saknas. På sträckan genom Ersboda är hastigheten dock satt till 80 km/h trots att denna sträcka är mötesseparerad. Troligtvis beror detta på att vägen går nära bebyggelse samt att det är tätt mellan cirkulationsplatserna.

Planer[redigera | redigera wikitext]

  • I samband med byggandet av Norrbotniabanan kommer en ny vägbro att anläggas vid Västerslätt i Umeå. Riksväg 92 kommer att passera på bro över Norrbotniabanan i närheten av den befintliga bron över Umeåbanan. Projektet ska vara klart 2024.[1]
  • Det finns planer att bygga om hela E12/riksväg 92 mellan Umeå och Vännäs till mötesfri 2+1-väg. Projektet har lagts på is och endast en av totalt tre etapper har färdigställts. För närvarande (2018) saknas finansiering av projektet.[2]

Historik[redigera | redigera wikitext]

Nummerhistoria[redigera | redigera wikitext]

Delen Umeå - Vännäs blev 1951 skyltad som Länshuvudväg 361, medan delen Vännäs - Dorotea var Länshuvudväg 354. Vid vägnummeromläggningen 1962 blev sträckan Umeå - Vännäs (-Storuman) riksväg 93, delen Vännäs - Åsele riksväg 92 och sträckan Åsele - Dorotea behöll sitt nummer och blev länsväg 354. Sedan 1986 har Riksväg 92 sin nuvarande sträckning. När Norra länken i Umeå invigdes år 2012 skyltades dock riksväg 92 om till denna sträcka. Den gamla vägsträckningen längs Vännäsvägen från centrala Umeå till Kronoparksrondellen blev då länsväg 507.

Bygghistoria[redigera | redigera wikitext]

Vägen Vännäs-Lomberget (väster om Åsele) går långa bitar i stort sett i samma sträckning som på 1940-talet[3], men en bit vid Braxsele går i ny sträckning från 1950-talet, och en sträcka väster om Fredrika i ny sträckning från 1970-talet. Längre sträckor byggdes då troligen om i ungefär samma sträckning. Sträckan Balsjö (vid Bjurholm)-Lomberget går till och med i ungefär samma sträckning som 1900/1910-talen, liksom Vännäs-Braxsele[4]. Bron i Vännäs är dock från ungefär 1990, innan dess användes den som är rakt söder om Vännäs. Vägen Lomberget-Dorotea är nybyggd på 1970-talet[5]. Den sistnämnda vägsträckan byggdes smalare än andra sträckor eftersom det var länsväg då.

Den cirka 2 km långa fyrfältsvägen mellan Kronoparksrondellen och Prästsjörondellen invigdes år 2021. Den trafikljusreglerade korsningen med Kullavägen ersattes då även av en planskild trafikplats.[6]

Kuriosa[redigera | redigera wikitext]

Riksväg 92 är en del av turistvägen Konstvägen Sju Älvar. Den korta biten Älgsjö - Åsele är en del av militärvägen.

Trafikplatser och korsningar[redigera | redigera wikitext]

Nr Namn Skyltning
Nydalarondellen E4 Haparanda, Sundsvall; E12 Vasa, Holmsund; Ersboda, Marieberg
Mariedalsrondellen Ersboda, Mariedal
Ersbodarondellen 364 Burträsk, Ersboda; Mariedal, Centrum
Västerslättsrondellen 363 Sorsele; Centrum, Västerslätt
Kronoparksrondellen Centrum, Umedalen, Västerhiske, Kronoparken (92 svänger) Högersväng i korsning
- Trafikplats Klockarbäcken Kulla, Umedalen, Klockarbäcken
Prästsjörondellen
- Trafikplats Norrfors Norrfors, Svallet (endast till/från öst)
- Trafikplats Gubböle Gubböle
Över Vindelälven, cirka 220 m
  Vännäs E12 Mo i Rana, Lycksele
Över Umeälven, cirka 280 m
  Bjurholm 353 Nordmaling
Öreälvsbron Över Öreälven, cirka 250 m
  Bjurholm 353 Lycksele
  Fredrika 352 Örnsköldsvik
  Älgsjö 365 Lycksele
Åsele 90 Sollefteå, Vilhelmina
Över Ångermanälven, cirka 150 m
  Dorotea E45 Östersund, Arvidsjaur

Korsande järnvägar[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]