Riksväg 23

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
23
Riksväg
Riksväg 23
Basfakta
LandSverige
Längd407 km
BeläggningAsfalt
Geografiska fakta
Börjar iMalmö
ViaHöör
Hässleholm
Osby
Älmhult
Växjö
Åseda
Virserum
Målilla
Hultsfred
Vimmerby
Kisa
Slutar iLinköping (407 km)

Riksväg 23 är en ca 407 km lång svensk riksväg som går mellan Malmö och Linköping via Höör, Hässleholm, Osby, Älmhult, Växjö, Åseda, Virserum, Målilla, Hultsfred, Vimmerby och Kisa. Den är samskyltad med E22 till Rolsberga och med riksväg 34 från Målilla. Sträckan från Åseda norr om Växjö till Linköping tillfördes vägen i november 2007.

Beskrivning av vägen[redigera | redigera wikitext]

Riksvägens nummer och sträckning valdes för att det fanns behov av en väg mellan Malmö/Lund och Växjö, samt mellan Växjö och Linköping. Tidigare var det intresse att ha en riksväg mellan Gotlandsfärjan i Oskarshamn mot Växjö (nuvarande riksväg 37), samt även en genväg Oskarshamn-Malmö istället för E22.

Vägen är i sin helhet ytterst varierad och passerar alla de sydsvenska landskapstyperna som skog, slätt, spricksjöar och högland.

Vägen börjar söderifrån vid trafikplats Rolsberga på E22. Mellan Rolsberga och Höör går vägen i ett skånskt kuperat jordbrukslandskap. Detta är en av de sämsta bitarna längs hela riksvägen med mycket trafik igenom samhällen som Snogeröd, Gamla Bo och Höör. I Snogeröd går vägen i en tvär kurva och korsar riksväg 17 i en cirkulationsplats precis norr om byn. Vid Gamla Bo går vägen tvärs igenom Ringsjöarna på en bro som förbinder näsen med varandra och på varsin sida av bron går vägen igenom fritidsbebyggelse. Därtill kommer att det finns tvära kurvor på bägge sidan av bron med fastighetsutfarter som ansluter till riksvägen i kurvorna. Efter Gamla Bo går vägen uppför Orupsbacken, i närheten av ett gammalt sanatorium. Backen är ökänd bland förare av tung trafik för att vara svårforcerad vintertid. Efter att man åkt nedför en likadeles ganska brant utförssluttning befinner man sig inne i Höör. Vägen går rakt igenom hela samhället och korsar riksväg 13 i en rondell mitt i samhället. Vägen genom Höör karaktäriseras av att vägen kantas av villor med tillhörande utfarter, småindustrier och deras anslutningar till vägen samt ut/infarten till City Gross där det på helgerna ofta uppstår trafikkaos då bilarna ska försöka ta sig från stormarknaden ut på landsvägen. Vägverket har länge utrett en ny väg längs sträckan förbi alla samhällen mellan Höör och Rolsberga men det ser ut att dröja innan en sådan lösning genomförs. Istället har man hittills satsat på ett tredje körfält för tunga fordon i de kraftiga uppförslutningarna vid Orupsbacken, fler rondeller i Höör liksom vägavsmalningar för att minska hastigheten, mitträcken med flera åtgärder.

Från Höör och norrut blir vägen bättre, bredare och går förbi samhällen istället för igenom. Efter Höör tar skogslandskapet vid och efter Hässleholm är granskogen helt dominerande. Mellan Höör och Hässleholm passerar vägen igenom lövskogsbeklädda Nävlingeåsen och vägen bjuder stundtals på sköna vyer över landskapet. Vägen mellan Hässleholm och Älmhult är en 2+1-väg, relativt nybyggd och trafiksäker. Hästveda och Osby passeras men riksvägen undgår numera själva samhällena och passerar öster om dem båda. Vid trafikplats Östanå går vägen ihop med riksväg 19 från Kristianstad och fortsätter mot norr. Vägen är från Hässleholm och norrut relativt nybyggd rakt igenom den täta granskogen. För tjugo år sedan gick vägen inne i mängder med samhällen men sedan dess har man dragit om vägen.

Mellan Älmhult och Växjö blir det en betydligt smalare vägbredd, men är fortfarande nybyggd och går numera utanför flera samhällen som vägen tidigare gick rakt igenom. Vägen går rakt igenom flera av Kronobergs läns bästa jordbruksbygder som Grimslöv och Marklanda, och går tätt förbi Florence Stephens Huseby. Mellan Eneryda och Lövhult blir vägen märkbart bredare. Det är en s.k. flygraka som utgjorde landningsbanan på den numera avvecklade militära Eneryda flygbas.

I Växjö följer vägen Norrleden, en olycksbelastad motortrafikled. Efter att ha svängt av i Norremark kommer man in i Sandsbro. Vägen går sedan juni 2006 förbi Sandsbro längs Helgasjöns strand och är en 2+2 väg med planskilda korsningar, skyltad som motortrafikled, i 2,2 kilometer. Längs denna korta motortrafikled finns även en avfart i vardera körbanan mot Sandsbro, dock inga påfarter. Vid Sandsbrorondellen upphör denna nya väg och fortsätter sedan åt nordost.

Efter Sandsbro fortsätter riksvägen nordost i ett kuperat landskap och vägen når sin högsta punkt på vägen mot Åseda, vid Flybo strax efter Sjöatorpasjön är vägen uppe på 282 meters höjd. Riksväg 31 korsas i en trafikplats mitt ute i skogen, trafikplats Nottebäck. Strax öster om Åseda fortsätter riksväg 37, som tidigare var en del av riksväg 23, österut medan riksväg 23 svänger av norrut på den tidigare länsväg 138 som leder till Målilla och Hultsfred via Virserum. Från Målilla är vägen samskyltad med riksväg 34 till Linköping.

Län och kommuner[redigera | redigera wikitext]

Riksväg 23 passerar genom följande län och kommuner, räknat från syd till nord:

Historia[redigera | redigera wikitext]

Vägen hette före 1962 väg 56 Rolsberga-Sösdala, nr 71 Sösdala-Osby, nr 73 Osby-Skatelöv, nr 91 Skatelöv-Växjö. Sträckan Växjö-Målilla fanns bara som småvägar. För att åka Växjö-Oskarshamn åkte man väg 114 via Eke-Älghult-Högsby. Sträckan Målilla-Linköping var nr 121.

År 1962 ändrades alla nummer 1-160 i Sverige och Riksväg 23 infördes på sträckan Rolsberga-Osby-Växjö såsom idag, men sedan Växjö-Högsby-Oskarshamn. I november 2007 ändrades 23:ans sträckning så vägen gick Växjö-Åseda-Målilla-Vimmerby-Linköping istället. Vägen ersatte då länsväg 138 mellan Åseda och Målilla och blev skyltad gemensamt med riksväg 34 från Målilla till Linköping. Detta enligt Näringsdepartementet för att skapa ett enhetligt vägnummer från Linköping till Växjö igenom det småländska/östgötska inlandet. Sträckan Åseda-Högsby-Oskarshamn gavs namnet riksväg 37.

År 1946 gick vägen i samma sträckning som 2008[1], på sträckorna Rolsberga-Sätofta, förbi Höör och till östra sidan av Hässleholm, undantaget förbi Tjörnarp, och vissa uträtningar och förbättringar. Mellan Höör och Gulastorp strax söder om Hässleholm rätades vägen ut och breddades 1957-1959 till 12-13meters bredd. Igenom södra Höör från rondellen med Riksväg 13 till korsningen med Jägersbo och Sätofta byggdes en ny väg 1973-1974 och ersatte den gamla vägen genom Orups sanatorium och Höörs Gästgivaregård.

Det är nyare väg nästan hela vägen Hässleholm-Eneryda. Sträckan Hässleholm(Stoby)-Ballingslöv byggdes 1997-1999, Ballingslöv-Rävninge(söder om Hästveda) följer gammal sträckning ombyggd till 13metersväg på 1990-talet, medan Rävninge-Östanå byggdes 1993-1994. Sträckan Östanå-Osby är däremot från tidiga 1960-talet, byggd för nuvarande Riksväg 19 (då riksväg 14). Norr om Osby byggdes ny väg förbi Killeberg och Loshult 1992-1993, förbifart Älmhult till Eneryda 1984-1986. Sträckan Eneryda-Växjö följer 1940-talets väg förutom att en förbifart förbi Grimslöv-Skatelöv byggdes 1958 med en bro över dåvarande Karlshamn-Vislanda Järnväg[2]. Sträckan mellan Eneryda och Ströby (16 km) byggdes om till 2+1-väg under perioden 2008-2011.[3].


Förbifarten förbi Växjö, Norrleden är byggd på det tidiga 1980-talet, som en motortrafikled. Innan dess gick 23:an parallellt med dagens väg till den nådde riksväg 25 i Bergsnäs nära dagens trafikplats "Helgevärma", och sedan rakt genom stadens centrum på Storgatan. Denna sistnämnda sträcka var hårt trafikerad och Mörners väg byggdes 1966-1968 som en första förbifart för Växjös genomfartstrafik. Senare valde man att leda genomfartstrafiken utanför staden istället genom att bygga Norrleden. År 2006-2007 byggdes Trafikplats Norremark och Norremark - Sandsbro (2,3 km), båda i Växjö. Trafikplats Norremark var inplanerat under byggtiden för Norrleden men projektet ströks och ersattes då med en trafikljuskorsning som kunde orsaka stora köer. Den nya vägen förbi Sandsbro skapade en 2+2-väg och flyttade trafiken utanför samhället.

Norr om Sandsbro byggdes vägen mellan Sandsbro och avfarten till Braås om till en 2+1-väg 2008-2010. Trafikplats Nottebäck byggdes 1993-1994. Den nuvarande vägen mellan Braås och Högsby förbi Åseda byggdes under 1970-talet, innan dess gick väg 23 över Älghult söder om dagens väg. Mellan Virserum och Målilla rustades vägen upp och byggdes om 1994-1995, förbifart Målilla byggdes 2010-2011. För sträckan Målilla-Linköping, se Riksväg 34.

2015 invigdes en ny trafikplats intill IKEA:s nya varuhus i Älmhult där Länsväg 120 mot Traryd och centrala Älmhult ansluter.

Vägstandard[redigera | redigera wikitext]

[4]

Delsträcka Avstånd Hastighet Vägstandard
Malmö
Trafikplats Kronetorp
Rolsberga
Trafikplats Rolsberga
30 km Motorväg (2+2) Gemensam med E22.
Rolsberga
Trafikplats Rolsberga
Gamla Bo 7 km Landsväg. 40-70 km/h genom Snogeröd.
Gamla Bo Höör
Orup
7 km Landsväg. 50 km/h genom Gamla Bo.
Höör
Orup
Höör
Lilla Holma
5 km Landsväg/stadsgata.
Höör
Lilla Holma
Hässleholm
Cirkulationsplats Ljunghuset
30 km Landsväg. 50 km/h genom Tjörnarp.
Hässleholm
Cirkulationsplats Ljunghuset
Älmhult 45 km 2+1-väg. 70 km/h genom vissa korsningar.
Älmhult Liatorp 15 km Landsväg. 70 km/h genom vissa korsningar.
Liatorp Ströby 25 km 2+1-väg. 70 km/h genom vissa korsningar.
Ströby Marklanda 10 km Landsväg.
Marklanda Växjö
Östra Räppe
6 km Landsväg. 70 km/h genom vissa korsningar.
Växjö
Östra Räppe
Växjö
Trafikplats Norremark
6 km Motortrafikled (2+1) Gemensam med riksväg 25 och riksväg 30.
Växjö
Trafikplats Norremark
Sandsbro 6 km Motortrafikled (2+1) Gemensam med riksväg 37.
Sandsbro Braås 19 km 2+1-väg. 70 km/h genom vissa korsningar. Gemensam med riksväg 37.
Braås Kuttaboda 30 km Landsväg. 70 km/h genom vissa korsningar. Gemensam med riksväg 37.
Kuttaboda Virserum 20 km Landsväg. 50 km/h genom Virserum.
Virserum Kisa
Kölefors
90 km Landsväg. 40-80 km/h genom Kisa. 70 km/h genom vissa korsningar. Gemensam med riksväg 34 från Målilla.
Kisa
Kölefors
Rimforsa 14 km 2+1-väg. Gemensam med riksväg 34.
Rimforsa Skeda Udde 19 km Landsväg. 70 km/h genom vissa korsningar. Gemensam med riksväg 34.
Skeda Udde Linköping
Trafikplats Ryd
13 km 2+1-väg. 80 km/h närmast Linköping. 70 km/h genom vissa korsningar. Gemensam med riksväg 34.

Trafikplatser, orter, korsningar och anslutande vägar[redigera | redigera wikitext]

Nr Namn Skyltning
Trafikplats Rolsberga motorväg Malmö Lund Kristianstad Kalmar
Snogeröd
17 Eslöv Landskrona Hörby
Gamla Bo
Ringsjön
  Jägersbo Orups sjukhus
Höör
Höör C
13 Ängelholm Ystad Hörby
City Gross
Tjörnarp
Sösdala Häglinge
Trafikplats Röinge Hässleholm Ignaberga 21 Kristianstad
Trafikplats Läreda 21 Kristianstad Helsingborg
Stoby Grantinge
119 Broby Lönsboda
Trafikplats Östanå 19 Kristianstad Broby
Helge å
Osby Glimåkra
Halmstad Osby Karlshamn
Loshult 121 Olofström
Älmhult
120 Traryd Älmhult
120 Tingsryd
Helge å
Gottåsa vägskäl 126 Alvesta Ryd Karlshamn
Växjö
Motortrafikled Motortrafikled Helgevärma-Trafikplats Norremark
Trafikplats Helgevärma Halmstad 27 Göteborg 30 Jönköping Växjö C
Trafikplats Araby
Trafikplats Hovshaga
Trafikplats Norremark Kalmar 27 Karlskrona Riksväg 23 svänger
Huvudled Landsväg Trafikplats Norremark-Trafikplats Björnvägen
37 Oskarshamn Riksväg 23 svänger för norråtgående trafik
37 Oskarshamn Riksväg 23 svänger direkt upp på motortrafikleden för södergående trafik
Trafikplats Björnvägen Sandsbro
Motortrafikled Motortrafikled Trafikplats Björnvägen-Sandsbro
Trafikplats Sandsbro Sandsbro (endast avfarter, inga påfarter)
Tofta kanal
Huvudled Landsväg Sandsbro rondell-Linköping
Rottne Sandsbro
Eke vägskäl Lenhovda Dädesjö Rottne Eke Bussterminalen Eke vägskäl ligger precis intill
Braås
Trafikplats Nottebäck 28 Karlskrona 31 Kalmar Vetlanda Bussterminalen Nottebäck ligger precis intill
Åseda Älghult
37 Oskarshamn 125 Kalmar Riksväg 23 svänger
125 Vetlanda
Virserum
  Hultarp Järnforsen
Virserumsån
Emån
nära Gårdveda 47 Vetlanda
Målilla
Målilla 34 Kalmar Linköping 47 Oskarshamn Riksväg 23 svänger, härifrån samskyltad med Riksväg 34 till Linköping
Hultsfred 129 Mariannelund
Stångån
Vimmerby 40 Jönköping Västervik
Vimmerby C och S, Rumskulla Astrid Lindgrens Värld
135 Gamleby Horn
Kisa
Kisa 134 Eksjö Åtvidaberg
Rimforsa
Kinda kanal
Vikingstad Västervik Lambohov Linköpings lasarett
Jägarvallen Mjärdevi
Trafikplats Ryd Linköping C 34 Motala

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ KAK:s bilatlas 1946
  2. ^ KAK:s bilatlas 1958 och 1966
  3. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 27 december 2014. https://web.archive.org/web/20141227152020/http://www.trafikverket.se/PageFiles/12918/karta_driftomrade_vag_2014_tingsryd.pdf. Läst 27 december 2014.  Karta över driftområde Tingsryd]
  4. ^ NVDB på webb (Läst 2016-12-21)