Riksväg 15, Sverige

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
För andra betydelser, se Riksväg 15.
15
Den kombinerade riksväg 15 och länsväg 119 går här genom centrala Lönsboda.

Riksväg 15 är en riksväg som börjar i hamnen i Karlshamn och slutar i Halmstad. Riksväg 15 är 154 km lång. Vägen har kallats för Tvärleden och även för Volvoleden på grund av transporterna till och från Volvos fabrik i Olofström.

Sträckning[redigera | redigera wikitext]

Med Halmstad och Karlshamn skyltade som respektive fjärrorter följer vägskyltningen längs hela sträckan enligt nedan:

Halmstad - Veinge - Knäred - Markaryd - Osby - Lönsboda - Olofström - Karlshamn

Vägen delar sträckning med riksväg 29 från hamnen i Karlshamn till E22 och därefter gemensam sträckning med E22:an som motortrafikled och motorväg västerut till en trafikplats utanför Pukavik.

Vägen används i hög utsträckning som transportväg för godstransporter från Blekinge och nordöstra Skåne mot Västkusten till Halmstad och Göteborg och kallas ibland "Volvoleden" p.g.a. att Volvo har en stor produktion i Olofström med tillhörande transporter till och från Göteborg. Tidigare på grund av relativt dålig standard på Tvärleden har godstransporterna i huvudsak gått den betydligt längre vägen via E22 Karlshamn – Kristianstad, riksväg 21 Kristianstad – Hässleholm och riksväg 24 Hässleholm – Örkelljunga – Laholm – Mellbystrand.

Län och kommuner[redigera | redigera wikitext]

Riksväg 15 passerar genom följande län och kommuner i Sverige, räknat från söder till norr:

Historia[redigera | redigera wikitext]

Vägen skyltades om till riksväg 15 våren 2013,[1][källa behövs] och återanvände då ett nummer som tidigare burits av nuvarande E22 under åren 1962-1980. Sträckan hade innan dess delvis inga skyltade nummer utan bestod främst av olika länsvägar. Mellan Pukavik och Lönsboda utgjordes vägen tidigare av länsväg 121 och mellan Lönsboda över Boalt till Osby, länsväg 119 och M 2127. Från Osby till Markaryd utgjordes vägen av länsväg M 1950 och G 571, och är delvis ny väg byggd år 2011. Mellan Markaryd och Halmstad utgjordes vägen tidigare av länsväg 117.

Sträckan Markaryd – Osby existerade inte som någon rak väg före 2011. Tidigare gick den närmaste vägen mellan samhällena över Hallaryd, där vägen på långa sträckor var smal (runt 4,5 m-6,0 m i bredd). Den smala vägbredden gjorde det svårt även för personbilar att mötas och var en omväg jämfört med nuvarande sträckning med 7 km samt att hastighetsbegränsningarna låg på 50 km/h-70 km/h. Den nuvarande vägen invigdes sommaren 2011 som en 9 meter bred väg och byggd för hastigheten 90 km/h samt 7 km kortare jämfört med vägen över Hallaryd.[2] En kortare sträcka på 3 km norr om Olofström rustades upp 2008–2009 genom att vägen breddades till 8 meters bredd och flyttades utanför byn Skälmershult för att komma förbi ett översvämningsdrabbat område vid Möllesjön samtidigt som vägen blev ett hundratal meter kortare.[3].

Riksväg 15 mellan Mörrum och Pukavik invigdes som motorväg (gemensam med E22) i november 2014. Anslutningen till E22 flyttades ut ur samhället Pukavik samtidigt som vägen mot Karlshamn blev 2,5 km motorväg.

Framtid[redigera | redigera wikitext]

Den sträckning som återstår att åtgärda för att vägen skall vara av godkänd riksvägsstandard (minst 8 meter bred samt inga genomfarter) är mellan Osby och Skälmershult strax efter länsgränsen inne i Blekinge län, en sträcka på 27 km med dagens väg. I första hand kommer en förbifart vid Lönsboda att prioriteras, troligtvis med dragning söder om samhället. Därefter vägen öster om Lönsboda mot Skälmershult i Blekinge där det finns en skarp kurva och lutning som ställer till problem för tung trafik. I sista hand en breddning och justering av vägen mellan Osby och Lönsboda med förbifart vid Boalt där hastighetsgränsen är satt till 50 km/h genom byn.

I Hallands län finns planer på att bygga ut vägen mellan Halmstad och Veinge till en 2+1-väg. Planer på byggstart är ännu[när?] inte fastställd.

Vägstandard[redigera | redigera wikitext]

[4]

Delsträcka Avstånd Hastighet Vägstandard
Halmstad
Trafikplats Halmstad S
Genevad 10 km Sweden road sign C31-8.svg Landsväg. 60 km/h genom vissa korsningar.
Genevad Knäred 20 km Sweden road sign C31-9.svg Landsväg. 70 km/h genom vissa korsningar.
Knäred Markaryd 20 km Sweden road sign C31-8.svg Landsväg. 70 km/h genom vissa korsningar.
Markaryd Osby
Holmö
25 km Sweden road sign C31-9.svg Landsväg.
Osby
Holmö
Osby
Cirkulationsplats Marklunda
5 km Sweden road sign C31-4.svg Sweden road sign C31-6.svg Landsväg/stadsgata.
Osby
Cirkulationsplats Marklunda
Lönsboda 18 km Sweden road sign C31-8.svg Landsväg. 40 km/h genom Boalt.
Lönsboda Skälmershult 10 km Sweden road sign C31-7.svg Sweden road sign C31-8.svg Landsväg. 40 km/h genom Lönsboda.
Skälmershult Pukavik
Trafikplats Pukavik
30 km Sweden road sign C31-9.svg Landsväg. 50-70 km/h genom Vilshult och Olofström. 70 km/h genom Jämshög.
Pukavik
Trafikplats Pukavik
Mörrum
Trafikplats Mörrum V
2 km Sweden road sign C31-11.svg Motorväg (2+2) Sweden road sign E1.svg Gemensam med E22.
Mörrum
Trafikplats Mörrum V
Karlshamn
Trafikplats Karlshamn V
12 km Sweden road sign C31-10.svg Motortrafikled (2+1) Sweden road sign E3.svg Gemensam med E22.

Trafikplatser, korsningar och anslutande vägar[redigera | redigera wikitext]

Nr Namn Skyltning
Huvudled Landsväg Halmstad–Pukavik
Sweden road sign A29-1.svg Trafikplats Halmstad Södra E6 motorväg Göteborg, Malmö
Sweden road sign A22.svg Snöstorp, Stenalyckan, Eurostop
Sweden road sign A30.svg Fyllinge N Fyllinge
Sweden road sign A30.svg Fyllinge S Fyllinge, Kistinge
Sweden road sign A30.svg Veinge Laholm, Tjärby
AB-Fluss.svg Lagan
Sweden road sign A29-1.svg Råstorp Råstorp, Kornhult, Hishult
Sweden road sign A30.svg Markaryd Markaryd C, Timsfors
Sweden road sign A30.svg Markaryd Fjärholma
Sweden road sign A29-1.svg Trafikplats Markaryd Norra E4 motorväg Stockholm, Helsingborg
AB-Fluss.svg Helge å
Sweden road sign E5.svg Osby
Sweden road sign A30.svg Osby Osby centrum, Björkerås
Sweden road sign A30.svg Osby 23 Växjö, Hässleholm
Sweden road sign B1.svg 119 Hässleholm, Glimåkra (Rv 15 svänger vänster)
Sweden road sign E5.svg Lönsboda
Sweden road sign A30.svg Lönsboda 121 Älmhult
Sweden road sign A29-1.svg Lönsboda 119 Ryd
Sweden road sign E5.svg Vilshult
Sweden road sign A29-1.svg Olofström 116 Kyrkhult, Fridafors, Ryd
Sweden road sign A30.svg Jämshög Jämshög
Sweden road sign A29-1.svg Jämshög 116 Bromölla
Motorväg Motorväg Pukavik–Stensnäs
AB-AS-grün.svg 48 Trafikplats Pukavik E22 motorväg Malmö, Karlshamn, Kalmar
Motortrafikled Motortrafikled Stensnäs–Karlshamn Väst
AB-AZ-grün.svg 49 Trafikplats Mörrum Väst Mörrum V C Svängsta
AB-Fluss.svg Mörrumsån
AB-AZ-grün.svg 50 Trafikplats Mörrum Öst Mörrum Ö C
AB-AZ-grün.svg 51 Trafikplats Karlshamn Väst 29 Karlshamn C V Karlshamns hamnar, Växjö
Huvudled Landsväg Karlshamn Väst–Karlshamns hamnar

Referenser[redigera | redigera wikitext]