Länsväg 236

Från Wikipedia
Länsväg
Länsväg 236

Hammaröleden som är en del av länsväg 236
Basfakta
LandSverige
Längd14 km
Geografiska fakta
Börjar iKarlstad
Slutar iSkoghall
Sträckning
Map
236

Länsväg 236 går sträckan KarlstadSkoghall, 14 km. Hela sträckan är i Värmland. Mellan Bergmotet (E18) och Sjöstadsmotet är länsväg 236 en fyrfältsväg, i övrigt tvåfältsväg. Vägen kallas också Örsholmsleden närmast E18, Lantvärnsgatan genom Tormestad, Hammaröleden större delen av sträckan och Skoghallsleden mellan Nolgårdsrondellen och Mörmorondellen.

Fysiskt är vägen en fortsättning av Riksväg 63 från Ludvika, och tidigare användes numret 236 för hela sträckan Molkom–Skoghall. Numera byter vägen status och därmed nummer vid Bergmotet där den passerar under, och ansluter till, E18. Genom Karlstad går vägen huvudsakligen genom industri- och hamnområden. Den passerar över flera av Klarälvens deltaflöden, korsar en järnväg, Värmlandsbanan (via en bro) och dessutom flera godsspår till Karlstads hamn (i plan).

Hammaröleden är den huvudsakliga trafikleden mellan Hammarö och Karlstad samt för trafik mellan Hammarö och E18 österut, vilket har lett till att den är hårt belastad vissa delar av dygnet. I samband med en omstrukturering av busstrafiken mellan Hammarö och Karlstad har Värmlandstrafik och Vägverket (nuvarande Trafikverket) 2009 tagit fram förslag till åtgärder, som bland annat innebär att Hammaröleden mellan Nolgårdsrondellen och Packhusgatan (infart mot Karlstads centrum) mötessepareras och breddas till två körfält i riktning mot Karlstad. Inga beslut eller tidsplaner finns för detta projekt. [1][död länk]

Anslutningar och korsningar[redigera | redigera wikitext]

Nr Namn Skyltning
Dubbla körfält Fyrfältsväg Bergmotet-Sjöstadsmotet
motorväg Bergmotet E18 motorväg Stockholm Oslo, 63 Ludvika
  Östra infarten Norrstrand, Sundsta, Rud, Kroppkärr
  Sjöstadsmotet Centrum (söderut); Norrstrand, S. Kroppkärr (norrut)
Huvudled Landsväg Sjöstadsmotet-Mörmorondellen
    över Värmlandsbanan
    Heden
    över Kaplansälven
    Örsholmen
    över Örsholmsälven
    Oljehamn, Motorstadion
    Lamberget
    Tormestad (ej skyltat)
    Västra Lamberget (ej skyltat)
    Centrum, Haga, Herrhagen
    Hamnen, Metso
    Wermlandskajen
    Haga, Herrhagen
Vågmästarbron över hamninloppet (öppningsbar)
    Centrum, Orrholmen, Sjukhus
  Kanikebron över Suttersälven
    Vidöåsen, Rackethallen
    över Morbrors ådra
    Nolgårdsholmarna (ej skyltat)
    över Djupsundsvikens utlopp
    Nolgård (söderut, ej skyltat)
Nolgårdsrondellen Rud, Nolgård, Hammarö kyrka
    Hälltorp, Hammar, Klöverud, Mörudden
Mörmorondellen Centrum, Skogsindustrin, Mörmon, Haga, Götetorp

Se även[redigera | redigera wikitext]