Länsväg 236

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
236
Hammaröleden som är en del av länsväg 236

Länsväg 236 går sträckan KarlstadSkoghall, 14 km. Hela sträckan är i Värmland. Mellan Bergmotet (E18) och Sjöstadsmotet är länsväg 236 en fyrfältsväg, i övrigt tvåfältsväg. Vägen kallas också Örsholmsleden närmast E18, Lantvärnsgatan genom Tormestad, Hammaröleden större delen av sträckan och Skoghallsleden mellan Nolgårdsrondellen och Mörmorondellen.

Fysiskt är vägen en fortsättning av Riksväg 63 från Ludvika, och tidigare användes numret 236 för hela sträckan Molkom–Skoghall. Numera byter vägen status och därmed nummer vid Bergmotet där den passerar under, och ansluter till, E18. Genom Karlstad går vägen huvudsakligen genom industri- och hamnområden. Den passerar över flera av Klarälvens deltaflöden, korsar en järnväg, Värmlandsbanan (via en bro) och dessutom flera godsspår till Karlstads hamn (i plan).

Hammaröleden är den huvudsakliga trafikleden mellan Hammarö och Karlstad samt för trafik mellan Hammarö och E18 österut, vilket har lett till att den är hårt belastad vissa delar av dygnet. I samband med en omstrukturering av busstrafiken mellan Hammarö och Karlstad har Värmlandstrafik och Vägverket (nuvarande Trafikverket) 2009 tagit fram förslag till åtgärder, som bland annat innebär att Hammaröleden mellan Nolgårdsrondellen och Packhusgatan (infart mot Karlstads centrum) mötessepareras och breddas till två körfält i riktning mot Karlstad. Inga beslut eller tidsplaner finns för detta projekt. [1][död länk]

Anslutningar och korsningar[redigera | redigera wikitext]

Nr Namn Skyltning
Dubbla körfält Fyrfältsväg Bergmotet-Sjöstadsmotet
Sweden road sign A29-1.svg motorväg Bergmotet E18 motorväg Stockholm Oslo, 63 Ludvika
Sweden road sign A22.svg   Östra infarten Norrstrand, Sundsta, Rud, Kroppkärr
AB-AZ-blau.svg   Sjöstadsmotet Centrum (söderut); Norrstrand, S. Kroppkärr (norrut)
Huvudled Landsväg Sjöstadsmotet-Mörmorondellen
AB-Brücke.svg     över Värmlandsbanan
AB-AZ-blau.svg     Heden
AB-Brücke.svg     över Kaplansälven
Sweden road sign A22.svg     Örsholmen
AB-Brücke.svg     över Örsholmsälven
Sweden road sign A29-1.svg     Oljehamn, Motorstadion
Sweden road sign A22.svg     Lamberget
Sweden road sign A29-1.svg     Tormestad (ej skyltat)
Sweden road sign A22.svg     Västra Lamberget (ej skyltat)
Sweden road sign A29-1.svg     Centrum, Haga, Herrhagen
Sweden road sign A29-1.svg     Hamnen, Metso
Sweden road sign A29-1.svg     Wermlandskajen
Sweden road sign A29-1.svg     Haga, Herrhagen
AB-Brücke.svg Sweden road sign A6.svg Vågmästarbron över hamninloppet (öppningsbar)
Sweden road sign A22.svg     Centrum, Orrholmen, Sjukhus
AB-Brücke.svg   Kanikebron över Suttersälven
Sweden road sign A29-1.svg     Vidöåsen, Rackethallen
AB-Brücke.svg     över Morbrors ådra
Sweden road sign A29-1.svg     Nolgårdsholmarna (ej skyltat)
AB-Brücke.svg     över Djupsundsvikens utlopp
AB-AZ-blau.svg     Nolgård (söderut, ej skyltat)
Sweden road sign A30.svg Nolgårdsrondellen Rud, Nolgård, Hammarö kyrka
AB-AZ-blau.svg     Hälltorp, Hammar, Klöverud, Mörudden
Sweden road sign A30.svg Mörmorondellen Centrum, Skogsindustrin, Mörmon, Haga, Götetorp

Se även[redigera | redigera wikitext]