Riksväg 55

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
55
Riksväg
Riksväg 55
Mälardiagonalen
SWE riksvag55.png
Basfakta
LandSverige
Längd208 km
BeläggningAsfalt
Geografiska fakta
Börjar iUppsala
ViaEnköping
Strängnäs
Malmköping
Flen
Katrineholm
Slutar iNorrköping (208 km)
Den nordligaste delen av Riksväg 55 går i Uppsala och utgörs av Bärbyleden. På bilden ser man vägen i riktning mot sydväst taget från en gång- och cykelbro intill trafikplats Röbo.

Riksväg 55, Mälardiagonalen, löper mellan Uppsala och Norrköping, via Enköping, Strängnäs, Malmköping, Flen och Katrineholm. Längden är 208 km.

Vägbeskrivning[redigera | redigera wikitext]

Rastplatser och sevärdheter[redigera | redigera wikitext]

Trafikverkets Rastplatser i riktning från Norrköping till Uppsala

  • Gnallen, mellan Sköldinge och Flen, 15 km öster Katrineholm.

Standard: Bord och bänkar, väderskydd, handikappanpassad torrklosett, soptunnor.

  • Stenhammars skans, mellan Sköldinge och Flen.

Rastplats i anslutning till fornborgen Stenhammar skans och med sjöutsikt över Valdemaren .
Standard: Bord och bänkar, handikappanpassad torrklosett, soptunnor.

Rastplats alldeles intill fornborgen Stenby skans med utsikt över Mälaren.
Standard: Bord och bänkar, handikappanpassad vattenklosett, soptunnor.

Övriga rastplatser

  • Kaffestugan vid Björndammen, mellan Malmköping och Strängnäs

Rastplats med sommaröppen kaffestuga invid sjön Ältaren.
Standard: Kaffestuga (sommaröppen, varierande öppettider) med tillhörande uteservering.

Vägstandard[redigera | redigera wikitext]

Riksväg 55/Mälardiagonalen är huvudsakligen landsväg med plankorsningar och en hastighetsbegränsning på 80 km/h. Vissa sträckor (se nedan) har dock byggts om till mötesfri 2+1-väg (trefältsväg) där vägbanorna vanligen är separerade med vajerräcken. Vissa kortare sträckor utgörs av motorväg vid Enköping (E18), Strängnäs (E20) och Norrköping (E4). I Uppsala är vägen utformad som en motorväg (Bärbyleden), men saknar bara motorvägsskyltning. Planer har tidigare funnits att bygga om den olycksdrabbade sträckan mellan Trafikplats Berthåga och korsningen med Riksväg 72 i Uppsala till motorvägsstandard, men planerna är för närvarande lagda på is.

På grund av vägens stora betydelse för den regionala utvecklingen och dess betydelse som transportlänk mellan norra och södra Sverige över Mälarsnittet planeras på sikt en utbyggnad av hela sträckan Uppsala – Norrköping till mötesfri 2+1-väg (trefältsväg) med få plankorsningar.

Delsträcka Hastighet Vägstandard
Uppsala
(E4/Bärbyleden)
Uppsala
(Husbyborg)
Sweden road sign C31-9.svg Mötesfri 2+2-väg (fyrfältsväg), endast en plankorsning (cirkulationsplats). (Bärbyleden).
Uppsala
(Husbyborg)
Uppsala
(Berthåga)
Sweden road sign C31-9.svg Mötesfri 1+1-väg (tvåfältsväg), inga plankorsningar. (En privat utfart) (Bärbyleden).
Uppsala
(Berthåga)
Uppsala
(Berthåga)
Sweden road sign C31-7.svg / Sweden road sign C31-5.svg Mötesfri 2+2-väg (fyrfältsväg) med två plankorsningar (Luthagsesplanaden och utfart från Flogsta). Utfarten från Flogsta är olycksdrabbad och har byggts om flera gånger. (Enköpingsvägen). Två körfält med möte.svg
Uppsala
(Berthåga)
Uppsala
(Kvarnbo)
Sweden road sign C31-7.svg Mötesfri 2+2-väg (fyrfältsväg) med plankorsningar (trafikljusreglerade). (Enköpingsvägen). Två körfält med möte.svg
Uppsala
(Kvarnbo)
Örsundsbro
Sweden road sign C31-9.svg Landsväg (tvåfältsväg). Ombyggnad till 2+1-väg (trefältsväg) med plankorsningar utreds.
Örsundsbro Litslena Sweden road sign C31-10.svg 2+1-väg (trefältsväg) med plankorsningar. Två körfält med möte.svg
Litslena
Enköping
(Annelund)
Sweden road sign C31-9.svg Landsväg (tvåfältsväg). Ombyggnad till 2+1-väg (trefältsväg) med plankorsningar utreds.
Enköping
(Annelund)
Enköping
(Ullunda)
Sweden road sign C31-11.svg Motorväg (fyrfältsväg), sammanfaller med E18. Sweden road sign E1.svg
Enköping
(Ullunda)
Strängnäs
(Lunda)
Sweden road sign C31-9.svg Landsväg (tvåfältsväg), förhållandevis smal och bitvis krokig. Enköping-Hjulsta Säteri 90km/h alt. 70km/h. Efter Hjulstabron mestadels 80km/h. Hastighetskameror på flera ställen.Flera partier med 70km/h alternativt 80 km/h. Inom detta avsnitt passeras Hjulstabron vilken beskrivs nedanför.
Hjulstabron Sweden road sign C31-5.svg Öppningsbar lågbro över Mälaren som förbinder fastlandet med Märsön inom Enköpings kommun. På grund av ålderssvaghet och att bron är öppningsbar gäller det att hastigheten är 50 km/h medan de anslutande vägarna på vardera sidan av bron har 70 km/h i ett par kilometer.
Strängnäs
(Lunda)
Strängnäs
(Biskopskvarn)
Sweden road sign C31-12.svg Motorväg (fyrfältsväg), sammanfaller med E20. Sweden road sign E1.svg
Strängnäs
(Biskopskvarn)
Dunker
Sweden road sign C31-8.svg Landsväg (tvåfältsväg), förhållandevis smal men rak. Avsnittet förbi Björndammen olycksdrabbat (planeras byggas om till mötesfri väg med start 2023).
Dunker Yxtatorpet Sweden road sign C31-10.svg Mötesfri 2+1-väg (trefältsväg) med plankorsningar. Två körfält med möte.svg
Yxtatorpet Flen Sweden road sign C31-7.svg Landsväg (tvåfältsväg), förhållandevis smal och kurvig väg med få omkörningsmöjligheter.
Flen Sweden road sign C31-5.svg Stadstrafikled (tvåfältsväg). Sydlig förbifart förbi Flen utreds.
Flen
Åby Sweden road sign C31-10.svg Mötesfri 2+1-väg (trefältsväg) med plankorsningar. Omfattar förbifart Katrineholm, invigd september 2012.[1] Två körfält med möte.svg
Åby Norrköping
Sweden road sign C31-9.svg Motorväg och motortrafikled (fyrfältsväg), sammanfaller till stor del med E4. Sweden road sign E1.svg Sweden road sign E3.svg

Trafikplatser[redigera | redigera wikitext]

Riksväg 55 går som motorväg korta sträckor gemensamt med E20 och E18 vid Strängnäs och Enköping. I Uppsala håller de östligaste delarna av riksväg 55 (Bärbyleden 2 och 3) motorvägsstandard men är inte skyltade som motorväg.

Följande trafikplatser och större korsningar finns längs riksväg 55:

Nr Namn Skyltning
Huvudled Landsväg mellan Norrköping (E4) och Strängnäs (E20)
AB-AS-grün.svg 123 Trafikplats Loddby E4 Helsingborg
AB-AZ-blau.svg - Trafikplats Kvillinge E4 Stockholm, Loddby
AB-AZ-blau.svg - Trafikplats Jursla Åby, Jursla
Sweden road sign A30.svg - Katrineholm 52 Örebro Nyköping
AB-AZ-blau.svg - Trafikplats Katrineholm Katrineholms Logistikcentrum
Sweden road sign A30.svg - Katrineholm 56 Västerås, Gävle
Sweden road sign A29-1.svg nära Flen 221 Nyköping?
Sweden road sign A29-1.svg nära Flen 57 Järna
Sweden road sign A30.svg - nära Malmköping 53 Nyköping
Sweden road sign A30.svg - nära Malmköping 53 Eskilstuna
Motorväg Motorväg förbi Strängnäs, gemensam med E20.
AB-AS-grün.svg 137 Trafikplats Biskopskvarn E20 Stockholm; Strängnäs (Rv 55 svänger)
AB-AS-grün.svg 136 Trafikplats Lunda E20 Göteborg (Rv 55 svänger)
Huvudled Landsväg mellan Strängnäs (E20) och Enköping (E18)
AB-AZ-blau.svg - Trafikplats Sankt Eskils källa Strängnäs
AB-AZ-blau.svg - Trafikplats Eldsund Strängnäs; Fogdö
AB-Brücke.svg Strängnäsbron över Strängnäsfjärden,byggd 1981, 1164 m
AB-AZ-blau.svg - ? Strängnäs; Abborrberget
AB-Brücke.svg Sweden road sign A6.svg Hjulstabron över Hjulstafjärden, Mälaren, cirka 1000 m, öppningsbar
Sweden road sign A30.svg - ? ?
Motorväg Motorväg förbi Enköping, gemensam med E18.
AB-AS-grün.svg 141 Trafikplats Enögla E18 Oslo (Rv 55 svänger)
AB-AS-grün.svg 142 Trafikplats Romberga 70 Sala Mora
AB-AS-grün.svg 143 Trafikplats Annelund E18 Stockholm (Rv 55 svänger)
Huvudled Landsväg mellan Enköping (E18) och Uppsala (E4)
Sweden road sign A30.svg - Litslena Bålsta, 263 Sigtuna, Grillby (Rv 55 svänger)
Sweden road sign A29-1.svg - Örsundsbro södra Örsundsbro
AB-AZ-blau.svg - Örsundsbro norra Örsundsbro
Dubbla körfält Fyrfältsväg Väg 55 genom Uppsala
Sweden road sign A22.svg - Kvarnbolund 72 Heby Sala
Sweden road sign A22.svg - Stenhagen centrum Stenhagens Centrum, Herrhagen, Kvarnbo
Sweden road sign A22.svg - Stenhagen Stenhagen
Sweden road sign A29-1.svg - Flogsta Flogsta, Eriksberg
AB-AS-blau.svg - Trafikplats Berthåga Luthagsesplanaden Luthagen Centrala Uppsala
AB-AS-blau.svg - Trafikplats Husbyborg Uppsala C, 272 Gysinge Sandviken
AB-AS-blau.svg - Trafikplats Röbo (f.d. Svartbäcken) Svartbäcken, Björklinge
AB-Tunnel.svg Lötentunneln Tunnel under Röboåsen, 100 m lång.
AB-AS-blau.svg - Trafikplats Löten Tycho Hedéns väg Uppsala C (Endast trafik västerut/västerifrån)
Sweden road sign A30.svg - Nybyrondellen Österleden Gamla Uppsala, Gränby
AB-AS-grün.svg 188 Trafikplats Bärbyleden E4 motorväg Sundsvall Stockholm 288 Östhammar

Ombyggnadsplaner[redigera | redigera wikitext]

  • Nybyggnad av 2+1-väg mellan Dunker–Björndammen, cirka 5 km. Syftet är att bygga bort en olycksdrabbad sträcka där särskilt Björndammen utmärker sig som en olycksdrabbad plats (smal väg genom bebyggelse, många utfarter, dålig sikt). Ny föreslagen väg kommer att ge en förkortning av sträckan jämfört med nuvarande väg på cirka 1 km. Projektet avstannade 2015, men har återstartat och byggstart planeras till 2023.[2]
  • Rivning och byggnation av en ny Hjulstabron, för att tillåta större fartyg att nå hamnarna i Mälaren. Ingen finansiering finns ännu för planerna.[3]
  • Planering pågår för att bygga om hela sträckan Uppsala-Enköping till 2+1-väg, utöver de 9 km som redan byggts. En cykelväg på hela sträckan intill vägen ingår i projektet. Ingen byggstart för projektet är satt.[4]
  • Planering pågår för en ny sträckning förbi Flen, för att avlasta den nuvarande vägen som går igenom staden. Ingen byggstart för projektet är satt, men projektet finns finansierat i den regionala transportplanen som gäller fram till år 2029. Byggstart kan tidigast ske 2024.[5]
  • En kortare sträcka norr om Flen fram till Yxtatorpet (fyra km) samt mellan Björndammen och Enköping, via Strängnäs, (cirka fem mil) är de enda två sträckorna som det inte finns någon finansiering till (utöver Hjulstabron). Övriga finns med i de regionala transportplanerna fram till år 2029.[6]

Historia[redigera | redigera wikitext]

Riksväg 55 har hetat så och haft sträckningen Uppsala-Strängnäs-Norrköping sedan 1962. Innan dess hette den länsväg 262 Uppsala-Litslena, riksväg 12 Litslena-Enköping, länsväg 221 Enköping-Flen, länsväg 225 (Järna-)Flen-Katrineholm(-Läppe) och länsväg 215 (Köping-)Katrineholm-Norrköping.

Vägen genom Uppsala, Bärbyleden, är invigd 2007 (längst norrut), 1995 (närmast centrum) och 1971 (till korsningen med riksväg 72). Vägen från 72:an via Litslena till Enköping är i samma sträckning som på 1940-talet[7], förutom förbifarten förbi Örsundsbro (från början av 1970-talet), medan motorvägen förbi Enköping är från 1980.

"Delvis genom Selebo härad går den stora 1931 öppnade färj- och landsvägsleden Strängnäs - Enköping, där fordom Eriksgatan gick fram"[8]. Sträckan är ännu i bruk [7], utom motorvägen förbi Strängnäs (från 2000-talet) och Strängnäsbron som är från tidiga 1980-talet. Bron över Mälaren, Hjulstabron, är byggd på 1950-talet, innan dess var det färja.

Sträckan Strängnäs-Högsten är byggd på 1950-talet[9]. Sträckan Högsten-Flen är i samma sträckning som på 1940-talet[7], utom förbifarten öster om Flen som är från tidiga 1990-talet. Sträckorna Flen-Katrineholm och Katrineholm-Norrköping är byggd i början av 1960-talet[10]. Sträckan Simonstorp-Ändebol fick mitträcke och blev 2+1-väg år 2008[11].

Alternativ till E4[redigera | redigera wikitext]

Både i Uppsala och Norrköping ansluter vägen till E4. Vägen kan användas som alternativ till E4 mellan Norrköping och Uppsala för den som vill undvika att passera Stockholm eller vill ha en annan reseupplevelse än den som motorvägen erbjuder. Bland sevärdheter erbjuder väg 55 bland annat fornborgen Stenhammars skans och turistmål i Malmköping (Sagostigen, Museispårvägen).

Riksväg 55/Mälardiagonalen är även att föredra för den som vill spara mil då denna är kortare, 208 km, mot E4 som innebär 229 km. Restiden över hela sträckan är dock normalt något längre än motsvarande sträcka med E4, vilket beror på skillnaden i vägstandard mellan de båda vägarna. Under högtrafik då det är risk för köbildning på E4-Essingeleden genom Stockholm är Riksväg 55/Mälardiagonalen vara att föredra då resetiden blir kortare

I syfte att verka för en utbyggnad av vägen till mötesfri 2+1-väg (trefältsväg) på hela sträckan mellan Uppsala och Norrköping har kommunerna utefter sträckan och regionförbunden i de berörda länen bildat en lobbyorganisation, det så kallade Mälardiagonalspartnerskapet.

Referenser[redigera | redigera wikitext]