Hoppa till innehållet

Riksväg 26

Från Wikipedia
26
Riksväg
Riksväg 26
Inlandsvägen syd
Basfakta
LandSverige
Längd580 km
BeläggningAsfalt
Geografiska fakta
Börjar iHalmstad
ViaHyltebruk
Smålandsstenar
Gislaved
Jönköping
Skövde
Mariestad
Kristinehamn
Filipstad
Lesjöfors
Vansbro.
Slutar iMora (580 km)
Riksväg 26 norr om Vansbro mot Mora. På vägskylten står det Inlandsvägen

Riksväg 26 går mellan Halmstad och Mora via Hyltebruk, Smålandsstenar, Gislaved, Jönköping, Skövde, Mariestad, Kristinehamn, Storfors, Filipstad, Lesjöfors och Vansbro. Den är numera Sveriges längsta riksväg (utom europavägar), 580 km.

Riksväg 26 kallas även för Inlandsvägen syd. Delen mellan Halmstad och Jönköping går även under namnet Nissastigen. Vid Johannisholm, strax sydväst om Mora, hakar den på E45 (Inlandsvägen, som går mellan Göteborg och Karesuando).

Den räknas som en nationell stamväg mellan Halmstad och Kristinehamn.[1][2]

Vägen mellan Halmstad – Jönköping följer den historiska Nissastigen där kustlandet möter det småländska höglandet.

Nummerhistoria

[redigera | redigera wikitext]

Från år 1962 gick riksväg 26 Halmstad – Smålandsstenar (–Värnamo). Sträckan Smålandsstenar – Jönköping hette länsväg 155. Senare bytte även sträckan Smålandsstenar – Jönköping namn till riksväg 26. Under perioden 1962–2003 var sträckan Jönköping – Mariestad riksväg 48 och sträckan Mariestad – Filipstad riksväg 64. Under perioden 1962–1991 var sträckan Filipstad – Mora länsväg 242, och efter 1991 riksväg 64.

På 1940-talet var numren länsväg 101 Halmstad (väster om) – Jönköping, länsväg 186 Jönköping – utanför Sandhem(– Grästorp), länsväg 192 utanför Sandhem – Mariestad, länsväg 203 Mariestad – Kristinehamn och länsväg 242 Kristinehamn – Mora.

Fram till hösten 2003 gick riksväg 26 enbart sträckan mellan Halmstad och Jönköping. En omskyltning gjordes och riksväg 48 (Jönköping – Mariestad) och riksväg 64 (Mariestad – Mora) blev en del av riksväg 26. Omskyltningen innebar att riksväg 26 ökade sin längd från cirka 145 km till cirka 580 km. Det är efter 2006 Sveriges längsta riksväg (utom europavägar).

Riksvägarna 48 och 64 har i och med detta upphört som namn på vägar, liksom länsvägarna 192, 203 och 242. Länsväg 155 går numera till Öckerö inom Göteborgs kommun, medan länsväg 101 går mellan Malmö och Mossbystrand i Skurups kommun i sydvästra Skåne.

Vägbyggnader

[redigera | redigera wikitext]

Halmstad – Jönköping

[redigera | redigera wikitext]

Sträckan Halmstad – Torup är i princip samma vägsträcka som på 1940-talet, även om den visar tecken på en nybyggnad under något tidigare årtionde, särskilt upp till Oskarström. Just vid Oskarsström är dock vägen från 1960-talet. Sträckan Torup-Långaryd är också nybyggd på 60-talet. Sträckan Långaryd-Jära (vid riksväg 40) är samma som på 1940-talet, förutom förbifarten förbi Gislaved som är från 1990-talet. Vägen är ofta utbyggd i befintlig sträckning, så det är inte exakt samma väg som då.

Jönköping – Mariestad

[redigera | redigera wikitext]

Sträckan Jönköping – Risbro (vid kommun och landskapsgränsen Mullsjö/Västergötland) är nybyggd från sena 1980-talet. Sträckan Risbro – Utvängstorp (vid korsningen med riksväg 47) är samma som på 1940-talet, medan fortsättningen till Skövde är från tidiga 1960-talet. En 10 km lång sträcka ny fyrfältsväg söder om och fram till Skövde invigdes 2005, där en del av vägen genom Skultorpstunneln, även kallad Pansartunneln, passerar under Skövde skjutfält. Vägen Skövde – Mariestad är byggd på tidiga 1970-talet, medan förbifarten (tillsammans med E20) förbi Mariestad är från tidiga 60-talet. Före dessa byggen gick vägen UtvängstorpValstadKungslenaSkultorp – centrala Skövde – nära Timmersdala – centrala Mariestad.

Mariestad – Mora

[redigera | redigera wikitext]

En del av sträckan mellan Kristinehamn och Filipstad hade tidigare en västligare sträckning, men har lagts om så den nu går igenom Storfors. Vägen gick också i en östligare sträckning mellan Långban och Tyfors fram till 1970-talet då den lades om till den nuvarande sträckningen genom Lesjöfors.

2004–2006 lades en del av sträckan genom Värmlands län om i en rakare sträckning från Nilsbo, söder om Oforsen, till Pålhammarsäng vid länsgränsen mot Dalarna nära Tyfors

Beskrivning av sträckan

[redigera | redigera wikitext]

Vägen börjar i centrala Halmstad och lämnar staden i nordlig riktning. På ett kortare avsnitt i utkanten av Halmstad är vägen fyrfältig med mittremsa. Efter några kilometer minskar bredden och vägen blir vanlig tvåfältig landsväg. Kort därefter korsas motorvägen E6 E20 och vägen fortsätter i nordostlig riktning mot Jönköping. Nästan direkt efter trafikplatsen tar skogen vid för att därefter i huvudsak bestå. Fram till Oskarström är vägen tvåfältig landsväg med vägren. I Oskarström korsas samhället rakt igenom där hastigheten är begränsad till 50 km/h. Efter Oskarström blir vägen mötesfri landsväg med omväxlande ett och två körfält i vardera riktning. Norr om Rydöbruk korsas landskapsgränsen mellan Halland och Småland. Sträckan mellan Oskarström och Hyltebruk har de senaste åren breddats från vanlig tvåfilig väg till mötesfri landsväg och i nuläget (2010/01) är den ombyggd på i princip hela sträckan och har, med undantag för sträckan mellan Spenshult och Fröslida, hastighetsbegränsningen 100 km/h. Kring 15 km norr om Hyltebruk korsas länsgränsen mellan Hallands län och Jönköpings län. Några kilometer senare passerar vägen rakt igenom Skeppshult och ytterligare en kring fem kilometer senare passeras Smålandsstenar rakt igenom.

När vägen närmar sig Gislaved blir den 2+1-väg (sedan hösten 2007) med planskilda trafikplatser. Norr om Gislaved återgår vägen till den tidigare standarden och behåller denna den resterande sträckan upp till korsningen med Riksväg 40, strax öster om Bottnaryd. Härifrån och österut mot Jönköping går de två riksvägarna gemensamt. På detta avsnitt är vägen utbyggd till mötesfri landsväg (2+1). Några kilometer väster om Jönköping skiljs riksvägarna åt och Riksväg 26 fortsätter till en början åt norr (tillsammans med Riksväg 47 och Länsväg 195). Vägen svänger efter kring 10 km av från 195:an åt nordväst, och fortsätter så fram till Mullsjö. På avsnittet mellan Jönköping och Mullsjö håller vägen låg standard i förhållande till trafikmängden, och är mycket olycksdrabbad.

Det är närmare för trafik längs Riksväg 26 att välja Länsväg 185 mellan Bottnaryd och Mullsjö, istället för att ta omvägen via Jönköping. Anledningen till att Riksväg 26 går via Jönköping är att det är huvudorten i regionen, dit den mesta trafiken går, samt att tydligare visa långdistansresenärer från Skåne/Tyskland mot Skaraborg/Mora att E4 är lämpligare väg än 26 fram till Jönköping.

Bilden visar Trafikplats Skultorp strax söder om Skövde. Denna del av Riksväg 26 öppnades 2005 för att leda trafiken förbi Skultorps samhälle.

Strax norr om Mullsjö lämnas Riksväg 47, och Riksväg 26 fortsätter ensam norrut. kring 10 km söder om Skövde upphör vägen i en cirkulationsplats där trafik norrut får svänga höger. Härifrån går Riksväg 26 och Riksväg 46 gemensamt in mot Skövde. På detta avsnitt har vägen byggt ut i ny sträckning till fyrfältsväg med mitträcke. Vägen passerar förbi Skövde och fortsätter som 2+1-väg norrut mot Mariestad. Strax söder om Mariestad får trafik längs riksvägen svänga höger och ansluta E20 via en planskild trafikplats. Härifrån och några kilometer nordost går Riksväg 26 och E20 tillsammans. Vägstandarden längs denna sträcka är tvåfältig landsväg med vägren. När Riksväg 26 efter några kilometer strax norr om Hasslerör viker av norrut från E20 sker detta i en vanlig trevägskorsning där trafik längs Riksväg 26 får svänga vänster mot Kristinehamn.

Härifrån fortsätter vägen norrut på vanlig tvåfältig landsväg längs Vänerns östra kant. På några få ställen ser man sjön, men i huvudsak går vägen som byggdes om och rätades ut dels i början av 90-talet och i början av 2000-talet genom skog. I utkanten av Sjötorp passeras Göta kanal. Efter kring 40 km närmar man sig de södra delarna av Kristinehamn. Vägen passerar i östra utkanten av staden för att därefter haka på E18 via en planskild trafikplats. Härifrån och några kilometer västerut går E18 och Riksväg 26 gemensamt. Här är vägen mötesfri motortrafikled (2+1). Vid nästa trafikplats viker Riksväg 26 av norrut och fortsätter som tvåfältig landsväg. Vägen går härifrån och norrut i huvudsak genom skogsparti längs hela sin resterande sträcka. Till en början stiger vägen relativt kraftigt i höjd och passerar efter därefter rakt igenom Filipstad. Här upphör vägen i en trevägskorsning och vägen fortsätter tillsammans med Riksväg 63 i nordostlig riktning. Efter några kilometer viker Riksväg 26 av åt norr i en trevägskorsning. Vägen fortsätter genom skogslandskap och passerar cirka 35 km från Filipstad genom Lesjöfors.

Vid Svartälven, strax innan Tyfors når man Dalarnas län och Dalarna. Kring 40 km från länsgränsen kommer man in i Vansbro. Inne i Vansbro får trafik längs riksväg 26 haka på E16/riksväg 66 för att fortsätta tillsammans ett kortare stycke. Strax därefter svänger riksväg 26 av norrut från E16/riksväg 66 i en cirkulationsplats, varefter vägen leder ut ur Vansbro. Vägen fortsätter norrut till Johannisholm där E45 hakar på från väster i en trevägskorsning. Härifrån och den resterande sträckan nordost till Mora går Riksväg 26 och E45 gemensamt. I Mora upphör Riksväg 26, medan E45 fortsätter hela vägen upp till Karesuando. Vägen är i huvudsak skyltad 90 km/h utanför orterna förutom förbi Gislaved där vägen är skyltad 110 km/h.

Vägstandard

[redigera | redigera wikitext]

[3]

Delsträcka Avstånd Hastighet Vägstandard
Halmstad
E6/E20 Trafikplats Halmstad N
Oskarström 12 km Landsväg. 70 km/h närmast Halmstad samt i vissa korsningar.
Oskarström Hyltebruk 30 km 2+1-väg. 50-70 km/h genom Oskarström. 80 km/h genom vissa korsningar.
Hyltebruk Skeppshult 19 km Landsväg. 80 km/h förbi Hyltebruk.
Skeppshult Gislaved
Ryd
19 km Landsväg. 40-70 km/h genom Skeppshult. 40-60 km/h genom Smålandsstenar.
Gislaved
Ryd
Båraryd 10 km 2+1-väg.
Båraryd Skogsliden 50 km Landsväg. 40-60 km/h genom Ryd.
Skogsliden Jönköping
Trafikplats Hedensborg
13 km 2+1-väg. Gemensam med 40.
Jönköping
Trafikplats Hedensborg
Bankeryd
Trafikplats Månseryd
7 km 2+1-väg. Gemensam med 47.
Bankeryd
Trafikplats Månseryd
Risbro 6 km Landsväg. Gemensam med 47.
Risbro Mullsjö
Cirkulationsplats Mullsjö
12 km 2+1-väg. Gemensam med 47.
Mullsjö
Cirkulationsplats Mullsjö
Borgunda
Borgundarondellen
45 km Landsväg. 70 km/h genom vissa korsningar. Gemensam med 47 till Sandhem.
Borgunda
Borgundarondellen
Skövde
Cirkulationsplats Segertorp
10 km 2+2-väg
Skövde
Cirkulationsplats Segertorp
Skövde
Cirkulationsplats Karstorp
6 km Landsväg.
Skövde
Cirkulationsplats Karstorp
Mariestad
Trafikplats Haggården
30 km 2+1-väg. 70 km/h genom vissa korsningar.
Mariestad
Trafikplats Haggården
Hasslerör 10 km Landsväg. Gemensam med E20.
Hasslerör Kristinehamn
Cirkulationsplats Drevsta
66 km Landsväg. 70 km/h genom vissa korsningar. 50-70 km/h genom Gullspång. 70 km/h närmast Kristinehamn.
Kristinehamn
Cirkulationsplats Drevsta
Kristinehamn
Trafikplats Övre Kvarnmotet
3 km

Genomfartsled. 50 km/h närmast trafikplats Övre Kvarnmotet / E18.
Kristinehamn
Trafikplats Övre Kvarnmotet
Kristinehamn
Trafikplats Solbackemotet
2 km Motortrafikled (2+1) Gemensam med E18.
Kristinehamn
Trafikplats Solbackemotet
Pålhammarsäng 100 km Landsväg. 80 km/h på sträckan Kristinehamn-Dalagränsen[4]. 60 km/h genom Storfors. 50-70 km/h genom Filipstad. 50-70 km/h genom Lesjöfors.
Pålhammarsäng Johannisholm 80 km Landsväg. 40-60 km/h genom Vansbro.
Johannisholm Mora 35 km Landsväg. 70 km/h genom vissa korsningar. 40-70 km/h genom Mora. Gemensam med E45.

Vissa sträckor norr om Halmstad och förbi Oskarström samt norr om Jönköping planeras bli mötesfri landsväg (2+1-väg).

Under perioden 2017–2019 planeras Månseryd – Mullsjö (norr om Jönköping) byggas som 17 km ny mittseparerad 2+1 motortrafikled.[5]

Trafikplatser

[redigera | redigera wikitext]
Riksväg 26 vid Tyfors. Länsväg 245 viker av åt höger mot Fredriksberg, riksväg 26 fortsätter rakt fram mot Vansbro. Vägarna har gemensam sträckning åt vänster.
Nr Namn Skyltning
motorväg Trafikplats Halmstad Nord E6E20 motorväg Göteborg Malmö Halmstad
Torup 150 Falkenberg
Skeppshult 153 Varberg
Smålandsstenar 153 Värnamo
Trafikplats Gislaved Södra Gislaved
Trafikplats Gislaved Norra 27 Karlskrona Göteborg Gislaved
Norra Unnaryd 156 Kinna Skene?
40 Göteborg (Rv 26 svänger)
Trafikplats Hedenstorp 40 Jönköping (Rv 26 svänger)
Trafikplats Månseryd 195 Hjo (Rv 26 svänger)
Trafikplats Risbro Habo Skirebo
Trafikplats Bäckebo Västerkärr Perstorp (endast avfart från/påfart mot öster)
Mullsjö 185 Bottnaryd?
Slättäng 47 Trollhättan Falköping (Rv 26 svänger)
Tidaholm 193 Falköping Hjo
Borgunda 46 Ulricehamn (Rv 26 svänger)
Trafikplats Grevagården Skultorp S, Sjogerstad
Trafikplats Loringa Loringa
Trafikplats Skultorp Skultorp Klagstorp
Skultorpstunneln 312 m
Trafikplats Skövde Södra 49 Skara Centrum
Segerstorpsrondellen Paradissjön Försvarsmakten
Timboholmsrondellen Varola Östermalm
Trafikplats Mariesjö 49 Karlsborg
Trafikplats Hasslum Hasslum
Stallsikenrondellen Norrmalm Stallsiken Trädgårdsstaden
Trafikplats Kultomten Stallsiken
Horsåsrondellen 200 Töreboda (Rv 26 svänger)
Södra Ryd
Karstorpsrondellen Centrum (Rv 26 svänger)
Södra Ryd Västra Ryd (endast avfart från/påfart mot norr)
Trafikplats Norra Ryd Norra Ryd
Trafikplats Haggården E20 Göteborg (Rv 26 svänger)
Trafikplats Ullervad 201 Mariestad Tibro
Trafikplats Brodderud 202 Mariestad Töreboda
Hassle E20 Stockholm (Rv 26 svänger)
Sjötorp över Göta kanal, öppningsbar
Otterbäcken 200 Töreboda
norr om Gullspång 204 Örebro
Övre Kvarnmotet E18 Stockholm (Rv 26 svänger)
Solbackensmotet E18 Oslo (Rv 26 svänger)
Storfors 237 Karlskoga
Filipstad 63 Karlstad (Rv 26 svänger)
Persberg 63 Ludvika (Rv 26 svänger)
Rämmen 245 Hagfors
Tyfors 245 Fredriksberg Ludvika
Vansbro E16, 66 Oslo, Sälen, Vansbro (Rv 26 svänger)
Vansbro E16, 66 Gävle, Borlänge, Västerås, Ludvika (Rv 26 svänger)
Nära Kättbo E45 Karlstad, Malung

Externa länkar

[redigera | redigera wikitext]