Länsväg 264

Från Wikipedia
264

Länsväg 264, kallad Arningeleden eller Arningevägen, är en länsväg i Stockholms län. Den går från trafikplats ArningeE18 och slutar i en rondell på länsväg 268 i Vallentuna.