Lista över ledamöter av Sveriges riksdag 1985–1988

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Ledamöter av Sveriges riksdag mandatperioden 1985–1988.

Ledamöterna invaldes vid valet den 15 september 1985.

Invalda ledamöter[redigera | redigera wikitext]

Listan avser valda ledamöter vid inledandet av riksmötet 1985/1986, medan ersättare för talman och statsråd redovisas i en separat lista. Notera att Thorbjörn Fälldin redan 5 december 1985 lämnade ordförandeskapet för Centerpartiet, vilket togs över av Karin Söder som var tillförordnad. Ingemund Bengtsson var ålderspresident under denna riksdag då han hade suttit i med i dessa sammanhang sedan riksdagen 1951. Det bör noteras att Ulf Adelsohn utöver sin roll som oppositionsledare var partiordförande och gruppledare för Moderaterna.

Sedan tredje vice talman Anders Dahlgren avlidit den 24 mars 1986, valdes Bertil Fiskesjö till att tillträda ämbetet.

Sedan andra vice talman Karl Erik Eriksson avsagt sig alla riksdagsuppdrag den 5 april 1988, valdes Christer Eirefelt till att tillträda ämbetet.

Numreringen till vänster syftar inte på respektive riksdagsledamots plats.

Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
Riksdagsledamot Yrke Parti Valkrets Anmärkningar
Ulf Adelsohn f.d. statsråd   Moderata samlingspartiet Stockholms kommun Gruppledare för partiet
Gösta Bohman f.d. statsråd   Moderata samlingspartiet Stockholms kommun
Margaretha af Ugglas civilekonom   Moderata samlingspartiet Stockholms kommun
Carl Bildt politiker   Moderata samlingspartiet Stockholms kommun
Elisabeth Fleetwood adjunkt   Moderata samlingspartiet Stockholms kommun
Lennart Blom juris kandidatexamen   Moderata samlingspartiet Stockholms kommun Ordförande i FöU.
Filip Fridolfsson fabrikör   Moderata samlingspartiet Stockholms kommun
Blenda Littmarck politiker   Moderata samlingspartiet Stockholms kommun
Göran Ericsson kriminalinspektör   Moderata samlingspartiet Stockholms kommun
Olof Palme statsråd   Socialdemokraterna Stockholms kommun Partiordförande och statsråd
Gertrud Sigurdsen statsråd   Socialdemokraterna Stockholms kommun Statsråd under perioden
Sten Andersson statsråd   Socialdemokraterna Stockholms kommun Statsråd under perioden
Anita Gradin statsråd   Socialdemokraterna Stockholms kommun Statsråd under perioden
Sivert Andersson metallarbetare   Socialdemokraterna Stockholms kommun
Maj Britt Theorin ambassadör   Socialdemokraterna Stockholms kommun
Oskar Lindkvist organisationschef   Socialdemokraterna Stockholms kommun Vice ordförande i BoU.
Anita Modin förbundskassör   Socialdemokraterna Stockholms kommun
Mats Hellström statsråd   Socialdemokraterna Stockholms kommun Statsråd under perioden
Monica Andersson statssekreterare   Socialdemokraterna Stockholms kommun
Lars Ulander ombudsman   Socialdemokraterna Stockholms kommun Ordförande i AU.
Birgit Friggebo riksgäldsfullmäktig   Folkpartiet Stockholms kommun
Jan-Erik Wikström f.d. statsråd   Folkpartiet Stockholms kommun
Hadar Cars f.d. statsråd   Folkpartiet Stockholms kommun
Margareta Andrén kurator   Folkpartiet Stockholms kommun
Maria Leissner sekreterare   Folkpartiet Stockholms kommun
Olof Johansson f.d. statsråd   Centern Stockholms kommun
Lars Werner ombudsman   Vänsterpartiet kommunisterna Stockholms kommun Partiordförande
Margó Ingvardsson sjukgymnast   Vänsterpartiet kommunisterna Stockholms kommun
Bo Hammar redaktör   Vänsterpartiet kommunisterna Stockholms kommun
Staffan Burenstam Linder ekonom   Moderata samlingspartiet Stockholms län
Gunnar Biörck professor   Moderata samlingspartiet Stockholms län
Gunnar Hökmark civilekonom   Moderata samlingspartiet Stockholms län
Alf Wennerfors informationschef   Moderata samlingspartiet Stockholms län
Görel Bohlin filosofie kandidat   Moderata samlingspartiet Stockholms län
Allan Åkerlind byggnadsarbetare   Moderata samlingspartiet Stockholms län
Stig Rindborg advokat   Moderata samlingspartiet Stockholms län
Gunnel Liljegren adjunkt   Moderata samlingspartiet Stockholms län
Knut Billing politisk sekreterare   Moderata samlingspartiet Stockholms län
Allan Ekström hovrättsråd   Moderata samlingspartiet Stockholms län
Birgitta Rydle ämneslärare   Moderata samlingspartiet Stockholms län
Ingvar Carlsson statsråd   Socialdemokraterna Stockholms län Statsråd under perioden
Anna-Greta Leijon statsråd   Socialdemokraterna Stockholms län Statsråd under perioden
Thage G. Peterson statsråd   Socialdemokraterna Stockholms län Statsråd under perioden
Margareta Palmqvist barnmorska   Socialdemokraterna Stockholms län
Lars Gustafsson sociolog   Socialdemokraterna Stockholms län Ordförande i UbU.
Lennart Andersson studieombudsman   Socialdemokraterna Stockholms län Vice ordförande i LU.
Ivar Nordberg byggnadssnickare   Socialdemokraterna Stockholms län Gruppledare för partiet
Anita Johansson undersköterska   Socialdemokraterna Stockholms län
Aina Westin ombudsman   Socialdemokraterna Stockholms län
Mona Sahlin sekreterare   Socialdemokraterna Stockholms län
Sören Lekberg ombudsman   Socialdemokraterna Stockholms län
Ulf Lönnqvist statssekreterare   Socialdemokraterna Stockholms län
Hans Göran Franck advokat   Socialdemokraterna Stockholms län
Sylvia Pettersson kontorist   Socialdemokraterna Stockholms län
Bengt Westerberg partiordförande   Folkpartiet Stockholms län Partiordförande
Ingemar Eliasson f.d. statsråd   Folkpartiet Stockholms län Gruppledare för partiet
Ylva Annerstedt lärare   Folkpartiet Stockholms län
Daniel Tarschys professor   Folkpartiet Stockholms län Ordförande i SoU.
Anne Wibble bankofullmäktig   Folkpartiet Stockholms län
Lars Leijonborg konsult   Folkpartiet Stockholms län
Karin Söder f.d. statsråd   Centern Stockholms län Vice ordförande i UU.
Pär Granstedt filosofie kandidat   Centern Stockholms län Vice ordförande i UbU.
Tore Claeson hyresgästombudsman   Vänsterpartiet kommunisterna Stockholms län
Inga Lantz industritjänsteman   Vänsterpartiet kommunisterna Stockholms län
Tommy Franzén elektriker   Vänsterpartiet kommunisterna Stockholms län
Ingegerd Troedsson f.d. statsråd   Moderata samlingspartiet Uppsala län Riksdagens första vice talman
Lars Ahlmark styrelseledamot   Moderata samlingspartiet Uppsala län
Arne Gadd revisionsdirektör   Socialdemokraterna Uppsala län Ordförande i FiU.
Birgitta Dahl statsråd   Socialdemokraterna Uppsala län Statsråd under perioden
Ingrid Andersson sjuksköterska   Socialdemokraterna Uppsala län
Gustav Persson   Socialdemokraterna Uppsala län
Gunnar Thollander instruktör   Socialdemokraterna Uppsala län
Jörgen Ullenhag byråchef   Folkpartiet Uppsala län
Barbro Sandberg lärare   Folkpartiet Uppsala län
Rosa Östh lantbrukare   Centern Uppsala län
Oswald Söderqvist byråsekreterare   Vänsterpartiet kommunisterna Uppsala län
Per Westerberg civilekonom   Moderata samlingspartiet Södermanlands län
Göran Allmér rektor   Moderata samlingspartiet Södermanlands län
Svante Lundkvist statsråd   Socialdemokraterna Södermanlands län Statsråd t.o.m. 1986
Maj-Lis Lööw arbetsförmedlare   Socialdemokraterna Södermanlands län
Olle Svensson chefredaktör   Socialdemokraterna Södermanlands län Ordförande i KU.
Anita Persson socialkamrer   Socialdemokraterna Södermanlands län
Marita Bengtsson inspektör   Socialdemokraterna Södermanlands län
Kjell Johansson fabrikör   Folkpartiet Södermanlands län
Larz Johansson lantbrukare   Centern Södermanlands län
Per Unckel politiker   Moderata samlingspartiet Östergötlands län
Per-Olof Strindberg länsombudsman   Moderata samlingspartiet Östergötlands län Ordförande i LU.
Birger Hagård universitetslektor   Moderata samlingspartiet Östergötlands län
Christer Nilsson socionom   Socialdemokraterna Östergötlands län
Maj-Lis Landberg riksgäldsfullmäktig   Socialdemokraterna Östergötlands län
Torsten Karlsson metallarbetare   Socialdemokraterna Östergötlands län
Sture Thun elmästare   Socialdemokraterna Östergötlands län
Inge Carlsson metallarbetare   Socialdemokraterna Östergötlands län
Ingvar Björk folkhögskollärare   Socialdemokraterna Östergötlands län
Berit Löfstedt ombudsman   Socialdemokraterna Östergötlands län
Viola Furubjelke utredningssekreterare   Socialdemokraterna Östergötlands län
Börje Stensson rektor   Folkpartiet Östergötlands län
Karl-Göran Biörsmark adjunkt   Folkpartiet Östergötlands län
Anders Dahlgren f.d. statsråd   Centern Östergötlands län Riksdagens tredje vice talman
Marianne Karlsson politiker   Centern Östergötlands län
Nils Berndtson ombudsman   Vänsterpartiet kommunisterna Östergötlands län
Anders Björck politiker   Moderata samlingspartiet Jönköpings län Vice ordförande i KU.
Göte Jonsson kriminalinspektör   Moderata samlingspartiet Jönköpings län
Anita Bråkenhielm läkare   Moderata samlingspartiet Jönköpings län
Åke Gustavsson redaktör   Socialdemokraterna Jönköpings län
Catarina Rönnung folkhögskollärare   Socialdemokraterna Jönköpings län
Helge Klöver järnvägsexpeditör   Socialdemokraterna Jönköpings län
Ingegerd Elm politiker   Socialdemokraterna Jönköpings län
Nils Nordh metallarbetare   Socialdemokraterna Jönköpings län
Carl-Johan Wilson förlagsredaktör   Folkpartiet Jönköpings län
Ingrid Ronne-Björkqvist läkare   Folkpartiet Jönköpings län
Alf Svensson adjunkt   Centern [1] Jönköpings län Partiordförande i KDS
Rune Backlund ombudsman   Centern Jönköpings län
Kersti Johansson lantbrukare   Centern Jönköpings län
Anders Högmark civilekonom   Moderata samlingspartiet Kronobergs län
Erik Hovhammar riksgäldsfullmäktig   Moderata samlingspartiet Kronobergs län
Kjell Nilsson metallarbetare   Socialdemokraterna Kronobergs län
Ulla Johansson lågstadielärare   Socialdemokraterna Kronobergs län
Lars Hedfors politiker   Socialdemokraterna Kronobergs län
Charlotte Branting lärare   Folkpartiet Kronobergs län
Rune Gustavsson f.d. statsråd   Centern Kronobergs län
Bertil Danielsson lantbrukare   Moderata samlingspartiet Kalmar län
Ewy Möller   Moderata samlingspartiet Kalmar län
Stig Alemyr rektor   Socialdemokraterna Kalmar län Ordförande i UU.
Birger Rosqvist mästerlots   Socialdemokraterna Kalmar län
Arne Andersson inspektör   Socialdemokraterna Kalmar län
Lena Öhrsvik kurator   Socialdemokraterna Kalmar län
Bengt Kronblad ombudsman   Socialdemokraterna Kalmar län
Ingrid Hasselström Nyvall civilekonom   Folkpartiet Kalmar län
Gösta Andersson skogsbrukare   Centern Kalmar län
Agne Hansson ämneslärare   Centern Kalmar län
Ulla Pettersson socialsekreterare   Socialdemokraterna Gotlands län
Gunhild Bolander ombudsman   Centern Gotlands län
Karl-Gösta Svenson skattedirektör   Moderata samlingspartiet Blekinge län
Hans Gustafsson statsråd   Socialdemokraterna Blekinge län Statsråd under perioden
Ralf Lindström ombudsman   Socialdemokraterna Blekinge län
Yvonne Sandberg-Fries avdelningschef   Socialdemokraterna Blekinge län
Lennart Alsén skolledare   Folkpartiet Blekinge län
Karl-Anders Petersson bankkamrer   Centern Blekinge län
Wiggo Komstedt försäljningschef   Moderata samlingspartiet Kristianstads län
Bo Lundgren civilekonom   Moderata samlingspartiet Kristianstads län
Ingvar Eriksson lantbrukare   Moderata samlingspartiet Kristianstads län
Nils Erik Wååg byggnadsingenjör   Socialdemokraterna Kristianstads län Ordförande i NU.
Börje Nilsson socionom   Socialdemokraterna Kristianstads län
Maja Bäckström politiker   Socialdemokraterna Kristianstads län
Kaj Larsson inköpare   Socialdemokraterna Kristianstads län
Johnny Ahlqvist ombudsman   Socialdemokraterna Kristianstads län
Bengt Harding Olson åklagare   Folkpartiet Kristianstads län
Margareta Mörck bibliotekarie   Folkpartiet Kristianstads län
Karl Erik Olsson lantbrukare   Centern Kristianstads län Ordförande i JoU.
Ingbritt Irhammar lågstadielärare   Centern Kristianstads län
Olle Aulin försvarsdirektör   Moderata samlingspartiet Fyrstadskretsen
Sten Andersson varvsarbetare   Moderata samlingspartiet Fyrstadskretsen
Margit Gennser civilekonom   Moderata samlingspartiet Fyrstadskretsen
Rolf Clarkson direktör   Moderata samlingspartiet Fyrstadskretsen Vice ordförande i TU.
Rune Rydén filosofie licentiat   Moderata samlingspartiet Fyrstadskretsen
Sven Munke lantbrukare   Moderata samlingspartiet Fyrstadskretsen
Lars-Erik Lövdén sekreterare   Socialdemokraterna Fyrstadskretsen
Kurt Ove Johansson ombudsman   Socialdemokraterna Fyrstadskretsen
Grethe Lundblad socialinspektör   Socialdemokraterna Fyrstadskretsen
Birthe Sörestedt socionom   Socialdemokraterna Fyrstadskretsen
Lennart Pettersson civilekonom   Socialdemokraterna Fyrstadskretsen
Bo Nilsson kommunalråd   Socialdemokraterna Fyrstadskretsen
Nils T. Svensson ombudsman   Socialdemokraterna Fyrstadskretsen
Hans Pettersson kranmaskinist   Socialdemokraterna Fyrstadskretsen
Ingegerd Anderlund vårdbiträde   Socialdemokraterna Fyrstadskretsen
Karin Ahrland f.d. statsråd   Folkpartiet Fyrstadskretsen Ordförande i JuU.
Margitta Edgren förlagschef   Folkpartiet Fyrstadskretsen
Kjell-Arne Welin arbetsförmedlare   Folkpartiet Fyrstadskretsen
Ulla Tillander ämneslärare   Centern Fyrstadskretsen
Jörn Svensson författare   Vänsterpartiet kommunisterna Fyrstadskretsen
Ingrid Sundberg filosofie kandidat   Moderata samlingspartiet Malmöhus län Ordförande i KrU.
Knut Wachtmeister lantmästare   Moderata samlingspartiet Malmöhus län Vice ordförande i SkU.
Per Stenmarck tjänsteman   Moderata samlingspartiet Malmöhus län
John Johnsson ombudsman   Socialdemokraterna Malmöhus län
Per Olof Håkansson byggnadsingenjör   Socialdemokraterna Malmöhus län
Margit Sandéhn textillärare   Socialdemokraterna Malmöhus län
Bengt Silfverstrand företagsekonom   Socialdemokraterna Malmöhus län
Egon Jacobsson ombudsman   Socialdemokraterna Malmöhus län
Hans Petersson folkskollärare   Folkpartiet Malmöhus län
Siw Persson gymnasieekonom   Folkpartiet Malmöhus län
Stig Josefsson lantbrukare   Centern Malmöhus län
Bertil Fiskesjö högskolelektor   Centern Malmöhus län
Sven Eric Lorentzon lantbrukare   Moderata samlingspartiet Hallands län
Nic Grönvall advokat   Moderata samlingspartiet Hallands län
Ingemund Bengtsson f.d. statsråd   Socialdemokraterna Hallands län Riksdagens talman
Evert Hedberg ombudsman   Socialdemokraterna Hallands län
Owe Andréasson verktygsmakare   Socialdemokraterna Hallands län
Lars Svensson kontorsföreståndare   Socialdemokraterna Hallands län
Christer Eirefelt byggnadstekniker   Folkpartiet Hallands län Vice ordförande i NU.
Margareta Fogelberg inredningsarkitekt   Folkpartiet Hallands län
Ivar Franzén lantmästare   Centern Hallands län
Rolf Kenneryd skogsinspektor   Centern Hallands län
Lars Tobisson filosofie doktor   Moderata samlingspartiet Göteborgs kommun
Sonja Rembo sekreterare   Moderata samlingspartiet Göteborgs kommun
Hugo Hegeland f.d. professor   Moderata samlingspartiet Göteborgs kommun
Lars Ahlström konditor   Moderata samlingspartiet Göteborgs kommun
Sven Hulterström statsråd   Socialdemokraterna Göteborgs kommun Statsråd under perioden
Bengt Göransson statsråd   Socialdemokraterna Göteborgs kommun Statsråd under perioden
Kurt Hugosson avdelningschef   Socialdemokraterna Göteborgs kommun
Doris Håvik assistent   Socialdemokraterna Göteborgs kommun Ordförande i SfU.
Jan Bergqvist sekreterare   Socialdemokraterna Göteborgs kommun Ordförande i SkU.
Inga-Britt Johansson inspektör   Socialdemokraterna Göteborgs kommun
Sten Östlund metallarbetare   Socialdemokraterna Göteborgs kommun
Björn Molin f.d. statsråd   Folkpartiet Göteborgs kommun Vice ordförande i FiU.
Kerstin Ekman ingenjör   Folkpartiet Göteborgs kommun
Erling Bager ingenjör   Folkpartiet Göteborgs kommun
Lars Nordström politiker   Folkpartiet Göteborgs kommun
Rune Thorén socionom   Centern Göteborgs kommun
Alexander Chrisopoulos truckförare   Vänsterpartiet kommunisterna Göteborgs kommun
Viola Claesson bibliotekarie   Vänsterpartiet kommunisterna Göteborgs kommun
Nils Carlshamre lektor   Moderata samlingspartiet Bohuslän Vice ordförande i SfU.
Jens Eriksson ombudsman   Moderata samlingspartiet Bohuslän
Siri Häggmark distriktssköterska   Moderata samlingspartiet Bohuslän
Evert Svensson socionom   Socialdemokraterna Bohuslän Vice ordförande i SoU.
Karl-Erik Svartberg rektor   Socialdemokraterna Bohuslän
Lennart Nilsson byggnadssnickare   Socialdemokraterna Bohuslän
Lisbet Calner postexpeditör   Socialdemokraterna Bohuslän
Sverre Palm järnvägstjänsteman   Socialdemokraterna Bohuslän
Kenth Skårvik distriktschef   Folkpartiet Bohuslän
Leif Olsson bankkamrer   Folkpartiet Bohuslän
Kjell A. Mattsson politiker   Centern Bohuslän Ordförande i BoU.
Elving Andersson ombudsman   Centern Bohuslän
Arne Andersson lantbrukare   Moderata samlingspartiet Älvsborgs läns norra
Sten Sture Paterson filosofie doktor   Moderata samlingspartiet Älvsborgs läns norra
Rune Johansson verkmästare   Socialdemokraterna Älvsborgs läns norra
Ingvar Johnsson studiesekreterare   Socialdemokraterna Älvsborgs läns norra
Wivi-Anne Radesjö   Socialdemokraterna Älvsborgs läns norra
Rune Evensson politiker   Socialdemokraterna Älvsborgs läns norra
Elver Jonsson brevbärare   Folkpartiet Älvsborgs läns norra Vice ordförande i AU.
Kerstin Gellerman farmaceut   Folkpartiet Älvsborgs läns norra Avled den 10 augusti 1987
Ingvar Karlsson fabriksarbetare   Centern Älvsborgs läns norra
Marianne Andersson ekonom   Centern Älvsborgs läns norra
Hans Nyhage rektor   Moderata samlingspartiet Älvsborgs läns södra
Arne Svensson lantbrukare   Moderata samlingspartiet Älvsborgs läns södra
Lahja Exner textilarbeterska   Socialdemokraterna Älvsborgs läns södra
Arne Kjörnsberg ombudsman   Socialdemokraterna Älvsborgs läns södra
Berndt Ekholm arkitekt   Socialdemokraterna Älvsborgs läns södra
Lars Sundin adjunkt   Folkpartiet Älvsborgs läns södra
Lennart Brunander lantbrukare   Centern Älvsborgs läns södra
Sten Svensson informationschef   Moderata samlingspartiet Skaraborgs län
Ivar Virgin civilekonom   Moderata samlingspartiet Skaraborgs län
Jan Fransson byrådirektör   Socialdemokraterna Skaraborgs län
Sven-Gösta Signell ombudsman   Socialdemokraterna Skaraborgs län
Birgitta Johansson metallarbetare   Socialdemokraterna Skaraborgs län
Anders Nilsson arbetsförmedlare   Socialdemokraterna Skaraborgs län
Kjell Nordström metallarbetare   Socialdemokraterna Skaraborgs län
Olle Grahn fabrikör   Folkpartiet Skaraborgs län
Bengt Rosén företagare   Folkpartiet Skaraborgs län
Bengt Kindbom sekreterare   Centern Skaraborgs län
Gunilla André politiker   Centern Skaraborgs län
Göthe Knutson redaktör   Moderata samlingspartiet Värmlands län
Gullan Lindblad sjuksköterska   Moderata samlingspartiet Värmlands län
Roine Carlsson statsråd   Socialdemokraterna Värmlands län Statsråd under perioden
Magnus Persson ombudsman   Socialdemokraterna Värmlands län
Bo Finnkvist järnbruksarbetare   Socialdemokraterna Värmlands län
Kristina Svensson rektor   Socialdemokraterna Värmlands län
Hans Rosengren ombudsman   Socialdemokraterna Värmlands län
Erik Jansson landstingsdirektör   Socialdemokraterna Värmlands län
Karl Erik Eriksson lantbrukare   Folkpartiet Värmlands län Riksdagens andra vice talman
Jan Hyttring ingenjör   Centern Värmlands län
Bertil Jonasson småbrukare   Centern Värmlands län
Björn Samuelson lärare   Vänsterpartiet kommunisterna Värmlands län
Ann-Cathrine Haglund adjunkt   Moderata samlingspartiet Örebro län
Bengt Wittbom platschef   Moderata samlingspartiet Örebro län
Ingemar Konradsson   Socialdemokraterna Örebro län
Sture Ericson redaktör   Socialdemokraterna Örebro län
Maud Björnemalm kommunalråd   Socialdemokraterna Örebro län
Helge Hagberg kommunalråd   Socialdemokraterna Örebro län
Håkan Strömberg metallarbetare   Socialdemokraterna Örebro län Vice ordförande i JoU.
Gunnar Ström metallarbetare   Socialdemokraterna Örebro län
Lars Ernestam kulturchef   Folkpartiet Örebro län
Gudrun Norberg kommunalråd   Folkpartiet Örebro län
Britta Hammarbacken leg. sjuksköterska   Centern Örebro län
Karl-Erik Persson politiker   Vänsterpartiet kommunisterna Örebro län
Karl Björzén bergsingenjör   Moderata samlingspartiet Västmanlands län
Anders Andersson   Moderata samlingspartiet Västmanlands län
Olle Göransson verkmästare   Socialdemokraterna Västmanlands län Vice ordförande i FöU.
Lena Hjelm-Wallén statsråd   Socialdemokraterna Västmanlands län Statsråd under perioden
Roland Sundgren ombudsman   Socialdemokraterna Västmanlands län
Berit Oscarsson studiesekreterare   Socialdemokraterna Västmanlands län
Margareta Hemmingsson lågstadielärare   Socialdemokraterna Västmanlands län
Göran Magnusson kommunalråd   Socialdemokraterna Västmanlands län
Hugo Bergdahl polis   Folkpartiet Västmanlands län
Kerstin Göthberg lantbrukare   Centern Västmanlands län
Hans Petersson ombudsman   Vänsterpartiet kommunisterna Västmanlands län
Björn Körlof departementssekr.   Moderata samlingspartiet Kopparbergs län
Margareta Gard politiker   Moderata samlingspartiet Kopparbergs län
Kjell-Olof Feldt statsråd   Socialdemokraterna Kopparbergs län Statsråd under perioden
Inger Hestvik studierektor   Socialdemokraterna Kopparbergs län
Yngve Nyquist personalintendent   Socialdemokraterna Kopparbergs län
Iréne Vestlund sjukvårdslärare   Socialdemokraterna Kopparbergs län
Ove Karlsson skogsarbetare   Socialdemokraterna Kopparbergs län
Bo Södersten professor   Socialdemokraterna Kopparbergs län
Lars De Geer f.d. statsråd   Folkpartiet Kopparbergs län
Karl Boo f.d. statsråd   Centern Kopparbergs län
Birgitta Hambraeus filosofie kandidat   Centern Kopparbergs län
Lars-Ove Hagberg järnbruksarbetare   Vänsterpartiet kommunisterna Kopparbergs län
Rolf Dahlberg yrkesvalslärare   Moderata samlingspartiet Gävleborgs län
Håkan Stjernlöf boktryckare   Moderata samlingspartiet Gävleborgs län
Olle Westberg svarvare   Socialdemokraterna Gävleborgs län
Ing-Marie Hansson sjuksköterska   Socialdemokraterna Gävleborgs län Vice ordförande i KrU.
Olle Östrand mätningsföreståndare   Socialdemokraterna Gävleborgs län
Wivi-Anne Cederqvist arbetsförmedlare   Socialdemokraterna Gävleborgs län
Iris Mårtensson studieombudsman   Socialdemokraterna Gävleborgs län
Axel Andersson kronojägare   Socialdemokraterna Gävleborgs län
Lennart Holmsten kommunalråd   Socialdemokraterna Gävleborgs län
Hans Lindblad redaktör   Folkpartiet Gävleborgs län
Gunnar Björk bankkonsulent   Centern Gävleborgs län
Gunnel Jonäng studieinstruktör   Centern Gävleborgs län
Bertil Måbrink ombudsman   Vänsterpartiet kommunisterna Gävleborgs län
Per-Richard Molén företagare   Moderata samlingspartiet Västernorrlands län
Bo Holmberg statsråd   Socialdemokraterna Västernorrlands län Statsråd under perioden
Rune Jonsson elektriker   Socialdemokraterna Västernorrlands län
Sven Lundberg ombudsman   Socialdemokraterna Västernorrlands län
Bo Forslund ombudsman   Socialdemokraterna Västernorrlands län
Martin Segerstedt arbetsförmedlare   Socialdemokraterna Västernorrlands län
Britta Sundin kontorist   Socialdemokraterna Västernorrlands län
Sigge Godin förste inspektör   Folkpartiet Västernorrlands län
Thorbjörn Fälldin lantbrukare   Centern Västernorrlands län Partiordförande
Martin Olsson bankkamrer   Centern Västernorrlands län
Sven Henricsson   Vänsterpartiet kommunisterna Västernorrlands län
Ingrid Hemmingsson hushållslärare   Moderata samlingspartiet Jämtlands län
Marianne Stålberg skolkurator   Socialdemokraterna Jämtlands län
Nils-Olof Gustafsson ombudsman   Socialdemokraterna Jämtlands län
Margareta Winberg lärare   Socialdemokraterna Jämtlands län
Nils Åsling f.d. statsråd   Centern Jämtlands län
Hans Dau hemmansägare   Moderata samlingspartiet Västerbottens län
Arne Nygren journalist   Socialdemokraterna Västerbottens län Vice ordförande i JuU.
Christina Flink   Socialdemokraterna Västerbottens län
Georg Andersson rektor   Socialdemokraterna Västerbottens län Ordförande i UbU. [2]
Lilly Hansson sjukvårdare   Socialdemokraterna Västerbottens län
Roland Brännström verkmästare   Socialdemokraterna Västerbottens län
Rune Ångström direktör   Folkpartiet Västerbottens län
Ulla Orring fru   Folkpartiet Västerbottens län
Börje Hörnlund skogsmästare   Centern Västerbottens län
Karin Israelsson distriktssköterska   Centern Västerbottens län
John Andersson skogsarbetare   Vänsterpartiet kommunisterna Västerbottens län
Erik Holmkvist företagare   Moderata samlingspartiet Norrbottens län
Sten-Ove Sundström järnverksarbetare   Socialdemokraterna Norrbottens län
Åsa Strömbäck-Norrman   Socialdemokraterna Norrbottens län
Åke Selberg hemmansägare   Socialdemokraterna Norrbottens län
Bruno Poromaa gruvarbetare   Socialdemokraterna Norrbottens län
Ewa Hedkvist Petersen familjerättssekreterare   Socialdemokraterna Norrbottens län
Leif Marklund ombudsman   Socialdemokraterna Norrbottens län
Monica Öhman undersköterska   Socialdemokraterna Norrbottens län
Britta Bjelle distriktsåklagare   Folkpartiet Norrbottens län
Per-Ola Eriksson ombudsman   Centern Norrbottens län
Paul Lestander skogsarbetare   Vänsterpartiet kommunisterna Norrbottens län

Noter[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Centerpartiet och Kristen demokratisk samling var vid riksdagsvalet 1985 i valsamverkan under namnet Centern. Alla riksdagsledamöter som valdes in på dess listor tillhörde Centerpartiet förutom Alf Svensson, som alltså egentligen tillhörde Kristen demokratisk samling.
  2. ^ Från och med 10 oktober 1986 var Georg Andersson statsråd.

Ersättare[redigera | redigera wikitext]

I Listan redovisas de ledamöter som ersatte statsråd och riksdagens talman.

Namn Ersättare för Parti Valkrets
Ulla-Britt Åbark Ingemund Bengtsson   Socialdemokraterna Hallands län
Barbro Evermo Olof Palme   Socialdemokraterna Stockholms kommun
Åke Wictorsson Ingvar Carlsson   Socialdemokraterna Stockholms län
Reynoldh Furustrand Svante Lundkvist   Socialdemokraterna Södermanlands län
Bengt-Ola Ryttar Kjell-Olof Feldt   Socialdemokraterna Kopparbergs län
Stig Gustafsson Gertrud Sigurdsen   Socialdemokraterna Stockholms kommun
Christer Skoog Hans Gustafsson   Socialdemokraterna Blekinge län
Hans-Eric Andersson Anna-Greta Leijon   Socialdemokraterna Stockholms län
Yngve Wernersson Lena Hjelm-Wallén   Socialdemokraterna Västmanlands län
Eva Johansson Thage G. Peterson   Socialdemokraterna Stockholms län
Margareta Persson Sten Andersson   Socialdemokraterna Stockholms kommun
Torgny Larsson Bengt Göransson   Socialdemokraterna Göteborgs kommun
Bengt Lindqvist Anita Gradin   Socialdemokraterna Stockholms kommun
Mats O. Karlsson Birgitta Dahl   Socialdemokraterna Uppsala län
Jarl Lander Roine Carlsson   Socialdemokraterna Värmlands län
Barbro Nilsson Bo Holmberg   Socialdemokraterna Västernorrlands län
Gerd Engman Mats Hellström   Socialdemokraterna Stockholms kommun

Källor[redigera | redigera wikitext]

  • Sveriges statskalender 1988, 176:e årgången, Stockholm: Allmänna förlaget, 1988.
  • Riksdagens protokoll 1985/86:1 & 1985/86:6.Föregående:
1982–1985
Ledamöter av Sveriges riksdag
1985–1988
Nästa:
1988–1991