Lista över ledamöter av Sveriges riksdag 2006–2010

Från Wikipedia

Det här är en lista över ledamöter av Sveriges riksdag mandatperioden 20062010. Statsråd är markerade i fet stil och partiledare i kursiv stil.

Plats Ledamot Parti Valkrets
1 Jan Björkman (1:e vice talman) Socialdemokraterna Blekinge län
2 Birgitta Sellén (2:e vice talman) Centerpartiet Västernorrlands län
3 Liselott Hagberg (3:e vice talman) Folkpartiet liberalerna Södermanlands län
4 Helena Bargholtz Folkpartiet liberalerna Stockholms län
5 Mona Sahlin Socialdemokraterna Stockholms län
6 Per Westerberg (talman)
(ersatt av Peder Wachtmeister)
Moderata samlingspartiet Södermanlands län
7 Caroline Helmersson-Olsson Socialdemokraterna Södermanlands län
8 Michael Hagberg Socialdemokraterna Södermanlands län
9 Sonia Karlsson Socialdemokraterna Östergötlands län
10 Peter Eriksson Miljöpartiet de Gröna Östergötlands län
11 Yvonne Andersson Kristdemokraterna Östergötlands län
12 Gustav Nilsson Moderata samlingspartiet Blekinge län
13 Kerstin Haglö Socialdemokraterna Blekinge län
14 Annicka Engblom Moderata samlingspartiet Blekinge län
15 Michael Anefur Kristdemokraterna Skåne läns norra och östra
16 Ylva Johansson Socialdemokraterna Skåne läns norra och östra
17 Christer Nylander Folkpartiet liberalerna Skåne läns norra och östra
18 Inger René Moderata samlingspartiet Västra Götalands läns västra
19 Kent Olsson Moderata samlingspartiet Västra Götalands läns västra
20 Rosita Runegrund Kristdemokraterna Västra Götalands läns västra
21 Ann-Kristine Johansson Socialdemokraterna Värmlands län
22 Marie Engström Vänsterpartiet Värmlands län
23 Rolf Gunnarsson Moderata samlingspartiet Dalarnas län
24 Mats Odell
(ersatt av Emma Henriksson)
Kristdemokraterna Stockholms län
23 Göran Lennmarker Moderata samlingspartiet Stockholms län
26 Inger Davidson Kristdemokraterna Stockholms län
27 Karin Pilsäter Folkpartiet liberalerna Stockholms län
28 Laila Bjurling Socialdemokraterna Södermanlands län
29 Elisebeht Markström Socialdemokraterna Södermanlands län
30 Gunnar Axén Moderata samlingspartiet Östergötlands län
31 Anne Ludvigsson Socialdemokraterna Östergötlands län
32 Billy Gustafsson Socialdemokraterna Östergötlands län
33 Gunilla Carlsson
(ersatt av Finn Bengtsson)
Moderata samlingspartiet Östergötlands län
34 Christer Engelhardt Socialdemokraterna Gotlands län
35 Rolf K. Nilsson Moderata samlingspartiet Gotlands län
36 Peter Jeppsson Socialdemokraterna Blekinge län
37 Marie Granlund Socialdemokraterna Malmö kommun
38 Kerstin Engle Socialdemokraterna Skåne läns norra och östra
39 Gunnel Wallin Centerpartiet Skåne läns norra och östra
40 Margareta Pålsson Moderata samlingspartiet Skåne läns norra och östra
41 Åsa Torstensson
(ersatt av Maria Kornevik Jakobsson)
Centerpartiet Västra Götalands läns västra
42 Jan-Olof Larsson Socialdemokraterna Västra Götalands läns västra
43 Holger Gustafsson Kristdemokraterna Västra Götalands läns östra
44 Marina Pettersson Socialdemokraterna Värmlands län
45 Dan Kihlström Kristdemokraterna Värmlands län
46 Jan-Evert Rådhström Moderata samlingspartiet Värmlands län
47 Kenneth Johansson Centerpartiet Dalarnas län
48 Hans Unander Socialdemokraterna Dalarnas län
49 Kurt Kvarnström Socialdemokraterna Dalarnas län
50 Sylvia Lindgren Socialdemokraterna Dalarnas län
51 Sofia Arkelsten Moderata samlingspartiet Stockholms kommun
52 Jan Emanuel Johansson Socialdemokraterna Stockholms län
53 Carina Moberg Socialdemokraterna Stockholms län
54 Björn von Sydow Socialdemokraterna Stockholms län
55 Christina Axelsson Socialdemokraterna Stockholms län
56 Kjell Eldensjö Kristdemokraterna Södermanlands län
57 Elina Linna Vänsterpartiet Södermanlands län
58 Louise Malmström Socialdemokraterna Östergötlands län
59 Johan Löfstrand Socialdemokraterna Östergötlands län
60 Anders Andersson Kristdemokraterna Kalmar län
61 Krister Örnfjäder Socialdemokraterna Kalmar län
62 Leif Jakobsson Socialdemokraterna Malmö kommun
63 Karin Svensson Smith Miljöpartiet de Gröna Malmö kommun
64 Göran Persson i Simrishamn Socialdemokraterna Skåne läns norra och östra
65 Christer Adelsbo Socialdemokraterna Skåne läns norra och östra
66 Alf Eriksson Socialdemokraterna Hallands län
67 Hans Hoff Socialdemokraterna Hallands län
68 Lars Tysklind Folkpartiet liberalerna Västra Götalands läns västra
69 Catharina Bråkenhielm Socialdemokraterna Västra Götalands läns västra
70 Monica Green Socialdemokraterna Västra Götalands läns östra
71 Urban Ahlin Socialdemokraterna Västra Götalands läns östra
72 Tommy Ternemar Socialdemokraterna Värmlands län
73 Berit Högman Socialdemokraterna Värmlands län
74 Anneli Särnblad Socialdemokraterna Dalarnas län
75 Lena Olsson Vänsterpartiet Dalarnas län
76 Sinikka Bohlin Socialdemokraterna Gävleborgs län
77 Roland Bäckman Socialdemokraterna Gävleborgs län
78 Lars Lilja Socialdemokraterna Västerbottens län
79 Ulf Grape Moderata samlingspartiet Västerbottens län
80 Göran Hägglund
(ersatt av Désirée Pethrus Engström)
Kristdemokraterna Stockholms kommun
81 Fredrik Reinfeldt
(ersatt av Margareta Cederfelt)
Moderata samlingspartiet Stockholms kommun
82 Ingvar Svensson Kristdemokraterna Stockholms län
83 Marietta de Pourbaix-Lundin Moderata samlingspartiet Stockholms län
84 Barbro Westerholm Folkpartiet liberalerna Stockholms län
85 Eliza Roszkowska Öberg Moderata samlingspartiet Stockholms län
86 Roger Tiefensee Centerpartiet Södermanlands län
87 Fredrik Olovsson Socialdemokraterna Södermanlands län
88 Karin Granbom Folkpartiet liberalerna Östergötlands län
89 Staffan Danielsson Centerpartiet Östergötlands län
90 Håkan Juholt Socialdemokraterna Kalmar län
91 Eva Bengtson Skogsberg Moderata samlingspartiet Kalmar län
92 Hillevi Larsson Socialdemokraterna Malmö kommun
93 Allan Widman Folkpartiet liberalerna Malmö kommun
94 Göran Montan Moderata samlingspartiet Skåne läns norra och östra
95 Hans Wallmark Moderata samlingspartiet Skåne läns norra och östra
96 Lars Gustafsson Kristdemokraterna Hallands län
97 Jan Ertsborn Folkpartiet liberalerna Hallands län
98 Kenneth G. Forslund Socialdemokraterna Västra Götalands läns västra
99 Birgitta Eriksson Socialdemokraterna Västra Götalands läns västra
100 Carina Ohlsson Socialdemokraterna Västra Götalands läns östra
101 Lars Elinderson Moderata samlingspartiet Västra Götalands läns östra
102 Lars Mejern Larsson Socialdemokraterna Värmlands län
103 Erik A. Eriksson Centerpartiet Värmlands län
104 Jan Lindholm Miljöpartiet de Gröna Dalarnas län
105 Carin Runeson Socialdemokraterna Dalarnas län
106 Sven Bergström Centerpartiet Gävleborgs län
107 Raimo Pärssinen Socialdemokraterna Gävleborgs län
108 Karl Gustav Abramsson Socialdemokraterna Västerbottens län
109 Gunilla Tjernberg Kristdemokraterna Västerbottens län
110 Beatrice Ask
(ersatt av Marianne Watz)
Moderata samlingspartiet Stockholms kommun
111 Anders Ygeman Socialdemokraterna Stockholms kommun
112 Tommy Waidelich Socialdemokraterna Stockholms län
113 Lars Ohly Vänsterpartiet Stockholms län
114 Yilmaz Kerimo Socialdemokraterna Stockholms län
115 Karin Enström Moderata samlingspartiet Stockholms län
116 Gunvor G. Ericson Miljöpartiet de Gröna Södermanlands län
117 Walburga Habsburg Douglas Moderata samlingspartiet Södermanlands län
118 Torbjörn Björlund Vänsterpartiet Östergötlands län
119 Betty Malmberg Moderata samlingspartiet Östergötlands län
120 Anders Åkesson Centerpartiet Kalmar län
121 Désirée Liljevall Socialdemokraterna Kalmar län
122 Tobias Billström
(ersatt av Staffan Appelros)
Moderata samlingspartiet Malmö kommun
123 Luciano Astudillo Socialdemokraterna Malmö kommun
124 Ronny Olander Socialdemokraterna Skåne läns södra
125 Bo Bernhardsson Socialdemokraterna Skåne läns södra
126 Anne Marie Brodén Moderata samlingspartiet Hallands län
127 Jan Andersson Centerpartiet Hallands län
128 Wiwi-Anne Johansson Vänsterpartiet Västra Götalands läns västra
129 Maria Plass Moderata samlingspartiet Västra Götalands läns västra
130 Christer Winbäck Folkpartiet liberalerna Västra Götalands läns östra
131 Cecilia Widegren Moderata samlingspartiet Västra Götalands läns östra
132 Christian Holm Moderata samlingspartiet Värmlands län
133 Nina Larsson Folkpartiet liberalerna Värmlands län
134 Patrik Forslund Moderata samlingspartiet Dalarnas län
135 Ulf Berg Moderata samlingspartiet Dalarnas län
136 Åsa Lindestam Socialdemokraterna Gävleborgs län
137 Hans Backman Folkpartiet liberalerna Gävleborgs län
138 Maud Olofsson
(ersatt av Åke Sandström)
Centerpartiet Västerbottens län
139 Britta Rådström Socialdemokraterna Västerbottens län
140 Nikos Papadopoulos Socialdemokraterna Stockholms kommun
141 Anna Lilliehöök Moderata samlingspartiet Stockholms kommun
142 Gunnar Andrén Folkpartiet liberalerna Stockholms län
143 Kerstin Lundgren Centerpartiet Stockholms län
144 Ewa Björling
(ersatt av Göran Thingwall[1])
Moderata samlingspartiet Stockholms län
145 Hillevi Engström Moderata samlingspartiet Stockholms län
146 Lennart Hedquist Moderata samlingspartiet Uppsala län
147 Per Bill Moderata samlingspartiet Uppsala län
148 Aleksander Gabelic Socialdemokraterna Östergötlands län
149 Andreas Norlén Moderata samlingspartiet Östergötlands län
150 Jan R. Andersson Moderata samlingspartiet Kalmar län
151 Lena Hallengren Socialdemokraterna Kalmar län
152 Inge Garstedt Moderata samlingspartiet Malmö kommun
153 Marianne Berg Vänsterpartiet Malmö kommun
154 Ulf Nilsson Folkpartiet liberalerna Skåne läns södra
155 Morgan Johansson Socialdemokraterna Skåne läns södra
156 Henrik von Sydow Moderata samlingspartiet Hallands län
157 Marianne Kierkemann Moderata samlingspartiet Hallands län
158 Lars-Arne Staxäng Moderata samlingspartiet Västra Götalands läns västra
159 Tina Ehn Miljöpartiet de Gröna Västra Götalands läns västra
160 Egon Frid Vänsterpartiet Västra Götalands läns östra
161 Patrik Björck Socialdemokraterna Västra Götalands läns östra
162 Sten Tolgfors
(ersatt av Oskar Öholm)
Moderata samlingspartiet Örebro län
163 Peter Pedersen Vänsterpartiet Örebro län
164 Lennart Sacrédeus Kristdemokraterna Dalarnas län
165 Peter Hultqvist Socialdemokraterna Dalarnas län
166 Margareta Kjellin Moderata samlingspartiet Gävleborgs län
167 Bodil Ceballos Miljöpartiet de Gröna Gävleborgs län
168 Thomas Nihlén Miljöpartiet de Gröna Västerbottens län
169 LiseLotte Olsson Vänsterpartiet Västerbottens län
170 Kalle Larsson Vänsterpartiet Stockholms kommun
171 Carl B. Hamilton Folkpartiet liberalerna Stockholms kommun
172 Maria Wetterstrand Miljöpartiet de Gröna Stockholms kommun
173 Bosse Ringholm Socialdemokraterna Stockholms kommun
174 Mikaela Valtersson Miljöpartiet de Gröna Stockholms län
175 Mikael Damberg Socialdemokraterna Stockholms län
176 Björn Hamilton Moderata samlingspartiet Stockholms län
177 Christina Zedell Socialdemokraterna Stockholms län
178 Thomas Östros Socialdemokraterna Uppsala län
179 Tone Tingsgård Socialdemokraterna Uppsala län
180 Margareta Persson Socialdemokraterna Jönköpings län
181 Alice Åström Vänsterpartiet Jönköpings län
182 Eskil Erlandsson
(ersatt av Karin Nilsson)
Centerpartiet Kronobergs län
183 Tomas Eneroth Socialdemokraterna Kronobergs län
184 Olof Lavesson Moderata samlingspartiet Malmö kommun
185 Cristina Husmark Pehrsson
(ersatt av Ann-Charlotte Hammar Johnsson)
Moderata samlingspartiet Skåne läns västra
186 Lars Lindblad Moderata samlingspartiet Skåne läns södra
187 Ewa Thalén Finné Moderata samlingspartiet Skåne läns södra
188 Jennie Nilsson Socialdemokraterna Hallands län
189 Magdalena Streijffert Socialdemokraterna Hallands län
190 Claes-Göran Brandin Socialdemokraterna Göteborgs kommun
191 Eva Flyborg Folkpartiet liberalerna Göteborgs kommun
192 Renée Jeryd Socialdemokraterna Västra Götalands läns norra
193 Ingemar Vänerlöv Kristdemokraterna Västra Götalands läns norra
194 Sten Bergheden Moderata samlingspartiet Västra Götalands läns östra
195 Ulrika Carlsson i Skövde Centerpartiet Västra Götalands läns östra
196 Mikael Johansson Miljöpartiet de Gröna Örebro län
197 Johan Pehrson Folkpartiet liberalerna Örebro län
198 Margareta Israelsson Socialdemokraterna Västmanlands län
199 Camilla Lindberg Folkpartiet liberalerna Dalarnas län
200 Ulla Andersson Vänsterpartiet Gävleborgs län
201 Per Svedberg Socialdemokraterna Gävleborgs län
202 Maria Lundqvist-Brömster Folkpartiet liberalerna Västerbottens län
203 Ibrahim Baylan Socialdemokraterna Västerbottens län
204 Helén Pettersson i Umeå Socialdemokraterna Västerbottens län
205 Kristina Zakrisson Socialdemokraterna Norrbottens län
206 Lena Adelsohn Liljeroth
(ersatt av Mahmood Fahmi)
Moderata samlingspartiet Stockholms kommun
207 Veronica Palm Socialdemokraterna Stockholms kommun
208 Birgitta Ohlsson Folkpartiet liberalerna Stockholms kommun
209 Solveig Ternström oberoende[2] Stockholms kommun
210 Anna Kinberg Batra Moderata samlingspartiet Stockholms län
211 Maryam Yazdanfar Socialdemokraterna Stockholms län
212 Nils Oskar Nilsson Moderata samlingspartiet Stockholms län
213 Lennart Levi Centerpartiet Stockholms län
214 Mats Berglind Socialdemokraterna Uppsala län
215 Mikael Oscarsson Kristdemokraterna Uppsala län
216 Carina Hägg Socialdemokraterna Jönköpings län
217 Stefan Attefall Kristdemokraterna Jönköpings län
218 Lars Wegendal Socialdemokraterna Kronobergs län
219 Carina Adolfsson Elgestam Socialdemokraterna Kronobergs län
220 Anders Karlsson Socialdemokraterna Skåne läns västra
221 Kent Härstedt Socialdemokraterna Skåne läns västra
222 Otto von Arnold Kristdemokraterna Skåne läns södra
223 Anne-Marie Pålsson Moderata samlingspartiet Skåne läns södra
224 Siw Wittgren-Ahl Socialdemokraterna Göteborgs kommun
225 Göran Lindblad Moderata samlingspartiet Göteborgs kommun
226 Cecilia Magnusson Moderata samlingspartiet Göteborgs kommun
227 Annelie Enochson Kristdemokraterna Göteborgs kommun
228 Christina Oskarsson Socialdemokraterna Västra Götalands läns norra
229 Rossana Dinamarca Vänsterpartiet Västra Götalands läns norra
230 Else-Marie Lindgren Kristdemokraterna Västra Götalands läns södra
231 Cecilie Tenfjord-Toftby Moderata samlingspartiet Västra Götalands läns södra
232 Sofia Larsen Centerpartiet Örebro län
233 Lennart Axelsson Socialdemokraterna Örebro län
234 Sven-Erik Österberg Socialdemokraterna Västmanlands län
235 Christer Eriksson Centerpartiet Västmanlands län
236 Tomas Tobé Moderata samlingspartiet Gävleborgs län
237 Hans Stenberg Socialdemokraterna Västernorrlands län
238 Berit Andnor Socialdemokraterna Jämtlands län
239 Ola Sundell Moderata samlingspartiet Jämtlands län
240 Lars U. Granberg Socialdemokraterna Norrbottens län
241 Siv Holma Vänsterpartiet Norrbottens län
242 Mats Johansson Moderata samlingspartiet Stockholms kommun
243 Reza Khelili Dylami Moderata samlingspartiet Stockholms kommun
244 Jan Björklund
(ersatt av Gulan Avci)
Folkpartiet liberalerna Stockholms kommun
245 Amineh Kakabaveh Vänsterpartiet Stockholms kommun
246 Rune Wikström Moderata samlingspartiet Stockholms län
247 Mats Pertoft Miljöpartiet de Gröna Stockholms län
248 Anti Avsan Moderata samlingspartiet Stockholms län
249 Göran Pettersson Moderata samlingspartiet Stockholms län
250 Agneta Gille Socialdemokraterna Uppsala län
251 Erik Ullenhag Folkpartiet liberalerna Uppsala län
252 Göte Wahlström Socialdemokraterna Jönköpings län
253 Maria Larsson
(ersatt av Irene Oskarsson)
Kristdemokraterna Jönköpings län
254 Katarina Brännström Moderata samlingspartiet Kronobergs län
255 Eva Johnsson Kristdemokraterna Kronobergs län
256 Christin Hagberg Socialdemokraterna Skåne läns västra
257 Tina Acketoft Folkpartiet liberalerna Skåne läns västra
258 Ulf Holm Miljöpartiet de Gröna Skåne läns södra
259 Johan Linander Centerpartiet Skåne läns södra
260 Lars Johansson Socialdemokraterna Göteborgs kommun
261 Leif Pagrotsky Socialdemokraterna Göteborgs kommun
262 Gunilla Carlsson i Hisings Backa Socialdemokraterna Göteborgs kommun
263 Cecilia Wigström i Göteborg Folkpartiet liberalerna Göteborgs kommun
264 Anita Brodén Folkpartiet liberalerna Västra Götalands läns norra
265 Peter Johnsson Socialdemokraterna Västra Götalands läns norra
266 Claes Västerteg Centerpartiet Västra Götalands läns södra
267 Ann-Christin Ahlberg Socialdemokraterna Västra Götalands läns södra
268 Lars-Axel Nordell Kristdemokraterna Örebro län
269 Thomas Bodström Socialdemokraterna Örebro län
270 Pia Nilsson Socialdemokraterna Västmanlands län
271 Staffan Anger Moderata samlingspartiet Västmanlands län
272 Agneta Lundberg Socialdemokraterna Västernorrlands län
273 Susanne Eberstein Socialdemokraterna Västernorrlands län
274 Gunnar Sandberg Socialdemokraterna Jämtlands län
275 Marie Nordén Socialdemokraterna Jämtlands län
276 Maria Öberg Socialdemokraterna Norrbottens län
277 Krister Hammarbergh Moderata samlingspartiet Norrbottens län
278 Börje Vestlund Socialdemokraterna Stockholms kommun
279 Mats G. Nilsson Moderata samlingspartiet Stockholms kommun
280 Mehmet Kaplan Miljöpartiet de Gröna Stockholms kommun
281 Per Bolund Miljöpartiet de Gröna Stockholms kommun
282 Mikael Sandström
(ersatt av Malin Löfsjögård)
Moderata samlingspartiet Stockholms län
283 Isabella Jernbeck Moderata samlingspartiet Stockholms län
284 Esabelle Dingizian Miljöpartiet de Gröna Stockholms län
285 Mats Gerdau Moderata samlingspartiet Stockholms län
286 Ulrika Karlsson i Uppsala Moderata samlingspartiet Uppsala län
287 Jacob Johnson Vänsterpartiet Uppsala län
288 Bengt-Anders Johansson Moderata samlingspartiet Jönköpings län
289 Helene Petersson i Stockaryd Socialdemokraterna Jönköpings län
290 Tobias Krantz
(ersatt av Emma Löfdahl Landberg)
Folkpartiet liberalerna Jönköpings län
291 Anna Tenje Moderata samlingspartiet Kronobergs län
292 Sven Yngve Persson Moderata samlingspartiet Skåne läns västra
293 Lennart Pettersson Centerpartiet Skåne läns västra
294 Inger Jarl Beck Socialdemokraterna Skåne läns södra
295 Christine Jönsson Moderata samlingspartiet Skåne läns södra
296 Eva Selin Lindgren Centerpartiet Göteborgs kommun
297 Lisbeth Grönfeldt Bergman Moderata samlingspartiet Göteborgs kommun
298 Eva Olofsson Vänsterpartiet Göteborgs kommun
299 Hans Rothenberg Moderata samlingspartiet Göteborgs kommun
300 Annika Qarlsson Centerpartiet Västra Götalands läns norra
301 Björn Leivik Moderata samlingspartiet Västra Götalands läns norra
302 Hans Olsson Socialdemokraterna Västra Götalands läns södra
303 Phia Andersson Socialdemokraterna Västra Götalands läns södra
304 Matilda Ernkrans Socialdemokraterna Örebro län
305 Ameer Sachet Socialdemokraterna Örebro län
306 Kent Persson Vänsterpartiet Västmanlands län
307 Agneta Berliner Folkpartiet liberalerna Västmanlands län
308 Gunilla Wahlén Vänsterpartiet Västernorrlands län
309 Liza-Maria Norlin Kristdemokraterna Västernorrlands län
310 Solveig Hellquist Folkpartiet liberalerna Västernorrlands län
311 Per Åsling Centerpartiet Jämtlands län
312 Karin Åström Socialdemokraterna Norrbottens län
313 Leif Pettersson Socialdemokraterna Norrbottens län
314 Gustav Blix Moderata samlingspartiet Stockholms kommun
315 Fredrick Federley Centerpartiet Stockholms kommun
316 Anna König Jerlmyr Moderata samlingspartiet Stockholms kommun
317 Helena Rivière Moderata samlingspartiet Stockholms kommun
315 Per Lodenius Centerpartiet Stockholms län
319 Josefin Brink Vänsterpartiet Stockholms län
320 Karl Sigfrid Moderata samlingspartiet Stockholms län
321 Fredrik Schulte Moderata samlingspartiet Stockholms län
322 Solveig Zander Centerpartiet Uppsala län
323 Helena Leander Miljöpartiet de Gröna Uppsala län
324 Magdalena Andersson Moderata samlingspartiet Jönköpings län
325 Thomas Strand Socialdemokraterna Jönköpings län
326 Helena Bouveng Moderata samlingspartiet Jönköpings län
327 Annie Johansson Centerpartiet Jönköpings län
328 Ann Arleklo Socialdemokraterna Skåne läns västra
329 Marie Weibull Kornias Moderata samlingspartiet Skåne läns västra
330 Mats Sander Moderata samlingspartiet Skåne läns västra
331 Anders Hansson Moderata samlingspartiet Skåne läns södra
332 Max Andersson Miljöpartiet de Gröna Göteborgs kommun
333 Lage Rahm Miljöpartiet de Gröna Göteborgs kommun
334 Lars Hjälmered Moderata samlingspartiet Göteborgs kommun
335 Hans Linde Vänsterpartiet Göteborgs kommun
336 Peter Rådberg Miljöpartiet de Gröna Västra Götalands läns norra
337 Mikael Cederbratt Moderata samlingspartiet Västra Götalands läns norra
338 Jörgen Hellman Socialdemokraterna Västra Götalands läns norra
339 Jan Ericson Moderata samlingspartiet Västra Götalands läns södra
340 Eva-Lena Jansson Socialdemokraterna Örebro län
341 Elisabeth Svantesson Moderata samlingspartiet Örebro län
342 Olle Thorell Socialdemokraterna Västmanlands län
343 Jessica Polfjärd Moderata samlingspartiet Västmanlands län
344 Bertil Kjellberg Moderata samlingspartiet Västernorrlands län
345 Eva Sonidsson Socialdemokraterna Västernorrlands län
346 Lena Asplund Moderata samlingspartiet Västernorrlands län
347 Jasenko Omanović Socialdemokraterna Västernorrlands län
348 Stefan Tornberg Centerpartiet Norrbottens län
349 Fredrik Lundh Socialdemokraterna Norrbottens län

Ledamöter som avgick under mandatperioden[redigera | redigera wikitext]

Plats Avgången ledamot
† = avliden
Parti Valkrets Ny ledamot Fr.o.m.
† = dödsdatum
314 Sebastian Cederschiöld Moderata samlingspartiet Stockholms kommun Gustav Blix 3 oktober 2006
281 Åsa Romson Miljöpartiet de Gröna Stockholms kommun Per Bolund 3 oktober 2006
282 Maria Borelius Moderata samlingspartiet Stockholms län Mikael Sandström 17 oktober 2006
292 Peter Danielsson Moderata samlingspartiet Skåne läns västra Sven Yngve Persson 9 november 2006
194 Charlotte Nordström Moderata samlingspartiet Västra Götalands läns östra Sten Bergheden 16 november 2006
134 Mikael Rosén Moderata samlingspartiet Dalarnas län Patrik Forslund 16 november 2006
317 Johan Forssell Moderata samlingspartiet Stockholms kommun Helena Rivière 16 november 2006
278 Carin Jämtin Socialdemokraterna Stockholms kommun Börje Vestlund 22 december 2006
257 Torkild Strandberg Folkpartiet liberalerna Skåne läns västra Tina Acketoft 11 januari 2007
125 Catherine Persson Socialdemokraterna Skåne läns södra Bo Bernhardsson 9 april 2007
7 Göran Persson i Stjärnhov Socialdemokraterna Södermanlands län Caroline Helmersson-Olsson 1 maj 2007
77 Ulrica Messing Socialdemokraterna Gävleborgs län Roland Bäckman 18 september 2007
51 Mikael Odenberg Moderata samlingspartiet Stockholms kommun Sofia Arkelsten 18 september 2007
222 Peter Althin Kristdemokraterna Skåne läns södra Otto von Arnold 5 november 2007
333 Karla López Miljöpartiet de Gröna Göteborgs kommun Lage Rahm 14 november 2007
85 Catharina Elmsäter-Svärd Moderata samlingspartiet Stockholms län Eliza Roszkowska Öberg 1 mars 2008
243 Sten Nordin Moderata samlingspartiet Stockholms kommun Reza Khelili Dylami 7 maj 2008
192 Britt Bohlin Olsson Socialdemokraterna Västra Götalands läns norra Renée Jeryd 1 juni 2008
245 Pernilla Zethraeus Vänsterpartiet Stockholms kommun Amineh Kakabaveh 17 juni 2008
231 Ulf Sjösten Moderata samlingspartiet Västra Götalands läns södra Cecilie Tenfjord-Toftby 30 september 2008
79 Ulla Löfgren Moderata samlingspartiet Stockholms län Ulf Grape 1 oktober 2008
268 Sven Gunnar Persson Kristdemokraterna Örebro län Lars-Axel Nordell 1 januari 2009
309 Lars Lindén Kristdemokraterna Västernorrlands län Liza-Maria Norlin 15 januari 2009
39 Lars-Ivar Ericson Centerpartiet Skåne läns norra och östra Gunnel Wallin 1 februari 2009
52 Pär Nuder Socialdemokraterna Stockholms län Jan Emanuel Johansson 11 mars 2009
4 Lars Leijonborg Folkpartiet liberalerna Stockholms län Helena Bargholtz 17 juni 2009
15 Alf Svensson Kristdemokraterna Skåne läns norra och östra Michael Anefur 14 juli 2009
48 Marita Ulvskog Socialdemokraterna Dalarnas län Hans Unander 14 juli 2009
251 Cecilia Wikström i Uppsala Folkpartiet liberalerna Uppsala län Erik Ullenhag 14 juli 2009
12 Jeppe Johnsson Moderata samlingspartiet Blekinge län Gustav Nilsson 16 augusti 2009
60 Chatrine Pålsson Ahlgren Kristdemokraterna Kalmar län Anders Andersson 1 november 2009
235 Jörgen Johansson Centerpartiet Västmanlands län Christer Eriksson 13 juni 2010

Noter[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Ersättare för Moderata samlingspartiet. Lämnade partiet 26 januari 2010 och blev s.k. "politisk vilde" utan partibeteckning.
  2. ^ Invald för Centerpartiet. Lämnade partiet i juni 2010 och blev då s.k. "politisk vilde" utan partibeteckning.
Företrädare:
2002–2006
Ledamöter av Sveriges riksdag
2006–2010
Efterträdare:
2010–2014