Lista över universitet och högskolor i Sverige

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Följande utgör en lista över högskolor och universitet i Sverige. Listan är grupperad efter lärosäten med staten som huvudman, enskilda (privata) utbildningsanordnare samt lärosäten med mellanstatlig huvudman. Inom de två första grupper är lärosätena indelade i universitet, högskolor med examensrätt inom forskarutbildning samt övriga högskolor. Statliga universitet och högskolor är ordnade efter uppställningen i högskoleförordningen, medan övriga är ordnade i bokstavsordning. Inom parentes anges vanligt förekommande förkortningar.

Lärosäten med staten som huvudman[redigera | redigera wikitext]

Statliga universitet[redigera | redigera wikitext]

Statliga högskolor med rätt att utfärda examina inom forskarutbildning[redigera | redigera wikitext]

Statliga högskolor med rätt att utfärda examina på grund- och avancerad nivå[redigera | redigera wikitext]

Lärosäten med enskild huvudman (med statlig examensrätt)[redigera | redigera wikitext]

Privata universitet[redigera | redigera wikitext]

Privata högskolor med rätt att utfärda examina inom forskarutbildning[redigera | redigera wikitext]

Privata högskolor med rätt att utfärda examina på grund- och avancerad nivå[redigera | redigera wikitext]

Privata högskolor med enbart examensrätt för psykoterapeututbildning[redigera | redigera wikitext]

Lärosäten med mellanstatlig huvudman[redigera | redigera wikitext]

Före detta högskolor och universitet[redigera | redigera wikitext]

Högskolor och universitet ej längre inom Sveriges gränser[redigera | redigera wikitext]

Lista över Sveriges universitet och högskolor i storleksordning[redigera | redigera wikitext]

Följande lista över universitet och högskolor i Sverige är ordnad i fallande ordning efter antal helårsstudenter på grund- och avancerad nivå 2008:[2]

 1. Stockholms universitet
 2. Lunds universitet
 3. Göteborgs universitet
 4. Uppsala universitet
 5. Linköpings universitet
 6. Umeå universitet
 7. Kungliga Tekniska högskolan
 8. Malmö högskola
 9. Chalmers tekniska högskola
 10. Örebro universitet
 11. Högskolan i Jönköping
 12. Karlstads universitet
 13. Mälardalens högskola
 14. Växjö universitet
 15. Mittuniversitetet
 16. Luleå tekniska universitet
 17. Högskolan Dalarna
 18. Högskolan i Borås
 19. Högskolan i Kalmar
 20. Högskolan i Gävle
 21. Södertörns högskola
 22. Karolinska institutet
 23. Högskolan i Halmstad
 24. Högskolan Kristianstad
 25. Högskolan Väst
 26. Högskolan i Skövde
 27. Blekinge tekniska högskola
 28. Sveriges lantbruksuniversitet
 29. Högskolan på Gotland
 30. Handelshögskolan i Stockholm
 31. Ersta Sköndal högskola
 32. Kungliga Musikhögskolan i Stockholm
 33. Konstfack
 34. Gymnastik- och idrottshögskolan
 35. Röda Korsets högskola
 36. Sophiahemmet Högskola
 37. Kungliga Konsthögskolan
 38. Försvarshögskolan
 39. Teologiska Högskolan, Stockholm
 40. Danshögskolan
 41. Dramatiska institutet
 42. Örebro teologiska högskola
 43. Övr. enskilda anordn. psykoterapeututb.
 44. Beckmans designhögskola
 45. Johannelunds teologiska högskola
 46. Stockholms musikpedagogiska institut
 47. Teaterhögskolan i Stockholm
 48. Operahögskolan i Stockholm
 49. Ericastiftelsen
 50. Gammelkroppa skogsskola

Källor[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Kahlroth Marie, Lindqvist Torbjörn, red (2013). Universitet och högskolor: årsrapport. 2013. Sveriges officiella statistik, 99-0111480-2Universitetskanslersämbetets rapporter ; 2013:2. Stockholm: Universitetskanslersämbetet. sid. 15. Libris 14454362. http://www.uk-ambetet.se/statistikuppfoljning/arsrapportforuniversitetochhogskolor.4.782a298813a88dd0dad800011775.html 
 2. ^ Högskoleverket statistik: Högskoleöversikt. Accessdatum 2009-11-28. Arkiverad 30 december 2014 hämtat från the Wayback Machine.