Lista över universitet och högskolor i Sverige

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Följande utgör en lista över högskolor och universitet i Sverige. Listan är grupperad efter lärosäten med staten som huvudman, enskilda (privata) utbildningsanordnare samt lärosäten med mellanstatlig huvudman. Inom de två första grupper är lärosätena indelade i universitet, högskolor med examensrätt inom forskarutbildning samt övriga högskolor. Statliga universitet och högskolor är ordnade efter uppställningen i högskoleförordningen, medan övriga är ordnade i bokstavsordning. Inom parentes anges vanligt förekommande förkortningar.

Lärosäten med staten som huvudman[redigera | redigera wikitext]

Statliga universitet[redigera | redigera wikitext]

Statliga högskolor med rätt att utfärda examina inom forskarutbildning[redigera | redigera wikitext]

Statliga högskolor med rätt att utfärda examina på grund- och avancerad nivå[redigera | redigera wikitext]

Lärosäten med enskild huvudman (med statlig examensrätt)[redigera | redigera wikitext]

Privata universitet[redigera | redigera wikitext]

Privata högskolor med rätt att utfärda examina inom forskarutbildning[redigera | redigera wikitext]

Privata högskolor med rätt att utfärda examina på grund- och avancerad nivå[redigera | redigera wikitext]

Privata högskolor med enbart examensrätt för psykoterapeututbildning[redigera | redigera wikitext]

Lärosäten med mellanstatlig huvudman[redigera | redigera wikitext]

Före detta högskolor och universitet[redigera | redigera wikitext]

Högskolor och universitet ej längre inom Sveriges gränser[redigera | redigera wikitext]

Lista över Sveriges universitet och högskolor i storleksordning[redigera | redigera wikitext]

Följande lista över universitet och högskolor i Sverige är ordnad i fallande ordning efter antal registrerade studenter på grund- och avancerad nivå höstterminen 2019:[3]

 1. Stockholms universitet (34 171)
 2. Göteborgs universitet (33 426)
 3. Uppsala universitet (32 051)
 4. Lunds universitet (29 829)
 5. Linköpings universitet (22 551)
 6. Umeå universitet (21 806)
 7. Linnéuniversitetet (20 291)
 8. Malmö universitet (14 926)
 9. Kungliga Tekniska högskolan (14 263)
 10. Karlstads universitet (10 992)
 11. Örebro universitet (10 920)
 12. Mälardalens högskola (10 676)
 13. Chalmers tekniska högskola (10 102)
 14. Mittuniversitetet (10 007)
 15. Luleå tekniska universitet (9 534)
 16. Högskolan Dalarna (9 203)
 17. Högskolan i Jönköping (9 065)
 18. Högskolan i Gävle (8 833)
 19. Högskolan Kristianstad (8 604)
 20. Högskolan i Borås (8 299)
 21. Södertörns högskola (8 054)
 22. Högskolan i Halmstad (7 873)
 23. Karolinska institutet (7 656)
 24. Högskolan Väst (7 355)
 25. Högskolan i Skövde (5 935)
 26. Sveriges lantbruksuniversitet (4 965)
 27. Blekinge tekniska högskola (3 589)
 28. Handelshögskolan i Stockholm (1 758)
 29. Ersta Sköndal Bräcke högskola (1 1195)
 30. Gymnastik- och idrottshögskolan (971)
 31. Kungliga Musikhögskolan i Stockholm (956)
 32. Sophiahemmet Högskola (893)
 33. Försvarshögskolan (880)
 34. Konstfack (786)
 35. Stockholms dramatiska högskola (706)
 36. Röda Korsets högskola (672)
 37. Enskilda högskolan Stockholm (444)
 38. Örebro teologiska högskola (274)
 39. Kungliga Konsthögskolan (190)
 40. Newmaninstitutet (144)
 41. Stockholms Musikpedagogiska Institut (131)
 42. Johannelunds teologiska högskola (126)
 43. Beckmans designhögskola (122)
 44. Svenska institutet för kognitiv psykoterapi (66)
 45. Ericastiftelsen (44)
 46. Skandinaviens akademi för psykoterapiutveckling (41)
 47. Högskolan Evidens (22)
 48. Gammelkroppa skogsskola (21)

Källor[redigera | redigera wikitext]