Lista över universitet och högskolor i Sverige

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Följande utgör en lista över högskolor och universitet i Sverige. Listan är grupperad efter lärosäten med staten som huvudman, enskilda (privata) utbildningsanordnare samt lärosäten med mellanstatlig huvudman. Inom de två första grupper är lärosätena indelade i universitet, högskolor med examensrätt inom forskarutbildning samt övriga högskolor. Statliga universitet och högskolor är ordnade efter uppställningen i högskoleförordningen, medan övriga är ordnade i bokstavsordning. Inom parentes anges vanligt förekommande förkortningar.

Lärosäten med staten som huvudman[redigera | redigera wikitext]

Statliga universitet[redigera | redigera wikitext]

Statliga högskolor med rätt att utfärda examina inom forskarutbildning[redigera | redigera wikitext]

Statliga högskolor med rätt att utfärda examina på grund- och avancerad nivå[redigera | redigera wikitext]

Lärosäten med enskild huvudman (med statlig examensrätt)[redigera | redigera wikitext]

Privata universitet[redigera | redigera wikitext]

Privata högskolor med rätt att utfärda examina inom forskarutbildning[redigera | redigera wikitext]

Privata högskolor med rätt att utfärda examina på grund- och avancerad nivå[redigera | redigera wikitext]

Privata högskolor med enbart examensrätt för psykoterapeututbildning[redigera | redigera wikitext]

Lärosäten med mellanstatlig huvudman[redigera | redigera wikitext]

Före detta högskolor och universitet[redigera | redigera wikitext]

Högskolor och universitet ej längre inom Sveriges gränser[redigera | redigera wikitext]

Lista över Sveriges universitet och högskolor i storleksordning[redigera | redigera wikitext]

Följande lista över universitet och högskolor i Sverige är ordnad i fallande ordning efter antal helårsstudenter på grund- och avancerad nivå läsåret 2015/2016:[3]

 1. Stockholms universitet (&&&&&&&&&&046741.&&&&&046 741)
 2. Göteborgs universitet (&&&&&&&&&&037247.&&&&&037 247)
 3. Uppsala universitet (&&&&&&&&&&037208.&&&&&037 208)
 4. Lunds universitet (&&&&&&&&&&035918.&&&&&035 918)
 5. Linnéuniversitetet (&&&&&&&&&&026013.&&&&&026 013)
 6. Umeå universitet (&&&&&&&&&&025812.&&&&&025 812)
 7. Linköpings universitet (&&&&&&&&&&022703.&&&&&022 703)
 8. Malmö högskola (&&&&&&&&&&018631.&&&&&018 631)
 9. Kungliga Tekniska högskolan (&&&&&&&&&&017162.&&&&&017 162)
 10. Högskolan i Gävle (&&&&&&&&&&013781.&&&&&013 781)
 11. Mittuniversitetet (&&&&&&&&&&013602.&&&&&013 602)
 12. Högskolan Dalarna (&&&&&&&&&&013135.&&&&&013 135)
 13. Örebro universitet (&&&&&&&&&&012913.&&&&&012 913)
 14. Karlstads universitet (&&&&&&&&&&012432.&&&&&012 432)
 15. Mälardalens högskola (&&&&&&&&&&011817.&&&&&011 817)
 16. Luleå tekniska universitet (&&&&&&&&&&011783.&&&&&011 783)
 17. Högskolan Kristianstad (&&&&&&&&&&011142.&&&&&011 142)
 18. Högskolan i Jönköping (&&&&&&&&&&010508.&&&&&010 508)
 19. Chalmers tekniska högskola (&&&&&&&&&&010299.&&&&&010 299)
 20. Södertörns högskola (&&&&&&&&&&&09650.&&&&&09 650)
 21. Karolinska institutet (&&&&&&&&&&&09095.&&&&&09 095)
 22. Högskolan i Borås (&&&&&&&&&&&07875.&&&&&07 875)
 23. Högskolan i Halmstad (&&&&&&&&&&&07849.&&&&&07 849)
 24. Högskolan Väst (&&&&&&&&&&&07688.&&&&&07 688)
 25. Högskolan i Skövde (&&&&&&&&&&&07156.&&&&&07 156)
 26. Blekinge tekniska högskola (&&&&&&&&&&&05089.&&&&&05 089)
 27. Sveriges lantbruksuniversitet (&&&&&&&&&&&05004.&&&&&05 004)
 28. Handelshögskolan i Stockholm (&&&&&&&&&&&01901.&&&&&01 901)
 29. Ersta Sköndal Bräcke högskola (&&&&&&&&&&&01338.&&&&&01 338)
 30. Kungliga Musikhögskolan i Stockholm (&&&&&&&&&&&01189.&&&&&01 189)
 31. Gymnastik- och idrottshögskolan (&&&&&&&&&&&01118.&&&&&01 118)
 32. Sophiahemmet Högskola (&&&&&&&&&&&&0877.&&&&&0877)
 33. Röda Korsets högskola (&&&&&&&&&&&&0818.&&&&&0818)
 34. Konstfack (&&&&&&&&&&&&0811.&&&&&0811)
 35. Stockholms dramatiska högskola (&&&&&&&&&&&&0769.&&&&&0769)
 36. Försvarshögskolan (&&&&&&&&&&&&0754.&&&&&0754)
 37. Teologiska Högskolan, Stockholm (&&&&&&&&&&&&0393.&&&&&0393)
 38. Örebro teologiska högskola (&&&&&&&&&&&&0259.&&&&&0259)
 39. Kungliga Konsthögskolan (&&&&&&&&&&&&0226.&&&&&0226)
 40. Johannelunds teologiska högskola (&&&&&&&&&&&&0192.&&&&&0192)
 41. Stockholms Musikpedagogiska Institut (157)
 42. Newmaninstitutet (138)
 43. Beckmans designhögskola (&&&&&&&&&&&&0125.&&&&&0125)
 44. Ericastiftelsen (&&&&&&&&&&&&&069.&&&&&069)
 45. Svenska institutet för kognitiv psykoterapi (58)
 46. Högskolan Evidens (38)
 47. Gammelkroppa skogsskola (&&&&&&&&&&&&&025.&&&&&025)
 48. Skandinaviens akademi för psykoterapiutveckling (18)

Källor[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ ”Försvarshögskolan får examenstillstånd på master- och forskarnivå”. https://www.fhs.se/arkiv/nyheter/2018-03-12-forsvarshogskolan-far-examenstillstand-pa-master--och-forskarniva.html. Läst 7 april 2019. 
 2. ^ Kahlroth Marie, Lindqvist Torbjörn, red (2013). Universitet och högskolor: årsrapport. 2013. Sveriges officiella statistik, 99-0111480-2Universitetskanslersämbetets rapporter ; 2013:2. Stockholm: Universitetskanslersämbetet. sid. 15. Libris länk. http://www.uk-ambetet.se/statistikuppfoljning/arsrapportforuniversitetochhogskolor.4.782a298813a88dd0dad800011775.html 
 3. ^ ”Universitet och högskolor, studenter och examinerade på grundnivå och avancerad nivå 2015/16” (pdf). Universitetskanslerämbetet. sid. 49-50. https://www.uka.se/download/18.787d42715af4eec05d6f30/1492500777554/SM1701-studenter-examinerade-2015-16.pdf. Läst 1 januari 2018.