Portal:Medicin

Från Wikipedia
PORTAL:MEDICIN

Medicin är en gren inom hälsovetenskap som ägnar sig åt att förhindra, diagnostisera och behandla sjukdomar, samt att upprätthålla mänsklig hälsa och att undvika död.Traditionellt sett har medicin setts som både en vetenskap och konstform och ordet medicin kommer från det latinska ars medicina som betyder just läkekonst. Medan biomedicin, klinisk medicin, kirurgi och forskning utgör fundamentet för den medicinska vetenskapen, så fortsätter medicinen mycket framgångsrikt samtidigt att använda sina utövares mänskliga känslor och inlevelseförmåga för att skänka patienter smärtlindring och tröst.

Utvald artikel
Rhesusapor som Harlow använde i sina experiment. Harry Frederick Harlow (födelsenamn Harry Israel), född 31 oktober 1905, död 6 december 1981, var en amerikansk psykolog. Harlows forskning på rhesusapor visade bland annat på vikten av nyfikenhet och trygghet vid inlärning [1] och att människans basala behov utgörs av mer än bara föda och sömn. Harlow vann stort erkännande för sina resultat och belönades med flera priser, bland annat National Medal of Science.

Läs mer

Utvald bild

Grå starr (katarakt) i ett mänskligt öga.
Visste du att...
Utvalda artiklar

 Utmärkta artiklar (1 st)

Läkare utan gränser

 Bra artiklar (7 st)

Bipolär sjukdomDygnsrytmFobiGerty CoriHarry HarlowHippokrates  Kategorier
  > Områden
  > Specialiteter

Allmänmedicin · Anestesi · Barn- och ungdomsmedicin (Barn- och undomsallergologi · Barn- och undoms neurologi med habilitering · Barnkardiologi · Barnonkologi · Neonatologi) · Bild- och funktionsmedicin (Klinisk fysiologi · Neuroradiologi · Nukleärmedicin) · Geriatrik · Hematologi · Hud- och könssjukdomar · Infektionsmedicin · Internmedicin (Allergologi · Endokrinologi · Hematologi · Kardiologi · Medicinsk gastroenterologi och hepatologi · Medicinska njursjukdomar) · Kirurgi (Barn- och undomskirugi · Kärlkirurgi · Plastikkirurgi · Urologi) · Klinisk genetik · Laboratoriemedicin (Klinisk bakteriologi och virologi · Klinisk farmakologi · Klinisk immunologi och transfusionsmedicin · Klinisk kemi · Klinisk patologi · Rättsmedicin) Neurospecialiteter (Klinisk neurofysiologi · Neurologi · Neurokirurgi) · Obstretrik och gynekologi · Onkologi (Gynekologisk onkologi) · Ortopedi (Handkirurgi) · Psykiatri (Barn- och undomspsykiatri · Rättspsykiatri) · Reumatologi · Socialmedicin · Thoraxkirurgi · Öron- näs- och halssjukdomar (Hörsel- och balansrubbningar · Röst- och talrubbningar) · Ögonsjukdomar

  > Vårdyrken


  > Vad kan jag göra?
Här nedan finns ett antal saker som du som skribent kan göra för att bidra till att förbättra artiklar relaterade till medicin på svenska Wikipedia.
  > Portaler och projekt

Relaterade projekt:

Projekt medicin

Projekt biologi

Afrika · Akvariefiskar · Amerika · Arkeologi · Arkitektur · Astronomi · Bilsport · Danmark · Datorspel · Djur · Djurparker · EU · Europa · Finland · Frankrike · Fåglar · Georgien · Golf · Göteborg · Helsingborg · Irland · Ishockey · Island · Italien · Kina · Kroatien · Lund · Mars · Matematik · Musik · Natur · Portugal · Rock · Religion · Samhälle · Scouting · Serbien · Skåne · Spanien · Språk · Stockholm · Sverige · Sydamerika · Teknik · Tyskland · Växter · fler…