Portal:Medicin

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
PORTAL:MEDICIN Rod of Asclepius2.svg

Medicin är en gren inom hälsovetenskap som ägnar sig åt att förhindra, diagnostisera och behandla sjukdomar, samt att upprätthålla mänsklig hälsa och att undvika död.Traditionellt sett har medicin setts som både en vetenskap och konstform och ordet medicin kommer från det latinska ars medicina som betyder just läkekonst. Medan biomedicin, klinisk medicin, kirurgi och forskning utgör fundamentet för den medicinska vetenskapen, så fortsätter medicinen mycket framgångsrikt samtidigt att använda sina utövares mänskliga känslor och inlevelseförmåga för att skänka patienter smärtlindring och tröst.

Utvald artikel
Läkare utan gränsers logo Läkare utan gränser (franska: Médecins sans frontières – MSF) är en internationell medicinsk humanitär ideell hjälporganisation som är politiskt och religiöst obunden. Läkare utan gränser bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.

Organisationen grundades 1971 av en liten grupp franska läkare. Omkring 3 000 läkare, sjuksköterskor, barnmorskor och logistiker rekryteras årligen för att handha projekt, men 1 000 fast anställda medarbetare arbetar med att rekrytera frivilliga och hantera finanser och relationer med medier.

Organisationen bidrar aktivt med sjukvård och medicinsk utbildning till befolkningar i över 70 länder. Den verkar speciellt i länder i tredje världen och i länder berörda av krig. Den protesterar ofta i Förenta nationerna mot övergrepp som begåtts mot folkgrupper som saknar officiella språkrör på deras vägnar, såsom folkgrupper i Tjetjenien och Kosovo. Endast en gång i sin historia, under folkmordet i Rwanda 1994, har organisationen förespråkat en militär intervention.

Organisationen har mottagit mycket uppskattning och belönades 1999 med Nobels fredspris, som ett erkännande av dess medlemmars kontinuerliga insatser med att erbjuda läkarvård i akuta kriser, samt att höja medvetenheten internationellt om potentiella humanitära katastrofer. Läs mer

Utvald bild
Cataract in human eye.png
Grå starr (katarakt) i ett mänskligt öga.
Visste du att...
  • ... en vuxen människas hjärna innehåller drygt 100 miljarder celler och väger omkring 1,0-1,5 kilogram?
  • ... ett vanligt blodprov kan säkerställa en färsk hjärtinfarkt, genom mätning av troponin?
Utvalda artiklar

Utmarkt Guld.svg Utmärkta artiklar (1 st)

Läkare utan gränser

Lasvard.png Bra artiklar (7 st)

Bipolär sjukdomDygnsrytmFobiGerty CoriHarry HarlowHippokrates


Neutrophil with anthrax.jpg11 aa0381 01E.jpegAntiBiliousBitters.jpgCAT scan demonstrating acute appendicitis.jpgBModeLiver.pngCOLUMNAR SIMPLE LM.jpgChirurgische Naht.jpgBonespur.jpgDiphenhydramine (1).JPGBeecham's all in one.JPGBag Valve Mask (AMBU - bag).jpgInfluenza virus research.jpgGabriel von Max Die ekstatische Jungfrau Katharina Emmerich.jpgPseudomonas.jpgBundesarchiv Bild 183-J0603-0007-001, Rostock, Südstadt-Krankenhaus, Abteilung HNO.jpgTr icsi 03.jpgPLoSBiol4.e126.Fig6fNeuron.jpgBaby eyedrops NOLA 1936.jpgCataract in human eye.pngEsophageal varices - wale.jpgBehcet2.JPG


  Kategorier
  > Områden
  > Specialiteter

Allmänmedicin · Anestesi · Barn- och ungdomsmedicin (Barn- och undomsallergologi · Barn- och undoms neurologi med habilitering · Barnkardiologi · Barnonkologi · Neonatologi) · Bild- och funktionsmedicin (Klinisk fysiologi · Neuroradiologi · Nukleärmedicin) · Geriatrik · Hematologi · Hud- och könssjukdomar · Infektionsmedicin · Internmedicin (Allergologi · Endokrinologi · Hematologi · Kardiologi · Medicinsk gastroenterologi och hepatologi · Medicinska njursjukdomar) · Kirurgi (Barn- och undomskirugi · Kärlkirurgi · Plastikkirurgi · Urologi) · Klinisk genetik · Laboratoriemedicin (Klinisk bakteriologi och virologi · Klinisk farmakologi · Klinisk immunologi och transfusionsmedicin · Klinisk kemi · Klinisk patologi · Rättsmedicin) Neurospecialiteter (Klinisk neurofysiologi · Neurologi · Neurokirurgi) · Obstretrik och gynekologi · Onkologi (Gynekologisk onkologi) · Ortopedi (Handkirurgi) · Psykiatri (Barn- och undomspsykiatri · Rättspsykiatri) · Reumatologi · Socialmedicin · Thoraxkirurgi · Öron- näs- och halssjukdomar (Hörsel- och balansrubbningar · Röst- och talrubbningar) · Ögonsjukdomar

  > Vårdyrken


  > Vad kan jag göra?
Här nedan finns ett antal saker som du som skribent kan göra för att bidra till att förbättra artiklar relaterade till medicin på svenska Wikipedia.
  > Portaler och projekt

Relaterade projekt:

Projekt medicin

Projekt biologi

Afrika · Akvariefiskar · Amerika · Arkeologi · Symbolen för utmärkta portaler Arkitektur · Symbolen för utmärkta portaler Astronomi · Bilsport · Danmark · Datorspel · Djur · Djurparker · Symbolen för utmärkta portaler EU · Europa · Finland · Frankrike · Symbolen för utmärkta portaler Fåglar · Georgien · Golf · Göteborg · Symbolen för utmärkta portaler Helsingborg · Irland · Ishockey · Island · Italien · Kina · Kroatien · Lund · Mars · Matematik · Musik · Symbolen för utmärkta portaler Natur · Portugal · Rock · Religion · Samhälle · Scouting · Serbien · Skåne · Spanien · Språk · Symbolen för utmärkta portaler Stockholm · Sverige · Sydamerika · Teknik · Tyskland · Växter · fler…