Wikipedia:Bybrunnen/Arkiv 2016-05

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Kategori:Levande personer[redigera | redigera wikitext]

Varför använder vi denna egentligen? Hur kan vi någon veta att någon lever när artikeln läses, och är det någon som blir klokare av att den är åsatt? Borde den helt tas bort?Yger (diskussion) 29 mars 2016 kl. 14.02 (CEST)

Det står lite om syftet högst upp på sidan. --Larske (diskussion) 29 mars 2016 kl. 14.09 (CEST)
"Purpose: Because living persons may suffer personal harm from inappropriate information, we should watch their articles carefully. This category exists to help Wikipedia editors improve the quality of biographies of living persons by ensuring that the articles maintain a neutral point of view, maintain factual accuracy, and are properly sourced.". /Annika (diskussion) 29 mars 2016 kl. 14.13 (CEST)
Men är inte det samma sak som att de inte har kategorin avlidna?Yger (diskussion) 29 mars 2016 kl. 14.27 (CEST)
Jag har alltid trott att vi har det som komplement till Avlidna-kategorierna så att alla biografier alltid har två kategorier, Födda respektive Avlidna/Ännu Ej Avlidna. --MagnusA 29 mars 2016 kl. 14.34 (CEST)
Vi har inte haft den så länge. Den har införts efter att jag blev aktiv här för snart sju år sedan. Det måste ha föregåtts av en diskussion. Jag ser mycket positivt på kategorin, men det finns givetvis en gråzon gentemot "Dödsår saknas". Tostarpadius (diskussion) 29 mars 2016 kl. 14.49 (CEST)
En anledning kan vara det föreslagna sättet, [1], att lista senaste ändringar i artiklar som tillhör kategorin. Något motsvarande sätt att lista senaste ändringar i artiklar som inte ligger i någon del av kategoriträdet kanske inte finns lika lättillgängligt. --Larske (diskussion) 29 mars 2016 kl. 14.51 (CEST)
Precis. Kategorin kan betraktas som en hjälpkategori för de som redigerar snarare än att vara en hjälp för läsaren att personen är vid liv. Om det finns motstånd föreslår jag snarare att kategorin görs dold än att den tas bort. Ainali diskussionbidrag 29 mars 2016 kl. 15.16 (CEST)
Jo, den har på det viset mer syfte än avlidna/födda-kategorierna, vars syfte jag inte riktigt förstår längre. -- Innocent bystander 29 mars 2016 kl. 15.59 (CEST)
I mitt patrulleringsarbete är den absolut vanligaste behövliga åtgärden att lägga in kategorier. Och det är ju odramatiskt, men det innebär också att det är jag som lagt in ett otal "Levande personer" och då utan att veta om personen lever eller ej. Och jag lägger in n utifrån enbart att uppgift om avliden saknas, men undviker lägga in den på personer födda på 1910- och 1920-talen. det vill säga kvaliteten på den uppgiften är mycket lågYger (diskussion) 29 mars 2016 kl. 16.59 (CEST)
Varför skulle kategorin inte vara till hjälp för vanliga läsare? Det är väl minst lika intressant för läsaren att kunna hitta levande svenska författare ("incategory:Svenskspråkiga_författare incategory:Levande_personer") som svenska författare avlidna t.ex. 1953 ("incategory:Svenskspråkiga_författare incategory:Avlidna_1953")? AlphaZeta (diskussion) 29 mars 2016 kl. 17.28 (CEST)
Det måste också betraktas som betydligt mindre dramatiskt att på oklara grunder felaktigt "levandeförklara" någon än att göra en oriktig dödförklaring. Tostarpadius (diskussion) 29 mars 2016 kl. 19.06 (CEST)
I osäkra fall är det bättre att använda kategorin Kategori:Möjligen levande personer. Vi bör enbart dödförklara personer som antingen är bekräftat döda, eller vars ålder är såpass hög att det vore mycket osannolikt att personen ifråga fortfarande lever. I övrigt stöder jag Kategori:Levande personer av flera anledningar som tidigare har nämnts. Bland annat kan det vara nödvändigt att mer noggrant kontrollera nya uppgifter som läggs in i artiklar om nu levande personer, och då är Special:Senaste relaterade ändringar/Kategori:Levande personer ett perfekt sätt att följa sådana ändringar. --Omnibit (diskussion) 30 mars 2016 kl. 00.11 (CEST)
Som svar på ursprungsfrågan: det har med denna sida att göra.//Hannibal (diskussion) 29 mars 2016 kl. 23.49 (CEST)
Man skulle ju också kunna utgå från att om det inte står i artikeln att personen är avliden visst datum och "Kategori:Avlidna xxxx" är angiven, så är personen sannolikt levande. Jag ser dock två problematiska frågor här: Är det inte märkligt att större hänsyn ska tas till beskrivningen av en levande person än av en avliden? Dvs det låter av förklaringen på angivna WP:BLP som om det är mer i sin ordning att skriva kränkande eller missvisande uppgifter så snart en person har avlidit.. Den andra problematiken handlar om att artiklar om vissa mindre kända personer kanske inte bevakas av mer än en enda användare, varför risken är mycket stor att ingen ändrar dessas uppgifter, trots att personen i fråga kan ha varit död i åratal (jag har själv stött på sådana artiklar) och det är naturligtvis mycket olyckligt. Mindre kända eller väldigt lokalt kända personer får helt enkelt ingen medial uppmärksamhet vid dödsfall (mer än möjligen en lokal begravningsannons el dyl), men vilken utomstående kan hålla reda på sådant? Så visst skulle man gott kunna avvara "Kategori:Levande personer".--Bemland (diskussion) 6 april 2016 kl. 04.13 (CEST)
Nej, det är inte alls märkligt att större hänsyn ska tas till (beskrivningen av) en levande person än (av) en avliden. Levande personer kan nämligen lida skada, vilket döda inte kan. Men "kränkande eller missvisande uppgifter" om en död person kan skada dennes levande närstående, och med tanke på det tycker jag att vi bör hantera avlidna personer som har levande närstående på ett likartat sätt som levande personer. Vår BLP-policy säger till skillnad från den engelskspråkiga (en:WP:BLP#Recently dead or probably dead) ingenting om detta, men det tycker jag den borde göra. --Pipetricker (diskussion) 6 april 2016 kl. 12.23 (CEST)
Även döda bör behandlas med respekt. Det kan inte vara fritt fram att, om än med reservationer, ge spridning åt diverse skvaller, lösa rykten ur publicerade dagböcker med mera, bara för att någon har dött. Inte enbart rädslan för att stämmas för förtal bör styra vårt handlande utan även moraliska överväganden. Tostarpadius (diskussion) 17 april 2016 kl. 07.39 (CEST)

Släkten Hagnell[redigera | redigera wikitext]

I en rad artiklar om medlemmar av släkten Hagnell används Hagnell, Patrik (2015). Sökandet efter en identitet - Genealogi över släkterna Brauns och Hagnell som källhänvisning. Denna skrift saknas i Libris och verkar inte omnämnas alls utanför Wikipedia. Av allt att döma rör det sig om en opublicerad skrift av samma person som lagt in uppgifterna på Wikipedia. Är detta verkligen en godtagbar källa? Enligt min uppfattning borde detta klassas som egen forskning. /Annika (diskussion) 25 mars 2016 kl. 21.17 (CET)

Jag håller helt med dig. Det är att betrakta som egen forskning, även enligt min mening. Obelix (diskussion) 25 mars 2016 kl. 21.21 (CET)
Ja, det låter så. Kanske @Pontuz: vet mer om släkten och om källorna. Jag såg i historiken att Pontuz plockat bort källor och uppgifter ur huvudartikeln om släkten, pga att källorna var falska. Matanb (diskussion) 25 mars 2016 kl. 21.25 (CET)
I de första versionerna av släkten Hagnell står det att boken är utgiven på Solentro som är ett företag där man kan få sin egen bok utgiven. Inte en OK källa med andra ord. Matanb (diskussion) 25 mars 2016 kl. 21.29 (CET)
De besläktade personerna har relevans och då de är släkt kan väl även en släktartikel vara på sin plats. Men källan verkar vara egen forskning. /Ascilto (diskussion) 25 mars 2016 kl. 21.35 (CET)
När artikeln Hagnell skapades lades falska källor in, se min min kommentar på ip-numrets diskussionssida som emellertid inte besvarades. / Pontuz (diskussion) 25 mars 2016 kl. 21.43 (CET)
Observera att allt tyder på att Användare:Pdh är samma person som författaren till nämnda skrift. Denne användare har inte heller besvarat den fråga du ställde på hans användardiskussion. /Annika (diskussion) 25 mars 2016 kl. 22.33 (CET)
@Pdh: är välkommen att kommentera saken./Annika (diskussion) 25 mars 2016 kl. 22.36 (CET)
@Annika64: Alla publikationer finns visserligen inte med på Libris då vissa bibliotek har annan biblioteksdatabas, men det finns också andra tveksamheter, se till exempel denna diff där ip-numret helt ändrar namn på stamfadern. Jag betvivlar inte släktens relevans men de falska källorna och ändrad stamfader tillsammans med källan som inte nämns på nätet i övrigt är synnerligen besvärande. Därtill detta att Pdh och författaren synes vara samma person, som jag också noterat. Dessa beteenden gör att man blir misstänksam mot allt som användaren och ip-numret gör. Jag vidhåller att stamfaderns namn i släktartikeln bör strykas för säkerhets skull. Förlåt att mitt svar har dröjt. Vänligen Pontuz (diskussion) 8 april 2016 kl. 21.58 (CEST)
Ja, IP-numret är med största sannolikhet samma person som Pdh och den person som påstås vara författare till en skrift. Det är också anmärkningsvärt att denne användare plötsligt försvann från Wikipedia och inte har redigerat alls på tre månader efter att källan ifrågasattes. Jag har inte någon uppfattning om sanningshalten i de uppgifter, för vilka hänvisas till denna skrift, men en bok som man själv skrivit räknas inte som en godtagbar källa. I detta fall går det inte ens att fastställa att den verkligen existerar. /Annika (diskussion) 10 april 2016 kl. 22.52 (CEST)
Nu har jag avlägsnat uppgiften från den falska källan. Egentligen är det inte heller bekräftat att alla med namnet Hagnell är släkt. /Ascilto (diskussion) 11 april 2016 kl. 11.00 (CEST)

Är böcker utgivna på eget förlag per definition egen forskning? Så enkelt kan det inte vara ens historiskt. Det har funnits och finns olika skäl till att böcker publicerats på detta sätt, anledningar som inte alltid handlar om kvalitet. Ibland har det helt enkelt inte ansetts finnas en kommersiell potential i alstren. Att generellt döma ut släktböcker som källa ser jag som problematiskt. De måste bedömas efter speciella kriterier, från fall till fall. I vår tid blir det dessutom allt svårare att hävda att förlagsprodukter automatiskt har en kvalitetsstämpel som böcker utgivna på annat sätt saknar. Det blir allt vanligare att enskilda författare anlitar sakkunskap och låter det skrivna genomgå fack- och/eller språkgranskning, samtidigt som korrekturläsning med mera blir sämre i branschen. Vi måste alltså på sikt förändra vår inställning. Allt detta är allmänna synpunkter. Den här diskuterade boken har jag inte sett och kan därför inte gå i god för. Tostarpadius (diskussion) 17 april 2016 kl. 07.28 (CEST)

Var god håll dig till ämnet. Denna diskussion handlar om "Hagnell, Patrik (2015). Sökandet efter en identitet - Genealogi över släkterna Brauns och Hagnell", vars författare, om skriften överhuvudtaget existerar, är samma person som den Wikipedia-användare som begagnat den som källa. Detta måste rimligen betraktas som egen forskning. /Annika (diskussion) 17 april 2016 kl. 07.56 (CEST)
Jag vill absolut inte bannlysa alla böcker som är utgivna på eget förlag. I det här fallet är problemet dock större än så, dels har falska påståenden om att släkten Hagnell varit med i Svenska Släktkalendern lagts in i den tidigare släktartikeln Hagnell, dels har släktens stamfader ändrats på ett märkligt sätt. Se denna diff: [2]. Det är svårt att helt bortse från dessa märkligheter, även om de skett av olika ip-nummer/användare. / Pontuz (diskussion) 17 april 2016 kl. 08.39 (CEST)
(Redigeringskonflikt) Egen forskning handlar om man publicerar den här. Att personer som forskar också publicerar saker här som först är publicerade någon annan stans uppmuntrar vi ju till. Vem som skriver är också helt betydelselöst, det som spelar roll är vad som skrivs. --افيراتير (diskussion) 17 april 2016 kl. 08.41 (CEST)
Att någon beställer en mindre upplaga av sitt eget alster från ett företag som Solentro gör inte detta automatiskt till en användbar källa. "Det är busenkelt att göra en egen bok", för att låna en reklamslogan från nämnda företag. /Annika (diskussion) 17 april 2016 kl. 09.30 (CEST)
Släktskapen mellan de olika Hagnellarna kan nog i de flesta fall bekräftas genom Vem är Vem-källorna som finns i flertalet av artiklarna. / Pontuz (diskussion) 17 april 2016 kl. 10.30 (CEST)
Jag tar inte ställning för eller mot böcker på eget förlag som källa. Men ett problem är verifierbarheten. Böcker som inte finns tillgängliga på bibliotek eller genom handeln är inte verifierbara källor. /Ascilto (diskussion) 17 april 2016 kl. 10.39 (CEST)
Att jag tog upp detta här beror på att jag uppfattar det som att en del av de uttalanden som gjorts i samtalet är av mer generell karaktär. Därför ser jag det inte som en avvikelse från ämnet. Tillgängligheten kan vara ett problem vad gäller viss litteratur, det är en viktig aspekt. I övrigt har jag inte mer att tillägga i detta samtal. Dessa frågor kommer dock att bli alltmer komplicerade med tanke på den tekniska utvecklingen. Tostarpadius (diskussion) 17 april 2016 kl. 13.13 (CEST)
Här handlar det om en släktbok som är skriven av samma person som refererat till den som källa och där det inte ens går att bekräfta att skriften verkligen existerar. Om man önskar en generell diskussion om släktböckers användbarhet för källhänvisningar hör inte det hemma i denna diskussionstråd. /Annika (diskussion) 17 april 2016 kl. 17.40 (CEST)
Boken anges fortfarande som källa i bröderna Brauns artiklar. Tostarpadius (diskussion) 17 april 2016 kl. 20.41 (CEST)

Kemi – förvirrat om lösningar och blandningar.[redigera | redigera wikitext]

Jag råkade idag redigera och byta namn på artikeln om ytaktiva ämnen (tidigare surfaktanter) och stötte där med på den förvirring som verkar råda om vad lösningar och blandningar är. Vilket avsevärt försvårade min "lilla" redigering. Vad jag ungefär lyckades bena ut är att lösningar, kolloider och suspensioner (som också verkar kunna vara en form av kolloid) är specialfall av blandningar. Blandningar verkar också kunna delas in i homogena och heterogena beroende på hur väl man kan urskilja beståndsdelarna. Sen tillkommer ett antal ytterligare begrepp varav jag hittills stött på dispersion och solubilisering. Fråga är helt enkelt om det går att bringa klarhet i detta på nått sätt. // icke-kemisten Amphioxi (diskussion) 11 april 2016 kl. 23.52 (CEST)

@Esquilo:! -- Innocent bystander 12 april 2016 kl. 09.04 (CEST)
Oj, nu var det länge sedan jag redigerade kemiartiklar, men jag är rätt säker på att det som vi på svenska kallar för "blandbart" är samma sak som miscible, dvs de ska kunna blandas i alla proportioner och resultatet ska vara homogent. Om de inte kan blandas i alla proportioner så är det en lösning och om blandningen inte är homogen så är det en emulsion (vätska-vätska) eller suspension (fast-vätska). Emulsion och suspension är exempel på kolloider. /ℇsquilo 12 april 2016 kl. 20.23 (CEST)
Lösningar och homogena blandningar är samma sak. Kolloider är heterogena blandningar där de kolloidala partiklarna är så små att de inte separeras spontant (de är kinetiskt men inte termodynamiskt stabila). Artikeln kolloid och dess underartiklar tycker jag är rätt genomarbetade om än korta, men lösning (kemi), blandning och och heterogen blandning skulle behöva reda ut vad som är vad lite bättre.
Wikipedia:Projekt kemi har tappat fart lite på de senaste åren, men det är annars en bra plats att diskutera övergripande frågor inom kemiområdet. //Essin (diskussion) 13 april 2016 kl. 00.38 (CEST)
Jag vill nog hävda att en lösning och en blandning inte är riktigt samma sak. En lösning kan bli mättad, det kan en blandning aldrig bli. /ℇsquilo 16 april 2016 kl. 12.26 (CEST)
Det sa jag inte heller, jag sa homogen blandning. Om man tillför mer av det lösta ämnet efter att lösningen blivit mättad är blandningen inte längre homogen. //Essin (diskussion) 16 april 2016 kl. 20.20 (CEST)
Nu talar vi vätskor och liknande va? -- Innocent bystander 17 april 2016 kl. 10.54 (CEST)
Ja, vi talar huvudsakligen om vätskor, även om lösningar även innefattar fasta ämnen i vätskor (t.ex. koksalt i vatten).
För min del så anser jag att en homogen blandning bara kan åstadkommas av två blandbara (miscible) ämnen. Koksalt i vatten är ingen blandning, även om den är homogen, det är en lösning. /ℇsquilo 17 april 2016 kl. 15.12 (CEST)
Jag tror att du hänger upp dig lite för mycket på etymologin bakom blandbar/miscible. Både Silberberg och Hägg definierar "lösning" som jag gör ovan i sina böcker om allmän kemi. Mer specifikt säger Hägg (s. 35 i sjunde upplagan) "En lösning är alltså en homogen blandning av två eller flera rena ämnen, komponenter. [...] En blandning av olika ämnen kan ibland innehålla en enda homogen fas, alltså vara en lösning (en blandning av olja och bensin; luft är en blandning av flera gaser), och ibland flera faser (blandning av olja och vatten, betongblandning)." Koksalt i vatten ges som exempel på blandning i NE. //Essin (diskussion) 17 april 2016 kl. 16.17 (CEST)
Är möjligen problemet att "blandning" är ett mycket vitt begrepp, men "blandbar" (som vi kanske inte har artikel om) är ett mycket snävt begrepp (=löslig i alla proportioner)? Taxelson (diskussion) 17 april 2016 kl. 16.32 (CEST)
Ja, det är nog så att jag har hakat upp mig för mycket på begreppet "blandbar". /ℇsquilo 18 april 2016 kl. 08.51 (CEST)
Får jag be om ett litet förtydligande?
Koksalt i vatten tas ovan upp som ett exempel på när ett fast ämne löser sig i ett flytande. Men när saltet löser sig i vattnet, så ändrar det väl hela sin natur? Det bildar joner och natrium- och kloridjonerna är då lika "flytande" som vilken vattenmolekyl som helst. Jonerna är lösta i vattnet. Ta det i kontrast till den apelsinjuice som min hustru envisas med att köpa. Juicen som sådan är flytande och fortsätter vara det även när man spätt ut den med vattnet. Men lämnar man tillbringar åt sig själv några timmar så tenderar smaken att hamna i botten, medan färgen är väl fördelad i hela tillbringaren. Inget i juicen är löst i vattnet och man kan diskutera hur mycket blandning det egentligen är. -- Innocent bystander 18 april 2016 kl. 08.40 (CEST)
Juice av frukt innehåller väldigt många olika saker. Fruktsockret (glukos) och C-vitamin (askorbinsyra) löser sig i vatten, men knappast fruktköttet. /ℇsquilo 18 april 2016 kl. 08.51 (CEST)

Språkfråga: "inlade stora förtjänster om" ?[redigera | redigera wikitext]

I ett antal artiklar på sv.wiki, förmodligen med text inkopierad från Ugglan står det: "inlade stora förtjänster om". Även om jag får en känsla för vad det ungefärligen betyder så har jag svårt att komma på en mer begriplig omskrivning. Kan någon komma på en begripligare fras så att vi kan byta i dessa artiklar. --AHA (diskussion) 16 april 2016 kl. 16.57 (CEST)

Kan du länka till några artiklar där det finns - lättare om man ser sammanhanget--Chandra Varena (diskussion) 16 april 2016 kl. 17.19 (CEST)
Här är några länkar. Svensson1 (diskussion) 16 april 2016 kl. 17.25 (CEST)
Det är ett äldre fast uttryck som betyder 'förtjänstfullt arbeta för (något)'. Ändra det gärna då du stöter på det. Rex Sueciæ (disk) 16 april 2016 kl. 17.27 (CEST)
I den första av de länkade artiklarna Hermann Burmeister har jag prövar att ändra till " gjorde B. värdefulla insatser". --Chandra Varena (diskussion) 16 april 2016 kl. 17.37 (CEST)
Själv upplever jag det som ganska föråldrat, men jag ser det då och då i WP. Ataraxim (diskussion) 17 april 2016 kl. 07.20 (CEST)
Det är tråkigt när språket utarmas och äldre fasta uttryck rensas ut, trots att de är fullt begripliga. Vi har större språkproblem i artiklar som inte är hämtade från andra uppslagsverk. Usla översättningar är exempelvis ett hot mot kvaliteten. Tostarpadius (diskussion) 17 april 2016 kl. 07.54 (CEST)
Nope. Det här uttrycket är obegripligt för majoriteten. Du kanske tycker det är synd men vi skriver inte för att konservera språket utan för att sprida information. Då är uttryck ingen förstår direkt skadliga för projektet. Vill man ta del av äldre uttryck kan man läsa direkt i Nordisk familjebok. /Grillo (diskussion) 17 april 2016 kl. 09.17 (CEST)
Jag ifrågasätter inte behovet av språklig modernisering. Just detta uttryck tror jag dock inte medför några missförstånd. För egen del tog jag för övrigt ursprungligen bort det när jag lade in texter från Ugglan. Det var först när jag upptäckte att andra lät det stå kvar jag följde efter. Givetvis måste vi sträva efter begripliga artiklar. Jag vidhåller att översättningar generellt ställer till större problem i det sammanhanget. Ofta verkar de som gjort dem inte själva ha förstått originalet. Tostarpadius (diskussion) 17 april 2016 kl. 22.46 (CEST)
Instämmer med Grillo. Matanb (diskussion) 17 april 2016 kl. 22.51 (CEST)
Tack för era inlägg. Jag har börjat att ändra men upptäcker att det är fler artiklar än vad jag trodde. Kanske runt 200 stycken. Om någon mer känner sig manad att kolla på detta så är det bara bra. Flera av dessa artiklarna har ett föråldrat och ibland kryptiskt språk och jag tror att flera av dem är helt obegripliga för en stor del av våra läsare. I övrigt anser även jag att uselt översatta svengelska texter är en styggelse. --AHA (diskussion) 17 april 2016 kl. 23.00 (CEST)
Ja, jag har inga invändningar i det konkreta fallet. Bearbetningarna försämrar inte språket. Jag beklagar behovet av dylika redigeringar, men det är en annan sak. Att det existerar är jag väl medveten om. Tostarpadius (diskussion) 17 april 2016 kl. 23.04 (CEST)
Här är ytterligare länkar. Denna länk gör en sökning efter "stor förtjänst". Den sökning som jag länkade till ovan söker efter "stora förtjänster". Tillsammans blir det nästan 350 sökträffar. (Men några av sökträffarna använder ju "stora förtjänster" i en annan betydelse som inte ska ändras.) Svensson1 (diskussion) 17 april 2016 kl. 23.09 (CEST)
Jag fokuserar på "inlade stora förtjänster" (och liknande) eftersom enbart "stora förtjänster" enligt mig inte upplevs som så föråldrat. --AHA (diskussion) 17 april 2016 kl. 23.22 (CEST)

Årets bild 2015[redigera | redigera wikitext]

Wikipedia:Årets nyuppladdade bild finns en omröstning om årets bild på svenskspråkiga Wikipedia 2015. Gå gärna dit och lägg en röst på någon bild du tycker om. En bild säger mer än tusen ord och är verkligen en bidragande orsak till att våra läsare lätt kan tillgodogöra sig våra artiklar. /Hangsna (diskussion) 16 april 2016 kl. 19.21 (CEST)

Fler borde rösta i bildtävlingarna. Det kräver mycket mindre jobb än att rösta på Artikelnomineringar eller SFFR. /Ascilto (diskussion) 16 april 2016 kl. 19.56 (CEST)
Kanske förtjänar ett omnämnande på WP:Anslagstavlan? --Pipetricker (diskussion) 17 april 2016 kl. 16.07 (CEST)
Hur länge pågår omröstningen? Jag hittar ingen sådan info på omröstningssidan. Letar jag dåligt? --Chandra Varena (diskussion) 17 april 2016 kl. 21.14 (CEST)
18 röster avlagda hittills. För årets bild 2012 var det 17 röstande, för åren 2013 och 2014 19 röstande. Flera intresserade? Boberger (diskussion) 18 april 2016 kl. 09.49 (CEST)
Till och med sista april kanske blir lämpligt? /Ariam (diskussion) 18 april 2016 kl. 10.35 (CEST)
Jag tänkte likadant. Till månadens slut. AlphaZeta (diskussion) 18 april 2016 kl. 11.19 (CEST)

Läsläge[redigera | redigera wikitext]

Jag tycker vi behöver en diskussion om läsläget jag har gjort. Skulle en betydande andel läsare uppskatta det? Nirmos (diskussion) 17 april 2016 kl. 22.18 (CEST)

Njo, men det är inte färdigt för sjösättning. Bland annat sätts texten med raka marginaler utan avstavning vilket ger "floder" och snarast försämrar läsbarheten (ja, jag vet att man kan ändra det men poängen är ju att det ska ge ökad läsbarhet utan att man ska behöva mixtra). Rubriker hamnar lite hursomhelst, mallar och bilder beter sig märkligt. Nu låter jag gnällig – det är inte meningen, idén är bra men det behöver läggas betydligt mer jobb på den. Du skapade ju funktionen efter att vi diskuterat den inbyggda läsaren som finns i Safari. När man jämför med den ser man att det finns en del som kan göras; med detta inte sagt att Safari-funktionen är perfekt. /NH 17 april 2016 kl. 22.27 (CEST)

Redigeringspaus två gånger den här veckan[redigera | redigera wikitext]

(En påminnelse, så nu när det är dags. Översatt standardmeddelande nedan.)

Wikimediastiftelsen håller på att skaffa ett nytt backupdatacenter i Dallas. Det kommer att se till att Wikipedia och andra Wikimediawikier kan stanna uppe även om någon form av katastrof skulle inträffa. För att försäkra att allt fungerar som det skall kommer den grupp som ansvarar för servrarna att genomföra ett planerat test när alla är förberedda och redo att omedelbart återställa allt till de vanliga servrarna om någonting går fel.

De kommer att lägga om all trafik till de nya servrarna på tisdag 19 april.
torsdag 21 april kommer de att styra om trafiken till det primära datacentret igen.

På grund av begränsningar i MediaWiki – den mjukvara Wikimediawikierna använder sig av – kan wikierna inte redigeras under tiden själva migrationen genomförs. Vi ber om ursäkt för detta, och arbetar för att minimera liknande problem i framtiden.

Samtliga Wikimediawikier kommer under en kortare tidsperiod vara möjliga att läsa men inte att redigera.

 • Tidsperioden då det inte går att redigera wikierna kommer förmodligen att vara mellan femton och trettio minuter både på tisdagen 19 april och torsdagen 21 april, med start kl. 14:00 UTC (16:00 CEST, 17.00 EEST, 10:00 EDT, 07:00 PDT).
 • Om du försöker spara en redigering under dessa tidpunkter kommer du att se ett felmeddelande. Vi hoppas att inga redigeringar kommer att gå förlorade under dessa minuter, men vi kan inte garantera det. Om du ser felmeddelandet, vänligen vänta tills allt fungerar som normalt igen. Sedan kommer du att kunna spara din redigering. Men vi rekommenderar att du kopierar dina ändringar först, för säkerhets skull.

Andra effekter:

 • Vissa arbeten som körs i bakgrunden kommer att vara långsammare och några kan komma att sluta fungera. Röda länkar kan ta längre tid på sig för att uppdateras. Om du skapar en artikel som redan länkades någon annanstans kommer den länken att förbli röd längre tid än vanligt. Några långtidsskript kan behöva stoppas.
 • Koden kommer att frysas veckan vid 18 april. Inga ej akuta uppdateringar kommer att göras.

Testet var ursprungligen tänkt att äga rum 22 mars. Den 19 och 21 april är de nya datumen. Du kan läsa schemat på wikitech.wikimedia.org. De kommer att meddela eventuella ändringar från det schemat. Det kommer fler uppdateringar om det här. Sprid gärna den här informationen i din lokala wikigemenskap. /Johan (WMF) (diskussion) 18 april 2016 kl. 00.54 (CEST)

Det går att redigera igen, men loggarna – och därmed senaste ändringar – släpar efter lite. SÄ borde vara igång igen snart, men vi får nog gå tillbaka i historiken lite och granska. /Johan (WMF) (diskussion) 19 april 2016 kl. 17.00 (CEST)
Nu syns funderar senaste ändringar, men redigeringar som gjorts under tiden som SÄ var nere syns fortfarande inte. /Johan (WMF) (diskussion) 19 april 2016 kl. 17.20 (CEST)
Som vanligt i IT-sammanhang så tar det minst dubbelt så lång tid som ursprungligen anges. Jo, jag har jobbat i branschen... ;-D Le Lapin Vert Jag är en liten morot 19 april 2016 kl. 17.21 (CEST)
Och min bevakningslista har laggat hela dan. Alla ändringar syns (tror jag), men de jag besökt fortsätter vara feta. -- Innocent bystander 19 april 2016 kl. 17.52 (CEST)
Och nu laggar den igen. Ja, ingen fara, men kan vara värt att notera. -- Innocent bystander 21 april 2016 kl. 16.36 (CEST)

Wikipedia Asian Month 2015[redigera | redigera wikitext]

Loggo för Wikipedias Asien-månad.

Nu har slutsummeringen av Wikipedias temamånad om Asien, i november 2015, färdigställts. Totalt deltog skribenter på 43 språk. 32 Wikipedia Asien-ambassadörer utsågs, varav undertecknad stolt betecknar sig som en av dem.

Engelskspråkiga Wikipedia hade, inte särskilt förvånande, flest deltagare som bidrog och som fajtades om den åtråvärda titeln, med 425 skribenter och 937 bidrag. Därefter hade rysk-, kinesisk- och indonesisk-språkiga Wp flest skribenter. Räknat till byten var rysk- och azerbadjan-språkiga Wp störst näst efter engelskan.

Svenskspråkiga Wikipedia samlade blott två deltagare, men så blev vi också varse temaarbetet först en bra bit in i november månad. Något att reparera till hösten, om temaarbetet upprepas. Det är troligt, för primören har väckt stort gensvar, att få arbeta skuldra vid skuldra med kamrater i andra länder och på andra språk. Och låt mig då hoppas, att vi får en ny ambassadör, så att vi kan börja bilda team. Deryni (diskussion) 19 april 2016 kl. 21.19 (CEST)

Tack för rapporten och grattis till ambassadörsskapet! Den som vill skriva om Asien – tillsammans med andra – behöver dock inte vänta länge. I wp:Veckans tävling har vi en vecka varje månad de senaste fem månaderna bara skrivit om saker med asiatisk anknytning. Och om två veckor är det dags igen, med temat Malajer i mängd. Välkommen! SMirC-smile.svg--Paracel63 (diskussion) 20 april 2016 kl. 19.50 (CEST)
Facebook like thumb.pngGillar Deryni (diskussion) 20 april 2016 kl. 21.25 (CEST)

Wikipedia to the Moon[redigera | redigera wikitext]

Hello! Sorry that this is in English only, but we are using village pump messaging in order to reach as many language communities as possible. Wrong page? Please fix it here.

This is an invitation to all Wikipedians: Wikimedia Deutschland has been given data space to include Wikipedia content in an upcoming mission to the Moon. (No joke!) We have launched a community discussion about how to do that, because we feel that this is for the global community of editors. Please, join the discussion on Meta-Wiki (and translate this invitation to your language community)! Best, Moon team at Wikimedia Deutschland 21 april 2016 kl. 17.35 (CEST)

Skrivregler för årtalsintervall[redigera | redigera wikitext]

Jag har inte kunnat finna någon explicit regel för hur årtalsintervall skall skrivas. De exempel som finns i Wikipedia:Skrivregler är alla av typen "1913–1915", det vill säga med båda årtalen fullt utskrivna. Så har jag skrivit själv, och så menar jag att de flesta användare skriver. Det är i linje med svenska Wiikipedias generella motvilja mot förkortningar.

En erfaren använadare ändrar emellertid konsekvent sådana angivelser till kortformen "1913–15", senast sett av mig i artikeln om Osvald Almqvist. I stället för att starta redigeringskrig undrar jag här om sådana ändringar är acceptabla och om det inte bör formuleras en skrivregel om hur vi skall skriva årtalsintervall. Roufu (diskussion) 13 april 2016 kl. 12.29 (CEST)

Har för mig att vi har diskuterat det där (1913-1915 vs 1913-15) för inte så länge sedan men jag hittar inte den diskussionen. Men om jag minns rätt så kom vi då fram till att långformen var både tydligare och mer lättläst. Huruvida vi kunde acceptera även kortformen minns jag inte, men jag tror det. Hursomhelst brukar systematiskt ändrande till någon av två accepterade former inte ses med blida ögon (snarare arga ögon sneglande på tillbakarullar- och blockeraknapparna...) --MagnusA 13 april 2016 kl. 12.41 (CEST)
/Arkiv/2012/Juli#Att skriva årtal. --Pipetricker (diskussion) 13 april 2016 kl. 14.47 (CEST)
Oj, var det så längesedan? Där ser man vad åren går. --MagnusA 13 april 2016 kl. 15.52 (CEST)
Jag noterar att användaren i frågan inte deltog i diskussionen i juli 2012, så han kan mycket väl ha missat vad vi kom fram till då. /ℇsquilo 13 april 2016 kl. 15.30 (CEST)
Jag anser att årtal alltid bör skrivas ut, det vill säga XXXX–YYYY. Notera även att årtalsintervall bör skrivas med tankstreck (–), inte med bindestreck (-). --Omnibit (diskussion) 13 april 2016 kl. 16.10 (CEST)
Innan vi börjar segla iväg på stickspåret om bindestreck vs tankstreck vill jag påminna om ämnet för dagen är långform vs kortform av årtalsintervall. Streckdiskussioner var inte heller längesedan vi hade. --MagnusA 13 april 2016 kl. 16.18 (CEST)
Jag har tidigare stött kortformerna, men ändrat mig senaste tiden. Den aktuelle användaren går uppenbart emot en tydlig trend. Tostarpadius (diskussion) 13 april 2016 kl. 16.44 (CEST)

Det verkar ha varit stort flertal 2012 och enighet nu för den långa formen. Är det enighet om att den långa formen nu kan kodifieras i en skrivregel, eventuellt med en brasklapp "där så är möjligt av typografiska skäl"? En skrivregel om tankstreck finns redan, så det diskuterar vi inte. Roufu (diskussion) 13 april 2016 kl. 23.13 (CEST)

Jag tycker fortfarande att i texter där det förekommer en mängd årtalsintervall och intervallets syftning ändå är glasklar, där försvårar bara långa årtal bara läsningen. Men om det finns en majoritet för att det verkligen skall vara en skrivregel så kan det väl få vara så.FBQ (diskussion) 14 april 2016 kl. 00.57 (CEST)
Jag stöder kodifieringen. Tostarpadius (diskussion) 14 april 2016 kl. 06.11 (CEST)
Facebook like thumb.pngGillar I ett uppslagsverk känns det rimligt att slå fast den långa formen som standard. En standard underlättar dessutom läsningen. Deryni (diskussion) 15 april 2016 kl. 19.04 (CEST)
Instämmer med Deryni. //Romulus74 (diskussion) 15 april 2016 kl. 19.14 (CEST)

YYYY–[redigera | redigera wikitext]

Jag har en annan närliggande fundering gällande hur ett pågående ska skrivas. Själv föredrar jag "2016–" men har även sett skrivningen "2016–idag". Finns någon konsensus kring detta? Mvh Luriflax (diskussion) 14 april 2016 kl. 11.17 (CEST)

"2016–idag" antyder att perioden tar slut "idag", vilket oftast inte är vad man menar med "2016–". --Pipetricker (diskussion) 14 april 2016 kl. 11.26 (CEST)
Jag menar att man i de flesta fall kan undvika öppna intervall av denna typ. Jag skriver "född 1938",inte "1938–" om levande personer. Man skall inte föregripa dödsfall, vilket jag menar man gör med att skriva "1938–". Om avlidna personer med okänt dödsår skriver jag "1874–?". I text finns det alltid någon formulering där man kan undgå det öppna intervallet. Undantaget är i en tabell över innehavare av något ämbete eller uppdrag, där den nuvarande innehavaraen kan betecknas med till exempel "1999–". Roufu (diskussion) 14 april 2016 kl. 12.58 (CEST)
Jag ställer mig bakom Roufus argumentation. Tostarpadius (diskussion) 14 april 2016 kl. 13.18 (CEST)
I faktarutor råkar man ofta ut för öppna intervaller, t.ex. "I tjänst: 1999–". Att skriva "1999–idag" tycker jag, likt Pipetricker, att det implicerar att intervallet slutar just idag. Att skriva "1999–?" innebär att intervallet är slut, men den senare tidpunkten är okänd. /ℇsquilo 14 april 2016 kl. 13.22 (CEST)
I faktarutor har man oftast mer utrymme än i en liten tabellcell, så där borde man som Roufu säger kunna skriva "från 2016" eller liknande. --Pipetricker (diskussion) 14 april 2016 kl. 13.31 (CEST)
I löpande text bör man skriva så, men i exempelvis en faktaruta underlättas uppdatering genom det förstnämnda skrivsättet. Tostarpadius (diskussion) 16 april 2016 kl. 10.56 (CEST)
Jag anser att intervall för pågående företeelser bör skrivas som ”YYYY–”, inte ”YYYY–idag”. --Omnibit (diskussion) 25 april 2016 kl. 22.27 (CEST)

Namnkonflikter kring naturreservat[redigera | redigera wikitext]

När Lsjbot kommer till Sverige kommer det att uppstå problem med namngivningen av platser där namnen redan är upptagna av naturreservat som är ofullständigt namngivna. Reservaten kan vara namngivna efter t.ex. byar, sjöar, öar, berg, mossar eller vattendrag men är s.g.s. aldrig identiska med platsen de är namngivna efter. Då platserna hittills saknat artiklar på svwp har en stor mängd naturreservat namngivits utan efterledet naturreservat (eller nationalpark - NN:s naturreservat/nationalpark). Det kommer att bli väldigt rörigt för boten och det kommer att kräva en massa städning i efterhand. Bättre då att flytta de naturreservat som inte har unika namn i förväg, det kommer sannolikt att innebära mindre arbete. Jag har namnsäkrat naturreservaten i 49 kommuner, återstår 241. Själv går jag nu vidare till andra projekt, men hoppas att fler vill engagera sig. /Ascilto (diskussion) 19 april 2016 kl. 19.55 (CEST)

Ett viktigt och klokt påpekande, som kan förebygga en hel del arbete. Notera dock att det finns undantag, som är väl så luriga. Själv månar jag om reservatet Vändåtberget. Där finns det faktiskt inget berg eller någon plats som har det namnet. Det verkar som om själva skogsområdet fått det sammanfattande namnet, på grund av de tre berget som inramar skogen, Ytterberget, Mittiberget och Västerberget. Det hindrar förstås inte att också ett sådant reservat får artikelnamnet Vändåtbergets naturreservat, men det kräver eftertanke. Jag tror nämligen det finns fler sådana exempel och där det i vissa fall leder fel att flytta artikeln. Kanske någon ge oss ett bättre, sådant exempel!? Deryni (diskussion) 19 april 2016 kl. 21.02 (CEST)
Naturreservaten har nog oftast(?) namn som "Vändåtbergets naturreservat" (ja, det heter så), men detta sammanfaller i huvudsak, men inte helt med "Fågeldirektivet (SPA): Vändåtberget" och "Art- och habitatdirektivet (SCI/SAC): Vändåtberget" (alltså Natura-2000), vilka f.ö anges i sjöartiklarna via {{Stat/Sverige/Sjöar/Natura 2000-områden}} se t.ex Inner-Abborrtjärnen. Man kan för övrigt enkelt komma åt Naturvårdsverkets karttjänst "Skyddad Natur" genom att klicka på koordinaterna i en artikel, och sedan titta under rubriken "Sverige"). Taxelson (diskussion) 19 april 2016 kl. 21.29 (CEST)
Jag tycker att om det finns ett berg och ett naturreservat med samma namn där det senare omfattar berget eller större delen av berget eller kanske något annat område är det helt onödigt att skriva två olika artiklar om berget och naturreservatet, de kan beskrivas i samma artikel. Om naturreservatet omfattar ett antal sjöar, kanske ytterligare några berg finns det kanske skäl med separata artiklar. Jag vet att jag tidigare skrivit byartiklar där jag infogade information om naturreservat med samma namn som byn i artiklarna, vet inte om det är så lyckat egentligen, den det var då ytterst få reservat hade artiklar. Däremot har jag ofta sett att länkar pekar fel då det finns naturreservat med samma namn i flera olika län. Jag utgår från att de kommuner där du namnsäkrat naturreservaten är de kommuner där användare:Iin208 betat av reservaten och skapat artiklar om dem? I övriga kommuner krävs nog dessutom att de skapas ordentliga listor.FBQ (diskussion) 19 april 2016 kl. 21.49 (CEST)
@FBQ:Jag håller med, men vill tillägga att i det exempel jag tog, finns det inget berg som heter Vändåtberget. Bergen heter som ovan, men området heter Vändåtberget. En professor med specialitet kring namngivning har tittat närmare på denna namngivning, men fått erkänna sig gå bet, om hur namnet uppstått. Det är mycket ovanligt för just denne professor. SMirC-smile.svg Deryni (diskussion) 20 april 2016 kl. 21.29 (CEST)
@Deryni:Fast jag är lite tveksam till det. Om namnets uppkomst är osäkert kan väl vara hänt, men knappast att det förekommer. Enligt ortsnamnsarkivet finns det upptecknat 1932 av två personer i Björna med det lokala uttalet, Asta Hammarberg och H. A Söderberg. De borde ju om några veta vad berget har hetat. Om de menade att Vändåtberget eller "vánotbärja" var namnet på alla bergen där Ytterberga, Mittiberga och Västerberga sågs som toppar eller om det bara var Mittiberga som avsågs framgår inte. På ekonomiska kartan 1963 är dock namnet beläget på Mittiberga.FBQ (diskussion) 20 april 2016 kl. 23.41 (CEST)
Ekonomiska kartan 1961 placerar Vändåtberget som större text mellan Ytterberget och Mittiberget. Generalstabskartan från 1946 har bara angivelsen Vändåtberget. Tycker det är ganska tydligt att Vändåtberget syftar på alla topparna. Det verkar snarast som de enskilda toppnamnen är det som har sämre belägg, Ortnamnsarkiven har bara belägg från ekonomiska kartan. Tyvärr lyckas jag inte hitta några äldre kartor över området. Jag är dåligt bevandrad i Björna, det äldre kartmaterialet hos lantmäteriet är inte stort och det ligger ju på f.d kronoallmänningen.FBQ (diskussion) 20 april 2016 kl. 23.56 (CEST)
Det här för över i en annan diskussion som faktiskt nu fortsatt på reservatssidan. Jag väljer därför att berätta ett värdelöst vetande, men väl så intresseväckande, på den diskussionssidan. Nyfiken!? Deryni (diskussion) 21 april 2016 kl. 18.59 (CEST)
Är det någon som har kontrollerat vad boten baserar sina listor på? Vilka naturreservat finns egentligen med?FBQ (diskussion) 19 april 2016 kl. 21.50 (CEST)
Jag har skapat en god del av de länsvisa listorna, en del för ganska många år sedan och jag vet i en del fall att de hunnit omstruktureras sedan dess.FBQ (diskussion) 19 april 2016 kl. 21.58 (CEST)
@FBQ: Jag tror att Lsjbot baserar sitt arbete med "alla platser" på GeoNames. Om jag tolkar den här tabellen rätt så har GeoNames för närvarande bara 22 svenska naturreservat (code=RESN) i sin databas. Lsj kanske kan bekräfta eller korrigera detta påstående. --Larske (diskussion) 19 april 2016 kl. 22.06 (CEST)
Problem uppstår t.ex. när ett naturreservat är namngivet efter en by som då ofta ligger inom en kilometers radie, t.ex. Bohults naturreservat (som är en av dem jag flyttat). Lsj har förklarat på sin diskussionssida att boten då misstar dem för samma objekt enär koordinaterna är så lika. Att namnkonflikterna blir många kan man konstatera när man söker på Lantmäteriet. En del naturreservat har unika namn, t.ex. Slereboåns dalgång eller kombinationsnamn som Älta mosse-Strålsjön, men annars är det en fördel om de får heta "NN:s naturreservat". Inte minst för att det följer principen "skriv ut det självklara" och att man då genast förstår vilken typ av artikel man kommit till.
De kommuner jag gått igenom är blandade: F.d. Göteborgs och Bohus län - alla; Västgötadelen av Norra Älvsborg - alla (Ale, Lerum, Alingsås, Lilla Edet, Trollhättan, Vänersborg, Herrljunga & Vårgårda); Hallands län - alla; Skåne län - Båstad, Höganäs, Eslöv, Lund, Staffanstorp, Malmö & Vellinge; Blekinge - Karlshamn; Kronoberg - Växjö & Tingsryd; Kalmar - Kalmar, Västervik & Vimmerby; Jönköping - Jönköping, Vaggeryd, Nässjö & Eksjö; Stockholm - Stockholm, Nacka & Haninge. /Ascilto (diskussion) 19 april 2016 kl. 22.34 (CEST)
Jag ser det delvis dock som ett problem. Om man döper Fäbodmossen till Fäbodmossens naturreservat blir namnet Fäbodmossen ett fritt artikelnamn för att skriva om andra mossar med namnet Fäbodmossen på. Naturreservatet Fäbodmossen heter så för att där ligger en mosse med namnet Fäbodmossen. Med tanke på att den är ett naturreserat betyder det att i någon mån anses åtminstone omgivningarna värda att bevaras. Det finns därför en god chans att Fäbodmossen i Fäbodmossens naturreservat är mer känt än de Fäbodmossen som inte ligger i några naturreservat. Och jag tycker som sagt att det annat än i särskilda fall är helt onödigt att skriva separata artiklar Fäbodmossens naturreservat och mossen i samma reservat. Är de stubbar riskerar de dessutom att lura läsaren att tro att det handlar om någon annan Fäbodmossen.FBQ (diskussion) 19 april 2016 kl. 22.45 (CEST)
Det är precis som Larske säger, Lsjbot använder GeoNames som källa, och där finns bara ett tjugotal svenska naturreservat och nationalparker. De flesta heter också någonting med "naturreservat" i GeoNames, och förväxlas därför inte med platsen. Om det här blir ett problem i enstaka fall är det därför helt hanterbart för hand. Lsj (diskussion) 19 april 2016 kl. 22.53 (CEST)
FBQ, att lämna "grundordet" rött ska man nog inte göra. Det bör vara en omdirigering eller gren i så fall. I fallet "Fäbodmossen" har Naturvårdvsverket detta namn både för Natura-2000 och reservatet, medan kso har "Fäbodmossens naturreservat". I detta fall är det säkert lämpligt att beskriva mossen, reservatet och natura-2000 området i samma artikel även om de inte är helt sammanfallande. När det är en by eller ett berg eller sjö som givit namnet åt ett reservat är det emå ofta mindre lämpligt att behandla dem i samma artikel. Taxelson (diskussion) 19 april 2016 kl. 22.59 (CEST)
Nej, jag var mest orolig att det skulle bli strul med omfattande botkörning. Om man vill kalla artiklarna något med naturreservat så går det säkert, bra, så länge alla som söker hittar rätt. Jag har viss erfarenhet av att få bråka om herrgårdar tidigare här på wikipedia, minns inte vilken sida det gällde, då en person menade att herrgården hette "XX herrgård" och därför inte "XX" och därför inte alls behövde vara med på grensidan över platser med namnet "XX". Möjligen som "se även". Men som sagt, med sunt förnuft blir det säkert bra :-) FBQ (diskussion) 19 april 2016 kl. 23.30 (CEST)
Om vi tar Tjurhults mosse i Vaggeryds kommun som inte har någon artikel ännu, så omfattar naturreservatet med samma namn bara delar av mossen ifråga, samtidigt som det omfattar annan närbelägen natur samt delar av sjön Eckern (Jönköpings län). Jag skulle säga att detta är typiskt för många naturreservat namngivna efter just mossar (åtminstone den handfull jag har gått igenom). Artikeln behandlar då naturreservatet inom sina gränser men inte mossen inom sina.
Att naturreservat ofta inte sammanfaller med Natura 2000-områden och att Natura 2000-områden som inte är naturreservat saknar artiklar faller utanför det problem jag ville belysa med den här tråden. /Ascilto (diskussion) 19 april 2016 kl. 23.39 (CEST)
Jag har noterad det rörande en del på Gotland, vanligen då dock beroende på att naturreservaten utökats efterhand, ibland genom sammanslagning av äldre mindre naturreservat. Där kanske dess olika delar skulle beskrivas i olika artiklar, särskilt om naturtyperna är helt olika, men det kanske är något för framtida omarbetning.FBQ (diskussion) 20 april 2016 kl. 00.05 (CEST)

Födelsedagsfirande och minnesinsamling[redigera | redigera wikitext]

Inför 15-årsfirandet av svenskspråkiga Wikipedia den 3 maj tänkte vi (Wikimedia Sverige) att det skulle vara roligt att samla lite minnen från svenskspråkiga Wikipedias resa.

Om du kommer ihåg några roliga händelser, historier, citat eller annat skulle det vara jätteroligt om du kunde lägga in dessa på Wikipedia:15 år/Minnen.

Det kan vara stort eller litet. Något som var jätteviktigt innan men som fallit i skymundan nu, eller något som regelbundet återkommit under de 15 åren. Eller så kommer du kanske på något annat som du tycker passar just ett 15-årsjubileum.

Om du även är i Stockholmstrakten den 3 maj är du varmt välkommen till födelsedagsfirandet på Wikimedia Sveriges kansli. Fler detaljer följer.

Glada hälsningar,
André Costa (WMSE) / Lokal_Profil (som glatt kommer att fira med båda hattarna på) 21 april 2016 kl. 17.16 (CEST)

Nu är programmet klart till det göteborgska wikifirandet den 15 maj.
Trevligt att (även) ni i Stockholm firar svwp:s 15 år nu i maj! Här i Göteborg har vi skrivstuga den dagen, sannolikt med lite guldkant. Och den 15 maj har vi en söndagsfest, dit alla är välkomna. Information om evenemanget och Wikipedias 15 år kommer löpande att läggas upp på evenemangssidan på Facebook. --Paracel63 (diskussion) 22 april 2016 kl. 18.45 (CEST)
Och nu är det göteborgska söndagsprogrammet klart. :-)--Paracel63 (diskussion) 23 april 2016 kl. 21.18 (CEST)

Hissa eller dissa TÅG[redigera | redigera wikitext]

Just nu pågår en diskussion om TÅG:s vara eller icke-vara på Wikipediadiskussion:Tredje återställningen gillt. Eftersom det är en riktlinje bör flaggar jag här.--LittleGun (diskussion) 24 april 2016 kl. 11.10 (CEST)

Färgsymbolik[redigera | redigera wikitext]

Jag funderar på en ordentlig bearbetning av Färgsymbolik och flera andra färg-artiklar men vill först stämma av med er andra att detta är OK. Se Diskussion:Färgsymbolik#Källkritik. Jag förslår att vi tar diskussionen där, ville bara skriva en blänkare för dem av er som kanske inte bevakar den sidan spontant.--Chandra Varena (diskussion) 24 april 2016 kl. 19.28 (CEST)

Huvudsidans namn[redigera | redigera wikitext]

Borde vi förresten inte byta namn på sidan till Huvudsidan? Det klingar åtminstone bättre i mitt huvud… --Paracel63 (diskussion) 24 april 2016 kl. 18.33 (CEST)

Det finns ju inget som hindrar att man omnämner vår Huvudsida i bestämd form som Huvudsidan, eller huvudsidan om man föredrar det. Jag tycker också att "Huvudsidan" klingar bättre, men de fåtal språk jag kan läsa har alla namn i obestämd form på sina förstasidor, gissningsvis i engelskans efterföljd, och man kanske vill ha den uniformiteten? Själv skulle jag kanske föredra "Förstasidan" "Portal:Förstasida", för vaddå "huvud", vad menas med det? --Pipetricker (diskussion) 24 april 2016 kl. 20.11 (CEST)
Tack för responsen! Engelskan och svenskan har lite olika sätt att hantera bestämd form, och på svenska är det kanske enklast med namnet i bestämd form (jämför Bybrunnen <-> Village Pump). Svenska byter ju inte ut ("the") mot ("our") före ("Main Page") lika lätt. Förstasidan tycker jag också vore den bästa lösningen, eftersom den faktiskt fungerar som en sådan. --Paracel63 (diskussion) 24 april 2016 kl. 21.13 (CEST) (Signatur tillagd i efterhand.)
När det gäller huvudsidan har jag aldrig förstått varför vi krånglat till det med att ha det som en portal (Portal:Huvudsida). Något som ingen(??) annan språkversion har. AlphaZeta (diskussion) 24 april 2016 kl. 21.28 (CEST)
Huvudsidan är helt annorlunda än artiklarna i huvudnamnrymden. Eftersom den fungerar som portal till Wikipedias innehåll passar den bättre i portal- eller Wikipedianamnrymderna. Båd norska och nordsamiska wikipediorna har huvudsidan i portalnamnrymden. Flera stora språk (spanska, tyska, franska, mfl) har huvudsidan i Wikipedianamnrymden. 90.229.134.107 24 april 2016 kl. 22.00 (CEST)
Ja, allting i huvudnamnrymden är uppslagsord i en eller annan form: artiklar, omdirigeringar och särskiljningssidor. Alltså även Huvudsida, som är en omdirigering till Ingångssida. Och att ha förstasidan i WP-namnrymden känns inte logiskt, eftersom det är bakom kulisserna. --Pipetricker (diskussion) 26 april 2016 kl. 15.55 (CEST)
Jag anser att huvudsidans nuvarande namn är bra. Det är en portal, vilket bekräftas av att den innehåller bland annat utvald artikel, aktuella händelser och ”Visste du att…”, vilket är typiskt portalinnehåll. Jag anser även att namnet ”huvudsida” i obestämd form är bra – både artiklar och portaler har ju i regel sidnamn i obestämd form. --Omnibit (diskussion) 26 april 2016 kl. 16.36 (CEST)
Tusan också! När jag tänkte på bestämd gentemot obestämd form glömde jag att ha prefixet "Portal:" i tanken. Och "Portal:Huvudsida" tycker jag nog är bättre än "Portal:Huvudsidan". Och då får jag lättare att acceptera Huvudsida gentemot Förstasida, eftersom sidan kan ses som huvudportalen till svenskspråkiga Wikipedia. Men även "Portal:Förstasida" vore bra, tycker jag (men kanske inte värt besväret att ändra). --Pipetricker (diskussion) 26 april 2016 kl. 18.11 (CEST)

Mass crimes controversies[redigera | redigera wikitext]

Several pages were created, edited or commented by two controversial editors banned in 2007 and 2008. The articles or their parts present biased views of the biased editors.

Examples:
No symmetric page about Polish P.O.W.s in Soviet camps.
The same subject is covered in Polsk-sovjetiska kriget 1919–1921#Krigsfångar 95% about the Soveit P.O.W.s, 5% about the Polish one.
The Polsk-sovjetiska kriget 1919–1921 quotes mostly a British and a Russian book. There exist Polish books, too.
Sikorski orderd to kill 200 Soviet POWs, but one of them proved to help a Polish one and wasn't executed.
The texts covers the period till 2010, it doesn't cover the case against Russia. The Diskussion:Katynmassakern is dominated by crazy Russian nationalistic views.
Compare Kategori:Pogromer. At the same time Jews were beaten and killed in Hungary and Slovakia. A state controlled series of pogroms in whole Germany Kristallnatten 7KB, a local revolt in Soviet occupied Poland Pogromen i Kraków 5KB.

Xx236 (diskussion) 21 april 2016 kl. 09.28 (CEST)

Jag förstår inte vad din tanke är med detta inlägg. Vill du något sker i så fall vad? Och varför räcker det inte kommentera på artiklarnas diskussionssidor, eventuellt med en mall i artikeln?Yger (diskussion) 25 april 2016 kl. 08.32 (CEST)
There may be a Russian nationalist bias in some articles. If so, please point it out on the talk page, but don't expect it to be replaced with a Polish nationalist version. And, don't take your POV-project to this Wikipedia. Edaen (diskussion) 25 april 2016 kl. 08.54 (CEST)
I'm human, please respect me. Den här användaren är administratör på svensk­språkiga Wikipedia. Are you sure you understand your tasks? Xx236 (diskussion) 25 april 2016 kl. 08.58 (CEST)
@Xx236: Yger and Edaen fully understand their obligations, and balancing the pov's in every article in all of sv.Wikipedia is not one of them. Together we can probably make these articles better, but these subjects are maybe not as well known as noc kryształowa, so it will most likely take longer time before these subjects are well-covered.
Your notes above are probably better to point out in the talk_page of each article, since this page very soon will be archived and the thread soon forgotten. -- Innocent bystander 25 april 2016 kl. 09.38 (CEST)
Thank you for your comment. Unfortunately noone has reacted on my comments during almost five years, see Diskussion:Polsk-sovjetiska kriget 1919–1921, 29 June 2011.Xx236 (diskussion) 28 april 2016 kl. 08.19 (CEST)
 • I have been informed that it's a Swedish language Wikipedia, in another words the quality of the articles is less important than the language. I don't think so. BTW the Russian language sources seems to be quoted here more frequently than the Polish ones. It's not neutral.Xx236 (diskussion) 25 april 2016 kl. 09.31 (CEST)
Spare us the sarcasm. The language of a given source says nothing the neutrality of the resulting article. And if you are not able to read the Swedish language articles in the first place, please refrain from commenting on their quality.--ボスニア (diskussion) 25 april 2016 kl. 16.01 (CEST)
The goal of this Wikipedia is to inform, you don't seem however to be interested in the subject, i.e. the history of Soviet Union, you prefer to "educate" me. Xx236 (diskussion) 28 april 2016 kl. 08.15 (CEST)
Användare:Edaen says I don't have any right to discuss anything, even numbers, and reverted the Russian unsourced 300, I have sourced my 199.Xx236 (diskussion) 28 april 2016 kl. 08.32 (CEST)

Svenskspråkiga Wikiversity[redigera | redigera wikitext]

Kan någon tänka sig att ställa upp som byråkrat på svenskspråkiga Wikiversity och ge mig adminrättigheter där? Jag skulle behöva uppdatera gammalt JavaScript där som kommer sluta fungera senare den här månaden. Jag har haft de mest bisarra diskussioner på meta där jag har ansökt om dels tillfälligt administratörskap på svwikiversity, dels global interface editor. Jag har blivit nekad till båda. Ingen på meta verkar förstå hur allvarligt och hur brådskande det här är. Nirmos (diskussion) 26 april 2016 kl. 20.22 (CEST)

Eller lägg upp ett byråkratval av dig själv så kan vi hoppa in och rösta?  :) //Romulus74 (diskussion) 26 april 2016 kl. 22.06 (CEST)
Romulus74: Det är meta som inte gillar mig, och eftersom det inte finns några byråkrater på det projektet, så måste rättigheterna komma från meta. Och jag behöver inte bli byråkrat, bara administratör. Nirmos (diskussion) 26 april 2016 kl. 23.32 (CEST)
Det är klart att någon byråkrat här eller annan lämplig person kan hoppa in som byråkrat även på Wikiversity men eftersom du uppenbarligen verkar behöva administratörsbehörigheten kan väl lika gärna du bli byråkrat. Sannolikheten torde väl knappast vara större bara för att någon annan ställer upp? Om du startar en omröstning får vi väl försöka ragga röstande här. (Tillägg: Dock så är det väl tveksamt om man på Meta kommer vilja tillsätta en byråkrat med tanke på den låga aktiviteten) Rasmus 28 27 april 2016 kl. 00.48 (CEST)
Är det ingen som förstår mig? Jag har ansökt om att bli administratör på svwikiversity. Jag har blivit nekad. Nirmos (diskussion) 27 april 2016 kl. 00.59 (CEST)
Jag tror att du har god chans att få tillfälligt adminskap om du ansöker igen och är lite tydligare med vad du vill göra. Jag har skrivit i diskussionen på wikiversity att jag stödjer det iaf. Alternativt att du lägger upp ett adminval på dig själv så får vi andra gå in och rösta. Vad är det som kommer sluta fungera? Njaelkies Lea (d) 27 april 2016 kl. 07.50 (CEST)
Det är sannolikt ingen fråga om person utan så att man på Meta vill se att det finns ett lokalt stöd för kandidaturen, lämpligast lägger du in en begäran på Wikiversity:Ansökan om rättigheter. Rasmus 28 27 april 2016 kl. 10.17 (CEST)
Mitt förslag är att du lägger upp ett val på Wikiversity:Ansökan om rättigheter som Rasmus föreslår. Låt valet gå minst 7 dygn och lägg sen upp en begäran på Meta. Då ser jag inte att det skulle vara några problem. Kring det tidigare valet var diskussionen om det var tydligt utlyst. Då det finns en sida för val så är det den sidan som ska användas. -- Tegel (disk) 27 april 2016 kl. 10.34 (CEST)

Jag vet inte om jag har varit otydlig, men jag tänker inte ta upp kampen med meta en gång till. Jag har redan förlorat en arm och ett ben genom att bråka med dem. Om det finns någon annan än jag som bryr sig om JavaScript på andra projekt så får den personen ordna rättigheter till mig så att jag kan fixa det. Nirmos (diskussion) 27 april 2016 kl. 13.25 (CEST)

Bli tillfällig administratör när det finns lokala (om än inaktiva) administratörer är sannolikt inte lätt att få. Det blir lättare att bli tillfällig admin om de sittande administratörerna avsätts först. Nu har en av de nuvarande admins gjort en/två redigeringar det senaste året, men det kanske går att avsätta hn ändå. Annars är det precis som Tegel säger ovan, att gå genom "Ansökan om rättigheter" som gäller. När ansökan legat en/två vecka och ingen sagt emot, borde du åtminstone bli tillfällig admin.
Få en lokal byråkrat är nog inte möjligt på ett så litet projekt. Och tillfälliga byråkrater tillsätts ingenstans. -- Innocent bystander 28 april 2016 kl. 11.51 (CEST)

Relevanskriterier för svenska bokförlag?[redigera | redigera wikitext]

hej, jag letade runt lite men hittar inga relevanskriterier för svenska bokförlag. Artikeln Bokförlag anger att det finns ca 1000 bokförlag i Sverige. Det verkar finnas drygt 200 artiklar, se Kategori:Svenska bokförlag. Jag misstänker att få av dessa platsar i uppslagsverket utifrån de generella företagskriterierna. Tacksam för all input! mvh Aron Ambrosiani 28 april 2016 kl. 09.01 (CEST)

Eftersom artiklar som anger utgivna böcker etc ofta refererar till bokförlag, så är tröskeln mycket låg för att platsa. Jag tycker om det bara finns några seriösa (och/eller många) titlar utgivna och det funnits några år så räcker det. Det som inte platsar är förlag som skapats av en individ, eller mindre organisation för att ge ut individens/organisationens böcker (undantag finns dock även i dessa fall). Yger (diskussion) 28 april 2016 kl. 09.59 (CEST)
Det låter rimligt. Då skapar jag en sida för Nordiska museets förlag. Vi har iaf ett hundratal titlar i Libris/Bokus/liknande och utgivning i över hundra år. Ska se om det går att få till en bra förlagsmall också.mvh Aron Ambrosiani 28 april 2016 kl. 10.19 (CEST)
Jag tycker visserligen att bokförlag borde vara mer relevanta i allmänhet än många andra företag, men det beror snarare på att de i sin verksamhet når ut till fler människor på ett sätt som inte kan mätas i omsättning eller anställda än att det finns interwikilänkar i källförteckningarna. Grundkravet bör vara oberoende uppmärksamhet, och där kan ett litet förlag som bara ger ut en enda persons verk vara likvärdigt med något mer anrikt förlag som verkar inom en viss nisch.
andejons (diskussion) 28 april 2016 kl. 12.23 (CEST)
Ja, förlag som hör samman med annan verksamhet, exempelvis ett museum eller en förening, passar det ibland bättre att nämna i huvudartikeln. Det finns alltid gränsfall och en gråzon där bedömningarna inte är självklara. Tostarpadius (diskussion) 28 april 2016 kl. 14.52 (CEST)
Att bedöma bokförlag efter måttstocken för företag i allmänhet (där våra kriterier i mitt tycker känns väldigt inriktade mot tillverkningsindustri o dyl) tror jag funkar dåligt. Förlag kan ha väldigt få anställda och sälja i begränsade upplagor men ändå ha ett stort kulturellt genomslag. Ett exempel är Ellerströms förlag som, vad jag vet, nog är snudd på ett enmansföretag och knappast säljer "bred" litteratur men vars produkter får stor uppmärksamhet bland kritiker, kultursidor etc. /FredrikT (diskussion) 28 april 2016 kl. 19.08 (CEST)

Tre miljoner artiklar[redigera | redigera wikitext]

Svenskspråkiga Wikipedia närmar sig raskt tre miljoner artiklar. Just nu finns 2 978 681 artiklar, och det som återstår till tre miljoner motsvarar ett par dagars botkörning. Bör vi uppmärksamma detta på något sätt, liknande det som skedde vid två miljoner? Lsj (diskussion) 21 april 2016 kl. 15.30 (CEST)

Jag föreslår att logotypen utbyts till denna, men att ”2” ersätts med ”3” samt ”Två” med ”Tre”. --Omnibit (diskussion) 21 april 2016 kl. 16.41 (CEST)
Jag föreslår att loggan fortsätter vara logga dvs stabil. Uysmyckningar med anledning av diverse jubileer och milstolpar kan säkert uppmärksammas på annat sätt än att byta symboler och varumärken stup i kvarten. --MagnusA 21 april 2016 kl. 16.51 (CEST)
Som många säkert vet har jag ganska nyligen blivit en aktiv bidragsgivare till projektet men jag har länge varit läsare. Minns att det var just den ändrade logotypen i samband med två-miljoner-jubileet som uppmärksammade mig på att det skett och jag tyckte det var fascinerande att ett såpass litet språk hade så många artiklar. Jag tycker att ett tillfälligt byte av logotypen är ett bra sätt att uppmärksamma det hela. Mvh Luriflax (diskussion) 21 april 2016 kl. 18.32 (CEST)
Att byta uteseende på loggan efter vad som händer går alldeles utmärkt. Se bara på Google. Petter 24 april 2016 kl. 15.04 24 april 2016 kl. 15.04 (CEST)
Av nyfikenhet, vet vi hur många av artiklarna som tillkommit sedan 2-miljonerstrecket passerades som inte är botskapade? /Ariam (diskussion) 21 april 2016 kl. 18.49 (CEST)
Vi har en tämligen konstant tillkomst av artikler som ej är botgenererade. För något år sedan var det 100/dag som sedan sjunkit och nu ligger mellan 70-80 nya per dag. Så på de cirka 6 månader sedan 2 m passerades ger det omkring 14 000. Yger (diskussion) 21 april 2016 kl. 19.38 (CEST)
Nu finns det en logotyp med texten "tre miljoner artiklar" redo ifall vi vill använda den, som Larske gjort. Se Larskes diskussionssida. Jag tror det kan vara en god idé att använda den några dagar. Se t.ex. Lurifax inlägg ovan. Om vi ska använda den kanske Paracel63 kan tänka sig att ta hand om bytet, som förra gången (eller någon annan)? Svensson1 (diskussion) 24 april 2016 kl. 18.30 (CEST)
Tack för fixandet! Jag gör gärna bytet, om vi tycker att det ska göras. Jag röstar för, men endast under ett par dagar.--Paracel63 (diskussion) 24 april 2016 kl. 18.35 (CEST)
Bytet av logga kan då ses som en påminnelse om den passerade milstolpen. Vi har dock inget färdigt pressutskick om det hela. Jag tycker att vi ska lägga krutet på wp:15 år, där pressmeddelandet (att skickas ut sent under nästa vecka?) bland mycket annat nämner att vi nu har 3 miljoner artiklar.
Fyra personer i den här tråden (inklusive undertecknad) tycker att det är okej att byta logga. Men vi måste nog bestämma oss snart. Kan även MagnusA tänka sig ett byte under max två dagar? "Stup i kvarten" innebär i vårt fall under två dagar cirka en gång om året. Och vad tycker övriga deltagare i den här tråden – Lsj, Ariam och Yger. Stort tack för snabbt svar.--Paracel63 (diskussion) 24 april 2016 kl. 18.47 (CEST)
Jag tänker då inte kriga om saken. :-) Det jag reagerar på är att man vill byta logga så ofta. Vare sig det är vid helger, jubileer och milstolpar. Just är två aktuella, dels 15-årsjubilleet, dels 3-miljoner-strecket. Sen är det väldigt lätt att smacka dit en förändrad logga men väldigt svårt att kommaihåg att återställa när det hela är över. Lite som Pågåendemallarna ute bland artiklarna. --MagnusA 24 april 2016 kl. 18.57 (CEST)
Tack, MagnusA. Jag vill minnas att du fixade återställningen förra gången, fast då var nog inte alla överens om hur länge champagnen skulle räcka. I januari bytte vi inte logga, vad jag minns. Däremot fanns det en rejält synlig CentralNotice, som du sedan dolde. Helt okej för mig. Och jag propsar inte på någon speciallogga under maj, bl.a. med tanke på att vi kommer att fira svwp:s 15 år vid flera tillfällen.--Paracel63 (diskussion) 24 april 2016 kl. 19.11 (CEST)
@Lsj: Och med tanke på Lsjbots hastighet, kanske det kan vara okej att tillfälligt stoppa dess verksamhet tills vi fått ett besked i det här ärendet? Stort tack för hjälp med handbromsen. :-)--Paracel63 (diskussion) 24 april 2016 kl. 18.51 (CEST)
+1 på loggbytet. --افيراتير (diskussion) 24 april 2016 kl. 18.54 (CEST)
Jag har ingen synpunkt på byte av logga mer än att det inte får vara för länge. jag vill heller inte att vi stoppar lsjbot.Yger (diskussion) 24 april 2016 kl. 19.05 (CEST)
Som Yger. Kör på med loggbytet när det är dags. Förslagsvis under två dagar som ovan nämndes. Obelix (diskussion) 24 april 2016 kl. 19.10 (CEST)
Det börjar likna konsensus. Jag har ett redigeringsfönster redo för bytet, när det blir dags. Jag ska också försöka komma ihåg 48-timmarsgränsen. :-)--Paracel63 (diskussion) 24 april 2016 kl. 19.32 (CEST)
Tillfällig logga högst ett par dagar. Det tycker jag också är helt ok. Lindansaren (diskussion) 24 april 2016 kl. 19.35 (CEST)
Jag tycker dock att två dagar känns aningen kort. Endast personer som är inne på Wikipedia åtminstone varannan dag kommer då med säkerhet att se logotypen. Övriga riskerar att missa den. Detta är ju en "marknadsföringskampanj" (i miniformat) som gärna många ska se. Förra gången låg logotypen ute i nästan fyra dygn (3 dygn och 22 timmar). Svensson1 (diskussion) 24 april 2016 kl. 19.56 (CEST)
Som Svensson1. Målgruppen är väl "de typiska wikipediaanvändarna". Finns det någon statistik på hur ofta de besöker wikipedia? Om man överhuvudtaget ska byta till en "jubileumsvariant" av logga tycker jag nog att en vecka kan vara en lämpligt lång "annonseringsperiod". --Larske (diskussion) 24 april 2016 kl. 20.19 (CEST)

@Paracel63: Det är ytterligare 1-2 dagars botkörning innan vi når tre miljoner. Den här tråden verkar vara på väg mot konsensus raskare än så. En paus synes därför överflödig, men jag håller ett öga på tråden här. I sakfrågan om logga tänker jag inte uttrycka någon åsikt. Lsj (diskussion) 24 april 2016 kl. 20.22 (CEST)

Som Svensson1 och Larske. Loggbytet får gärna vara en vecka. Inget fel att skryta med vad vi tillsammans åstadkommer. Hittills har jag själv missat tidigare loggbyten, men jag går aldrig in via huvudsidan iofs. /Ascilto (diskussion) 24 april 2016 kl. 20.58 (CEST)
Tack för info, Lsj. Jag utgick bara från vad du sa överst i tråden (för tre dagar sedan).
@Svensson1: och @Larske: Bra synpunkt, men jag tror att det finns ett visst motstånd mot att ha specialloggor någon längre tid. Åtminstone är det så jag tolkar diskussionen ovan. Så 2 dagar ska nog ses som en kompromisslösning. Och inte heller jag vill utarma vår logotyp på samma sätt som Google gjort det (genom ständiga byten).--Paracel63 (diskussion) 24 april 2016 kl. 21.00 (CEST) Ascilto, loggbytena syns på alla sidor, så du borde inte ha behövt missa det.--Paracel63 (diskussion) 24 april 2016 kl. 21.02 (CEST)
En vecka tycker jag är absolut max och lite långt, men fyra dagar tycker jag vore OK.Yger (diskussion) 24 april 2016 kl. 21.10 (CEST)
Jag instämmer med Yger om att 4 dygn är bra. --Omnibit (diskussion) 25 april 2016 kl. 16.33 (CEST)
Tycer inte någon speciell logga ska användas. Att vi har miljoner okontrollerade artiklar baserade på en tveksam källa är inget som behöver uppmärksammas på varje sida. F.d. 82.212.68.183 (diskussion) 24 april 2016 kl. 21.19 (CEST)
@f.d. 82.212.68.183: Det är kanske lite sent att föra fram åsikten om ortskapandet nu. Jag hoppas att du var aktiv i diskussionerna på Bybrunnen när det begav sig. Och att du deltagit i diskussionerna här. Allt gott.--Paracel63 (diskussion) 26 april 2016 kl. 13.39 (CEST)
Att ha synpunkter på om speciell logga skall användas eller ej är väl inte för sent? Även om det onekligen är försent att påverka den valda källan till att vi strax har ett helt antal miljoner sidor i huvudnamnrymden. --MagnusA 26 april 2016 kl. 13.45 (CEST)

Ursäkta mig men eftersom media struntade helt i att sv.Wiki nådde två miljoner artiklar så ser jag samma scenario även denna gång. Varför lägga massa energi på saker som ingen utomstående tycks bry sig om? DIEXEL (diskussion) 25 april 2016 kl. 14.00 (CEST)

@DIEXEL: Jag tror inte huvudorsaken är att folk ska skriva artiklar om oss. Utan att fler ska märka att det händer något på Wikipedia. Som nämns ovan tycker även wikipedianer (inte alla men många i den här tråden…) om att Wikipedia gör någon sorts markering när stora saker händer. Det utåtriktade krutet lägger vi på det som händer i maj (se separat tråd). Allt gott. :-)--Paracel63 (diskussion) 25 april 2016 kl. 16.08 (CEST)
@DIEXEL: Du har fel, media uppmärksammade väldigt mycket att sv.Wiki nådde två miljoner artiklar.
Instämmer med Yger, Omnibit, Svensson1 och Larske om att 4 dygn (Ascilto en vecka) med 3 miljoner-logga är ett bra firande. --Allexim (diskussion) 27 april 2016 kl. 01.55 (CEST)
@Paracel63: Självklart borde vi ha en speciallogga även den 3 maj 2015 då svenskspråkiga Wikipedia fyller femton år. --Allexim (diskussion) 27 april 2016 kl. 02.09 (CEST)
Allexim: Vilka var det då? När jag googlade om det så kom det inte upp en enda träff från den etablerade median om det! Det enda som kom upp var från pctidningen.se och alltomwindows.se... wow. DIEXEL (diskussion) 27 april 2016 kl. 10.45 (CEST)
@DIEXEL: Ber om ursäkt. Jag hade fel. Det som jag tänkte på var när svenskspråkiga Wikipedia blev näst störst i världen. Då blev händelsen en massmedial dunder succe! --Allexim (diskussion) 27 april 2016 kl. 22.20 (CEST)

Nu har vi passerat[redigera | redigera wikitext]

Drygt tre miljoner nu. Jag fick null-spara Huvudsida, för att min dator skulle visa tre miljoner även där. SMirC-smile.svg--Paracel63 (diskussion) 27 april 2016 kl. 00.34 (CEST)

Bravo, får vi väl säga! Och tack också för att ni uppmärksammar milstolparna på loggan.--Bemland (diskussion) 27 april 2016 kl. 01.13 (CEST)
Instämmer med Bemland! SMirC-smile.svg --Allexim (diskussion) 27 april 2016 kl. 01.57 (CEST)
Enligt Lsjbots egen statistik var det en uttorkad flodbädd i Västsahara som blev den tremiljonte artikeln. Jag har nu ägnat en liten stund åt att putsa i artikeln. :-)--Paracel63 (diskussion) 27 april 2016 kl. 02.18 (CEST)
Tack för putsandet av artikeln, Paracel63! Den kommer nog bli läst en del så det är bra att den ger ett bra intryck av svWikipedias kvalité. Mvh --Allexim (diskussion) 27 april 2016 kl. 02.32 (CEST)

Det här loggbytet känns väldigt internt och misslyckat. Kan vi byta tillbaka? 27 april 2016 kl. 09.00 (CEST)--Edaen (diskussion) (Signatur tillagd i efterhand.)

Det ser ut som att loggan, precis som tvåmiljonerversionen, är lite skev. Den sista nollan håller på att rymma. Jag ska försöka leta upp bilden, men den ligger i en smått överbefolkad kategori. Jag tycker att den borde ligga i Category:Swedish Wikipedia logo variants istället för Category:Wikipedia commemorative logos, men filer som används som logga på en wiki skrivskyddas, så jag kan inte flytta den, eller redigera bilden. -abbedabbdisk 27 april 2016 kl. 08.59 (CEST)
Tack för responsen! Även denna logga är skrivskyddad, så jag tror inte huvudorsaken är att filen är aktiv logga på en wiki. Kanske Larske (uppladdare av båda filerna) kan fixa saken? Tills vidare länkas de båda loggorna från den här kategorin. För mig får du gärna fixa den något sneda nollan (som jag noterade även på den förra varianten). Den gången hann vi inte fixa till det pga. dålig framförhållning. Samma sak även denna gång. Kanske är sådana här missöden oundvikliga på ett projekt som inte har en redaktion. Kanske kan vi tillsammans försöka att planera saker lite bättre framöver? Eftersom det är en wiki, kan vem som helst tillverka en lämplig logga för framtida användning i god tid. Allt gott. SMirC-smile.svg--Paracel63 (diskussion) 27 april 2016 kl. 12.26 (CEST)
Hade inte lyckats märka att vi nådde 3 miljoner om inte loggan hade ändrats. Fint sätt att uppmärksamma. /en sporadisk användare. Per Enström (UU) (diskussion) 27 april 2016 kl. 16.29 (CEST)

Nu har jag förberett oss för nästa jubileum. Det gäller att vara ute i god tid.

-abbedabbdisk 28 april 2016 kl. 00.11 (CEST)

...och när du nu har fixat en så fin logga får jag väl se till att den kommer till användning snart :) Lsj (diskussion) 29 april 2016 kl. 17.53 (CEST)
@Lsj: Facebook like thumb.pngGillar --Allexim (diskussion) 1 maj 2016 kl. 16.23 (CEST)

Nytt sätt att ändra logotyper[redigera | redigera wikitext]

Hej! Jag blev pingad här om att man infört ett nytt sätt tillfälligt ändra till speciallogotyper. Är någon lite mer datakunnig än jag (vid både ändringen i september och nu i april fick jag färdig kod att klistra in) och vet mer om hur man då ska göra (skulle gjort)? @Nirmos:? @Larske:? Stort tack på förhand.--Paracel63 (diskussion) 27 april 2016 kl. 19.49 (CEST)

Paracel63: Utvecklarna vill att man skapar ett uppdrag på Phabricator (exempel) så att användare inte behöver ladda två loggor. Nirmos (diskussion) 27 april 2016 kl. 23.11 (CEST)
Dock verkar utvecklarna oense om det ska göras med CSS eller inte. I ovanstående exempellänk skriver anv Dereckson: "Generally, wikis set their celebration logos through CSS. [..] This method will allow you more flexibility as you can control when to switch back to regular logo." Så det verkar som vi kan fortsätta med det enklare CSS-sättet. AlphaZeta (diskussion) 27 april 2016 kl. 23.21 (CEST)
Tack för förklaringen (tror jag). Det låter som vi akut inte måste göra något nu, men att det är bra att vi lär oss Phabricator-sättet (till nästa gång det kan bli aktuellt)? Fast hur styr man när en logga ska bytas, om det måste fixas via en beställningstjänst?--Paracel63 (diskussion) 28 april 2016 kl. 00.57 (CEST)

Borttagning[redigera | redigera wikitext]

Väldigt tråkigt att logotypen togs bort redan efter en dag av MagnusA och märkligt med tanke på vad många vi är som ovan på olika sätt uttryckt att vi uppfattar speciallogotypen som en värdefull marknadsföringsåtgärd. En motivering till detta tycker jag skulle vara lämpligt. Svensson1 (diskussion) 28 april 2016 kl. 21.32 (CEST)

Instämmer med Svensson1! Märkligt agerande av en administratör som helt strider mot konsensus. Uppfattar att det finns konsensus för åtminstone fyra dagar med 3-miljonersloggan. Yrkar därför på att den omedelbart läggs tillbaka. --Allexim (diskussion) 28 april 2016 kl. 23.07 (CEST)
Även om jag tycker att den borde legat längre känns det virrigt att lägga upp den igen särskilt då jag tycker att det redan nu i helgen bör komma en jubileumslogotyp inför 15-årsdagen nästa vecka. Mvh Luriflax (diskussion) 29 april 2016 kl. 06.57 (CEST)
+1 /Ascilto (diskussion) 29 april 2016 kl. 07.04 (CEST)
+1 --Omnibit (diskussion) 29 april 2016 kl. 12.11 (CEST)
Jag föreslår att vi redan nu i förväg bestämmer att 15-årsloggan ska ligga en vecka. Så att inte någon rycker bort den efter en dag. AlphaZeta (diskussion) 29 april 2016 kl. 13.29 (CEST)
Instämmer (motvilligt inför konstaterat faktum att 3-miljonersloggan aldrig lades tillbaka omedelbart) också med Luriflax. Instämmer även med AlphaZeta. En vecka för 15-årsloggan är inte mycket begärt. --Allexim (diskussion) 29 april 2016 kl. 19.20 (CEST)

Svwp:s majfirande (pressutskick)[redigera | redigera wikitext]

3 maj firas Wikipedias 15 år på svenska i både Stockholm (bilden: firandet för fem år sedan) och i Göteborg (som alla tisdagar arrangeras det skrivstuga). 3 maj firas Wikipedias 15 år på svenska i både Stockholm (bilden: firandet för fem år sedan) och i Göteborg (som alla tisdagar arrangeras det skrivstuga).
3 maj firas Wikipedias 15 år på svenska i både Stockholm (bilden: firandet för fem år sedan) och i Göteborg (som alla tisdagar arrangeras det skrivstuga).
15 maj bjuds i Göteborg både på debatt och tårta. 15 maj bjuds i Göteborg både på debatt och tårta.
15 maj bjuds i Göteborg både på debatt och tårta.

Hej! Nu har jag gjort en första version av det planerade pressutskicket i samband med svwp:s 15-årsfirande i maj. Titta gärna genom det, ni som är intresserade (Sniper Zeta, Allexim, Historiker, Anna Troberg (WMSE), André Costa (WMSE)/Lokal Profil etc). Jag bifogar mina förslag till bilder här till höger; ni stockholmare får gärna komplettera/byta ut mot någon bättre bild för det stockholmska firandet den 3 maj. Mitt förslag är att pressutskicket går ut (senast) 1 maj, med tanke på att 3 maj är endast två dagar senare. Idéer? Allt gott. SMirC-smile.svg--Paracel63 (diskussion) 24 april 2016 kl. 16.59 (CEST)

Kanske ändra "15 år i vetandets tjänst" till "15 år i kunskapens tjänst"? mvh – GeMet [diskussion] 24 april 2016 kl. 17.22 (CEST)
Bra påpekande. Adville (diskussion) 24 april 2016 kl. 17.36 (CEST)
 Fixat--Paracel63 (diskussion) 24 april 2016 kl. 17.39 (CEST)
Några tankar... Bra med en liten kommunikationssatsning rörande detta. Jag hoppas att ingen tar illa upp, men jag gav mig på ingressen och har detta förslag: Nu fyller svenskspråkiga Wikipedia 15 år. Det digitala uppslagsverket föddes i maj 2001 och innehåller nu tre miljoner artiklar om de mest skilda ämnen. Jubiléet firas på flera olika sätt. Stödföreningen Wikimedia Sverige bjuder in till öppet hus den 3 maj och ordnar samma dag en skrivstuga i Göteborg. Där blir det också tårtkalas den 15 maj, samtidigt som det arrangeras en debatt med företrädare från samhälls- och föreningslivet. Och så en sak till. Skulle man ytterligare kunna betona att "vem som helst" kan bidra, både med nya artiklar och förbättra andra? Lindansaren (diskussion) 24 april 2016 kl. 19.32 (CEST)
@Lindansaren: Bra förslag! Jag har nu justerat enligt ditt förslag. Det där med vem som helst etc får du jättegärna lägga in på rätt ställe, och jag tror att det kanske blir bättre med en mening i huvudtexten. Ingressen är redan ganska mastig (inte många tidningar har så långa ingresser).--Paracel63 (diskussion) 24 april 2016 kl. 21.19 (CEST)
Nu fogade jag in den formuleringen i första meningen efter ingressen. Fler får gärna putsa. :-)--Paracel63 (diskussion) 24 april 2016 kl. 21.25 (CEST)
Det blev bra, tycker jag. Kom på en sak till. Den kan gärna skickas redan torsdag 28 april, dvs innan helgen. Det gör ju egentligen detsamma när informationen sprids, eftersom evenemangen ändå ligger så nära i tid. Men lite längre framförhållning gör det lättare för medierna att göra ngt eget. Ja, det var bara en liten idé. Lindansaren (diskussion) 24 april 2016 kl. 22.42 (CEST)
Missat helt och hållet denna diskussionen, tyvärr! Har skrivit ett inlägg här om att ett nytt pressmeddelande borde skickas ut. --Allexim (diskussion) 1 maj 2016 kl. 23.24 (CEST)

Vill du ha läsare till dina artiklar?[redigera | redigera wikitext]

Hej! På sistone har det varit lite glest mellan uppdateringarna i Visste du att…-rutan på vår Huvudsida. Eller, rättare sagt, under april har vi endast varit två som lagt in artiklar där. Så ta chansen att få lite fler läsare till dina artiklar! Huvudsida får dagligen cirka 140 000 besök, vilket innebär ett hyfsat välbesökt skyltfönster. Allt gott. SMirC-smile.svg --Paracel63 (diskussion) 24 april 2016 kl. 18.33 (CEST)

@Klementin: Stort tack för uppdateringen! Jag fixade nu så det endast är fem puffar som syns samtidigt, och att puffen också är arkiverad. Men sådant är lätt fixat. :-)--Paracel63 (diskussion) 24 april 2016 kl. 21.08 (CEST)
Jag kanske skall ge mig in i detta här. Jag har blivit avskräckt efter att ett par användare på dawp meddelat att mina uppdateringar inte var välkomna där. Önskemålet om lämplig bild är något som får mig att tveka. Tostarpadius (diskussion) 1 maj 2016 kl. 21.07 (CEST)

Kvalitetsmätningen maj[redigera | redigera wikitext]

Kvalitetsmätningen det senaste året    (tidigare mätningar)
Datum Kval. Fakta Fluff Förvirr. POV Plag. Rel. Språkv. Ifrågas. Ickewiki Städa Infoga Glob. Ouppdat. Subst. Totalt
(exkl. Källor)
Källor Totalt
(inkl. Källor)
Andel
2020-05-01 16 110 50 10 49 1 121 191 425 0 100 429 405 1 525 1 3 433 42 633 46 066 1,23 %
2020-06-01 6 109 49 12 55 0 118 200 432 0 108 450 407 1 539 1 3 486 43 051 46 537 1,25 %
2020-07-01 11 109 53 12 54 0 103 211 422 0 95 433 403 1 570 1 3 477 44 290 47 767 1,28 %
2020-08-01 11 106 48 14 56 0 85 221 414 0 94 453 405 1 598 3 3 508 44 567 48 075 1,3 %
2020-09-01 10 105 48 12 59 1 91 234 405 0 96 424 409 1 646 1 3 541 44 959 48 500 1,31 %
2020-10-01 16 112 54 15 66 0 114 241 404 0 106 431 405 1 639 7 3 610 45 496 49 106 1,34 %
2020-11-01 13 111 57 15 64 0 165 246 414 2 112 435 413 1 642 36 3 725 45 963 49 688 1,38 %
2020-12-01 10 1 866 61 16 70 0 200 251 409 0 111 412 413 1 603 30 5 452 46 080 51 532 1,47 %
2021-01-01 12 1 330 65 15 72 0 188 256 409 0 103 429 413 1 632 37 4 961 46 447 51 408 1,49 %
2021-02-01 12 701 73 12 66 0 187 270 416 1 112 428 414 1 641 38 4 371 46 648 51 019 1,49 %
2021-03-01 13 365 70 10 41 3 177 269 424 0 114 417 415 1 647 28 3 993 46 994 50 987 1,5 %
2021-04-01 7 213 71 12 43 0 142 283 423 0 110 392 418 1 662 31 3 807 47 135 50 942 1,56 %
Förklaring

Om du vill hjälpa till att höja kvaliteten på svenskspråkiga Wikipedia finns det en rad kvalitetsprojekt att engagera sig i.

Fakta, språkvård och ouppdaterad ner resten upp.Yger (diskussion) 1 maj 2016 kl. 06.52 (CEST)

Tack för det. Jag fixade den enda artikeln som låg i plagiatkategorin, så nu går det att nolla den också.//Hannibal (diskussion) 1 maj 2016 kl. 10.40 (CEST)
Jag tycker det är roligt att kunna konstatera att vi över tid klarar av att hantera relevans, ickewiki, plagiat och numera att även substub är nollad (som vi borde kunna behålla framöver). Jag tycker också det börjar se ut som många andra är någorlunda under kontroll. Jag tycker det numera är infoga som växer lite okontrollerat, till del som en eftereffekt av lsjbots arbete. Kanske borde den på något sätt delas, så vi inte känner uppgivenhet att ens påbörja arbetat av lsjbot orsakade krav (som egentligen är 50-100 gånger fler än vad som redovisas här).Yger (diskussion) 1 maj 2016 kl. 10.50 (CEST)
Infoga-kategorin är redan delad. När Lsjbot föreslår en infogning hamnar dessa i Kategori:Robotidentifierade potentiella dubbletter som innehåller ett antal tusen artiklar. Kategori:Samtliga artiklar föreslagna för sammanslagningar och delningar som räknas i tabellen ovan innehåller bara manuella infogningsförslag (låt vara att många av artiklarna är robotskapade). Lsj (diskussion) 1 maj 2016 kl. 16.40 (CEST)
I april var uppdatering månadens kvalitetsprojekt, resultatet blev en minskning med 42 artiklar. Detta samtidigt som 36 st artiklar tillkom under månaden, så totalt åtgärdades nära 80 artiklar. Stort tack till alla som hjälpte till! Finns det något önskemål om vad vi ska jobba med i maj? Höstblomma (diskussion) 2 maj 2016 kl. 16.22 (CEST)
POV kanske skulle vara bra? Jag tycker det är lite oroväckande att den hela tiden stadigt ökar. Annars kanske det skulle vara kul att försöka nolla någon av de åtgärdskategorier som inte har alltför många i sig, som Förvirrande, Relevans eller Städa? //Vätte (diskussion) 2 maj 2016 kl. 16.58 (CEST)
POV är ett bra förslag, det var över ett år sedan senast - vi tar det tycker jag! Höstblomma (diskussion) 2 maj 2016 kl. 19.20 (CEST)

Mindre/mer kontra färre/fler[redigera | redigera wikitext]

Jag vet inte riktigt om det här är rätt forum. Egentligen är det en begäran om åtgärd, men jag misstänker den kan generera en del diskussion och BOÅ är ju ingen diskussionssida, så jag försöker här.

Kan någon som är bättre på svenska språket än jag titta på redigeringarna som 194.153.41.45 (diskussionbidrag (raderade) • loggar (om) • stats) gör i diverse artiklar där vederbörande ändrar uttryck som "mindre än 45 kilogram" till "färre än 45 kilogram" och "mer än 10 år" till "fler än 10 år". Skriver man verkligen så på svenska, alltså betraktar man alltid högerledet som digitalt, dvs ett antal uppradade enheter i stället för analogt, dvs en mängd med en viss massa respektive utsträckning i tiden? Jag tycker det känns fel, men jag är å andra sidan ingen språkvetare. Mitt försök att återställa ett "färre" till "mindre" ogjordes med redigeringskommentaren: Eftersom det handlar om flertal ska det vara färre. / TernariusD 28 april 2016 kl. 11.10 (CEST)

@Ternarius: Jag tycker att din språkkänsla fungerar bättre än IP-numrets resonemang om flertal. Det någon ytterligare redigeringen där också (en värdering av om någons ålder vid dödstillfället - endast51 år), som nog kan göras ogjord. Lindansaren (diskussion) 28 april 2016 kl. 11.28 (CEST)
Jag tackar för återkopplingen. Min magkänsla säger mig att användaren är en sådan som inte kommer att nöja sig bara med vad två personer tycker, så hade jag kunnat få någon grammatikalisk regel att värja mig med hade det varit ännu bättre :-) / TernariusD 28 april 2016 kl. 11.34 (CEST)
Nu har jag i alla fall justerat det som jag hittade. Lindansaren (diskussion) 28 april 2016 kl. 11.36 (CEST)
Det verkar som om användaren accepterar ändringarna nu, när de kommer från mer än en person. Tack för hjälpen! / TernariusD 28 april 2016 kl. 13.45 (CEST)
Där var du för optimistisk. Jag ger en skarpare tillsägelse strax. Och i sakfrågan fler har med antal att göra mer med mängd. Men i i vissa fall går de ihop, och antal blir mängd, mer flingor inte fler flingor.Yger (diskussion) 28 april 2016 kl. 14.40 (CEST)
Ja, tydligen var jag det. Optimistisk, alltså. Bra att du också tar itu med det! / TernariusD 28 april 2016 kl. 14.44 (CEST)
Jag hittade till slut en notis från Frågelådan hos Institutet för språk och folkminnen (f.d. Svenska språknämnden), som visar att skillnaden mellan fler och mer inte är riktigt så mekanisk som användaren tycks tro: "Fråga: Hur används mer och fler? Och när ska det vara mera och flera? Svar: Mer (eller mera) används vid mängd och fler (eller flera) vid antal. Man säger alltså: 'Jag har mera pengar än du' men 'Jag har flera enkronor i fickan'. Om man vill betona att det finns en mängd människor på en plats och ser det hela som en mängd är det naturligt med mer(a), alltså: 'Det var mer(a) än 200 personer där'." (Den fullständiga texten kan hittas här). Även där betonar man alltså, precis som du, Yger, att det är skillnaden mellan om man vill betona antalet eller mängden som är det avgörande. Tack igen för hjälpen! / TernariusD 28 april 2016 kl. 15.16 (CEST)
Bra att ni redde ut detta, som kunnat leda till många onödiga redigeringar - och kanske gör det ändå. Vad gäller 10 kg är det, som jag ser det, en riktig luring. Betonar med att det är tio kg och inte nio, kan man tala om fler. Annars är ju kg en fråga om vikt, dvs. mängd. Det finns fler sådana lurigheter, men flertalet gäller nog inte encyklopedin, utan endast i vanlig löptext. Deryni (diskussion) 30 april 2016 kl. 10.40 (CEST)
Kilo är en mängd och där gäller mer. Bara om man anger 10 enkilosvikter blir det fler.Yger (diskussion) 30 april 2016 kl. 14.43 (CEST)
Ja, encyklopediskt. I löpande text kan man precis som Esquilo nedan anger vara bekymrad över vikten och säga att det blivit fler kilon den senaste månaden. Lurigt, va!? Deryni (diskussion) 30 april 2016 kl. 23.51 (CEST)
Precis. Fler/färre används bara för diskreta värden. Fler än X kilon men mer än X kilo. En annan klassiker är ju "mer folk" vilket inte är samma sak som "fler folk". /ℇsquilo 30 april 2016 kl. 17.36 (CEST)
Bra exempel, ℇsquilo ... Deryni (diskussion) 30 april 2016 kl. 23.10 (CEST)
Och "mindre människor" har en annan innebörd än "färre människor". Där blir det en fråga om storlek. Tostarpadius (diskussion) 2 maj 2016 kl. 20.58 (CEST)

Flytta Mjölkvakt?[redigera | redigera wikitext]

Förlåt om det här är fel forum, men jag skulle vilja flytta översättningsartikeln Mjölkvakt till Grytvakt då jag antar att idag kokar det över mer pastavatten än mjölk. (Fast det är väl mest kastruller den skulle passa i...) Jag hade aldrig hört talas om denna anordning tidigare men kanske finns det folk där ute som har egna erfarenheter. KlasHass (diskussion) 30 april 2016 kl. 14.27 (CEST)

Diskussionen flyttad till Diskussion:Mjölkvakt -- Innocent bystander 3 maj 2016 kl. 08.27 (CEST)

Riostafetten seglar ut i den malajiska arkipelagen[redigera | redigera wikitext]

I tävlingen ingår denna vecka allt som ryms inom länderna Indonesien, Filippinerna, Malaysia, Singapore, Brunei och Östtimor. I tävlingen ingår denna vecka allt som ryms inom länderna Indonesien, Filippinerna, Malaysia, Singapore, Brunei och Östtimor.
I tävlingen ingår denna vecka allt som ryms inom länderna Indonesien, Filippinerna, Malaysia, Singapore, Brunei och Östtimor.

Riostafettens sjunde etapp startade natten till måndag. Veckans deltagare är nu ute och seglar i den malajiska arkipelagen. Där kan vi skriva om stora städer, omskrivna skoägare, konstiga sjöar, kvickfotade racketkonstnärer, glosögda varelser och en massa annat. Välkommen till en vecka i de 25 000 öarnas värld! SMirC-smile.svg--Paracel63 (diskussion) 3 maj 2016 kl. 01.26 (CEST)

Månadens nya och utökade artiklar[redigera | redigera wikitext]

Tadeusz Kantor utsågs till mars månads bästa nya artikel. Samtidigt delade Som ni behagar och Överbefolkning på platsen som mars månads bästa utökning. Av projektets 196 nya och 58 utökade aprilartiklar har 24 respektive 17 blivit nominerade till den nu påbörjade omröstningen. Välkomna att bidra med röster eller lista artikelbidrag.--Paracel63 (diskussion) 3 maj 2016 kl. 01.39 (CEST)

Riksarkivets nya bildregler[redigera | redigera wikitext]

Tar mig friheten att flagga litet här för ett inlägg jag just gjort under Wikipedia:Bildfrågor#Riksarkivets_nya_bildregler. /FredrikT (diskussion) 3 maj 2016 kl. 08.30 (CEST)

Intresserad av att ta över Hangsnas bottar?[redigera | redigera wikitext]

Eftersom Hangsna nyligen lämnat projektet (temporärt?) undrar jag om det finns någon som är intresserad av att ta över någon av Hangsnas fina botflaggelösa regelbundna körningar, som i mitt tycke är bra tjänster:

Koden finns på respektive sidas diskussionssida.//Hannibal (diskussion) 2 maj 2016 kl. 21.28 (CEST)

Det ser ut som om Larske kör alla för fullt nu. Själv fick jag aldrig DNWB att kompilera ok i min Raspberry, så jag gav upp. //Romulus74 (diskussion) 2 maj 2016 kl. 22.23 (CEST)
Ah, underbart. Tack.//Hannibal (diskussion) 3 maj 2016 kl. 00.30 (CEST)
@Larske: Får man önska att uppdateringarna även syns i SÄ? Hangsna använde en oflaggad bot (HangsnaBot2) för dessa listor och på så vis kunde även vi som hänger på SÄ agera nästan direkt efter uppdatering. Kan du göra något liknande? --MagnusA 3 maj 2016 kl. 17.48 (CEST)
@MagnusA: Nu har jag instruerat LarskeBot att göra uppdateringarna av de tre sidorna ovan utan bot-flagga. Ha dock inte för stora förväntningar. Jag har idag ingen plattform som lämpar sig för att köra dessa script 24/7. --Larske (diskussion) 3 maj 2016 kl. 22.13 (CEST)

Grattis och hurra![redigera | redigera wikitext]

Jag är ju inte mycket till en talare... men jag vill i alla fall, så här dagen till ära, passa på att säga ett stort grattis till Svenskspråkiga Wikipedia, och komplettera grattiset med ett ännu större tack till alla som är aktiva och bidrar här och på andra projekt. Idag (3 maj) bjuds det på öppet hus med tårta och tillbakablickar hos Wikimedia Sverige i Stockholm och nästa söndag (15 maj) är det firande med spaningar, tårta och pasta på Litteraturhuset i Göteborg, välkomna till båda firandena.

Som ett sätt att fånga dagen sätter jag dessutom upp en önskelista här där jag vill se vad alla aktiva, som (i brist på annat) är Wikipedia, önskar oss. Tänk vitt och brett, utanför boxen och utan att boxen ens finns, smått och stort, tänk reformerad upphovsrätt, tekniska finesser, tillgång till källor och annat som går att önska när en fyller 15. /Axel Pettersson (WMSE) (diskussion) 3 maj 2016 kl. 10.31 (CEST)

Önskelista
 • Ett nytt liv för den här statistiksidan. Det var inte perfekt statistik, men det var fantastisk statistik (för de långa trenderna). Låter det bekant… SMirC-smile.svg--Paracel63 (diskussion) 4 maj 2016 kl. 11.20 (CEST)
 • ...

Wikistats försvinner[redigera | redigera wikitext]

Hej! Med viss bestörtning läser jag här och här att Erik Zachte efter 13 år träder tillbaka som "statistikgeneral" och att Wikistats ska försvinna. Här pågår diskussioner om vad som ska komma istället. Delta gärna i debatten, alla ni som har nytta av tabeller och grafer med Wikipedia-statistik.--Paracel63 (diskussion) 4 maj 2016 kl. 11.24 (CEST)

Statistik 16-Q1[redigera | redigera wikitext]

Antalet aktiva redigerare i mellanskiktet har varit lägre än för ett år sedan men fler av mycket aktiva. I april har vi sedan sett en successiv ökning av antalet redigerare totalt (ev även inklusive klottrare) mot året innan (tänk dock på att påsk inträffade i mars i år mot april förra året). För antalet accesser saknas jämförelsesiffror från ett år bakåt, men de förefaller över året vara relativt oförändrade, och snarare något ner än upp. Samtidigt sker en drastisk övergång från läsning via dator till mobil. "Grälnivån" mätt i antalet tecken på KAW var klart lägre än tidigare år (63 kb mot 500kb -15, 245 -14, 188 -13 och 200 -12). Vårt operativa kvalitetsarbete har fungerat som det skall (=väl) och antalet kvalitetsmallade artiklar (exklusiva källor) är det samma som ett år tidigare. Så sammanlagt ett odrmatiskt kvartal där saker och ting rullar på som det bör.Yger (diskussion) 4 maj 2016 kl. 14.37 (CEST)

Fira svWikipedias 15-års dag den 3 maj 2016 med en speciallogga?[redigera | redigera wikitext]

uppmaning av Paracel63 skriver jag en fråga till er andra här om vi skall uppmärksamma svWikipedias 15-års dag den 3 maj 2016 med en speciallogga? Svenskspråkiga Wikipedia som är näst störst i världen fyller 15 år den 3 maj 2016. Detta borde firas med en speciallogga EMRÅ. Är det någon som har ett förslag på hur en 15-års-speciallogga skall se ut? --Allexim (diskussion) 27 april 2016 kl. 22.57 (CEST)

Nja, min uppmaning var mest att du borde samla åsikter och pejla stämningen på Bybrunnen. Själv tycker jag nog inte att loggbyte är nödvändigt, mest pga. att det ligger så nära det nu pågående loggbytet. Men andra kanske tycker annorlunda.--Paracel63 (diskussion) 28 april 2016 kl. 01.06 (CEST)
Jag tycker det låter som en bra marknadsföringsåtgärd som skulle kunna locka nya skribenter. Det finns en logotyp som använts/används av flera andra språkversioner som heter "Wikipedia 15 globe wordmark.svg". Jag föreslår att vi använder den. Den kan ses överst i Wikipedia:15 år, där jag lade den nyss. Längst ner i samma artikel under rubriken "Externa länkar" finns ytterligare speciallogotyper. Svensson1 (diskussion) 28 april 2016 kl. 08.03 (CEST)
Vet inte hur många gånger man ska behöva upprepa det här men ingen bryr sig om Wikipedias födelsedag, eller dess artikelantal. Varken idag eller förr har något av detta någonsin uppmärksammats i media. /Grillo (diskussion) 28 april 2016 kl. 13.54 (CEST)
Det Grillo skriver är helt fel. Jag har läst flera artiklar om både det ena och det andra. Det vore trevligt med ett loggbyte för att uppmärksamma födelsedagen. /Ascilto (diskussion) 28 april 2016 kl. 14.08 (CEST)
Jag tycker att milstolpar av typen "jämn" födelsedag eller miljoner artiklar är värda att uppmärksamma inte främst för att media ska skriva om det utan för att ge alla ideella bidragsgivare en klapp på axeln. Mvh Luriflax (diskussion) 28 april 2016 kl. 14.33 (CEST)
Instämmer. Låt oss primärt se det som ett "internt" firande.Yger (diskussion) 1 maj 2016 kl. 08.11 (CEST)
Kanske, men sluta byta loggan stup i kvarten. /Grillo (diskussion) 28 april 2016 kl. 15.22 (CEST)
Om Google kan byta logga varje gång de lyckas hitta något att fira (vilket händer dem betydligt oftare än oss) så kan väl vi byta logga när vi har något att fira? /ℇsquilo 30 april 2016 kl. 17.39 (CEST)
Att vi kan betyder inte att vi ska eller måste. Jag är som säkert bekant inte heller förtjust i logotypbyten på Wikipedia överhuvudtaget och tycker Google kan få göra sin grej och vi vår. Jag hoppas att vi slipper se byten inför svenska kungens födelsedag, midsommar, julafton och andra nationella eller icke-wikipedianska händelser och högtider även i fortsättningen i varje fall. Fast jag tvivlar, det var nära i julas.--LittleGun (diskussion) 1 maj 2016 kl. 08.01 (CEST)

Jag tycker det är en mycket bra idé med specialloggor för att fira — men att döma efter den för 3000000 tror jag att de ligger kvar för kort tid, och att det är därför inte media (eller så värst många andra heller) har uppmärksammat det. Det är inte alla som går in på Wikipedia varje dag vet ni :). Det vore kanske bra att ha loggan i en vecka eller så, precis innan och efter den 3:e. Detta har andra Wikipedior gjort, bland annat den ungerska (tror jag) som firade 300,000 artiklar med en logga som låg kvar i flera månader (kanske inte att föredra). CFCF (diskussion) 28 april 2016 kl. 16.03 (CEST)

Intressant slutledning. Det kan vara värt att ta upp vid nästa lämpliga diskussionstillfälle.--Paracel63 (diskussion) 29 april 2016 kl. 17.46 (CEST)
Bra ord av CFCF. Matanb (diskussion) 2 maj 2016 kl. 22.56 (CEST)
Instämmer! Bra att CFCF påpekar att det inte är alla som går in på Wikipedia varje dag. --Allexim (diskussion) 3 maj 2016 kl. 20.08 (CEST)

Start[redigera | redigera wikitext]

Enligt detta borde 15-årsloggan lanseras under denna helgen enligt Lurifax, Omnibit och Ascilto. Dessutom föreslår AlphaZeta att den skall vara uppe under en vecka vilket jag instämmer i. --Allexim (diskussion) 1 maj 2016 kl. 00.51 (CEST)

Jag återkommer till att jag anser en vecka var i längsta laget. Fyra dagar tycker jag räcker väl.Yger (diskussion) 1 maj 2016 kl. 08.10 (CEST)
Jag instämmer med Yger. --Omnibit (diskussion) 1 maj 2016 kl. 08.14 (CEST)
Minst fyra dagar, högst en vecka. Trevligt initiativ som jag ser fram emot. /Ascilto (diskussion) 1 maj 2016 kl. 09.38 (CEST)
CFCF anser också att "Det vore kanske bra att ha loggan i en vecka eller så, precis innan och efter den 3:e." --Allexim (diskussion) 3 maj 2016 kl. 20.23 (CEST)
Jag avser att byta logotypen vid midnatt om ingen före dess kommer med allvarliga invändningar mot att under en kortare period använda speciallogotypen. Svensson1 (diskussion) 2 maj 2016 kl. 22.46 (CEST)
Facebook like thumb.pngGillar --Allexim (diskussion) 3 maj 2016 kl. 18.26 (CEST)

Länkning från och förtydligande av specialloggan?[redigera | redigera wikitext]

När man klickar på födelsedagsloggan så kommer man till huvudsidan, precis som med den vanliga loggan. Jag tror en läsare skulle förvänta sig något annat. Vad jag kan se finns heller inga länkar på huvudsidan som förklarar vad det handlar om. Går det att ersätta länken till t ex Wikipedia: 15 år? /NH 3 maj 2016 kl. 19.26 (CEST)

Helt underbar logga tycker jag. Synd bara att det inte framgår vad som är 15 (15 GB av data? eller finns i 15 länder kanske?). En förklarande undertext hade varit bra: "15 år i Sverige".AlphaZeta (diskussion) 3 maj 2016 kl. 19.27 (CEST)
En stor notis på huvudsidan torde vara enklare att ordna än att länka om bilden (och mindre förvirrande för dem som brukar använda länken till huvudsidan). Finns det något lämpligt ställe? Dagens datum? Deltagande? --LPfi (diskussion) 3 maj 2016 kl. 21.06 (CEST)
Aha, under Aktuella händelser. Det är väl ett logiskt ställe, men något undanskymt med tanke på att förklara bilden. --LPfi (diskussion) 3 maj 2016 kl. 21.08 (CEST)
Men länken ät till Svenskspråkiga Wikipedia, där en länk till Wikipedia-namnrymden är mindre lämplig än på huvudsidan. Kunde man länka "fyller 15 år"? --LPfi (diskussion) 3 maj 2016 kl. 21.10 (CEST)
Skriv om Portal:Huvudsida/Välkommenrutan, med lämplig länk och kanske ny bakgrund. (OBS: Inte ironisk, jag gillar inte logotypbytet, men nu finns den där och borde förklaras). Jag är djärv och ändrar på enklaste sätt. Att förbättra eller rulla tillbaka!--LittleGun (diskussion) 3 maj 2016 kl. 21.21 (CEST)
Fixat, putsa gärna. --LittleGun (diskussion) 3 maj 2016 kl. 21.32 (CEST)
Gillar din ändring. --Pipetricker (diskussion) 3 maj 2016 kl. 21.33 (CEST)
Facebook like thumb.pngGillar också LittleGun ändring av Portal:Huvudsida/Välkommenrutan!
Instämmer med AlphaZeta om att en förklarande undertext hade varit bra med ex. "15 år på svenska" i specialloggan. --Allexim (diskussion) 4 maj 2016 kl. 21.42 (CEST)

Önskelista på finesser[redigera | redigera wikitext]

På Wikidata finns det ett par finesser som jag använder som kanske även andra skulle uppskatta här?

 • QuickEditCounter som visar en redigeringsräknare längst upp på användar- och användardisksidor.
 • markAdmins som markerar vissa behörigheter i anslutning till signaturer och på användarsidor. Exv Hannibal (A/OS), Tegel (A/S). Om den idag är uppbyggd utifrån en manuellt uppdaterad lista eller api (el liknande) vet jag inte.

-- Innocent bystander 6 maj 2016 kl. 11.10 (CEST)

Innocent bystander: d:MediaWiki:Gadget-markAdmins.js är hårdkodad. Jag kan göra en som inte behöver uppdateras. Nirmos (diskussion) 6 maj 2016 kl. 14.15 (CEST)
Facebook like thumb.pngGillar -- Innocent bystander 6 maj 2016 kl. 14.18 (CEST)
Hur används markAdmins? Om jag har den finessen påslagen är det då mina signaturer som visar mina behörigheter för alla andra eller är det jag som ser eventuella behörigheter i alla andras (och min egen) signaturer? Syns den i wikikoden? Den liknar lite den befintliga finessen här som vias små symboler uppe i högrahörnet av användarsidor. --MagnusA 6 maj 2016 kl. 21.18 (CEST)
Den syns inte i Wikikoden. Och det är du (och den som aktiverar finessen) som ser allas (även sina egna) behörigheter. Alla behörighetsgrupper är dock inte nödvändigtvis representerade. På WD syns inte Bekräftade, Flooders, Property Creators, Robotar och Tillbakarullare på detta sätt. Inte heller de globala SWMT-grupperna visas. Vi kan nog själva välja vilka grupper vi vill visa. Det är upp till den som designar finessen. Och detta syns även i SÄ och bevakningslistan.
En poäng är att man lätt får en bild av vilken typ av användare man "pratar" med. WD är ju ganska splittad, både beträffande intresseområden språkgrupper. Det går därför inte att lära känna alla, även om antalet admins inte överstiger vårt här i någon större grad. -- Innocent bystander 6 maj 2016 kl. 21.32 (CEST)
Jag kan förstå poängen på Wikidata, men ser inget behov av dem här. Tostarpadius (diskussion) 7 maj 2016 kl. 10.40 (CEST)
Ja, poängen med dessa finesser är uppenbarare på WD än här. Det händer dock ibland att jag stöter på för mig nya användare som jag sporadiskt "klotterbevakar" för att strax upptäcka att de varit här i flera år och gjort tiotusentals redigeringar i något av de hörn av Wikipedia jag nästan aldrig besöker. Själv gör jag nog inte det misstaget med en admin, men jag hittar lätt användare i denna lista som jag inte känner igen namnet på. För nyare användare kan nog det behovet finnas även för admins. -- Innocent bystander 7 maj 2016 kl. 11.30 (CEST)
Ja, det händer mig också! Ibland kan det ju bero på namnbyte. Jag motsätter mig givetvis inte införandet. Tostarpadius (diskussion) 7 maj 2016 kl. 19.28 (CEST)

Innocent bystander: En första fungerande version finns uppe här. Enbart administratörer än så länge, men den är redan bättre än wikidatas på det sättet att den inte behöver uppdateras varje någon administratör avgår eller tillkommer. Nirmos (diskussion) 7 maj 2016 kl. 14.06 (CEST)

@Nirmos: Det funkar i Chrome, men inte i Edge?! -- Innocent bystander 7 maj 2016 kl. 17.48 (CEST)
Innocent bystander: Fixat. Nirmos (diskussion) 7 maj 2016 kl. 18.23 (CEST)
!!! -- Innocent bystander 7 maj 2016 kl. 18.25 (CEST)

100 000[redigera | redigera wikitext]

Jag vet att 100 000 inte är en stor siffra för en robots redigeringsantal när man jämför med Lsjbot, men jag vill i alla fall säga att jag är glad ändå att se att Josvebot snart har nått denna siffra. Woohoo! Josve05a (prata med mig) 6 maj 2016 kl. 20.51 (CEST)

Smiley.svg Jag startade en körning om 40000 redigeringar för någon timme sedan på Wikidata. Det var den andra sådan körning detta dygn. Sedan har jag kört andra projekt parallellt. Det gör att jag nog kommer upp i 85-90000 redigeringar under 24 timmar idag. Det handlar om att flytta över en del av informationen från Lsjbots artiklar här till Wikidata och snygga till labels på svenska och cebuano. Välkommen över om du vill! -- Innocent bystander 6 maj 2016 kl. 21.01 (CEST)
Kul att bottarna kör och att det blir goda resultat. Tack för era insatser, var de än görs.//Hannibal (diskussion) 6 maj 2016 kl. 21.05 (CEST)
Jag startade en körning igår kväll på 200 000 artiklar/redigeringar, men tar sin lilla tid. Josve05a (prata med mig) 6 maj 2016 kl. 21.06 (CEST)
QuickStatements tillåter 60 redigeringar/minut. Ja, jag kan inte reglera hastigheten alls. Den styrs av wmf-labs. Jag kan dock ha flera fönster uppe samtidigt. MEn berätta inte det för någon! -- Innocent bystander 6 maj 2016 kl. 21.34 (CEST)

Saknade artiklar med många iw[redigera | redigera wikitext]

Jag märker ibland att vi saknar artiklar i medicin som har många iw-länkar, 7-20 stycken. Jag har försökt efter tid och ork att beta av sådana, exv fibroadenom, myotona sjukdomar, fotodermatit, etc men egentligen borde vi som en av de större språkversionerna vara mer täckande än ca 10.

Förr om åren fanns en metasida med saknade artiklar per iw-länkar. Går det att skapa en sådan specifikt för medicin? Så kan jag och förhoppningsvis fler skriva några rader i alla fall.Klementin (diskussion) 24 april 2016 kl. 16.14 (CEST)

Kanske kan Averater hjälpa till? Han har i alla fall tidigare fixat det här. Kan PetScan (@Ainali:) användas för att generera en lista?--Paracel63 (diskussion) 24 april 2016 kl. 18.00 (CEST)
På min undersida har jag länkat till verktyget jag använde. Det tar ganska lång tid att ladda sidorna men verkar funka fortfarande. --افيراتير (diskussion) 24 april 2016 kl. 18.42 (CEST)
Har verktyget en sållningsfunktion för kategorier?--Paracel63 (diskussion) 24 april 2016 kl. 18.49 (CEST)
Nope. Det borde gå att göra en sökning på Wikidata som ger mer precis urval. Men jag vet inte hur man gör sådana sökningar... --افيراتير (diskussion) 24 april 2016 kl. 18.52 (CEST)
@Averater: din lista vore perfekt för veckans tävling. Vi saknar t.ex. artiklar om alla vitaminer i egenskap av näringsämnen, vi samlar all information iden kemiska artikeln (C-vitamin behandlas i askorbinsyra).Klementin (diskussion) 25 april 2016 kl. 14.39 (CEST)
Jag har inte hunnit testa Petscan så mycket än. Wikipedia GapFinder är ett annat nytt verktyg för att hjälpa till att hitta artiklar att skapa. Ainali diskussionbidrag 8 maj 2016 kl. 12.47 (CEST)

Grevar av Wisborg[redigera | redigera wikitext]

Den som har tid får gärna läsa igenom Diskussion:Grevar av Wisborg#Adlig prinstitel och hjälpa oss nå någon form av avslut. Som det är nu lär vi kunna fortsätta i all evighet. /Elzo 90 (diskussion) 3 maj 2016 kl. 23.26 (CEST)

Som jag har konstaterat där så kan det inte bli något avslut ännu, eftersom dekretet som jag har tagit upp nu senast, endast till stöd för min tidigare redovisade uppfattning, inte (ännu) har publicerats. Det sprids dock numera på så sätt att det är troligt att det kommer något i media om det. Situationen för artikeltexten idag är oförändrad, ty det kan inte anges någon lämplig källa nu för att göra ändringar i den. --SergeWoodzing (diskussion) 4 maj 2016 kl. 14.28 (CEST)
Elzo90:s inlägg här var förmodligen endast ämnat som en blänkare om att fler deltagare kan behövas i en låst situation än att flytta debatten hit. Själva diskussionen hör hemma på artikeldiskussionen, inte här. --MagnusA 5 maj 2016 kl. 07.26 (CEST)
Javisst! Och min kommentar här var för att varsla alla brunnsbesökare att det inte pågår något på den artikelns diskussionssida som just för närvarande kan ha någon inverkan på artikelns text och således har något akut behov av att låsas upp. --SergeWoodzing (diskussion) 7 maj 2016 kl. 21.11 (CEST)

Regler angående sökmotoroptimering och källor[redigera | redigera wikitext]

Hej, jag har hamnat i "redigeringskrig" med en eller flera personer som jag misstänker håller på med sökmotoroptimering åt Kimura.se. I mina ögon är det ett uppenbart övertramp om man satt i system att använda svwp som ett sätt att marknadsföra sin egen webbplats. För att inte tala om den uppenbara intressekonflikt som det innebär att källbelägga uppgifter/påståenden genom att citera artiklar som man själv har skrivit på andra webbplatser... Finns det några regler att hänvisa till i ett fall som detta? Se exempelvis Diskussion:Conor McGregor och historiken i artikeln. Ma805 (diskussion) 8 maj 2016 kl. 22.31 (CEST)

Vad gäller Sökmotoroptimeringen i sig, behöver du inte vara orolig. Kollar du hur de externa länkarna ser ut i html-format så är de konstruerade för att sökmotorerna inte ska följa dem. Det är inbyggt i själva programvaran här på wikin. -- Innocent bystander 8 maj 2016 kl. 22.35 (CEST)
Googles algoritm samlar på nofollow-länkar om crawlern hittar dem utan nofollow på annat håll. SEO via Wikipedia fungerar dessvärre/dessbättre utmärkt.//Romulus74 (diskussion) 8 maj 2016 kl. 23.37 (CEST)

@Ma805: Detta verkar okontroversiellt (du har helt rätt i att det är försämring med de länkarna) och då du har tagit upp det på diskussionssidan och fått flera medhåll är det bara att lägga begäran på WP:BOÅ om du behöver hjälp. --افيراتير (diskussion) 9 maj 2016 kl. 07.56 (CEST)

Se även Användardiskussion:YasserDavari; kontot har blivit blockerat. /NH 9 maj 2016 kl. 08.37 (CEST)

Göteborgs universitet och Chalmers uppmuntrar forskare att skriva på WP[redigera | redigera wikitext]

För allas info, om den nu inte redan är allmänt känd här. Samarbetet mellan högskolorna inleds med ett seminarium: [3] /Genomlysning (diskussion) 9 maj 2016 kl. 13.57 (CEST)

Bilder på de yngsta prinsarna[redigera | redigera wikitext]

Det saknas bilder på de yngsta prinsarna. Det gäller Prins Nicolas, Prins Oscar och Prins Alexander. Någon som har något som de kan ladda ner med detta? När det gäller Prins Oscar så finns det två bilder, varav den ena med hela familjen och den andra lite mer beskuren där man ser Victoria hålla honom. Kan någon kanske ordna en ännu mer beskuren variant där man bara ser prinsen men inte Victorias ansikte?--Bruno Rosta (diskussion) 9 maj 2016 kl. 18.29 (CEST)

Infobox biografi / Faktamall biografi[redigera | redigera wikitext]

Vad är det för skillnad och varför finns det en bot som byter ut den ena mot den andra? Luke (diskussion) 7 maj 2016 kl. 22.36 (CEST)

Den förstnämnda mallen är en omdirigering till den andra mallen. De ger alltså samma resultat. Att anropa den förstnämnda mallen ger bara upphov till onödig belastning på servrarna. Därför är den normalt att man ändrar så att alla artiklar anropar den sistnämnda mallen i stället. --Larske (diskussion) 7 maj 2016 kl. 22.55 (CEST)
@Larske: Har du ngn källa på att det här ger belastning öht? Personligen är jag mer bekymrad över om de mall-i-mall-lösningar vi har orsakar belastning. -- Innocent bystander 8 maj 2016 kl. 12.05 (CEST)
Den extra belastningen är nog marginell, speciellt när sidan finns i en cache, men varje gång som sidan ska genereras om behöver det tas ett extra steg i och med omdirigeringen. Det är kod som ska tolkas och exekveras så nog ger det en extra belastning, men du har nog rätt i att det finns många andra källor till belastning som är större. --Larske (diskussion) 8 maj 2016 kl. 12.34 (CEST)
Nej, det innebär ingen extra belastning att använda omdirigeringar. Det är ju inte HTTP redirects det är frågan om, utan ett alias i MediaWiki-databasen. Det innebär en större extrabelastning att köra en bot som byter ut omdirigeringar. /ℇsquilo 8 maj 2016 kl. 13.02 (CEST)
Det var väl ungefär min tanke också. Det betyder inte att jag underkänner den typen av bot-körning. Det är smidigare om artiklarnas innehåll väl speglar den dokumentation vi har för mallarna. -- Innocent bystander 8 maj 2016 kl. 13.13 (CEST)
Om inget väsentligt har hänt sedan den här sidan skrevs för tio år sedan så är det en liten extra belastning vid varje läsning av en omdirigerad sidan men ökningen är så liten, bara 4 extra "SELECT statements", så sidan måste läsas tusentals gånger innan man har "betalat av" borttagningen av en omdirigering. Så serverbelastning var en dåligt argument från mig, se det mer som ett städarbete. Önskvärt vore förstås att man blev uppmärksammad på att man stoppar in ett anrop till en omdirigerad mall redan när man står i begrepp att göra det så att man kan ångra sig och istället använda den nya mallen direkt. --Larske (diskussion) 8 maj 2016 kl. 14.37 (CEST)
Larske: Det skulle vara enkelt att göra en finess som letar efter .mw-redirect (en länk till en omdirigering) i .templatesUsed (Mallar som används på den här sidan:) och visar en dialogruta om det finns en mall som är en omdirigering. Frågan är bara om det är en bra idé att "störa" användaren på det sättet om det är tveksamt att det är bra för prestandan. Nirmos (diskussion) 8 maj 2016 kl. 16.42 (CEST)
Spontant känns det som den typ av ganska meningslös botkörning som om alls borde göras i samband med mer relevanta ändringar? Men om någon tycker det är kul att köra boten som gör det så varför inte antar jag Plrk (diskussion) 8 maj 2016 kl. 17.17 (CEST)
Jag tror det hänt två gånger att min robot blivit nekad tillträde till wikin för att belastningen varit hög på servern. Det var dock inte här, vi är milsvida ifrån de nivåerna. -- Innocent bystander 8 maj 2016 kl. 17.39 (CEST)
Sedan februari händer det ett par gånger om dagen för Lsjbot att det kommer meddelanden om överbelastning eller annat strul på servern. Mycket irriterande! Lsj (diskussion) 8 maj 2016 kl. 18.43 (CEST)
Kan de där överbelastningarna ha något samband med Wikipedia:Wikipediafrågor#Okategoriserade sidor? Att några av botens sidor skapas utan att kategorierna sparas korrekt i databasen. Jag tänker att grundläggande sidinfo (som wikitext, sidnamn, sid-id, m.m.) sparas, men de överlastade servrarna tar för lång tid att behandla ytterligare data som kategorilänkar, sidlänkar, m.m. /EnDumEn 8 maj 2016 kl. 21.36 (CEST)
Kan vara så. Men det är inte bara själva belastningen som är problemet. Problemen startade abrupt när wiki-mjukvaran uppdaterades i februari. Lsj (diskussion) 10 maj 2016 kl. 07.44 (CEST)
Den sidan verkar handla om skillnaden på en länk till en artikel jämfört med en länk till en omdirigering till artikeln. Omdirigeringar till mallar hanteras nog på helt annat sätt och bör inte påverka sidvisningar då sidan finns cachad utan bara när sidor behöver renderas om. Det har säkert hänt en hel del under de tio åren som gjort både cachning och rendering av sidor effektivare. /EnDumEn 8 maj 2016 kl. 21.12 (CEST)

Additional machine translation support enabled today for Content Translation[redigera | redigera wikitext]

Hello, machine translation support for Content Translation (beta feature) has now been extended for users of Swedish Wikipedia and in addition to Apertium, Yandex has also been enabled. It can be used when translating Wikipedia articles into Swedish with Content Translation. To start using this service, please choose ‘’Yandex.Translate’’ from the ‘’Automatic Translation’’ dropdown menu that you see on the sidebar after you start translating an article. Please note, machine translation is available from all the languages that are supported by Yandex.Translate, but Content Translation can still be used in the usual manner for translating from all languages, with or without machine translation support. When translating from languages for which Apertium translation into Swedish is available, Apertium remains the default choice unless the editor changes it.

Wikimedia Foundation’s Legal team and Yandex had collaborated earlier to work out an agreement that allows the use of Yandex.Translate without compromising Wikipedia’s policy of attribution of rights, privacy of our users and brand representation. Since November 2015, Yandex machine translation has been used for articles translated for Wikipedias in many languages. Details about Yandex translation services, including a summary of the contract are available on this page. More information about the machine translation services in Content Translation is available on this page. We request you to kindly take a look at these pages.

We have tested the service for use on the Swedish Wikipedia, but there could be unknown problems that we are not aware of yet. Please do let us know on our Project Talk page or phabricator if you face any problems using Content Translation. This message is only in English and we will be very grateful if it could be translated into Swedish for other users of this Wikipedia. Thank you. On behalf of WMF Language team: --Runa Bhattacharjee (diskussion) 10 maj 2016 kl. 15.08 (CEST)

Översättning:
Hej, maskinöversättning stöd för Innehåll Översättning (beta-funktion) har nu utvidgats för användare av svenska Wikipedia och dessutom att Apertium, Yandex har också varit aktiverad. Det kan användas när man översätter artiklar i svenska med Innehåll Översättning. För att börja använda denna service, vänligen välj "Yandex.Översätta" från "Automatisk Översättning i" dropdown menyn som du ser på sidofältet efter att du börjar med att översätta en artikel. Observera att maskinöversättning är tillgängliga från alla språk som stöds av Yandex.Översätta, men Innehållet Översättning kan fortfarande användas på vanligt sätt för att översätta från alla språk, med eller utan maskin översättning support. När man översätter från språk som Apertium översättning till svenska finns, Apertium är fortfarande den standard val om editorn ändrar det.
Wikimedia Foundations Juridiska team och Yandex hade samarbetat tidigare för att träna ett avtal som tillåter användning av Yandex.Översätta utan att kompromissa med Wikipedias policy för tilldelning av rättigheter, personlig integritet för våra användare och varumärke representation. Sedan November 2015, Yandex maskinöversättning har använts för artiklar översatta för Wikipedia i många språk. Information om Yandex översättning tjänster, inklusive en sammanfattning av de kontrakt som finns tillgängliga på denna sida. Mer information om maskinen översättning tjänst i Innehåll Översättning finns tillgänglig på denna sida. Vi ber er vänligen ta en titt på dessa sidor.
Vi har testat tjänsten för att använda på svenska Wikipedia, men det kan finnas okända problem som vi inte känner till ännu. Vänligen låt oss veta om våra Projekt Prata sida eller phabricator om du möter några problem att använda Innehållet Översättning. Detta meddelande är endast på engelska och vi kommer vara mycket tacksam om det skulle kunna översättas till svenska för andra användare av Wikipedia. Tack. På uppdrag av WMF Språk team: --Runa Bhattacharjee (diskussion) 10 maj 2016 kl. 15.08 (CEST) Översatt av NH 10 maj 2016 kl. 15.27 (CEST)
@NH: ? -- Innocent bystander 10 maj 2016 kl. 15.45 (CEST)
Sammanfattat, Special:Innehållsöversättning erbjuder nu översättare att få en artikel maskinöversatt när den översätter artiklar från ett språk till ett annat, helst ska dock sånna artiklar med maskinöversättningar redigeras kraftigt innan de sparas. Men, allt som allt, står det ovan att maskinöversättningar kommer erbjudas när man översätter med Special:Innehållsöversättning. Josve05a (prata med mig) 10 maj 2016 kl. 16.19 (CEST)§
RE:Josve05a. Jag förstår det första meddelandet skrivet av Runab WMF, men NH's text begriper jag inte iota av. Var det poängen eller? -- Innocent bystander 10 maj 2016 kl. 16.31 (CEST)
NH:s översättning verkar inte vara gjord av Yandex eller Google. Så vilken översättningstjänst användes? --Pipetricker (diskussion) 10 maj 2016 kl. 16.39 (CEST)
Jodå, den är gjord med den inbyggda översättningsfunktionen som nu finns tillgänglig, som vad jag förstår bygger på Yandex (man väljer "Yandex" från en meny). Så sådär kommer det alltså att se ut. Jag kopierade meddelandet till en:User:NH/sandbox, använde översättningsfunktionen till Användare:NH/sandbox, och kopierade den översatta texten tillbaka hit. /NH 10 maj 2016 kl. 17.02 (CEST)
;-D Le Lapin Vert Jag är en liten morot 10 maj 2016 kl. 17.08 (CEST)
Okej. (När jag först jämförde din översättning med en gjord på translate.yandex.com hade översättningarna av någon anledning skillnader, men när jag kollar nu är de identiska, vilket var vad jag från början räknade med …) --Pipetricker (diskussion) 10 maj 2016 kl. 17.48 (CEST)
Och detta exempel på maskinöversättning visar tydligt att maskinöversättningar är av ondo. Texten är bedrövlig och i vissa fall svår att förstå.--Historiker (diskussion) 10 maj 2016 kl. 20.27 (CEST)
Men kolla å andra sidan Användare:NH/Miranda Martino. Det är en helt automatisk översättning av den engelska artikeln, ett par klick är allt som krävs. Rätt snitsigt att länkar, källhänvisningar, bilder och till och med kategorier kommer med. Och texten är nästan begriplig. /NH 10 maj 2016 kl. 20.36 (CEST)
Nja, det går att begripa, men svenskan är ändå bedrövlig. Se dessa meningar: Född i Moggio Udinese från Napolitanska föräldrar, Martino började sin karriär som sångare i 1956.[1] 1957, hon debuterade på Festival di Napoli och 1959 hon gjorde sin debut på den Sanremo Music Festival, med låten "La vita mi ha dato solo te". Kommentar: "från Napolitanska föräldrar", "började sin karriär som sångare i 1956" och "1957, hon debuterade". Är det svenska?--Historiker (diskussion) 10 maj 2016 kl. 20.51 (CEST)
Språket håller ungefär samma nivå som de där mailen jag får från Kina ibland. "Kära användaren spindelväven-epost". /ℇsquilo 10 maj 2016 kl. 21.24 (CEST)
Fackterminologin inom spam-branschen är vi alla, tyvärr, bekanta med! -- Innocent bystander 11 maj 2016 kl. 13.34 (CEST)

Student söker kvinnor som redigerar Wikipedia för intervju[redigera | redigera wikitext]

Hejsan! Jag handleder en student på Göteborgs universitet som just nu genomför en intervjuserie med kvinnor som är aktiva på Wikipedia. Jag passar på att säga stort tack till alla er som redan ställt upp med er tid och deltagit i intervjuer! Vi skulle vilja ha kontakt med några till, så om du läser detta och identifierar dig som kvinna och har varit aktiv på Wikipedia i över ett år så får du jättegärna höra av dig till mig så kan jag vidarebefordra kontakten med studenten. Deltagandet är givetvis helt anonymt och kan ske online så det krävs inte att du befinner dig i Göteborgsområdet. Hälsningar Sara Mörtsell (WMSE) (diskussion) 11 maj 2016 kl. 15.59 (CEST)

Rapport från -arbetet[redigera | redigera wikitext]

Vi har igår och idag haft extremt mycket klotter, flera gånger mer än normalt. Vi var stora delen av klottertiden uppemot tre som parallellt behövde arbeta för att neutralisera, men fler villiga krafter är önskvärt. Sedan har vi två projekt skivar artiklar som del av högskolekurser, ett om retorik som jag tror närmar sig slutet. De artiklarna är hanterbara fixa till. Sedan har vi ett om infektionssjukdomar som bara börjat. De är besvärligare då de bla innehåller behandlingsråd, vilket jag valt helt stryka tex. Sedan har vi Nordisten som fixar/rättar de lsjbotskapade artiklarna om administrativa områden i Schweiz, men lämnar efter sig ett flertal alster helt utan brödtext. Hjälp gärna till att malla dessa så de kan återfinnas för åtgärder.Yger (diskussion) 27 april 2016 kl. 09.02 (CEST)

Jag vill gärna lära mig mera hur allt fungerar och undrar därför: När det dyker upp färgade "varningar" om klotter o.d. i bevakningslistan, hur har de kommit dit, och är det fritt fram för vem som helst att åtgärda det som påpekas?--Chandra Varena (diskussion) 27 april 2016 kl. 09.09 (CEST)
Flaggade redigeringar, alla redigeringar av IP-nummer och redigeringar av "röda" användarkonton kollar man med genom att klicka på "skillnad". De redigeringar som är oseriösa gör man sedan "rulla tillbaks" på. Samtidigt bör man kolla på historiken så det inte är två klottrare som varit inne efter varandra, då man behöver göra återsättning genom att gå i senaste OK versionen och nollredigera den så den kommer upp som senaste. Vem som helst kan göra detta. Sedan finns det sätt att varna och blockera de dåliga kontona, men när det är många klottersanerare inne kan man lita på att någon annan sköter det.Yger (diskussion) 27 april 2016 kl. 09.18 (CEST)
Tack för info, jag ska se vad jag kan göra! En sak till: Genereras "flaggningen" automatiskt?--Chandra Varena (diskussion) 27 april 2016 kl. 09.21 (CEST)
Chandra Varena är inte tillbakarullare (kanske vill bli?) men alla kan göra en ändring ogjord vilket i princip är samma sak men kräver en sidladdning och ett knapptryck extra.
Flaggningarna triggas av vissa ord, exempelvis könsord, och mönster i redigeringar. Dock är inte alla flaggningar klotter och allt klotter flaggat. Mvh Luriflax (diskussion) 27 april 2016 kl. 09.28 (CEST)
Tack för info! Just nu vill jag inte bli tillbakarullare men ska försöka åtgärda det klotter jag stöter på. --Chandra Varena (diskussion) 27 april 2016 kl. 09.34 (CEST)
Lästips: Wikipedia:Klottersanering. Rasmus 28 27 april 2016 kl. 09.41 (CEST)
Jag ska försöka hjälpa till med att återställa oseriösa redigeringar och klotter, när jag är inloggad, och använda lämpliga varningsmallar. DavidIvar (diskussion) 27 april 2016 kl. 11.55 (CEST)
En sak till: Det verkar som om det inte alltid visas i SÄ när någon har "gjort ogjord" eller rullat tillbaka flaggade redigeringar. Alltså: Man ser en flagga och går dit för att åtgärda, men det är reden gjort fast flaggan är kvar. Och då är det ju inte så lätt att hitta vad som behöver åtgärdas.--Chandra Varena (diskussion) 27 april 2016 kl. 12.09 (CEST)
Det beror på att vissa är otroligt snabba, så du hinner inte få upp deras ändring i din SÄ innan det är ändrat när du kommer in. (Kan rekomendera dig att bli tillbakarullare. Det ställs inga krav på dig, men om du hittar klotter är det lättare att ta bort det.) Adville (diskussion) 27 april 2016 kl. 12.14 (CEST)
Förstår inte riktigt. Just nu är det t.ex. fortfrande flaggor på Fiskodling och Prince fastän hderas historik visar att det hela är åtgärdat.--Chandra Varena (diskussion) 27 april 2016 kl. 12.21 (CEST)
Flaggorna hör till en redigering, och sitter kvar på den redigeringen, oavsett vad som gjorts senare i samma artikel. Boⅳⅰᴇ (🖉) 27 april 2016 kl. 12.24 (CEST)
Precis. Alla nytillkomna versioner av artiklarna syns i listan och sorteras inte bort efter en ny redigering. Vid hög aktivitet kan det alltså ligga kvar flera versioner av samma artikel, med den nyaste längst upp. JohanahoJ (diskussion) 27 april 2016 kl. 12.40 (CEST)
Aha! Tack! --Chandra Varena (diskussion) 27 april 2016 kl. 12.47 (CEST)
Yger och övrig gemenskap: Är det inte på tiden att sv.Wiki inför ett slags "undantagstillstånd" för oregistrerade bidragsgivare vid extremt mycket klotter och vandalism? Där man helt enkelt stänger av funktionen för de oregistrerade bidragsgivarna att redigera och skapa artiklar, i syfte att lugna ner situationen under en viss tidsperiod? Det är bara göra så att det kommer upp en text som förklarar situationen när den som är oregistrerad försöker redigera/skapa. Det må vara i det extremaste laget men hellre det än att volontärer går på knäna för att hålla webbplatsen ren från klotter och annan vandalism! Den här åtgärden skulle dock inte kunna stoppa Nordisten från att vandalisera eftersom den är en registrerad användare... DIEXEL (diskussion) 28 april 2016 kl. 10.54 (CEST)
Om det är tekniskt genomförbart så tror jag vi faktiskt måste fundera i sådan banor. I går var det 60 blockeringar som las varav jag la 28. Som jag la förutom att ta hand om två ofullständiga skoluppgifter och oredan efter Nordisten, det fick t.o.m mig att bli matt. Klotterperioder är ju från 8.30-9.30, frukostrasten 11-11.30 och vid skoldagsslut 14.30-15.30. Eftermiddagen brukar det finns flera inne och inte så intensivt, på morgnarna är det också några som brukar vara på plats, men frukostrasten ÄR besvärligt. Dels är då vår bemanning svag och dels är klottret som värst. Om vi svåra dagar kunde stänga ner ip-nummer redigeringar, säg 11-12 klotterintensiva skoldagar så skulle mycket tid och energi frigöras. Klottersanering andra tider än skoltider är inget egentligt bekymmer.Yger (diskussion) 28 april 2016 kl. 12.58 (CEST)
Jag tycker också att det låter som ett vettigt förslag, tänker mig då ungefär en "knapp" som kräver administratörsstatus för att aktivera och som blockerar redigeringar från icke inloggade användare under en timme. Känns som att man på sin höjd ser en handfull seriösa bidrag från oinloggade dagtid, även om det är synd att missa dessa kanske detta krävs för att projektet ska hålla kvalité över tid. Även om tröskeln blir något högre kanske det dessutom får dem som vill bidra att skapa ett konto. Mvh Luriflax (diskussion) 28 april 2016 kl. 13.30 (CEST)

DIEXEL, Yger, Luriflax: Det är tekniskt genomförbart. Jag kan göra en sådan finess så att möjligheten åtminstone finns. Om den aldrig behöver slås på är det ju bara bra. Nirmos (diskussion) 28 april 2016 kl. 22.55 (CEST)

Fixat. Oinloggade redigeringar kan stängas av genom att göra PreventAnonEditing till default på MediaWiki:Gadgets-definition. Nirmos (diskussion) 29 april 2016 kl. 02.16 (CEST)
Snabbt jobbat! Nu behöver vi lista ut kriterier för att någon ska tillåtas aktivera denna extremt kraftfulla och owikipedianska funktion. Jag skulle föreslå något i stil med ett visst antal blockeringar per minut över en viss tid (kanske 3/minut i minst en kvart till en start) som ett läge när det kan vara motiverat. Ainali diskussionbidrag 29 april 2016 kl. 08.06 (CEST)
I går och förrgår hade vi längre perioder med 3-4 klotter per minut, men då vi var tre var det två som gick och återställde och jag som gick efter och blockerade, och vi tre behövde nästan arbeta fulltid. Dvs en person klarar bara cirka 1 per minut (när man inte som Tegel är extra effektiv och använder specialverktyg). Så om jag (som är långsam) hade varit ensam hade jag inte klarat av att hålla efter när klottret blir mer än drygt 1/minut. Och om och när man ligger mer än en SÄ sida efter så hade i all fall jag då övervägt detta nödstopp, åtminstone tills man sanerat i kapp, för när senaste SÄ inte räcker blir det extra besvärligt och varje sanering tar extra lång tid. Men den frekvens som gällde i denna vecka har jag bara upplevt en eller två gånger förut under mina 6-7 år som patrullerare. Och idag är det rekordlite klotter...Yger (diskussion) 29 april 2016 kl. 08.27 (CEST)
Det var nog så jag egentligen menade, att om det finns behov av så många blockeringar, inte att det verkligen måste blockeras så mycket. Fast nu klarade ni ju av det för att ni var flera, men hade bara en användare varit aktiv vid tillfället kan det ha varit ett motiverat tillfälle. Sedan bör det nog också vara väldigt tidsbegränsat, så att om det slås på testar man att lyfta det efter kanske en halvtimme igen. Ainali diskussionbidrag 29 april 2016 kl. 09.15 (CEST)
Men är det särskilt många som vet hur man gör för att redigera den där sidan? -- Innocent bystander 29 april 2016 kl. 09.19 (CEST)
Man ändrar
PreventAnonEditing[ResourceLoader|rights=hidden|dependencies=mediawiki.user,jquery.ui.dialog]|PreventAnonEditing.js
till
PreventAnonEditing[ResourceLoader|rights=hidden|dependencies=mediawiki.user,jquery.ui.dialog|default]|PreventAnonEditing.js
Nirmos (diskussion) 29 april 2016 kl. 10.33 (CEST)
Lägg in den infobiten på MediaWiki-diskussion:Gadgets-definition och kanske någon mer sida. Trådar i Bybrunnen är snart ett rök av vaga minnen! -- Innocent bystander 29 april 2016 kl. 10.37 (CEST)

Alternativa förslag[redigera | redigera wikitext]

Jag blir lite rädd över beskrivningen ovan. Jag har tidigare ibland tänkt också oroat på vad som händer den dagen Yger och andra högaktiva klottersanerare väljer att inte fortsätta eller inte kan, av någon anledning. Det här ser jag som en av våra stora utmaningar. Att DIEXEL och Yger dessutom beskriver det som att vi temporärt skulle åsidosätta en av huvudfunktionerna med Wikipedia, nämligen redigeringar från oinloggade ser jag som ett stort misslyckande - inte för att de säger det, utan för att det gått så långt.

Nå, jag har några alternativa förslag till att börja med:

 • det första förslaget har jag lånat från en vän som heter Sofie, som undrade om det skulle gå att dela upp sysslorna, så att klottersanerare tar hand om klotter och överlåter användare som misslyckats att göra rätt till faddrarna, genom en pingningsfunktion. Det skulle frigöra en del av klottersanerarnas tid och minska deras frustration.
 • vi har automatiska filter, som vi säkert skulle kunna ställa lite "snävare" så att de redigeringar som sker oinloggat kräver ett extra klick ("Vill du verkligen göra det här?"), eller så att klotter inte ens går att spara för oinloggade.
 • vi har en särskild markering för inloggade som klottersanerare kan använda sig av när de upptäcker att det blir mycket klotter. Jag tänker mig en mall som hamnar ovanför bevakningslistan och som kallar in förstärkning till Senaste ändringarna.
 • Wikimedia Sverige skulle kunna schemalägga skrivstugor med fokus på klottersanering under tunga tider.
 • någon som kan Huggle eller annan klottersaneringsprogramvara, skulle kunna ha träning med dem som ville, så att vi lär upp fler klottersanerare

Det finns säkert fler - och bättre - förslag från någon annan, men jag tänkte mest sätta igång diskussionen. Vid de tider som Yger nämner ska jag försöka att finnas mer tillgänglig dessutom. Jag hoppas att det kan hjälpa till.//Hannibal (diskussion) 28 april 2016 kl. 21.08 (CEST)

det behövs inte i vanliga fall, just denna vecka var det faktiskt nära 3 ggr mer klotter än andra veckor, och det blir nog snart normalt igen. Som förslag har jag länge haft en idé att olika skolor skulle ta på sig att klottersanera en vecka var under läsåret och att de elever som engagera sig fick någon form av kort intro och också typ ett diplom, "Wikipedia klottersanerare". Det skulle öka kunskapen och motivation för de elever som tog på sig detta, och ge skolorna något de kände de bidragit. Men sedan skulle det vara bra om det fans någon specialstödjare för skolprojekten, de tar mycket energi Yger (diskussion) 28 april 2016 kl. 21.17 (CEST)
Jag brukade sanera klotter på SÄ en hel del förut, men slutade då jag alltför ofta var för långsam och någon annan hann före. Kanske var det fler än jag som gav upp när det var några som tog sig an uppgiften (och skötte den utmärkt) på egen hand som kan göra comeback nu? Två tips också för den som vill sanera klotter lite mer effektivt:
 1. Följ SÄ via http://wikistream.wmflabs.org/#wiki=sv.wikipedia
 2. Följ instruktionerna på m:User:Krinkle/Tools/Real-Time Recent Changes för ett mer avancerat verktyg.
Ainali diskussionbidrag 28 april 2016 kl. 21.56 (CEST)
@Sara Mörtsell (WMSE): som säkert funderat i de här banorna.//Hannibal (diskussion) 29 april 2016 kl. 11.57 (CEST)
@Hannibal: Förtydliga gärna vilka banor av de som nämns som du tror att jag har funderat i. Vad jag kan säga är att jag hittills inte har träffat på lärare som uttrycker något särskilt intresse för att låta elever klottersanera som en del av det pedagogiska arbetet, även om jag personligen kan se att det finns mycket att lära av det. --Sara Mörtsell (WMSE) (diskussion) 29 april 2016 kl. 15.28 (CEST)
Jag menade att kontakta skolor, men var lite vag, inser jag. Jag tror att det här kanske är något som lärare inte tänker på spontant, men kan bli övertygade om efter en påhälsning. :-) //Hannibal (diskussion) 29 april 2016 kl. 21.56 (CEST)
Jag tillhör en av dem som tyckte klottersanering verkade kul och hängde en hel del på SÄ ett tag men gav upp när någon annan hela tiden hann före ;) och jag vet flera med liknande erfarenhet. Med det sagt så tror jag inte att klottersaneringen står och faller med några enstaka användare utan att det finns andra som kan tänka sig att kliva fram vid behov. //Vätte (diskussion) 30 april 2016 kl. 23.45 (CEST)

Den självklara lösningen är fler administratörer. Nu ser vi baksidan av att antalet sjunkit så drastiskt. Tostarpadius (diskussion) 1 maj 2016 kl. 19.54 (CEST)

@Vätte: Du har både rätt och fel. I vanliga dagar och under större delen av dygnet är klottersaneringen helt under kontroll och inget extra behöver till. Men under vissa tider på skoldygnet (främst frukostrasten) och några få dagar under året är det en utmaning klara av saneringen. Och det är faktisk så att klottersaneringen för att fungera 100% står och faller med några individer. Titta bara på statistiken över antalet lagda blockeringar. Den visar på hur viktigt Tegel är vår att vi kan säkra kvaliteten, han ensam står för nära 1/4 av alla klottersaneringar och blockeringar och är aktiv större delen av dygnet, dvs även när andra goda krafter råkar vara frånvarande. Yger (diskussion) 1 maj 2016 kl. 21.47 (CEST)
@Yger: Jag sade ingenting om att det som görs nu inte skulle vara viktigt eller att de som är aktiva inte gör ett bra jobb, utan det var mer ett svar på varför inte fler är aktiva just nu och huruvida allt kommer att gå åt skogen den dagen de som är aktiva nu inte längre är det. Det största problemet nu är att de användarna som "står i kulisserna och stampar" inte vet om när det är önskvärt/finns behov/utrymme att kliva fram och göra en insats. Hannibal verkar ha en del intressanta förslag. //Vätte (diskussion) 1 maj 2016 kl. 22.11 (CEST)
Det var därför jag startade denna tråd för just de dagarna behövdes det fler (men inte nödvändigtvis generellt).Yger (diskussion) 2 maj 2016 kl. 06.04 (CEST)
@Yger: Vad tycker du om Hannibals förslag då, någon av dem som du tror skulle kunna fungera/vara till hjälp? //Vätte (diskussion) 2 maj 2016 kl. 16.02 (CEST)
Hans förlag är OK i sig, men inget löser kärnproblemt, att vid vissa tidpunkter finns får få på plats, typiskt tider när folk är upptagna IRL med annat~(11.00-11.30 fm). Och fler som sporadisk klottersanerar och verktyg åt dem kan vara bra, men det som behövs är de som många timmar om dagen och i följd är aktiva.Yger (diskussion) 2 maj 2016 kl. 16.30 (CEST)
Angående den sak jag nämnde så här ovan: "vi har en särskild markering för inloggade som klottersanerare kan använda sig av när de upptäcker att det blir mycket klotter. Jag tänker mig en mall som hamnar ovanför bevakningslistan och som kallar in förstärkning till Senaste ändringarna.". Den här funktionen skulle alltså fungera något sånt här:
 • man lägger in en mall med en text i stil med "Just nu är det många som klottrar. Om du har tid får du gärna göra en insats." på följande sida: MediaWiki:Gadget-geonotice-core.js (jag tror i alla fall att det är den mallen, baserat på denna sida)
 • den mallen syns då ovanför Special:Bevakningslista, så att de som ägnar tid på Wikipedia, men inte nödvändigtvis klottersanerar just då blir uppmärksammade på situationen. Det här motsvarar en bred pingning.
 • mallen tas bort när tillräckligt med inloggade är aktiva.
 • för att det här ska bli lätt att "kalla på hjälp" tänker jag mig en knapp liknande det nödstopp som finns på exempelvis: en:User:AnkitAWB och att det också är så man "stänger av" ropet på hjälp.
Det här är ingen panacé, utan ett sprintverktyg, men jag tror att vi behöver flera kompletterande lösningar.
När det gäller den del som jag förklarade så här: "vi har automatiska filter, som vi säkert skulle kunna ställa lite "snävare" så att de redigeringar som sker oinloggat kräver ett extra klick ("Vill du verkligen göra det här?"), eller så att klotter inte ens går att spara för oinloggade.", skulle det kunna fungera så här:
 • i den listan som finns här kan vi på de missbruksfilter som oftast utlöses av klottrarna ändra "Handlingar som utförs vid träff" från "Märk redigeringen för vidare granskning." till "Gör dessa handlingar efter att användaren fått en varning". Det innebär att användaren måste klicka en gång till för att redigera.
 • de redigeringar som är märkt med de mest hårda klottren (stor borttagning av text, blankning av sida, fula ord, klotter (flera), etc) skulle man till och med kunna sätta "Hindra användaren från att utföra handlingen" på, vilket gör att det inte går att spara alls.
Inte heller det här är ett långsiktigt verktyg, men jag har svårt att se att det inte skulle påverka mängden klottren.//Hannibal (diskussion) 2 maj 2016 kl. 20.24 (CEST)
Ja de tankarna gillar jag. Jag hade missuppfattat det du skrev tidigare och nu är den översta punkten här. Det är egentligen en grej som mer direkt gör det jag vill, att kalla in förstärkning om och när det blir övermäktigt.Yger (diskussion) 2 maj 2016 kl. 20.47 (CEST)

Flera frågor om hur det fungerar[redigera | redigera wikitext]

Jag kan tänka mig att gå in och kolla och vid behov sanera, inte regelbundet men då och då. Men en sak förstår jag inte: Om jag ser att redigeringar är gjorda av IP-nummer och vill gå in och kolla om de är OK, hur vet jag att inte någon av er andra redan varit inne och kollat? Finns det en lista över "okontrollerade" respektive "kontrollerade" redigeringar? Om ni har fixat något, till exempel rullat tillbaka eller gjort ogjort, så syns det ju, men om ni bara har varit inne och konstaterat att det är OK?--Chandra Varena (diskussion) 30 april 2016 kl. 18.53 (CEST)

Nej det kan man inte se. Och någon kan ju ha varit inne, men inte kunnat/velat bedöma om editeringen förbättrade encyklopedin eller inte, så sannolikt blir "misstänkta" men korrekta edits ofta granskade flera gånger, men det är nog ingen nackdel. Taxelson (diskussion) 30 april 2016 kl. 19.05 (CEST)
Om du tittar på SÄ ser du ganska snart om det är en aktiv sanerare inne vid aktuellt tid och gör systematiska kollar och återställningar. Och då är det ingen större vits du också kollar. Men stora tider saknas detta, eller rättare sagt saneringen sker först efter en stund, vilket indikera mindre aktiva sanerare och då finns det alltid plats för en till.Yger (diskussion) 30 april 2016 kl. 19.10 (CEST)
Tack för klargöranden! Trevlig Valborg! --Chandra Varena (diskussion) 30 april 2016 kl. 19.24 (CEST)

Konkret förslag[redigera | redigera wikitext]

Varför inte aktivera Patrullerade redigeringar? Då syns det snabbt om någon ändring är granskad eller inte! Idag är detta bara aktiverat på Nya sidor, men det går att lägga till på hela SÄ. -- Innocent bystander 30 april 2016 kl. 21.32 (CEST)

Nej tack! Det blir alldeles för byråkratiskt. Tostarpadius (diskussion) 30 april 2016 kl. 21.34 (CEST)
@Tostarpadius: Vad är det som blir byråkratiskt? Det här görs ju redan med nya sidor. -- Innocent bystander 1 maj 2016 kl. 19.35 (CEST)
Den funktionen skulle jag vilja ha i Bevakningslistan. /Ascilto (diskussion) 30 april 2016 kl. 22.00 (CEST)
Jag skulle inte vilja ha Patrullerade redigeringar av det skälet att det bryter mot en grundläggande Wikipedia-princip. Dessutom, tyskspråkiga såg en gravt sjunkande mängd redigeringar efter införandet av Patrullerade redigeringar. Jag har ovan föreslagit andra grepp som inte bryter mot några principer. De förslagen, och fler andra, behöver gås igenom. Tills vi har uttömt andra alternativ röstar jag därför starkt nej.//Hannibal (diskussion) 1 maj 2016 kl. 19.43 (CEST)
Jag instämmer med Hannibal. @Innocent bystander: Det är mina personliga erfarenheter från dewp som avskräcker. Tostarpadius (diskussion) 1 maj 2016 kl. 19.47 (CEST)
@Hannibal, Tostarpadius: Det här har de inte på tyska. De har ett helt annat system, som jag inte minns vad det heter, och det tyska systemet vill jag inte ha hit. I det system jag föreslår ovan behöver inte en sida granskas för att bli synlig "live" utåt. Ett utropstecken i en "opatrullerad" version har ingen annan funktion än som en trafiksignal klottersanerare emellan. Vi har redan light-versionen av detta i de nyskapade sidorna. -- Innocent bystander 1 maj 2016 kl. 20.01 (CEST)
(Tyska Wikipedia har det man kan läsa om på Wikipedia:Flagged revisions, saknar kanske svenskt namn. /NH 1 maj 2016 kl. 20.41 (CEST))
Ah, jag fick för mig att det var Flagged Revisions vi pratade om. Beklagar. I så fall har jag inga invändningar.//Hannibal (diskussion) 1 maj 2016 kl. 20.43 (CEST)
Om vitlistan fungerar även för detta faller merparten av mina invändningar. Tostarpadius (diskussion) 1 maj 2016 kl. 21.02 (CEST)
Vitlistan fungerar, men är den i bruk? -- Innocent bystander 1 maj 2016 kl. 22.12 (CEST)
Jag tycker det kunde vara intressant om vi provade detta och då först i mycket kontrollerade former. Jag skulle dock först vilja höra ev synpunkter från vår proffsigaste klotteranerare @Tegel:.Yger (diskussion) 1 maj 2016 kl. 21.37 (CEST)
Tycker det låter intressant! Matanb (diskussion) 1 maj 2016 kl. 21.40 (CEST)
En risk är väl att saker kan rinna igenom för att en tittar, istället för att som nu fastna för att flera par ögon (troligen) granskar. Men att försöka, som Yger föreslår, skadar nog inte. Matanb (diskussion) 1 maj 2016 kl. 21.42 (CEST)
Jag tycker också att det är ett bra förslag som är värt att prova. Det är en bra bit på vägen mot en funktion som jag ofta har saknat, nämligen att mycket enkelt - med bara ett klick - uppmärksamma andra klottersanerare om något som ger mig en känsla av att det kanske är klotter, men som lika gärna kunde var helt korrekt, och där jag saknar kunskap om området för att avgöra det själv. --Larske (diskussion) 1 maj 2016 kl. 21.57 (CEST)

Jag är villig att testa detta. Tostarpadius, kan du förklara på vilket sätt det här skulle göra det mer byråkratiskt? Som jag ser det skulle det här förhindra dubbelarbete (fem klottersanerare behöver inte kolla samma diff) vilket i min värld betyder mindre byråkratiskt. Missar jag något? Nirmos (diskussion) 2 maj 2016 kl. 10.51 (CEST)

@Nirmos: Det rörde sig om en sammanblandning med Wikipedia:Flagged revisions. -- Innocent bystander 2 maj 2016 kl. 10.55 (CEST)
Patrullerade redigeringar ersätter inget annat med jag tycker att det är ett bra komplement när man jagar klotter och bara har SÄ att tillgå. För den som vill se hur det ser ut kan titta på SÄ på Meta med dess röda utropstecken. -- Tegel (disk) 2 maj 2016 kl. 14.41 (CEST)


Ett bra förslag, jag har goda erfarenheter av patrullerade redigeringar från flera WM projekt, och förutom nämnda fördelar, samt vid användning av RTRC, vill jag komplettera med att det blir lättare med statistik, dvs att man kan se exakt hur många opatrullerade redigeringar som finns, samt antal patrulleringar olika användare gjort etc. Dan Koehl (diskussion) 2 maj 2016 kl. 16.04 (CEST)
Även jag tycker att det är ett bra förslag att slå på detta, det är knappast till någon skada. Slås det på bör vi dock överväga huruvida man vill införa användargruppen autopatrullerade användare som bl.a. finns på norska (bokmål) Wikipedia eller om man nöjer sig med att göra de aktuella personerna till tillbakarullare. I dagsläget har ju alla bekräftade användare möjligheten att patrullera, skulle man utvidga det hela till att gälla samtliga redigeringar kan man ju också diskutera om detta skall begränsas till färre användargrupper (jag tror dock inte att det nödvändigtvis behöver bli problematiskt). --Rasmus 28 2 maj 2016 kl. 16.31 (CEST)

Uppföljning[redigera | redigera wikitext]

Nu har det gått en tid. Hur tycker ni att det har blivit? Jag har börjat använda WikiStream, och under senaste wikifikat pratade jag med Stickekott som också har börjat så smått. Jag försöker att komma ihåg rastperioderna, men får inte alltid till det just då. Förhoppningsvis kan det kompenseras med klottersanering vid andra tidpunkter.

Behövs det fler åtgärder? I så fall föreslår jag att vi börjar med den där hjälpropsfunktionen som jag beskrev ovan.//Hannibal (diskussion) 9 maj 2016 kl. 22.52 (CEST)

Jag har som sagt med börjat att använda WikiStream och tycker att den funkar bra. Det som skulle kunna förbättras med den sidan är att man skulle kunna se vem som gjort ändringen direkt utan att behöva ställa sig över symbolen som visar om det är en registrerad användare, bot eller anonym användare. När det är många inlägg som kommer så är det lättare om man ser vem som gjort inlägget direkt, då man ofta känner igen de seriösa användarna och man kan då sortera ut dessa och koncentrera sig på användarna man inte känner igen. En nackdel till med WikiStream som jag ser det är att när det är mycket inlägg så hinner sidan "rinna över kanten" och det går då inte att skrolla tillbaka till äldre inlägg. Så om det är hög belastning med många inlägg så är det risk att man missar något om man enbart använder den sidan. Men vid lågt eller normalt antal ändringar så funkar det riktigt bra. När det gäller förslaget om hjälpropsfunktionen så tycker jag att det låter som en bra idé.//Stickekott (diskussion) 9 maj 2016 kl. 23.26 (CEST)
Klotterintensiteten har varit mer normal. Era bra insatser märks men mest från 12 och framåt. Igår var ingen klottersanerare alls på plats mellan 10.30 och 11.30, bortsett från enstaka kortare inhopp. Själv upptäckte jag det först strax efter 12 (och sanerade ett 10-tal) så i det fallet hade inte att anmälningsfunktion hjälpt. Yger (diskussion) 10 maj 2016 kl. 06.45 (CEST)
Skönt att det gått ner lite, men det verkar som att det kan bli lite luckor då vid 10.30-11.30-rasten. Jag ska sätta klockan. Inte just idag, men framöver. Jag hoppas att det kommer hjälpa.//Hannibal (diskussion) 10 maj 2016 kl. 09.35 (CEST)
Nu verkar Wikistream ha slutat fungera. Det laddas inga ändringar.//Hannibal (diskussion) 11 maj 2016 kl. 13.07 (CEST)
Jepp, den pajade igår. Skrev ihop ett eget flöde baserat på RCStream som funkar men är långt ifrån färdig och har ingen plats att hosta den på förtillfället, tyvärr. Mvh Luriflax (diskussion) 11 maj 2016 kl. 13.11 (CEST)
Men delar gärna med mig av koden om någon är intresserad :-) Mvh Luriflax (diskussion) 11 maj 2016 kl. 13.14 (CEST)
Nu funkar wikistream igen. Mvh Luriflax (diskussion) 11 maj 2016 kl. 21.25 (CEST)
Jag kollar gärna på koden som du skrivit @Luriflax:. Har tyvärr inte heller något ställe att hosta den på, men lite kvällsnöje med att kolla programkod är ju aldrig fel :-) Stickekott (diskussion) 11 maj 2016 kl. 22.41 (CEST)

Vikten av källor[redigera | redigera wikitext]

denna felaktiga uppgift las in 2014. Den ser ju rimlig ut och via Google hittar man 10-20 likadan referenser (men alla från denna artikel!). Men bluff är det och om den "skyldige" inte kunde låtit bli att pilla i det idag hade den säkert legat oupptäckt mycket mycket länge. En påminnelse av vikten av källor på all "svåra" uppgifter även om när de kan verka rimliga.Yger (diskussion) 11 maj 2016 kl. 20.52 (CEST)

Hade jag sett det när det lades in hade jag rullat tillbaka utan pardon. Tyvärr kan man inte upptäcka allt, men oftast avslöjas det felaktiga ganska snart. Två år är nog ovanligt lång tid. För övrigt tycker jag inte det ser särskilt rimligt ut. Även om det stämt hade jag inte sett uppgiften som relevant så länge lektorn inte hade en artikel att länka till. Tostarpadius (diskussion) 11 maj 2016 kl. 21.01 (CEST)
Samtidigt är det ju värt att påpeka att en mer förslagen person mycket väl hade kunnat lägga in en källhänvisning, och upptäckten hade dröjt minst lika länge, och med lite otur ännu mycket längre. Sedan är det ju tack och lov så att de flesta "skojarna" av det här slaget inte besvärar sig med den biten vilket gör uppgifterna lättare att upptäcka.--FBQ (diskussion) 13 maj 2016 kl. 00.10 (CEST)
Ja, källhänvisningar i sig är verkligen ingen garanti för att en uppgift är korrekt. Vaksamhet är alltid av nöden när det handlar om okända bidragsgivare. Tostarpadius (diskussion) 13 maj 2016 kl. 00.21 (CEST)
Faktum var att det som gjorde jag reagerade var varken uppgiften i sig eller att källa saknades utan att namnformen Rudbeckianska gymnasiet användes, och jag ifrågasatte om det begreppet användes när sloganen lanserades och än mer när den "pensionerade läraren" var aktiv. Och så är det väl ofta, en skojare har inte koll på hur namn ändrats, medan en källa från tiden aldrig skulle göra fel på en sådan sak.Yger (diskussion) 13 maj 2016 kl. 08.02 (CEST)
Det är ju ofta på dylika detaljer som förfalskningar har avslöjats genom historien. Tostarpadius (diskussion) 13 maj 2016 kl. 08.09 (CEST)
Fast det är väl inte omöjligt att någon som främst är bekant med skolans nuvarande namn hade kunnat använda det retroaktivt även om den under äldre tid? När jag gick på Södra Latin i Stockholm talades och skrevs det t ex om att Bellman varit elev där trots att skolan på 1700-talet hette något helt annat, låg i en annan byggnad etc eftersom det ändå fanns en organisatorisk kontinuitet. Vet vi i det här fallet med säkerhet att uppgiften verkligen är falsk, eller vet vi bara att den saknar källa? /FredrikT (diskussion) 13 maj 2016 kl. 10.02 (CEST)

IPv6 och whois[redigera | redigera wikitext]

Igår fanns det en begäran om blockering av en IPv6-adress på WP:BOÅ. Jag försökte kolla upp vem som ägde adressen, genom att klicka på "whois"-länken. Den länken verkar dock inte fungera för IPv6-adresser, för tjänsten trodde jag frågade efter en domänadress istället för en IP-adress. Eftersom en annan administratör lyckades identifiera adressen som tillhörig en norsk högskola, inser jag att det borde finnas något sätt som man kollar upp IPv6-adresser på. Hur gör man? Stigfinnare (diskussion) 13 maj 2016 kl. 11.28 (CEST)

Du kan tex kolla upp IPv6-adresser på https://www.ultratools.com/tools/ipv6Info Stickekott (diskussion) 13 maj 2016 kl. 13.55 (CEST)

Veckans tävling Färöarna[redigera | redigera wikitext]

I Veckans tävling vecka 20 skall vi ge oss ut till ögruppen Färöarna och lära oss mer om dessa öar, som ingår i Kungariket Danmark. Det kan gälla till exempel öarnas historia, geografi, litteratur, musik eller arkitektur. Välkommen att bidraga med mer kunskap om Färöarna.--Historiker (diskussion) 14 maj 2016 kl. 22.42 (CEST)

Finess för ljuduppspelning[redigera | redigera wikitext]

Jag har gjort en finess som tillåter användare att spela upp ljud utan att behöva gå till uppladdningssidan på Commons. Den fungerar med Mall:Audio, Mall:Kin och Mall:Jap. Attribuering är i det här fallet inget problem eftersom det finns två länkar (en till uppladdningssidan och en till filbeskrivningssidan) och finessen kapar bara den första. Finessen finns här. Ska jag slå på den? Nirmos (diskussion) 13 maj 2016 kl. 19.11 (CEST)

Vad menar du med "slå på den"? Göra till standardinställning för alla inloggade? (Eller även för oregistrerade användare?)
Finessen är alltså den allra längst ned i finesslistan. Funkar bra i t.ex. artiklarna Isländska (som använder Mall:Audio) och Jujutsu (Mall:Jap). --Pipetricker (diskussion) 14 maj 2016 kl. 12.27 (CEST)
Jag skulle vilja göra det till standardinställning för alla. Nirmos (diskussion) 15 maj 2016 kl. 16.23 (CEST)
Jag har Mac med Safari 9.1. Jag kan spela upp ljudet längst upp i artikeln Isländska genom att klicka på högtalarikonen. Med finessen aktiverad händer däremot ingenting. Så det vore kanske lite synd att aktivera den för alla. /NH 15 maj 2016 kl. 19.13 (CEST)
Ja, Safari spelar inte ogg-filer i webbläsaren (och så vitt jag vet finns inget insticksprogram (plug-in) som gör detta för den nuvarande versionen av Safari), så ljudet måste spelas upp av ett externt program, vilket hindras av finessen. --Pipetricker (diskussion) 16 maj 2016 kl. 13.50 (CEST)