Fobisk personlighetsstörning

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Fobisk personlighetsstörning (AvPD) (eller undvikande personlighetsstörning) är en personlighetsstörning med ett genomgående mönster av social hämning, låg självkänsla, känslor av otillräcklighet och överkänslighet för negativa omdömen. Störningen visar sig i ett flertal olika situationer och sammanhang från tidig vuxenålder. Personer med fobisk personlighetsstörning ser ofta sig själva som socialt odugliga eller inte socialt tilltalande och undviker social kontakt av rädsla för att bli förlöjligade.

Likheter med andra psykiska störningar[redigera | redigera wikitext]

Studier visar att personer med fobisk personlighetsstörning precis som personer med social fobi övervakar sina egna reaktioner när de interagerar med andra, men att de till skillnad från social fobi även övervakar hur andra de interagerar med reagerar. Den extrema spänning som skapas av detta kontrollerande kan resultera i tveksamt tal och tystnad hos personer med fobisk personlighetsstörning. De är så upptagna med att kontrollera sitt eget uppförande och andras att de har svårt att tala flytande och sammanhängande. Därför talar en person med fobisk personlighetsstörning ofta stammade, tyst, otydligt och osammanhängande.

Samsjuklighet (komorbiditet)[redigera | redigera wikitext]

Fobisk personlighetsstörning har rapporterats vara speciellt vanligt hos personer med ångeststörningar (neuroser). Studier visar att 10–50 % av personer som lider av panikångest med agorafobi och 20-40 % av personer som lider av social fobi också har en fobisk personlighetsstörning. Vissa studier visar att det är så vanligt som att upp till 45 % av alla som har generaliserad ångest och upp till 56 % av alla med tvångssyndrom också har fobisk personlighetsstörning.

Symptom[redigera | redigera wikitext]

  • Social isolering
  • Extrem känslighet för kritik och avvisande
  • Känsla av otillräcklighet
  • Självförakt
  • Extrem blyghet eller social ångest i sociala situationer, men en önskan att ha en nära relation. Dock är personer med fobisk personlighetsstörning så rädda för att bli avvisade i en relation att de hellre är ensamma än att riskera kontakt med någon annan.
  • Lågt självförtroende
  • Svårt att lita på andra
  • Personer med fobisk personlighetsstörning flyr ofta till en fantasivärld som en form av flykt för att inte behöva hantera de smärtsamma tankarna.[1]

Behandling[redigera | redigera wikitext]

Det är vanligt med behandlingar såsom gruppövningar, kognitiv terapi, eller övningar där man gradvis ökar den sociala kontakten. I vissa fall används mediciner. Huvudmålet för behandlingen är att få den drabbade att börja utmana sina överdrivet negativa uppfattningar om omvärlden.

En viktig del i behandlingen är att vinna den drabbades tillit, eftersom denne ofta försöker undvika behandlingsmöten så snart de misstror behandlaren.

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ en:Avoidant personality disorder

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]