Paranoid personlighetsstörning

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Paranoid personlighetsstörning
latin: persona pathologica paranoides
Klassifikation och externa resurser
ICD-10 F60.0
ICD-9 301.0

Paranoid personlighetsstörning är en personlighetsstörning med paranoida drag.

Kännetecken[redigera | redigera wikitext]

Diagnosen är en personlighetsstörning, vilket innebär att det föreligger en störd personlighetsutveckling, vilket personen själv påtagligt lider av, i sig själv eller socialt; för att det ska vara en sådan störning måste vissa allmänna kännetecken på personlighetsstörning finnas. Det kan förekomma komorbiditet med andra psykiska störningar, men de allmänna kännetecknena på personlighetsstörning och specifika för denna diagnos uppkommer under barndomen för att vara ett faktum i ung vuxen ålder.

En person med paranoid personlighetstörning har mycket svårt att hantera motgångar, och tenderar att förklara dessa på konspiratoriska sätt. Personen uppfattar människor, även anhöriga och närstående, med misstänksamhet, och uppfattar ofta deras handlingar som om de har ett underliggande, falskt eller försåtligt syfte som inte uttalas, och som personen läser in "mellan raderna", trots att det är uppenbart för andra att sådan falskhet inte finns. Denna misstänksamhet har personen också i romantiska relationer; patologisk svartsjuka är vanligt bland personer med paranoid personlighetstörning. När en paranoid människa lär känna en tänkbar partner så är hon/han ofta avvaktande och vill vänta längre än nödvändigt med att inleda en närmare relation, även om det är uppenbart att hon själv inser att hon verkligen har mött någon som hon är intresserad av på riktigt. Det finns en uppenbar tendens till rättshaverism, att driva sin rätt in absurdum och att inte ge sig. Personen har också ofta en något grandios självuppfattning, och anser att världen kretsar kring denne; världsbilden och synen på omgivningen är konspiratorisk, och personen uppfattar ofta att det döljer sig mycket under ytan.

Det finns varianter av paranoid personlighetstörning, där olika drag är mer förstärkta:

  • expansiv paranoid
  • fanatisk
  • kverulantisk
  • paranoid
  • sensitiv paranoid

En del av dragen vid paranoid personlighetstörning påminner om vissa former av schizofreni (framför allt paranoid schizofreni) och vanföreställningssyndrom, men vid den paranoida personlighetstörningen saknas tecken på psykos (hallucinationer, vanföreställningar, tankestörningar, negativa symtom). Vissa konspiratoriska förklaringsmodeller är normala i vissa kulturer, vilket utesluter en personlighetstörning om också beteendet är normalt i den personens omgivning. Till personlighetstörningen hör också att vissa impulser ifråga om paranoian är svåra att kontrollera.

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  • The ICD-10 Classification of Mental and Behavioural Disorders, Clinical descriptions and diagnostic guidelines
  • The ICD-10 Classification of Mental and Behavioural Disorders, Diagnostic criteria for research, World Health Organization Geneva 1993