Hoppa till innehållet

Invasiv art

Från Wikipedia
(Omdirigerad från Invasiva arter)

En invasiv art är en art som introducerats till områden utanför sitt ursprungliga utbredningsområde, som sprider sig av egen kraft, som skadar ekosystemet som de introducerats till, hotar den biologiska mångfalden, har negativa effekter på jordbruk och dylikt, åstadkommer ekonomisk skada, eller påverkar hälsan negativt hos djur, natur och människor.

Invasiva arter kan ha introducerats oavsiktligt eller avsiktligt. Exempel på oavsiktlig introduktion är rovvattenloppa, som medföljt fartygs barlastvatten från Svarta havet till Östersjön och de Stora sjöarna i USA/Kanada, och blivit invasiv i vissa länder och till skada för fiskenäringen, och även är etablerad och potentiellt invasiv i Sverige. Ett annat exempel på oavsiktligt introducerade arter är parasiter och virus, som transporteras till nya biotoper av flyttfåglar.

Ett exempel på avsiktlig, men misslyckad introduktion är det försök man gjorde i Australien med biologisk bekämpning av skadedjur. Från England importerades sparvar med avsikt att dessa skulle äta en insekt som skadade odlingar. Sparvarna etablerade sig emellertid så väl, att de själva blev ett skadedjur och därmed kategoriseras som invasiva.

Sverige[redigera | redigera wikitext]

EU-förbud[redigera | redigera wikitext]

Jättebalsamin I Selbitz i Tyskland.
Nilgås i London.

Följande främmande arter kategoriseras som invasiva av EU, och förekommer i svensk natur enligt Naturvårdsverket[1] och Havs- och vattenmyndigheten år 2019.[2] Det är således förbjudet att byta, odla, föda upp, transportera och använda dem inom EU enligt EU-förordning 1143/2014:[2]

Följande förekommer inte i svensk natur idag, men är förbjudna att hanteras inom EU, och är på miljöövervakares fokuslista med riskklass 5 av 5 att vara invasiva i Sverige:[4]

Icke-förbjudna potentiellt invasiva arter[redigera | redigera wikitext]

Blomsterlupin.
Vresros i Polen.

Följande främmande arter är inte förbjudna enligt EU:s lista över invasiva arter, men är eller riskerar att bli invasiva i Sverige enligt Naturvårdsverket 2019, som rekommenderar att spridningen begränsas:[1]

Harlekinnyckelpiga.

Följande är etablerade främmande arter i Sverige som är potentiellt invasiva med riskklass 5 av 5 enligt Havs- och vattenmyndigheten, som rekommenderar att miljöövervakare fokuserar på att rapportera bl.a. dessa arter. Arterna är inte listade av EU:[4]

Följande förekommer inte i Sverige, men i Sveriges närområde, och är på miljöövervakares fokuslista med riskklass 5 av 5 att vara invasiva i Sverige enligt Havs- och vattenmyndigheten:[4]

Följande är exempel på främmande arter som enligt forskare är eller potentiellt kan blir invasiva i Sverige, men som hittills (2019) inte har listats av svenska myndigheter som problematiska:

*) Invasiv i vissa länder enligt Invasive Species Specialist Group.[7]
**) Invasiv i vissa europeiska länder enligt databasen European Network on Invasive Alien Species (NOBANIS)[8]

Andra främmande arter med stor spridning[redigera | redigera wikitext]

Följande är främmande arter som har fått stor spridning i svensk natur enligt Naturvårdsverket 2019, men som inte har listats av myndigheter som invasiva i Sverige:[3]

*) Invasiv i vissa länder enligt Invasive Species Specialist Group.[7]
**) Invasiv i vissa Europeiska länder enligt databasen European Network on Invasive Alien Species (NOBANIS)[8]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ [a b] ”Invasiva främmande arter – artfakta”. Naturvårdsverket. 2 april 2019. https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Vaxter-och-djur/Frammande-arter/Invasiva-frammande-arter/. 
  2. ^ [a b] ”Lista över främmande arter med EU-förbud”. Havs- och vattenmyndigheten. 22 september 2017. https://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/arter/frammande-arter/eus-forordning-om-invasiva-frammande-arter/lista-over-frammande-arter-med-eu-forbud.html. Läst 10 maj 2019. 
  3. ^ [a b c d] ”Främmande arter i Sverige”. Naturvårdsverket. 26 februari 2020. https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Vaxter-och-djur/Frammande-arter/. 
  4. ^ [a b c] ”Fokuslista på invasiva främmande arter för miljöövervakare”. Havs- och vattenmyndigheten. 20 juni 2019. https://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/arter/frammande-arter/frammande-arter/fokuslista-pa-invasiva-frammande-arter-for-miljoovervakare.html. Läst 16 maj 2021. 
  5. ^ Kinver, Mark (29 januari 2013). ”UK bans sale of five alien plants” (på brittisk engelska). https://www.bbc.com/news/science-environment-21232108. Läst 19 juni 2019. 
  6. ^ ”Förslag till reviderad förteckning över invasiva främmande arter av unionsbetydelse”. Havs- och vattenmyndigheten. 12 mars 2019. Arkiverad från originalet den 10 maj 2019. https://web.archive.org/web/20190510073745/https://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/arter/frammande-arter/eus-forordning-om-invasiva-frammande-arter/forslag-till-reviderad-forteckning-over-invasiva-frammande-arter-av-unionsbetydelse.html. Läst 10 maj 2019. 
  7. ^ [a b] Global Invasive Species Database, 23 februari 2011)
  8. ^ [a b] ”Invasive species in Sweden that have fact sheet” (på engelska). www.nobanis.org. European Network on Invasive Alien Species (NOBANIS). https://www.nobanis.org/search-alien-species/?SpeciesQuery=&WithFactSheet=true&PageSize=500&Page=1&SelectedCountries=SE&SelectedInvasiveness=1&ExtendedSearch=true. Läst 28 oktober 2019.