Invasiva arter

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

En invasiv art är en art som introducerats till områden utanför sitt ursprungliga utbredningsområde, som sprider sig av egen kraft, som skadar ekosystemet som de introducerats till, hotar den biologiska mångfalden, har negativa effekter på jordbruk och dylikt, åstadkommer ekonomisk skada, eller påverkar hälsan negativt hos djur och människor.

Invasiva arter kan ha introducerats oavsiktligt eller avsiktligt. Exempel på oavsiktlig introduktion är rovvattenloppa, som medföljt fartygs barlastvatten från Svarta havet till Östersjön och de Stora sjöarna i USA/Kanada, och blivit invasiv och till skada för fiskenäringen. Ett annat exempel på oavsiktligt introducerade arter är parasiter och virus, som transporteras till nya biotoper av flyttfåglar.

Ett exempel på avsiktlig, men misslyckad introduktion är det försök man gjorde i Australien med biologisk bekämpning av skadedjur. Från England importerades sparvar med avsikt att dessa skulle äta en insekt som skadade odlingar. Sparvarna etablerade sig emellertid så väl, att de själva blev ett skadedjur och därmed kategoriseras som invasiva.

Sverige[redigera | redigera wikitext]

Följande främmande arter kategoriseras som invasiva av EU, och förekommer i svensk natur enligt Naturvårdsverket[1] och Havs- och vattenmyndigheten år 2019:[2]

Det är således förbjudet att byta, odla, föda upp, transportera och använda dem inom enligt EU-förordning 1143/2014.[2]

Följande främmande arter är inte förbjudna enligt EU:s lista över invasiva arter, men är eller riskerar att bli invasiva i Sverige enligt Naturvårdsverket 2019:[1]

*) Invasiv i vissa länder enligt Invasive Species Specialist Group.[4]

Följande arter är föreslagna att inkluderas i EU:s reviderade lista över invasiva arter, och förekommer sporadiskt i svensk natur enligt Havs- och vattenmyndigheten 2019:[5]

Andra främmande arter med stor spridning[redigera | redigera wikitext]

Följande är exempel på främmande arter som har fått stor spridning i svensk natur enligt Naturvårdsverket 2017, men som inte har listats av myndigheter som invasiva:[3]

*) Invasiv i vissa länder enligt Invasive Species Specialist Group[3]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ [a b] Naturvårdsverket (2019) Invasiva främmande arter – artfakta, uppdaterad 2019-04-02
  2. ^ [a b] ”Lista över främmande arter med EU-förbud” (på sv). Havs- och vattenmyndigheten. 22 september 2017. https://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/arter/frammande-arter/eus-forordning-om-invasiva-frammande-arter/lista-over-frammande-arter-med-eu-forbud.html. Läst 10 maj 2019. 
  3. ^ [a b c d] ”Främmande arter i Sverige” (på sv). Naturvårdsverket. 3 juli 2017. https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Vaxter-och-djur/Frammande-arter/. 
  4. ^ Global Invasive Species Database (http://www.issg.org/database, 23 februari 2011)
  5. ^ ”Förslag till reviderad förteckning över invasiva främmande arter av unionsbetydelse” (på sv). Havs- och vattenmyndigheten. 12 mars 2019. https://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/arter/frammande-arter/eus-forordning-om-invasiva-frammande-arter/forslag-till-reviderad-forteckning-over-invasiva-frammande-arter-av-unionsbetydelse.html.