Laissez faire

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Ej att förväxla med FN:s passdokument Laissez-passer.

Laissez faire (IPA/leseˈfɛʀ/) eller laissez faire laissez passer (på svenska: låt ske, låt gå) är ett slagord och benämning på bland annat François Quesnays ekonomiska lära, som lanserades i Frankrike vid 1700-talets mitt, om total näringsfrihet och skattefrihet. Idéerna, som var en reaktion mot den rådande merkantilismen, kom senare att bilda grunden till de liberala ekonomiska teorierna och påverkade även den skotske tänkaren Adam Smith, "nationalekonomins fader", när han 1776 publicerade sin Nationernas välstånd. Sedan dess är de ledande förespråkarna den österrikiska skolans nationalekonomer, såsom Ludwig von Mises, Murray Rothbard och George Reisman.

I annan kontext än den ekonomiska, kan begreppet laissez faire användas för att beskriva en i allmänhet obrydd och nihilistisk låt gå-attityd, oftast med en nedsättande innebörd.