Psykoterapi

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Psykoterapi, psykologisk behandling, innebär behandling av psykiska, relationella och existentiella problem med psykologiska metoder.

Det finns idag många olika psykoterapier och överlappet mellan dem är stort, vissa mer än andra. Få terapier har en tydlig teori bakom som förklarar var psykisk ohälsa kommer ifrån.[1] Betydligt många fler har en tydlig teori om varför psykisk ohälsa vidmakthålls och det är just vidmakthållandet som är mål för terapibehandlingen i kognitiv beteendeterapi (KBT).

Samtliga terapigrenar blir mer och mer inkluderande och i och med detta ökar deras överlapp med varandra. Vetenskapen kring de verksamma mekanismerna inom psykoterapi är fortfarande förhållandevis ung, vilket betyder att vi med tiden kommer att gå ifrån en kategorisering av psykoterapier som grundar sig i teoretisk bakgrund. Många på området har spekulerat i att vi så småningom kommer att ha endast ett fält - klinisk psykologi. Detta delvis pga att de flesta terapier går mer och mer mot en processnivå än en saknivå, dvs att jobba med hur vi tänker snarare än vad vi tänker. Exempelvis om någon har påträngande tankar skulle vanliga KBT-terapier kartlägga vilka de påträngande tankarna är för att sedan ifrågasätta dem genom att lägga upp för- och motbevis för att testa riktigheten i tankarna. På en processnivå skulle en terapeut hjälpa klienten komma bort från tankarna i sig.

Olika grenar av psykoterapi[redigera | redigera wikitext]

De två vanligaste grenarna av olika psykoterapier är psykodynamisk terapi (PDT) och kognitiv beteendeterapi (KBT).

Psykodynamisk terapi[redigera | redigera wikitext]

Psykodynamisk terapi har sina rötter i psykoanalysen och har idag kvar vissa, men inte alla, av tankarna som fanns hos psykoanalysen, bl.a. vikten av det omedvetna. Idag finns ett stort fokus på att medvetandegöra känslor.

Psykodynamiska terapier[redigera | redigera wikitext]

Listan är ej komplett.

Kognitiv beteendeterapi[redigera | redigera wikitext]

Inom KBT ses känslor som svåra att påverka direkt och därför jobbar du med att påverka tankarna eller beteendet med baktanken att tankar, känslor och beteenden hänger ihop och påverkar varandra. En vanlig metod inom KBT är att kartlägga vilka tankar en person har och upplever som jobbiga för att sedan systematiskt ifrågasätta dem. Centralt för KBT är även inlärningsteori. Detta innebär ett antagande om att vad vi gör beror på en inlärning genom både respondent och operant inlärning. För att då nå ett nytt (förhoppningsvis bättre) beteende måste vi göra en nyinlärning genom erfarenhet. Olika varianter och applikationer av detta finns att läsa för varje terapi.

Kognitiva beteendeterapier[redigera | redigera wikitext]

Listan är ej komplett

Metakognitiv terapi[redigera | redigera wikitext]

Metakognitiv terapi (eng. metacognitive therapy; MCT) går ut på att kartlägga personers antaganden som sina tankar (metakognitiva antaganden), för att se om de har antaganden som gör att de håller kvar och/eller håller fokus på negativa tankar. Målet med terapin är att personerna ska lära sig att inte gå in i de negativa tankarna, då psykisk ohälsa, enligt metakognitiv terapi, uppstår pga ett kvarhållande av negativa tankar genom ruminering/oro, hotmonitorering eller coping-strategier som slår tillbaka. Metakognitiv terapi lägger sig på en processnivå istället för saknivå i behandlingen av psykisk ohälsa.[2]

Humanistisk psykoterapiterapi[redigera | redigera wikitext]

Det finns ingen tydlig avgränsad definition för vad humanistisk terapi är. Detta beror delvis på att terapin vill fånga in hela personen och dennes livssituation där terapeuten kan vara mer av medhjälpare vid reflektion.

Existentiell psykoterapi[redigera | redigera wikitext]

I existentiell psykoterapi är ofta fokus hur en person kan leva väl utefter egna värderingar. Ångest och dåligt mående ses som en naturlig del av livet som kan fungera som guide för vad våra värden är och i vilken riktning vi vill ta livet.

Val av terapimetod[redigera | redigera wikitext]

För de som funderar på att gå i terapi kan det vara ett svårt val vilken typ av terapi som blir rätt. Det finns flera viktiga aspekter som påverkar hur framgångsrik en terapibehandling blir. Några av dessa är patientens och terapeutens samspel och, såklart, terapins riktighet och matchning med problematiken.

Behöver utökas.

Gemensamma faktorer[redigera | redigera wikitext]

Gemensamma faktorer (eng. common factors) är de faktorer som är gemensamma för olika terapier. Olika terapier kan inkorporera dessa på olika sätt och med olika anledningar. Några gemensamma faktorer är terapeutisk allians, att ifrågasätta patientens antaganden och anknytning till terapeuten. Det har spekulerats i anknytningens roll kring att det är viktigt för patienten att ha en trygg anknytning till terapeuten för att kunna våga sig ifrån sin trygga bas och utforska nya perspektiv, som kan fås genom att ifrågasätta gamla antaganden.[3] Andra terapier (metakognitiv terapi bl.a.[4]) är mer inriktade på att hjälpa patienten slippa påträngande tankar och oro.

Effekter[redigera | redigera wikitext]

Seriös terapiforskning har bedrivits sedan 1950-talet. Effekten av en behandling mäts oftast i effektstyrka (på svenska vanligen förkortat som ES). Genom att göra en mätning av en relevant variabel innan och efter behandlingen och se hur mycket denna har förändrats anger man behandlingens effekt. Effektstyrkan definieras som antalet standardavvikelser som medelvärdet har förändrats från före till efter psykoterapin. Vanligen anses en ES på över 1,0 vara god, och en ES på över 2,0 mycket bra. Varibeln man mäter kan vara en självskattning av exempelvis depression.

Forskningsresultat[redigera | redigera wikitext]

Behöver utökas.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Treating depression : MCT, CBT and third wave therapies. ISBN 9780470759042. OCLC 908838932. https://www.worldcat.org/oclc/908838932 
  2. ^ Adrian., Wells, (2009). Metacognitive therapy for anxiety and depression. Guilford Press. ISBN 9781593859947. OCLC 226358223. https://www.worldcat.org/oclc/226358223 
  3. ^ 1948-, Wampold, Bruce E.,. The great psychotherapy debate : the evidence for what makes psychotherapy work (Second edition). ISBN 9780805857092. OCLC 227918397. https://www.worldcat.org/oclc/227918397 
  4. ^ Adrian., Wells, (2011, ©2009). Metacognitive therapy for anxiety and depression (Pbk. ed). Guilford Press. ISBN 9781609184964. OCLC 699763619. https://www.worldcat.org/oclc/699763619 

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]