Attityder till pornografi

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
För pornografi som ämne, se Pornografi.
Attityder till pornografi
Fransk karikatyr av "den stora porrepidemin", sent 1800-tal.


Attityder till pornografi handlar om den synpornografi som lyfts fram av olika aktörer i samhället. Dessa åsikter präglas ofta av politiska ståndpunkter kring antingen möjligheter eller problem. Den förra grundsynen kan ta fram perspektiv som yttrandefrihet och alternativ kultur, entreprenörskap och underhållning, rollekar, sexlust och inspiration, medan den tydligt kritiska eller negativa synen ofta präglas av fokus på arbets- och maktförhållanden, beroende och missbruk, moral och brottslighet, våld i nära relationer och antifeministiska effekter.

Under stora delar av historien har skildringar av explicita sexuella skildringar setts som privata och olämpligt att diskutera, och i de flesta länder var all pornografi olaglig fram till 1970-talet. Video och Internet har bidragit till ökad spridning av genren, och flera feministiska vågor har lett till ökad debatt i samhället kring pornografins för- och nackdelar. Fenomenet har på sina håll betraktats som en offentlig hälsokris[1] eller anstiftan till våldtäkt,[2] samtidigt som stora delar av den allmänna debatten ibland ses som en ny våg av moralpanik.[3][4] Den ökande forskningen kring pornografi har lett till olika slutsatser.

För och emot[redigera | redigera wikitext]

Pornografi är ett för de flesta känsligt och privat ämne, som väcker starka känslor. Debatten omkring pornografi förs ofta av människor som argumenterar förbi varandra.[5] Från den ena sidan hävdas att porren är del av det fria samhällets uttryck, där samtyckande vuxna både kan producera och konsumera – oavsett materialets ofta stötande natur. "Sexpositiva feminister", queerfeminister och skribenter som Camille Paglia och Petra Östergren har engagerat sig för den här sidan av debatten, där de även hävdar att porr kan vara en viktig del av den kvinnliga frigörelsen.[6]

Mot ovanstående porrpositiva grundåsikt brukar andra/vissa feminister, värdekonservativa och religiösa grupperingar förespråka olika inskränkningar, antingen utifrån problem i produktionsledet, pornografins obscena karaktär eller riskerna för konsumenterna. En grundtes i kritiken mot porren är att den alltför ofta förnedrar[7] kvinnor, utifrån hur den lättast tillgängliga pornografin ("mainstreamporr", en variant av kommersiell heterosexuell hårdporr) ser ut. De mest synliga antiporraktivisterna identifierar sig ofta som radikalfeminister. Motståndet mot pornografi motiveras också ofta utifrån att den kan ses som filmad prostitution, och denna aktivism är ofta för ett totalförbud och avskaffande av sexarbete.[8]

På ett privat plan kan både konsumenter och icke-konsumenter ha kluvna känslor inför pornografin. Konsumtionen drivs ofta av upphetsningspotentialen i de explicit inbjudande bilderna, samtidigt som de inte framstår som så intressanta efter en orgasm[9] eller om genren inte passar just den personen. På liknande sätt kan bland annat nyfikna tonåringar lockas av alla de nakna kropparna och samlagsskildringarna[10] (i en värld med få andra bilder på samlag lätt tillgängligt[11]), samtidigt som de ofta överdrivna och maktpräglade scenerna kan avskrämma från fortsatt konsumtion.

Historik[redigera | redigera wikitext]

Fram till 1800-talet[redigera | redigera wikitext]

Attityderna till erotiskt material har varierat genom historien. I antikens romarrike var prostitution laglig och en del av samhällslivet, och på husväggar i Pompeji har det hittats mängder av erotisk graffiti.[12]

När kristendomen tog över som huvudreligion i medelhavsområdet under senantiken och tidig medeltid, blev sex och sexuella skildringar mer reglerade och föremål för ett kulturellt tabu.[12]

Begreppet pornografi föddes på 1800-talet. Det användes då för att beskriva olika typer av erotiska bilder och konstverk – inklusive väggklottret i Pompeji – ur historien. I mitten av seklet började forskare och samhällsauktoriteter katalogisera historiska föremål, och föremål som ansågs "opassande" att visa för en allmän publik fick benämningen "pornografi" (bokstavligt 'skökoskrift').[13]

1900-talet[redigera | redigera wikitext]

Under en stor del av 1900-talet var kritiken mot pornografi betingad av religiösa och moralkonservativa ståndpunkter, medan den politiska vänstern åtminstone fram till början av 1970-talet[14] snarare var positiv. Traditionellt har pornografi ofta setts som en del av den manliga sexualiteten, vilket ibland anses ha hämmat kvinnors utforskande av sexuell lust genom visuella stimuli.[15]

Feministisk kritik av pornografi har funnits i västvärlden sedan 1970-talet. Den radikalfeministiska grundtesen omkring pornografi och den rådande manlighetens problematiska natur har bidragit till samarbetsproblem inom rörelsen och en senare uppsplittring i olika feministiska rörelsegrenar. Organiseringen av de svenska kvinnojourerna sedan 1990-talet har präglats av den här motsättningen, där Roks tydligt pekar ut det kvinnofientliga patriarkatet och Unizon i praktiken har en mer nyanserad hållning.[16][17] Radikalfeminismens åsikter om pornografi har dock en stark ställning i Sverige.[6]

2000-talet[redigera | redigera wikitext]

På senare år har ett antal satsningar gjorts på samtal omkring sexualitet och relationer i massmedier. I Sveriges Radio producerades 2010–2020 programmet Ligga med P3, där pornografi tillhörde de ofta diskuterade ämnena. I Danmarks Radio gjordes 2015 flera olika programsatsningar omkring sexualitet, där Pornoquizzen var ett frågesportprogram på DR3 som blandade underhållningen med mer undersökande samtal kring pornografisk karaktär och konsumtion.[18] Den svenska Alla våra ligg (startad 2016, vald till årets podd på Guldörat-galan 2018) har även den många gånger behandlat ämnet pornografi.

Acceptansen för pornografin som samhällsfenomen har sannolikt ökat, trots att offentliga debatter omkring pornografi under 2000-talet fortfarande fokuserar kring moraliska problem.[19] I USA har de årliga Gallup-undersökningarna visat att pornografi som något moraliskt acceptabelt mellan åren 2010 och 2021 ökade från 30 till 40 procent av de tillfrågade.[20] Andelen är högre bland väljare som sympatiserar med Demokraterna, jämfört med dem som sympatiserar med Republikanerna. Andelen är cirka 20 procentenheter högre bland män än bland kvinnor, och acceptansen är högre bland yngre än bland äldre.[21]

Olika samhällsaktörer[redigera | redigera wikitext]

Inom religionen[redigera | redigera wikitext]

Många grenar av kristendom, judendom och islam[22] fördömer pornografi på teologiska grunder. Avståndstagandet är ytterst grundat på Gamla och Nya testamentet samt Koranen, som förbjuder eller avråder från nakenhet,[23] sex utanför äktenskapet och onani.[24]

Detta till trots har det genom historien producerats explicita sexuella skildringar även inom den islamska världen.[25] Bland annat skrevs i början av 1500-talet sexualmanualen Den doftande trädgården. En liknande text- och bildsamling från den hinduiska världen är Kama Sutra.[25]

Religion och offentligt avståndstagande från pornografi behöver inte innebära en faktisk privatmoral av samma slag. Undersökningar har antytt att konsumtionen av pornografi i USA kan vara högst i Utah, en delstat präglad av konservatism och en stark mormonkyrka men där pornografi är förbjuden.[26][27][28]

Inom politiken[redigera | redigera wikitext]

Liberalism och konservatism[redigera | redigera wikitext]

Den liberala ståndpunkten är att pornografi är en privatsak som bör vara tillåten så länge inblandade parter är vuxna (antingen myndig, sexuellt myndig eller könsmogen) och deltar under samtycke.[29]

En del argument mot pornografi har hämtats från konservativt tänkande och rörelser för sexuell avhållsamhet. Konservativt kristna[30] pornografimotståndare kritiserar bland annat att pornografi normaliserar och inbjuder till sexuellt umgänge utanför äktenskapet. Detta kan leda till svartsjuka, otrohet, sexuellt överförbara infektioner, minderårigt sex eller oönskad graviditet – som leder till antingen abort eller barn utan en stabil familj. De är också kritiska mot att pornografi sprider normer om sex utan kärlek. Konservativt porrmotstånd grundar sig också till viss del i det äckel många människor känner över att se materialet och de perversa akter som materialet anses spegla.[31]

Feminism[redigera | redigera wikitext]

Feminister har genom historien oftare haft negativa än positiva åsikter om pornografi. Den mesta pornografin produceras för män, och tillgängliggörandet av avklädda kvinnliga kroppar ses av feminister ofta som en del av en sexistisk och machistisk manlig kultur. Ibland jämförs också med hur den utbredda alkoholkonsumtionen under 1800-talet av dåtidens feminister betraktades som hot mot kvinnor.[32]

Mycket av den feministiska kritiken mot pornografi kan förstås utifrån begreppet könsmaktsordning. Med detta menas att kritiken inte riktas mot explicita sexscener i sig utan just den form som vi oftast ser i vårt samhälle. Enligt många feministiska teoretiker är den porr vi ser i dag kraftigt knuten till den rådande könsmaktsordningen, och den bidrar därför till en korrumperad syn på människan i allmänhet och kvinnor i synnerhet. I denna pornografi är män tydligt överordnade kvinnor, medan kvinnor i första hand är objekt för manlig åtrå. Detta gäller då främst den heterosexuella porren, men man menar att även lesbisk sexualitet exploateras inom pornografin.[33]

Gloria Steinem, den kanske mest uppmärksammade av den andra vågens feminister, har sett erotica och pornografi som två diametralt motsatta ting. Där det förstnämnda i hennes ögon presenterar en bild av sann kärlek, är den sistnämnda oupplösligt förenad med maktutövning – i första hand på kvinnors bekostnad. Hon ser själva namnen på företeelserna ('hörande till kärleken' respektive 'skrift om prostituerade') som tecken på deras budskap och inneboende kulturella värde. I enlighet med Steinems idé om att våld/maktutövning och kärlek aldrig kan förenas, ser hon BDSM som en förkastlig praktik.[34] Idén om mannen som det stora hotet mot kvinnors fysiska trygghet har funnits i många delar av den feministiska historien. Den tidiga 1900-talsfeministen Charlotte Perkins Gilman spekulerade i sin roman Herland (1915) om en utopisk och fredlig[a] värld utan män.[35]

En radikalfeministisk teori – framför allt spridd av Andrea Dworkin och Catharine MacKinnon – ser inte pornografi (och då främst på film) som praktiserat sex över huvud taget. Istället ser de den som våld, där den ena parten genom sin överordning erövrar/dominerar den andra parten. Här finns ingen plats för ömsesidighet eller respekt, utan hela akten handlar om förnedring och dominans.[36] Teorin har bidragit till att forma många kvinnors åsikter omkring pornografi (oavsett egen erfarenhet av genren),[37] och den har haft en dominerande ställning inom den svenska kvinnojoursrörelsen.[38][39] På senare år har Gail Dines internationellt varit den kanske mest synliga radikalfeministiska antiporraktivisten.[40]

Från queerfeministiskt håll har kommit ifrågasättanden av denna, som de ser det, förenklade framställning av pornografin.[41] Exempelvis menar teoretikern Don Kulick att porr är positivt eftersom det utmanar de heteronormativa föreställningar om sex som vårt samhälle uppbär. Dworkins teori är dessutom oförmögen att beskriva företeelser som gaypornografi (i synnerhet där aktörer växlar mellan att vara givande och mottagande), de flesta former av amatörpornografi och feministisk independentpornografi.[42] Undersökningar har stött idén om att konsumtion av pornografi kan förstärka sexistiska åsikter – men endast i laboratoriestudier.[43]

Bland porraktriser som ser sitt arbete som feministiskt finns Annie Sprinkle,[44] May Ling Su och Nina Hartley. Organisationen Good For Her delade mellan 2005 och 2015 ut ett antal årliga Feminist Porn Awards.[45] Den svensk-spanska regissören Erika Lust producerar och regisserar feministisk pornografi,[46] och på senare år har ett även andra kvinnliga regissörer bidragit till en ökad mängd filmer anpassade för kvinnliga porrkonsumenter.[47]

Inom skolan[redigera | redigera wikitext]

Information omkring pornografi har sällan varit tillgänglig inom skolundervisningen. Inom den sex- och samlevnadsundervisning som förekommer har man ofta man fokuserat på anatomi och preventivmedel samt sjukdomar och andra problem, medan relationer och lust mer sällan tas upp på ett konkret sätt. Pornografins allt större tillgänglighet, och debatten omkring dess risker, har dock lett till förändringar. Skolsystem i bland annat Sverige,[48] Storbritannien[49] och Australien[50] har under 2020-talet börjat ge relations- och samtyckesbaserad sex- och samlevnadsundervisning en större plats i kursplanen.

Den ofta allmänt porrkritiska debatten i samhället har dock ibland skapat hinder för en reformerad sexualundervisning, och detta kan paradoxalt nog ge en än större betydelse åt pornografin som en de facto sexualundervisning för en uppkopplad generation Z.[51] Detta anses delvis vara en följd av att många föräldrar inte förstår hur stor roll den Internet-uppkopplade teknologin spelar i dagens ungdomars liv[52] och ungdomars behov att få veta hur den pornografiska underhållningen kan skilja sig från sex i deras eget liv.[51]

Hälsa och arbete[redigera | redigera wikitext]

Hälsoperspektiv[redigera | redigera wikitext]

Pornhub, en av de gratissajter som bidragit till ökad porrkonsumtion.

Via 2010-talets stora spridning av smartmobiler och gratis porr via Pornhub och andra kommersiella videoplattformar har konsumtionen ökat, även bland kvinnor[53] och minderåriga. Framför allt det senare ses ofta som problematiskt, och regelbunden porrkonsumtion från tidig ålder tros kunna påverka utvecklingen av den mänskliga sexualiteteten.[54][55] Den större tillgängligheten ökar risken att utveckla ett beroende (genom att individens belöningssystem anpassas efter pornografin),[56] liksom svårigheter att inleda eller upprätthålla sexuella relationer.[57][58][59] Samband kan främst ses hos män som konsumerar pornografi minst tre gånger i veckan. Dessa kan ha större lust att pröva saker ur porren i verkligheten, ta olika sexuella risker och trivialisera mäns våld mot kvinnor.[60] Undersökningar angående pornografins förråande påverkan på mänskligt beteende har gett motstridiga resultat.[61][62]

Vissa undersökningar visar att män som är högkonsumenter av pornografi, ofta föredrar den framför sexuella möten med andra människor. När dessa män väl har sex, kan de behöva se pornografi för att behålla upphetsningen.[60] Visuell pornografi kan också bidra till att förvandla den sexuella upplevelsen från en mångsinnlig upplevelse till något i första hand visuellt.[63]

Skådespelarnas situation[redigera | redigera wikitext]

Linda Lovelace och Felicity Feline har vittnat om sina erfarenheter. Linda Lovelace och Felicity Feline har vittnat om sina erfarenheter.
Linda Lovelace och Felicity Feline har vittnat om sina erfarenheter.

Kritiker beskriver ofta porrfilmsbranschen som skadlig för porrskådespelarna, som att bolagen utnyttjar dem hänsynslöst. Exempelvis har vissa manliga skådespelare börjat använda ibland riskfyllda potenshöjande läkemedel. Kritikerna säger även att skådespelarna drabbas av sociala problem till följd av sin livsstil, på grund av en ofta oförstående och avståndstagande omgivning. En vetenskaplig studie från 2012 verkade dock antyda att kvinnliga porrskådespelare – i jämförelse med kvinnor i allmänhet – hade högre/större självkänsla, socialt stöd och sexuell tillfredsställelse, liksom oftare var bisexuella och hade testat minst tio olika droger.[64] Inspelningen av en scen kan i många fall vara njutningsfull.[65] Samtidigt finns ofta kopplingar mellan pornografi och olika typer av prostitution.[66]

Numera kräver en del porrskådespelare och producenter, på grund av risken för sexuellt överförbara infektioner, att kondom används. Detta är dock inte populärt i hela branschen, då meningen med porr är att framställa tittarens fantasier, och kondomer för det mesta inte är del av dessa fantasier. Många producenter kräver också att skådespelarna ska genomgå infektionstester regelbundet. Användningen av kondom under en intensiv och längre sexakt – inspelningen av en pornografisk film eller scen kan ta flera timmar – anses ibland kunna leda till förslitningsskador.[67] Trots detta är kondomanvändning i porrfilm sedan 2012 obligatorisk enligt lag i Los Angeles County (Measure B),[68] medan folkomröstningen 2016 för hela Kalifornien i samma ämne gav flest nejröster.[69] Efter lagens införande sjönk porrfilmsproduktionen i området med 90 procent,[70] medan en stor del flyttade till underhållningsindustrin i Las Vegas.[71]

En del porrfilmsskådespelare och producenter, som Ingrid Swede, menar dock att stora delar av branschen är att se som vilket arbete som helst.[72] Dessutom bidrar samhällsklimat, lagar och förordningar till att stigmatisera de som vill arbeta inom pornografin.[73] För porraktriser inom heterosexuell pornografi kan det dock handla om en avancerad form av metodskådespeleri, där man ofta lever med sitt sexuellt eggande alter ego i film efter film.[72] Ninja Thybergs Pleasure har bidragit med information omkring arbetsförhållandena inom filmproduktionen i södra Kalifornien,[74] där porrbranschen sysselsätter åtminstone 2 000–3 000 personer.[75] Övergrepp inom produktionen, liksom bedrägliga producenter, tas gärna upp i massmediernas rapportering, även om detta endast är en mindre förekommande del av branschen.[76]

Kritik mot mainstreamporr[redigera | redigera wikitext]

Med mainstreamporr menar man kommersiell, heterosexuell hårdporr. Det finns många kritiker av sådana filmer, bland annat från feminististiskt håll[77] och av opinionsbildare med rent moraliska motiv (särskilt religiösa organisationer). Några av de punkter som sådana filmer har kritiserats för är:

 • Kritiker anser att majoriteten av den pornografiska filmen framställer kvinnan som ett objekt, underordnad mannen. Enligt dem är kvinnors agerande i heteronormativ pornografi begränsat till att passivt eller aktivt tillfredsställa en eller flera män.
 • Kritiker anser också att bristen på äldre kvinnor i många filmer leder till att de framställer mänsklig sexualitet som begränsad till kvinnor i åldrarna 15 till 25 år, medan männen ofta är äldre. Dock finns det porrfilmer med äldre kvinnor och yngre män. Pornografiliberaler anser att även detta faktum gäller de flesta icke-pornografiska spelfilmer.

I en TEMO-undersökning bland svenska 18-21-åringar, beställd av Sydsvenska Dagbladet sommaren 2006, instämde 34 procent av kvinnorna och 13 procent av männen helt i påståendet att Sverige bör totalförbjuda pornografi. Mest utbredd var åsikten bland kristdemokrater och miljöpartister.[78] Enligt en Sifo-undersökning, beställd 2020 av Unizon, ville 71 procent av de tillfrågade att spridningen av pornografi (på Internet) ska begränsas för barn under 18 år.[79] Denna undersökning tog inte upp frågan om ett totalförbud (som gäller för narkotika i Sverige) utan om en reglering för yngre, att likna vid den svenska lagstiftningen kring tobak och alkohol.

Vissa menar att det går att kombinera en feministisk medvetenhet med konsumtion av mainstreampornografi (med sina förekommande våldsinslag och ojämlika könsroller). Vissa kvinnliga porrkonsumenter har förklarat att de i sin konsumtion kan växla mellan att identifiera sig med "kvinnan" och med "mannen", vilket kan ge en samtidig identifikation som både objekt och subjekt (enligt radikalfeministisk teori snarast som identifikation med förövaren). Denna ickenormativa tolkning av något starkt normativt[80] skulle kunna innebära att en kvinna kan anamma Den manliga blicken i sin mediekonsumtion, utan att på samma gång behöva avsvära sig sin frihet som individ. På den andra änden av spektrum finns kvinnor som i sin vardag utforskar Den kvinnliga blicken, men i en patriarkal verklighet.[81]

Forskning och myter[redigera | redigera wikitext]

Samhällets officiella hållning till pornografin har ofta handlat om distansering och reglering, och studier av pornografi har oftast utgått från problem i produktions- eller konsumtionsleden.[82] Samtidigt har den allmänna synen på pornografi som omoral begränsat mängden forskning på området. Ämnets koppling till sexualitet och andra mänskliga drivkrafter har därför varit dåligt belyst av vetenskapen.

I samband med den ökade synligheten och spridningen av pornografi alltsedan 1970-talet – via film, video, kabel-TV och internet – har dock allt fler vetenskapliga undersökningar skrivits om pornografin som fenomen. Forskning om pornografi har bland annat publicerats i akademiska tidskrifter ägnade åt sexologi och psykologi, och 2014 startade den specialiserade tidskriften Porn Studies. Den ökande mängden forskningsrapporter har dock inte hindrat en offentlig debatt som ofta samlar forskning utifrån en agenda eller grundåsikt. Texter som beskriver "porrens myter" (engelska: porn myths) har på 2010-talet varit flitigt förekommande, fast utifrån ofta vitt skilda utgångspunkter omkring pornografi och annat sexarbete.[83][84][85][86][87]

Kommentarer[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Boken publicerades mitt under första världskriget.

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ ”A growing number of states call porn a public health crisis” (på engelska). AP NEWS. 7 maj 2021. https://apnews.com/article/entertainment-health-us-news-arizona-public-health-9c91cfd28a7b461b87948f36117a432e. Läst 19 april 2023. 
 2. ^ (på engelska) 11.4 Violence Against Women: Rape and Pornography. open.lib.umn.edu. 2016-04-08. https://open.lib.umn.edu/sociology/chapter/11-4-violence-against-women-rape-and-pornography/. Läst 19 april 2023. 
 3. ^ Westergård, Anki (7 december 2019). ”Debatten om unga och deras porrkonsumtion – är vi blåögda eller har vi moralpanik?”. svenska.yle.fi. https://svenska.yle.fi/a/7-1430984. Läst 19 april 2023. 
 4. ^ Lemoine, Hannah (10 juni 2021). ”Porrfri barndoms moralpanik kan stjälpa istället för att hjälpa”. Syre. https://tidningensyre.se/2021/10-juni-2021/porrfri-barndoms-moralpanik-kan-stjalpa-istallet-for-att-hjalpa/. Läst 19 april 2023. 
 5. ^ Randall 1989, sid. ix.
 6. ^ [a b] Johanna, Niklasson (2007). Feministisk pornografi?. Linköpings universitet. sid. 10, 16. https://digitalcommons.law.seattleu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1676&context=faculty. Läst 31 juli 2021 
 7. ^ Loewy, Arthur H. (1993). ”Obscenity Obscenity, Pornography, and the First Amendment Theor , and the First Amendment Theory”. William & Mary Bill of Rights Journal 2 (2): sid. 482. https://scholarship.law.wm.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1528&context=wmborj. 
 8. ^ ”Myt 10 - "Porr är inte samma sak som prostitution"”. Reality Check. 14 januari 2020. https://reality-check.nu/myt-10-porr-ar-samma-sak-som-prostitution/. Läst 20 april 2023. 
 9. ^ Salmin, Dee (18 augusti 2022). ”What is post nut clarity? And is it just a guy thing?” (på australisk engelska). triple j. https://www.abc.net.au/triplej/programs/the-hook-up/what-is-post-nut-clarity-is-it-real-joe-rogan-only-a-guy-thing-/101347072. Läst 20 april 2023. 
 10. ^ Norrena, Hannah (29 april 2017). ”Ser ditt barn på nätporr?”. svenska.yle.fi. https://svenska.yle.fi/a/7-1190772. Läst 20 april 2023. 
 11. ^ Frosch, Jon (11 juni 2013). ”‘Porn shouldn’t have a monopoly on sex’” (på engelska). France 24. https://www.france24.com/en/20130611-cannes-alain-guiraudie-stranger-lake-gay-sex-porn-certain-regard. Läst 20 april 2023. 
 12. ^ [a b] Hunt, Lynn, red (1993) (på engelska). The Invention of Pornography: Obscenity and the Origins of Modernity, 1500–1800. Zone Books. ISBN 978-0-942299-69-4. https://www.jstor.org/stable/j.ctv14gpj76. Läst 19 maj 2023 
 13. ^ Burke 2023, sid. 2.
 14. ^ Kristenson, Martin (2012): "Porrigaste decenniet". magasinetneo.se, Läst 31 mars 2023.
 15. ^ Mason, Melissa (2022). ”The Lessons We’re Taking From Netflix’s Eye-Opening Documentary, ‘The Principles Of Pleasure’” (på amerikansk engelska). Grazia. https://graziamagazine.com/articles/principles-of-pleasure-netflix-review/. Läst 29 april 2023. 
 16. ^ ”Att reglera porrbranschen är inte kvinnofientligt”. www.expressen.se. https://www.expressen.se/debatt/att-reglera-porrbranschen-ar-inte-kvinnofientligt/. Läst 31 juli 2021. 
 17. ^ ”Pornografi - Unizon” (på svenska). Pornografi - Unizon. https://www.unizonjourer.se/vara-sakfragor/pornografi/. Läst 31 juli 2021. 
 18. ^ Rask, Christian (27 februari 2015). ”DR3 ser på porno” (på danska). DR. https://www.dr.dk/om-dr/nyheder/dr3-ser-paa-porno. Läst 31 juli 2021. 
 19. ^ David S. Prescott, LICSW & Kieran McCartan, Ph.D (18 augusti 2018). ”Explicit Issues: Pornography and Morality” (på engelska). atsa.com. https://blog.atsa.com/2018/08/explicit-issues-pornography-and-morality.html. Läst 29 april 2023. 
 20. ^ ”Moral Issues” (på engelska). Gallup.com. https://news.gallup.com/poll/1681/Moral-Issues.aspx. Läst 29 december 2021. 
 21. ^ ”New Poll: 43 percent of Americans find porn morally acceptable” (på engelska). America Magazine. 7 juni 2018. https://www.americamagazine.org/politics-society/2018/06/07/new-poll-43-percent-americans-find-porn-morally-acceptable. Läst 29 december 2021. 
 22. ^ Amir, Heena (2019). ”The Prevalence of Pornography and its Effects on Muslim Students. How can Islamic Education handle this Topic?” (på engelska). www.grin.com. https://www.grin.com/document/507914. Läst 31 juli 2021. 
 23. ^ Rahman, Sayeedur (8 december 2012). ”Får gifta par ha samlag medan de är helt nakna?”. Fråga imamen. https://fragaimamen.se/far-gifta-par-ha-samlag-medan-de-ar-helt-nakna/. Läst 31 juli 2021. 
 24. ^ Rahman, Sayeedur (28 november 2012). ”Är onani tillåtet i Islam?”. Fråga imamen. https://fragaimamen.se/ar-onani-tillatet-i-islam/. Läst 31 juli 2021. 
 25. ^ [a b] Bekhrad, Joobin. ”The ancient ‘Arabic Kama Sutra’” (på engelska). www.bbc.com. https://www.bbc.com/culture/article/20170725-the-ancient-arabic-kama-sutra. Läst 31 juli 2021. 
 26. ^ Allen, Samantha (22 april 2016). ”Utah’s Anti-Porn Law is Pure Pseudoscience” (på engelska). The Daily Beast. https://www.thedailybeast.com/articles/2016/04/22/utah-s-anti-porn-law-is-pure-pseudoscience. Läst 5 mars 2022. 
 27. ^ ”Pacific Center for Sex and Society - Pornography, Public Acceptance and Sex Related Crime: A Review”. www.hawaii.edu. http://www.hawaii.edu/PCSS/biblio/articles/2005to2009/2009-pornography-acceptance-crime.html. Läst 5 mars 2022. 
 28. ^ O'Connell, Oliver (24 mars 2021). ”Utah is banning porn on cellphones - this is why” (på engelska). The Independent. https://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-politics/porn-utah-pornography-ban-phones-b1821748.html. Läst 5 mars 2022. 
 29. ^ Christensen, Nana (2017). Slaget om pornografin. Lunds universitet. sid. 18. https://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=8916439&fileOId=8916449. Läst 31 juli 2021 
 30. ^ Risne 2012, sid. 11ff.
 31. ^ Smith, Elizabeth Alison (1990-01-01). ”Charged with sexuality: Feminism, liberalism, and pornography, 1970-1982”. Dissertations available from ProQuest: sid. 1–431. https://repository.upenn.edu/dissertations/AAI9026647. Läst 24 april 2023. 
 32. ^ Manion, Eileen (1 augusti 1985). ”We Objects Object: Pornography and the Women's Movement” (på engelska). Canadian Journal of Political and Social Theory/Revue canadienne de théorie politique et sociale 9 (1-2). https://journals.uvic.ca/index.php/ctheory/issue/view/822. 
 33. ^ Camilla Sköld Jansson m.fl. (v) (2005/06). ”Pornografi och sexualpolitik Motion 2005/06:K341 av - Riksdagen”. www.riksdagen.se. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/pornografi-och-sexualpolitik_GT02K341. Läst 31 juli 2021. 
 34. ^ Steinem, Gloria (1980) [1980]. Lederer, Laura. red (på engelska). Take Back the Night: Women on Pornography. New York. sid. 35–39. ISBN 0688037283. https://masculinisation.files.wordpress.com/2015/05/erotica-and-pornography-a-clear-and-present-difference-by-gloria-steinem.pdf. Läst 24 april 2023 
 35. ^ Erika – Perky Antagonist (26 augusti 2016). ”The Feminist Lesbian Identity in BDSM” (på engelska). Medium. https://leatherati.com/the-feminist-lesbian-identity-in-bdsm-526052d6064e. Läst 24 april 2023. 
 36. ^ Jeffries, Stuart (12 april 2006). ”Are women human?” (på engelska). the Guardian. http://www.theguardian.com/world/2006/apr/12/gender.politicsphilosophyandsociety. Läst 31 juli 2021. 
 37. ^ Ciclitira, Karen (2004-08). ”Pornography, Women and Feminism: Between Pleasure and Politics” (på engelska). Sexualities 7 (3): sid. 281–301. doi:10.1177/1363460704040143. ISSN 1363-4607. http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1363460704040143. Läst 29 april 2023. 
 38. ^ Inci, Zozan (9 juli 2015). ”Jämställdhet kräver ett porrfritt samhälle”. www.expressen.se. https://www.expressen.se/debatt/jamstalldhet-kraver-ett-porrfritt-samhalle/. Läst 31 juli 2021. 
 39. ^ ”Porr - Unizon” (på svenska). Porr - Unizon. https://www.unizonjourer.se/ung/ungdomsguiden/ovrigt/porr/. Läst 31 juli 2021. 
 40. ^ Söderin, Eigil (12 juni 2014). ””Porren kidnappar unga mäns sexualitet””. ETC. https://www.etc.se/inrikes/porren-kidnappar-unga-mans-sexualitet. Läst 31 juli 2021. 
 41. ^ Hedin, Maria (2006 (2013)). ”'Även feminister kan titta på porr'”. Fria.Nu. http://www.stockholmsfria.se/artikel/8053. Läst 31 juli 2021. 
 42. ^ Dreyer Alexandersen, Christine (2009) (på engelska). Increasing women’s sexual agency with feminist pornography?. Lunds universitet. sid. 2. http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1397101&fileOId=1470508. Läst 31 juli 2021 
 43. ^ Brown, Jessica (26 september 2017). ”Is porn harmful? The evidence, the myths and the unknowns” (på engelska). www.bbc.com. https://www.bbc.com/future/article/20170926-is-porn-harmful-the-evidence-the-myths-and-the-unknowns. Läst 5 november 2022. 
 44. ^ Sayej, Nadja (30 september 2019). ”Sexologist Annie Sprinkle Isn't Covering Anything Up” (på amerikansk engelska). Interview Magazine. https://www.interviewmagazine.com/culture/annie-sprinkle-show-tell-new-exhibition. Läst 31 juli 2021. 
 45. ^ ”2015 Feminist Porn Award Winners” (på kanadensisk engelska). Feminist Porn Awards. https://www.feministpornawards.com/. Läst 31 juli 2021. 
 46. ^ Attanasio, Angelo (18 december 2020). ”Erika Lust, la directora de cine para adultos que convirtió el porno en una "revolución" feminista y en un imperio comercial” (på spanska). BBC News Mundo. https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-55150132. Läst 31 juli 2021. 
 47. ^ Ryan, Aoife (26 februari 2015). ”This director fights the objectification of women with female-friendly porn” (på amerikansk engelska). The Plaid Zebra. https://theplaidzebra.com/director-fights-objectification-women-female-friendly-porn/. Läst 18 september 2021. 
 48. ^ Wahlund, Mona (6 september 2020). ”Hur minns du sexualundervisningen? - Karlavagnen”. sverigesradio.se. https://sverigesradio.se/avsnitt/1560182. Läst 30 april 2023. 
 49. ^ ”SRE & RSE : A History of Relationship and Sex Education” (på brittisk engelska). BigTalk Education. https://www.bigtalkeducation.co.uk/rse-information-and-support-for-schools/sre-rse-history/. Läst 30 april 2023. 
 50. ^ Jacques, Carmen; Woodley, Giselle Natassia; Jaunzems, Kelly; Green, Lelia (21 februari 2022). ”Mandatory consent education is a huge win for Australia – but consent is just one small part of navigating relationships” (på engelska). The Conversation. http://theconversation.com/mandatory-consent-education-is-a-huge-win-for-australia-but-consent-is-just-one-small-part-of-navigating-relationships-177456. Läst 30 april 2023. 
 51. ^ [a b] Duncanson, Kirsty; O'Mara, Sharon (1 april 2021). ”Sexuality education can counter what kids learn from porn, but some teachers fear backlash when tackling 'risky' topics” (på engelska). The Conversation. http://theconversation.com/sexuality-education-can-counter-what-kids-learn-from-porn-but-some-teachers-fear-backlash-when-tackling-risky-topics-158209. Läst 30 april 2023. 
 52. ^ Fyfe, Melissa (11 oktober 2019). ”Sex education in a time of moral panic – and how it's failing our children” (på engelska). The Sydney Morning Herald. https://www.smh.com.au/lifestyle/life-and-relationships/sex-education-in-a-time-of-moral-panic-and-how-it-s-failing-our-children-20191007-p52y87.html. Läst 29 april 2023. 
 53. ^ ”Feminist Porn Depicts Sexuality's Unruly Side Too” (på amerikansk engelska). Women's eNews. 17 augusti 2013. https://womensenews.org/2013/08/feminist-porn-depicts-sexualitys-unruly-side-too/. Läst 12 juli 2021. 
 54. ^ Cormier, Zoe (21 december 2020). ”Is porn bad for you?” (på engelska). BBC Science Focus Magazine. https://www.sciencefocus.com/the-human-body/is-pornography-harmful/. Läst 14 september 2021. 
 55. ^ ”UR Samtiden - Porren - elefanten i rummet: Hur porr påverkar ungas hälsa”. https://urplay.se/program/202142-ur-samtiden-porren-elefanten-i-rummet-hur-porr-paverkar-ungas-halsa. Läst 12 juli 2021. 
 56. ^ Suhinina, Tanja (13 september 2020). ”Våga söka hjälp om du är beroende av porr”. www.aftonbladet.se. https://www.aftonbladet.se/a/WOLO3L. Läst 12 juli 2021. 
 57. ^ ”Porr - hur slutar jag titta?”. umo. https://www.umo.se/umo-podden/umo-podden/umo-podden-33.-porr---hur-slutar-jag-titta/. Läst 12 juli 2021. 
 58. ^ Carroll, Jason S. (5 februari 2018). ”The Porn Gap: Differences in Men’s and Women’s Pornography Patterns in Couple Relationships”. wheatley.byu.edu. Arkiverad från originalet den 12 juli 2021. https://web.archive.org/web/20210712112547/https://wheatley.byu.edu/porn-gap-differences-mens-womens-pornography-patterns-couple-relationships/. Läst 12 juli 2021. 
 59. ^ Kolehmainen, Anne (26 januari 2018). ”Porr är vardag för barn – så pratar du om det utan att skamma”. arkiv.kit.se. Arkiverad från originalet den 12 juli 2021. https://web.archive.org/web/20210712115345/https://arkiv.kit.se/2018/01/26/101052/porr-ar-vardag-for-barn-sa-pratar-du-om-det-utan-att-skamma/. Läst 12 juli 2021. 
 60. ^ [a b] ”Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) i Sverige 2017 — Folkhälsomyndigheten”. www.folkhalsomyndigheten.se. http://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/s/sexuell-och-reproduktiv-halsa-och-rattigheter-i-sverige-2017/. Läst 30 juli 2021. 
 61. ^ Paul J. Wright, Robert S. Tokunaga, Ashley Kraus (2015). ”A Meta-Analysis of Pornography Consumption and Actual Acts of Sexual Aggression in General Population Studies” (på engelska). Journal of Communication 66 (1): sid. 182–205. https://www.researchgate.net/publication/288905229_A_Meta-Analysis_of_Pornography_Consumption_and_Actual_Acts_of_Sexual_Aggression_in_General_Population_Studies. 
 62. ^ Carr, Sandra (5 augusti 2020). ”Study: Pornography does not cause violent sex crimes” (på engelska). www.utsa.edu. https://www.utsa.edu/today/2020/08/story/pornography-sex-crimes-study.html. Läst 26 augusti 2021. 
 63. ^ Jones, Andy (29 oktober 2022). ”Quick nut: Has unfettered access to free internet porn killed men's sexual stamina? Experts say it could play a part” (på amerikansk engelska). The Daily Dot. https://www.dailydot.com/pleaser/porn-impact-on-sexual-stamina/. Läst 3 november 2022. 
 64. ^ Griffith, James D.; Mitchell, Sharon; Hart, Christian L.; Adams, Lea T.; Gu, Lucy L. (2013-10-01). ”Pornography Actresses: An Assessment of the Damaged Goods Hypothesis”. The Journal of Sex Research 50 (7): sid. 621–632. doi:10.1080/00224499.2012.719168. ISSN 0022-4499. PMID 23167939. https://doi.org/10.1080/00224499.2012.719168. Läst 21 augusti 2021. 
 65. ^ TT, Los Angeles, TT:s utsända (17 april 2018). ”Ninja Thyberg skildrar porrbranschen i debuten”. Svenska Dagbladet. ISSN 1101-2412. https://www.svd.se/ninja-thyberg-skildrar-porrbranschen-i-debuten. Läst 14 september 2021. 
 66. ^ Griffith, James D.; Capiola, August; Balotti, Brandon; Hart, Christian L.; Turner, Ryan (2016-06-01). ”Online Female Escort Advertisements: The Cost of Sex” (på engelska). Evolutionary Psychology 14 (2): sid. 1474704916651270. doi:10.1177/1474704916651270. ISSN 1474-7049. https://doi.org/10.1177/1474704916651270. Läst 21 augusti 2021. 
 67. ^ La Ganga, Maria L. (18 oktober 2016). ”Why a porn star is fighting California's condom law: 'It's a women's rights issue'” (på engelska). the Guardian. http://www.theguardian.com/us-news/2016/oct/18/porn-tasha-reign-california-condom-law-proposition-60. Läst 12 juli 2021. 
 68. ^ Associated Press (7 november 2012). ”L.A. County voters mandate condom use on porn sets” (på engelska). politico.com. https://www.politico.com/story/2012/11/la-county-voters-mandate-condom-use-on-porn-sets-083532. Läst 12 juli 2021. 
 69. ^ Chappell, Bill (9 november 2016). ”Condom Mandate For Porn Industry Falls Short In California” (på engelska). NPR.org. https://www.npr.org/sections/thetwo-way/2016/11/09/501405749/condom-mandate-for-porn-industry-falls-short-in-california. Läst 12 juli 2021. 
 70. ^ Verrier, Richard (6 augusti 2014). ”On Location: Porn production plummets in Los Angeles” (på amerikansk engelska). Los Angeles Times. https://www.latimes.com/entertainment/envelope/cotown/la-et-ct-onlocation-la-porn-industry-20140806-story.html. Läst 3 augusti 2021. 
 71. ^ Robinson, Melia (6 mars 2016). ”How LA's 'Porn Valley' became the adult entertainment capital of the world” (på amerikansk engelska). Business Insider. https://www.businessinsider.com/how-porn-valley-came-to-be-2016-3. Läst 3 augusti 2021. 
 72. ^ [a b] Snow, Aurora (5 februari 2016). ”This Is What it’s Really Like to Work in Porn” (på engelska). Fortune. https://fortune.com/2016/02/05/this-is-what-its-really-like-to-work-in-porn/. Läst 31 juli 2021. 
 73. ^ (på engelska) Stigma and the Shaping of the Pornography Industry. Routledge. 2015-05-15. doi:10.4324/9780203568514/stigma-shaping-pornography-industry-georgina-voss. ISBN 978-0-203-56851-4. https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.4324/9780203568514/stigma-shaping-pornography-industry-georgina-voss. Läst 31 juli 2021 
 74. ^ Hainer, Caroline (17 juni 2021). ”Hon skildrar porrindustrin i omtalad film – ”branschen går åt rätt håll””. Dagens industri. https://www.di.se/nyheter/hon-skildrar-porrindustrin-i-omtalad-film-branschen-gar-at-ratt-hall/. Läst 31 juli 2021. 
 75. ^ McPike, Alec (1 april 2016). ”Addiction, Risk Thrive In Southern California Porn Industry”. pepperdine-graphic.com. https://pepperdine-graphic.com/addiction-risk-thrive-in-southern-california-porn-industry-currents-magazine-spring-2016/. Läst 31 juli 2021. 
 76. ^ Randall, Holly (23 januari 2022). ”Rocky Emerson: The Tallest Girl in Porn” (på engelska). Holly Randall Unfiltered / youtube.com. https://www.youtube.com/watch?v=yecz9ze9Ino. Läst 24 juli 2022. 
 77. ^ TT (26 juni 2007). ”Åtalas för spridning av våldsporr”. Svenska Dagbladet. ISSN 1101-2412. https://www.svd.se/atalas-for-spridning-av-valdsporr. Läst 14 juli 2021. 
 78. ^ SydsvenskanVarannan ung väljare vill förbjuda porr Arkiverad 23 oktober 2006 hämtat från the Wayback Machine.. 13 augusti 2006.
 79. ^ ”Sifoundersökning 2020 - Unizon” (på svenska). Sifoundersökning 2020 - Unizon. https://www.unizonjourer.se/aktuellt/rapporter-statistik/sifoundersokning-2020/. Läst 14 juli 2021. 
 80. ^ Hedin, Maria (2006 / 2013). ”'Även feminister kan titta på porr'”. Fria.Nu. http://www.stockholmsfria.se/artikel/8053. Läst 31 augusti 2021. 
 81. ^ Hornaday, Ann (3 juli 2021). ”‘Female agency’ is Hollywood’s latest catchphrase. ‘Zola’ takes it further.”. washingtonpost.com. https://www.washingtonpost.com/entertainment/zola-takes-female-agency-beyond-a-hollywood-catchphrase/2021/07/02/03d4f5c4-d9bf-11eb-9bbb-37c30dcf9363_story.html. 
 82. ^ Cormier, Zoe (1 april 2016). ”Is Pornography Warping Our Brains?” (på amerikansk engelska). zoecormier.com / BBC Focus. http://zoecormier.com/2016/04/01/is-pornography-warping-our-brains/. Läst 12 november 2021. 
 83. ^ ”7 Major Myths About Pornography | Psychology Today” (på amerikansk engelska). www.psychologytoday.com. https://www.psychologytoday.com/us/blog/talking-sex-and-relationships/202104/7-major-myths-about-pornography. Läst 19 april 2023. 
 84. ^ ”10 Big Myths About Prostitution” (på amerikansk engelska). Moral Revolution. https://www.moralrevolution.com/blog/10-big-myths-about-prostitution-exodus-cry. Läst 19 april 2023. 
 85. ^ ”10 Myths About Porn” (på amerikansk engelska). Prostitution Research & Education. 2018. https://prostitutionresearch.com/10-myths-about-porn/. Läst 19 april 2023. 
 86. ^ Pappas, Stephanie (25 februari 2013). ”The Porn Myth: Uncovering the Truth about Sex Stars” (på engelska). livescience.com. https://www.livescience.com/27428-truth-about-porn-stars.html. Läst 19 april 2023. 
 87. ^ Sisley, Dominique (4 februari 2019). ”Common Myths About Porn, Debunked by a Porn Performer” (på engelska). vice.com. https://www.vice.com/en/article/mbzvaa/porn-performer-reality-myth-job. Läst 19 april 2023. 

Allmänna källor[redigera | redigera wikitext]

 • Randall, Richard S (1989) (på engelska). Freedom and taboo: pornography and the politics of a self divided. Berkeley: University of California Press. ISBN 0-520-06379-1 
 • Burke, Kelsy (2023) (på engelska). The Pornography Wars : The Past, Present, and Future of America's Obscene Obsession. New York: Bloomsbury Publishing. ISBN 978-1-63557-736-5