Social fobi

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Social fobi
Klassifikation och externa resurser
ICD-10 F40.1
DSM-IV 300.23
eMedicine article/290854 
MeSH engelsk

Social fobi karaktäriseras av att känna obehag eller rädsla i eller inför sociala situationer. Social fobi finns i två olika former, generell social fobi och specifik social fobi. I den generella typen upplever individen ångest i närvaro av andra människor, i den specifika typen uppkommer ångestreaktionerna vid vissa situationer, till exempel då personen ska hålla ett föredrag.[1] Diagnosen kategoriseras som ett ångestsyndrom[2] En person med social fobi försöker ofta undvika sociala situationer på alla möjliga vis. Man ska inte förväxla social fobi med vanlig blyghet; social fobi är ett verkligt handikapp som förhindrar den drabbade att leva ett normalt liv.

Det kan vara mycket besvärligt att ha ett fungerade liv när man har social fobi; vardagliga saker som att jobba, gå i skolan, åka buss och handla är ofta väldigt jobbiga. Situationer där uppmärksamheten riktas mot personen kan vara speciellt jobbiga, som till exempel att redovisa eller hålla tal inför en grupp människor. Därför börjar dessa personer ofta att isolera sig mer och mer. Detta skapar en ond cirkel då den sociala fobin ofta blir värre och värre på grund av att de inte träffar några människor och rädslan för sociala situationer växer.

Social fobi är en av de vanligaste psykiska störningarna. En amerikansk undersökning från 1994 visade att 13,3% av befolkningen någon gång under sitt liv uppfyller kriterierna[3] för social fobi (ett mått som kallas livstidsprevalens), och studier pekar på att problemet är växande.[4]. Ofta vet omgivningen inte om att en person lider av social fobi, eftersom personen lärt sig dölja det. En allvarligare form av social fobi är Fobisk personlighetsstörning, då problemet ligger djupare och upplevs som en del av personligheten. En annan skillnad är att social fobi ofta uppkommer i tonåren, medan Fobisk personlighetsstörning börjar i barndomen.

Symptom[redigera | redigera wikitext]

Vid social fobi får den drabbade ångestsymptom vid situationer som upplevs som obehagliga. Besvären kan delas in i fyra undergrupper

  • Känslomässiga: till exempel, rädsla, pinsamhet, nervositet, ilska.
  • Beteendemässiga: undvika att störa eller tala i grupp, äta och dricka försiktigt för att inte göra bort sig.
  • Fysiologiska: rodnad, svettning, darrning, pulsökning, spändhet, illamående, andnöd
  • Tankemässiga: ”De tycker jag är konstig”, ”Alla skrattar åt mig”

Behandling[redigera | redigera wikitext]

Det finns flera sätt att behandla social fobi. Det går att själv på egen hand träna bort den genom att utsätta sig för sociala situationer. Det går att få hjälp genom terapi, till exempel genom kognitiv beteendeterapi. Det går att få hjälp genom olika läkemedel, främst så kallade selektiva serotoninåterupptagshämmare även kallat SSRI-mediciner, men även SNRI som Efexor och MAO-hämmare som Aurorix har denna indikation. Några vanliga SSRI heter Fontex, Zoloft, Cipramil och Seroxat. Dessa kräver alla en längre tids medicinering för att få effekt. Ataraktika såsom vissa bensodiazepiner kan vara ett alternativ vid den specifika varianten av fobin, då den obehagliga situationen är tillfällig och känd på förhand. Innan begreppet "social fobi" hade myntats, användes barbiturater som pentymal för liknande åkommor.

Noter[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Kåver, Anna (1999). Social fobi - Att känna sig granskad och bortgjord. Cura Bokförlag och Utbildning AB. ISBN 91-89091-12-4 
  2. ^ American Psychiatric Association (2002). MINI-D IV Diagnostiska Kriterier Enligt DSM-IV-TR. Pilgrim Press. ISBN 978-91-973050-9-9 
  3. ^ I denna undersökning användes kriterierna från DSM-III-R, vilka är nästan identiska med dagens DSM-IV-kriterier.
  4. ^ Turk, C. L., Heimberg, R. G., & Hope, D. A. (2001). Social Anxiety Disorder. Från David H. Barlow (Red.) Clinical Handbook of Psychological Disorders, 3rd edition. New York: The Guilford Press

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]