Automatkanon

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Eldgivning av en 40 mm akan på ett stridsfordon 90 pansarskyttefordon.
Eldgivning av 130 mm och 30 mm akan ombord på ett ryskt örlogsfartyg.

En automatkanon (militärförkortning: akan,[1] innan 1937 autk),[2][3] även kallad automatpjäs (militärförkortning: apj, alternativt apjäs),[1] är generellt beskrivet en kanon som genom inbyggd funktion eller integrerad automatladdare har förmågan att avge automateld. Med andra ord, ett automatvapen med en kaliber över 12,7 mm eller 20 mm beroende på definition.

Automatkanoner används inom flera områden i modern krigföring, såsom luftvärn, robotvärn, pansarvärn, sjövärn, kustvärn, samt mot lätt skyddade och oskyddade mål som infanteri. De är normalt monterade på fordon eller marklavetter på grund av storlek och vikt.

Definition[redigera | redigera wikitext]

Internationellt definieras en automatkanon som ett automatvapen (det vill säga ett eldvapen med automatiserad laddning som kan komma upp i eldhastigheter över manuell laddning), med en kaliber över 20 millimeter, vars projektiler rör sig snabbare än ljudets hastighet. Om kalibern är lägre än 20 mm klassas vapnet som kulspruta. Om projektilerna rör sig långsammare än ljudets hastighet klassas vapnet som granatspruta. Om den automatiserade laddningen är en extern mekanism brukar man särklassa automatkanonen som kanon och automatladdare.

Bortom den internationella definitionen så varierar en automatkanons definitionen från land till land eller från försvarsgren till försvarsgren.

Sverige[redigera | redigera wikitext]

I Sverige brukas idag generellt den internationella definitionen beskriven ovan men upp till åtminstone 1980-talet varierade definitionen från försvarsgren till försvarsgren. Till exempel definierade det svenska flygvapnet och relaterade affärsverk väl in på 1980-talet en automatkanon som ett automatvapen med kapacitet av skjuta granater, det vill säga, projektiler med hålighet fylld med någon form av laddning som briserar projektilen någon gång under dess projektilbana. Då granater börjar förekomma vanligt redan vid kaliber 12,7 mm (0.5 tum, .50 kaliber) har man inom det svenska flygvapnet betecknat alla kulsprutor med en kaliber på 12,7 mm och uppåt som automatkanoner. Några exempel är 13,2 mm akan m/39, 12,7 mm akan m/40 och 12,7 mm akan m/45.

Tidigare innan benämningen automatkanon började användas kallades alla automatkanoner i den svenska krigsmakten för kulsprutor, eftersom kulspruta betydde automatvapen. Det är okänt vilken försvarsgren som antog benämningen automatkanon först men svenska armén kom att bruka benämningen kulspruta in på 1930-talet då man antog Bofors 25 mm automatkanon L/64 under beteckningen 25 mm kulspruta m/32. Detta ändrades dock till 25 mm automatkanon m/32 efter 1937.

Konstruktion och funktion[redigera | redigera wikitext]

Funktion[redigera | redigera wikitext]

Automatkanoner kan vara gasomladdade, rekylomladdade, eller elektriskt omladdade (det vill säga beroende av en yttre kraftkälla för omladdningen).

Amerikanska automatkanoner är ofta elektriskt omladdade och den kända GAU-8/A i kaliber 30x173 mm kräver en motor på hela 52 kW för att fungera.

Eldrör[redigera | redigera wikitext]

En automatkanon kan ha ett eller flera fasta eldrör,[4] alternativt flera eldrör som roterar. Flera eldrör är bra om man vill kunna avfyra vapnet under längre perioder då men konstant byter pipa och då låter de andra piporna svalna vilket gör att vapnet inte överhettar lika snabbt som en enpipig automatkanon.

Automatkanoner med roterande eldrör kallas ofta Gatlingkanoner (efter uppfinnaren Richard Gatling).

Eldhastighet[redigera | redigera wikitext]

Eldhastighetstest av en 25 mm General Dynamics GAU-12/U Equalizer gatlingkanon där eldhastighet når flera tusen skott per minut.

Automatkanoner har nog de mest mångfaldiga av olika eldhastigheter av alla automatvapen. Eldhastigheten kan bero på allt från kaliber till användningsområde. De långsammaste moderna automatkanonerna är de automatkanoner i kaliber 25–57 mm som används på markfordon som stridsfordon. Deras eldhastigheter är oftast under 500 rpm. Detta beror ofta på att man har begränsat med ammunition i vagnen och man vill få ut maximal träffsäkerhet och verkan vilket inte kräver en hög eldhastighet.

För automatkanoner som vill nå mycket höga eldhastigheter krävs elektrisk omladdning. En specifik typ av elektrisk omladdning är roterande kammarstycken. Automatkanoner med denna funktion kallas revolverkanoner. De har en eller flera fasta pipor men med ett roterande kammarstycke med flera kammare (patronlägen) – likt en revolver. Detta gör att de kan nå extremt höga eldhastigheter eftersom vapnet inte behöver ladda om samma patronläge hela tiden utan byter konstant patronläge som då har laddats om med en ny patron under rotationen av kammarstycket.

Dock är de snabbaste automatkanonerna ofta elektriskt omladdade gatlingkanoner och några av dem kommer upp i eldhastigheter på 10 000 skott per minut. Gatlingkanoner har ett roterande kammarstycke med flera patronlägen som en revolverkanon men oftast är detta kombinerat med den roterande axeln av eldrören.[5]

Trots detta är de absolut snabbaste automatkanonerna de automatvapen med elektrisk avfyrning (notera inte omladdning). Detta gör att kan vissa automatkanoner som Metal Storm komma upp i en miljon patroner per minut under en mycket kort period.[6]

Tidiga automatkanoner[redigera | redigera wikitext]

Automatkanoner har existerat ungefär lika länge som det har funnits kulsprutor. De första modellerna var i princip bara uppskalade kulsprutor. Tidiga svenska modeller är 25 mm Kulspruta m/1884 och m/1887. Båda kanonerna är mångpipiga och varje pipa har en eldhastighet av cirka 30 patroner per minut. Den första moderna automatkanonen är den Brittiska QF 1-pounder pom-pom som är en uppskalad Maximkulspruta med en kaliber på 37 mm. Kanonen kom i brittisk tjänst redan 1890 och exporterades till ett antal länder. Den hade en eldhastighet på cirka 300 patroner per minut och en utgångshastighet på cirka 550 m/s.

Typer av automatkanoner[redigera | redigera wikitext]

Automatkanoner kan indelas i undergrupper efter olika linjer, som funktionsprincip eller användningsområde.

I modern tid kan automatkanoner förslagsvis delas upp i:

Luftvärnsautomatkanoner[redigera | redigera wikitext]

Automatkanoner har använts mycket inom luftvärn, då kallade luftvärnsautomatkanoner, kort lvakan. De har använts vanligast på mark- eller skeppsbaserade luftvärnslavetter men även på dedikerade luftvärnskanonvagnar (militär förkortning: LVKV).

Dedikerade luftvärnsautomatkanoner började utvecklas under första världskriget men redan under början av kriget började man konvertera existerande automatkanoner med luftvärnslavetter för att skjuta ner flygplan. Ett tidigt exempel av dessa var QF 1-pounder pom-pom som modifierades till luftvärnskanon med en ny lavett som gjorde den snabbare att sikta samt gav den högre elevation. QF 1-pounder utvecklades senare till en dedikerad luftvärnsautomatkanon kallad QF 2-pounder naval gun. Denna kanon hade en kaliber på 40 mm och togs i tjänst redan 1915 och la grunden till framtida luftvärnsautomatkanoner. QF 2-pounder naval gun fanns även i Sverige som 40 mm automatkanon m/22 och gjorde tjänst på ett antal skepp som till exempel HMS Nordenskjöld.

1928 fick Bofors ett uppdrag av marinförvaltningen att utveckla en ny luftvärnsautomatkanon. Detta ledde till 25 mm lvakan m/32 och den legendariska 40 mm lvakan m/36, internationellt kallad Bofors L/60 eller helt enkelt "The Bofors gun". 40 mm Bofors är den kändaste luftvärnskanonen i historien och har använts av över 35% av alla länder i världen och är i aktiv tjänst i flera stormaktsländer än idag som t.ex. USA. Den har även lagt grunden för ett stort antal luftvärnskanoner runt om i världen. Några exempel är 37 mm M1939 (61-K) och 25 mm M1940 (72-K). 40 mm lvakan m/36 var även primär beväpning på Lvkv m/43, Sveriges första luftvärnskanonvagn och en av dem bästa på sin tid.

Ungefär samtidigt som Bofors utvecklade sin 40 mm L/60 började Tyskland utveckla sin serie av 37 mm Flak-kanoner. Dessa fungerade annorlunda än Bofors konstruktion och exporterades knappt trots att de fungerade bra.

Under andra världskriget blev luftvärnsautomatkanoner med mindre kaliber, t.ex. kalibern 20 mm, snabbt föråldrade och ganska snabbt var 40 mm Bofors, 37 mm Flak och 37 mm 61-K i princip de enda luftvärnsautomatkanonerna som användes i stort antal. Bofors L/60 var huvudluftvärnsutomatkanon för de allierade och många andra mindre länder medan 37 mm Flak och 61-K var huvudluftvärnsautomatkanon för Nazityskland och Sovietunionen respektive.

Under kriget började flygplan flyga högre och högre och blev starkare och starkare i konstruktionen. Detta gjorde att man började konstruera nya mer kraftfulla luftvärnsautomatkanoner mot slutet av kriget. Tyskland satsade på att göra en större kanon med större kaliber som blev 55 mm Gerät 58. Men man hann bara bygga 2 prototyper innan kriget tog slut. Ryssland fortsatte dock projektet och konstruerade den gigantiska 57 mm L/76.6 S-60. Denna kanon hade 57 mm i kaliber och avfyrade ammunition som kunde slå ut många mellanstora stridsvagnar på sin tid och en bättre bit framåt. 57 mm S-60 gjorde tjänst i hela Sovjetunionen och var den primära beväpningen på ZSU-57-2, en av de kraftfullaste luftvärnskanonvagnar som någonsin har byggts. Bofors kunde inte riktigt bestämma sig om de skulle göra en kraftfullare kanon eller uppdatera sitt gamla koncept om en 40 mm kanon. Det slutade med att de gjorde båda två. Den nya 40 mm-kanonen skulle vara i samma viktklass som 40 mm L/60. De gav den nya pjäsen längre räckvidd med längre pipa och hylsa samt en högre eldhastighet på 240 patroner per minut vilket var det dubbla jämfört med 40 mm L/60. Denna kanon fick beteckningen 40 mm luftvärnsautomatkanon m/48 i svensk tjänst och 40 mm L/70 internationellt och exporterades till ett stort antal länder. Bofors större lvakan fick en kaliber på 57 mm och var i princip bara en uppskalad Bofors L/70 och såldes nästan exklusivt som en marinpjäs. Den fick beteckningen 57 mm lvakan M/50 i Sverige. Bofors nya 57 mm kom att vidareutvecklas till 57 mm lvakan m/54 och senare till Bofors 57 mm L/70 som kom att modifieras till flera olika varianter som fortfarande är i tjänst idag.

Under 60-talet började luftvärnsrobotar ta över huvudrollen i luftvärnet runt om i världen och däribland Sverige, men trots detta konstruerade Bofors en massiv luftvärnsautomatkanon kallad Bofors 12 cm Lvkan 4501. Denna kanon hade en kaliber på 120 mm och kunde skjuta splittergranater med zonrör 12 km upp i luften med en eldhastighet på 80 patroner per minut. Bara ett exemplar byggdes dock.

Trots att robotar övertog huvudrollen i luftvärnet fortsätter man att konstruera luftvärnsautomatkanoner än idag. Dessa är fortfarande användbara mot attackflygplan och helikoptrar samt lätt bepansrade fordon.

Flygburna automatkanoner[redigera | redigera wikitext]

Ett attackflygplan av typen T 18B försedd med en 57 mm automatkanon m/47.

Flygburna automatkanoner, såsom flygplanautomatkanoner (fplakan) och helikopterautomatkanoner (hkpakan) är automatkanoner som framtagits eller modifierats för användning ombord på flygfarkoster. De förekommer vanligast som fast beväpning internt eller i vapenkapslar, men förekommer även som rörlig beväpning i vapenvaggor eller kanontorn.

Flygburna automatkanoner började förekomma i större antal under slutet av 1930-talet och blev under andra världskrigets gång mer förekommande än flygburna kulsprutor. Dock började flygburna automatkanoner förekomma redan under första världskriget, då i begränsat antal. Ett bra exempel på en tidig flygburen automatkanon är 20 mm Becker Type M2, en tysk flygburen automatkanon i kaliber 20 mm som monterades på flygplan i rörlig konfiguration för att agera mot både infanteri och flyg. Den testades även i Sverige som akan 20 mm LV typ 2 Beckers. Becker Type M2 var senare basmodell för konstruktionen av 20 mm Oerlikon. Denna automatkanon är en design från 1928 och är fortfarande i tjänst i dag. Den är även gudfadern till HS.404 vilket var den vanligaste flygmonterade automatkanonen hos de allierade och i Sverige under andra världskriget, och även denna är fortfarande i tjänst idag.

Den vanligaste kalibern hos flygmonterade automatkanoner var under en lång tid 20 mm och detta på grund av att flygplan inte klarade rekylen eller hade plats för grövre kalibrar. Dock gjordes stora framsteg på 1930-talet med att bygga flygplan delvis eller helt i metall. Detta gjorde att man kunde montera kraftigare beväpning. Företag som Madsen och Hispano-Suiza började då under sent 30-tal utveckla 23 mm varianter av sina 20 mm automatkanoner. Tyskland som tidigare inte fått tillverka vapen sedan första världskriget hade börjat under 1940 konstruera ett flertal automatkanoner i 30 mm kaliber för montering på flygplan. De kändaste av dessa är Mk 103 och Mk 108. Mk 103 (som var en vidare utveckling av Mk 101) konstruerades för att användas mot stridsvagnar och avfyrade höghastighets patroner med tungsten som kunde penetrera en T-34 från en kilometer. Den användes primärt på attackflygplan som Hs.129B-1 men kom senare att användas på jaktflygplan och nattjaktflygplan på grund av sin effektiva räckvidd. Mk 108 ver rena motsatsen till Mk 103. Den skulle användas mot bombplan och hade låg hastighet på sina kulor. Detta var på grund av den korta pipan av kanonen. Den kom att användas på flera flygplan varav den mest kända är Me 262 som kunde bära hela 4 stycken av dem i nosen.

37 mm automatkanoner blev även relativt vanliga under andra världskriget. Båda Ryssland och USA utvecklade 37 mm kanoner för flygplan som monterades internt i vingar eller i en radmotor. Tyskland utvecklade en luftburen variant av sin 37 mm Flak-kanon som monterades i vapenkapslar under vingarna på Stuka störtbombare samt som en vapenkapsel som monterades på magen av en Hs.129B-2.

Storbritannien föredrog externt monterade automatkanoner med kaliber över 20 mm. Storbritannien utvecklade en 40 mm och en 47 mm pansarvärnsautomatkanon som monterades i vapenkapslar under vingarna på jaktflygplan.

När det kom till internt grova automatkanoner fanns det ett flertal automatkanoner från ett flertal länder i 50–57 mm klassen under andra världskriget. Några vanliga av dessa är tyska 50 mm BK 5 som monterades i Me 410, brittiska 57 mm (6 pdr) Molins class M som monterades i Mosquitoo FB Mk XVIII, svenska 57 mm akan m/47 Bofors monterad i T 18B och japanska 57 mm Ho-401 som monterades i Ki-102 Otsu.

Den grövsta automatkanon som någonsin monterats på ett flygplan i en vapenkapsel är den tyska 75 mm BK 7,5 som monterades på Hs.129B-3. Men den grövsta automatkanon som någonsin monterats på ett flygplan är italienska 102 mm 102/35 Mod 14 som monterades internt på en Piaggio P.108A.

Efter kriget började man utveckla revolverkanoner och elektriskt drivna automatkanoner. Detta för att höja eldhastigheten och därmed träffsäkerheten då nya jetflygplan hade tredubblat i hastighet åren 1945-1955. Några av de kända revolverkanonerna är 30 mm Aden, 30 mm Defa, 20 mm Colt Mk 12 och 20 mm M39. 30 mm Aden kom i tjänst i Sverige som 30 mm akan m/55 och har använts som primär beväpning på J 32 Lansen och som sekundär beväpning på J 35 Draken. Den har även gjort tjänst i vapenkapselform på AJ 37 Viggen.

När robotar tog över som primär beväpning på jaktflygplan minskade man antalet automatkanoner i jaktflygplan till en eller två automatkanoner per flygplan då de bara skulle användas på extremt nära avstånd och primärt mot markmål. Jas 39 Gripen t.ex. har bara en 27 mm Mauser akan monterat i kroppen.

Automatkanoner har även ofta använts på attackhelikoptrar då de är väldigt effektiva mot infanteri och lätt bepansrade fordon. De är också mycket billigare att använda än robotar och raketer.

Automatkanoner på markfordon[redigera | redigera wikitext]

En 25 mm M242 automatkanon i en M2 Bradley.

De första automatkanonerna som gjorde tjänst på markfordon var i kalibern 20–25 mm och monterades i lätta stridsvagnar och pansarbilar under mellankrigstiden. I Sverige fanns Pansarbil m/31, Landsverk Lynx och Landsverk L-60 som alla hade en 20 mm automatkanon.

Under andra världskriget och en bra bit in i kalla kriget var automatkanoner ganska sällsynta på markfordon om inte i luftvärns tillstånd. Detta på grund av att automatkanoner med låg kaliber har varit näst intill oanvändbara mot kalla krigets stridsvagnar. Men när trupptransportbandvagnar som BMP och M113 blev vanliga under 1960-talet blev dock automatkanoner användbara igen.

Vissa stridsvagnar har haft eller planerats att ha automatkanoner som sekundär beväpning. Ett par exempel är Centurion mk.I, AMX-30, AMX-50 och MBT-70 som alla hade en 20 mm automatkanon som sekundär beväpning. Dock går priset för den mest kraftfulla automatkanonen som sekundär beväpningen till Svenska Strv 2000. Strv 2000 skulle haft en 40 mm Bofors tillsammans med sin 140 mm pansarvärnskanon.

Ett annat svenskt rekord är att ha byggt den största automatkanonen någonsin. Bofors 15,5 cm Bandkanon 1A var en svensk artilleribandvagn som var beväpnad med en 155 mm automatkanon. Denna automatkanon hade ett magasin på 14 patroner och en eldhastighet av 20,6 patroner per minut (45 sekunder för alla 14 patroner). Detta är ett världsrekord för sin klass som ännu inte blivit slaget.

Automatkanoner på moderna markfordon ligger oftast i kalibern 20–40 mm. Många av dessa har modern pilammunition som effektivt kan slå ut äldre stridsvagnar som används av fattigare länder och terroristgrupper. CV90:s 40 mm Bofors automatkanon kan penetrera sidan på en T80 med modern pilammunition.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ [a b] ”AMKAT,Ammunitionskatalog, Data och bilder, modell 2014”. Arkiverad från originalet den 17 maj 2021. https://web.archive.org/web/20210517043101/https://hemvarnet.se/UserFiles/Nyheter/utbildningsgrupper/livgardesgruppen/filer/AMKAT_DATABILD_2014.pdf. Läst 3 mars 2021. 
  2. ^ Ledamot Fürst (Nummer 1 1937). ”Utdrag ur årsberättelse i artilleri och handvapen år 1936”. Tidskrift i Sjöväsendet (Kungliga Örlogsmannasällskapet). 
  3. ^ Ledamot G. Jedeur-Palmgren (Nummer 2 1942). ”Utdrag ur årsberättelse i artilleri och handvapen år 1941”. Tidskrift i Sjöväsendet (Kungliga Örlogsmannasällskapet). 
  4. ^ ”Gif av automatvapen med två pipor”. https://78.media.tumblr.com/1954ca697e5ebff312121927cdddf219/tumblr_oe411qFWw11sns7veo1_500.gif. Läst 12 augusti 2018. 
  5. ^ ”Gif av en gatling kulspruta/kanon”. https://media.giphy.com/media/C5sZRyZccfhMk/giphy.gif. Läst 12 augusti 2018. 
  6. ^ ”Deadliest Gun Ever Invented - Million Rounds Per Minute - Metal Storm”. https://www.youtube.com/watch?v=oWEqyrKLz6M. Läst 12 augusti 2018.