Likhetsfeminism

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Likhetsfeminism, likartsfeminism, är en gemensam benämning på de riktningar inom feminism som anser att skillnaderna mellan könen väsentligen är sociala konstruktioner och därmed kulturberoende. De sätter alltså miljön i centrum, i motsats till särartsfeministerna som sätter biologiska skillnader i centrum.

Uppdelningen i särartsfeminism och likhetsfeminism kan ses som den mest grundläggande indelningen när det gäller olika feministiska åskådningar.[källa behövs] Dessa två huvudgrenar kan sedan delas in ytterligare i olika riktningar. Särartsfeminism har kopplingar till essentialism, medan likhetsfeminism hör samman med konstruktivism och postmodernism[källa behövs] .

Till likhetsfeminismen hör bland annat liberalfeminism, socialistisk feminism och radikalfeminism.

I Sverige är i dag väsentligen hela den feministiska rörelsen likhetsfeministisk; särartsfeminismen är marginaliserad.