Den manliga blicken

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

"Den manliga blicken" (ursprungligen "the Male gaze") är ett begrepp myntat 1975 i essän "Visual Pleasure and Narrative Cinema" av den brittiske filmteoretikern Laura Mulvey främst verksam inom feministisk filmteori.

Begreppet syftar på det sätt skapandet av visuell konst struktureras kring manliga tittare. Det beskriver tendensen att i visuell kultur visa världen och kvinnor från ett maskulint synsätt och på mäns villkor och med manliga attityder.

Den manliga blicken sägs bestå av tre typer av blickar:

  • Blicken från personen bakom kameran
  • Blicken från karaktärer i filmen eller verket
  • Blicken från åskådaren

Mulvey skriver i sin essä att könsmaktsasymmetrin är en kontrollerande kraft inom film och konstruerad för att behaga den manliga tittaren, och att det är djupt rotat i patriarkala ideologier och diskurser. Begreppet har därefter varit vanligt förekommande inom feministisk filmteori, mediastudier samt studier inom kommunikation och kultur. Begreppet kan även kopplas samman med modeller av voyeurism, Skoptofili och narcissism.

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia.