Postfeminism

Från Wikipedia

Postfeminism, politiskt ställningstagande med något oklar betydelse. Enligt vissa innebär postfeminism att feminismen har uppnått alla de mål som den är kapabel att uppnå, såsom allmän och lika rösträtt, tillträde till alla ämbeten, förbud mot diskriminering och rätt till abort. Enligt andra betyder det att begreppen feminism och jämställdhet bör omvärderas.

Ett typiskt postfeministiskt synsätt är att den stora splittringen inte finns mellan feminism och antifeminism, utan snarare mellan olika feministiska inriktningar (som till exempel radikalfeminism och sexpositiv feminism). Postfeminism anknyter också till mansforskning och uppfattningen att jämställdhetssträvanden ska ske på både mäns och kvinnors villkor.