Lista över falska vänner mellan svenska och engelska

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Denna lista över falska vänner mellan svenska och engelska innehåller ord i de båda språken som liknar varandra, men har skilda betydelser, och kan förväxlas av personer med hyggliga kunskaper i de båda språken. Falska vänner kan vara ord med gemensamt ursprung såväl som språköverskridande homonymer. Vissa är pseudoanglicismer, alltså ord som stavas på engelskt sätt, men inte betyder samma, oftast felaktigt lånade.

Engelskt ord Korrekt svensk översättning Liknande svenskt ord Engelskt ord för det liknande svenska
actual[1] faktisk aktuell present, current
announce[1] tillkännage annonsera advertise
beef[2] nötkött biff beef steak
billion[1] miljard (oftast, speciellt i amerikansk engelska – se vidare artikeln ”Långa och korta skalan för stora tal”) biljon trillion (oftast)
blanket[1] filt blankett form
blast furnace masugn blästerugn bloomery
branch[2] gren, filial bransch industry, business
chef[1] kock chef boss
chin[1] haka kind cheek
class lektion klass year (school)
cock[1] tupp, penis, kran kock chef, cook
craft[1] 1. färdighet, hantverk
2. fordon, fartyg, flygplan
kraft force, power
cumin spiskummin kummin caraway
delicate[1] ömtålig delikat delicious
detective kriminalpolis (privat)detektiv private investigator
discipline vetenskapsgren, idrottsgren disciplin (moral and/or corporeal) discipline
diverse[1] mångsidig diverse various
effective utförd, giltig (till exempel från och med ett visst datum) effektiv efficient
engaged[1] förlovad, upptagen engagerad committed (to)
eventually[1] slutligen eventuellt possibly, if need be
exam[1] tentamen examen graduation
expedition expedition (resa etc) expedition (kontor) office
fabric[1] tyg fabrik factory
genus[1] släkte (biologi) genus (grammatiskt eller socialt kön) gender
gift[1] gåva gift married/poison
glass glas glass ice cream
goodies kul saker godis candy
guest medverka, delta i, spela i/på gästa visit
guilty skyldig giltig valid
harness (t.ex. child harness) sele (t.ex barnsele) harnesk cuirass
intern praktikant, AT-läkare, men även intern intern intern, inmate
invalid[1] /in'valid/ ogiltig, /'invalid/ invalid invalid disabled, cripple, /'invalid/ invalid
island ö Island Iceland
journal tidskrift; dagbok journal medical record
kinky bisarr kinkig tricky, petulant, grumpy
kiss[1] kyss kiss pee
lade lasta lade put, laid
lame[1] halt på grund av skada i ben el. fot lam paralysed
learner den som lär sig lärare teacher
liquor[2] spritdryck likör liqueur
motion[1] rörelse motion excercise
motivate uppmuntra, uppmana motivera justify
mundane banal, trivial mondän sophisticated, elegant
must not får inte måste inte do not have to
neck[2] hals nacke nape
novel[1] roman novell short story
obligation[1] skyldighet obligation bond
offer[1] erbjudande, erbjuda offer sacrifice, victim
overalls[1] hängselbyxor, snickarbyxor overall jumpsuit, coverall
paprika paprikapulver paprika bell pepper
paraffin[2] fotogen (brittisk engelska) paraffin paraffin wax
paragraph stycke paragraf section
pencil blyertspenna pensel paintbrush
personal[1] personlig personal staff, personnel
photograph[1] fotografi fotograf photographer
physician[1] läkare fysiker physicist
present oneself[1] visa upp sig presentera sig introduce oneself
receipt[1] kvitto recept recipe (mat), prescription (läkemedel)
red day en blodig dag (olycksdrabbad, tragisk, präglad av död) röd dag (jul, påsk, etc) national holiday, bank holiday
rent[1] hyra ränta interest
semester[1] (studie)halvår, termin semester vacation, holiday
serviceman[1] soldat, krigsman tjänsteman official, clerk, white-collar worker
silicon kisel silikon silicone
simple enkel simpel base, common, low, coarse
sleep in sovmorgon (sova ut = to sleep in) somna in fall asleep, die
smoking rökning smoking (lån närmast från tyska/franska) dinner jacket (brittisk)
tuxedo (Am.eng.)
social secretary[3] sekreterare med ansvar för bokning av sociala sammankomster socialsekreterare (ung) case worker in the social services, welfare administrator
spiritual andlig, religiös spirituell witty
stark alldeles, fullständig(t), avskalad, skarp stark strong
stick pinne sticka sliver, matchstick
stool pall stol chair
steak[2] biff stek roast
swamp[1] träsk, sumpmark svamp fungus (svamporganism), mushroom (fruktkropp), sponge (tvättsvamp)
tagged märkt taggad psyched up, etc
tips dricks tips hint
toll avgift tull customs
trap fälla trappa staircase, stairs
trim ansa, klippa trimma (en motor) tune (an engine)
truck boggi (Am.eng.); lätt el. tung lastbil (Am.eng.) gaffeltruck forklift truck
tweak vrida, anpassa tveka hesitate, doubt
VD (venereal disease)[1] sexuellt överförbar sjukdom, VS VD (verkställande direktör) CEO (chief executive officer)
valve ventil, radiorör (brittisk engelska), hjärtklaff valv vault, arch (arkitektur)
vibrant livaktig, intensiv vibrerande vibrating, vibrant
vicar kyrkoherde vikarie substitute, deputy, stand-in
vine ranka, klängväxt vin wine
vinegar ättika vinäger wine vinegar
vocals sång (i musikstycke) vokaler vowels
warehouse[2] lagerlokal varuhus department store
washbag necessär tvättpåse mesh lanudry bag, etc
whitewash limfärg, kalkfärg vittvätt white laundry, whites
will ska, testamente, vilja (substantiv) vill want (to), wish
wink[2] blinka, blinkning vink wave
wire elektrisk (isolerad) ledning
metalltråd
vajer (stållina) cable
wrist[1] handled vrist ankle

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Vidare läsning[redigera | redigera wikitext]

  • Ernolv, Carl (1958). False friends, förrädiska ord.. Language monographs (Saltsjö-Duvnäs), 99-0634996-4 ; 1. Saltsjö-Duvnäs. Libris 858520 
  • Fridlund, Anneli (2007). Svensk-amerikanska falska vänner = A Swedish-American false friends dictionary. Sarasota: Rem Tene Publications. Libris 10526674. ISBN 9780979794100 
  • Hargevik, Stieg; Stevens Michael (1978) (på engelska). English synonyms and false friends. Lund: LiberLäromedel. Libris 7270657. ISBN 91-40-04576-5 
  • Hargevik, Stieg; Stevens Michael (1995) (på engelska). English synonyms and false friends. Enskede: TPB. Libris 13902262 
  • Ringbom, Håkan (1997). ”On English/Swedish false friends”. Proceedings from the sixth Nordic Conference for English Studies, Tromsø, May 25-28, 1995 / edited by Gerd Bjørhovde and Gøril Rogne ([1997?]): sid. 471-476.  Libris 9658952