Lista över falska vänner mellan svenska och engelska

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Denna lista över falska vänner mellan svenska och engelska innehåller ord i de båda språken som liknar varandra, men har skilda betydelser, och kan förväxlas av personer med hyggliga kunskaper i de båda språken. Falska vänner kan vara ord med gemensamt ursprung såväl som språköverskridande homonymer. Vissa är pseudoanglicismer, alltså ord som stavas på engelskt sätt, men inte betyder samma, oftast felaktigt lånade.

Engelskt ord Korrekt svensk översättning Liknande svenskt ord Engelskt ord för det liknande svenska
abort avbryt abort abortion
actual[1] faktisk aktuell present, current
advocate förespråkare (eventuellt i rättsfall) advokat i de flesta engelskspråkiga länder: attorney, barrister, councelor, lawyer, solicitor; titeln advocate förekommer dock i Indien, Pakistan, Skottland och Sydafrika för vissa typer av rättegångsombud.
also också alltså therefore, hence
ankle vrist ankel malleolus, ankle
announce[1] tillkännage annonsera advertise
antic löjlig, underlig antik antique
answer svar ansvar responsibility
ape människoapa apa monkey, ape
armband armbindel armband bracelet
armed beväpnad armerad reinforced, armored
athlete idrottsman, idrottskvinna, idrottare atlet strong man, hunk
Austria Österrike Australien Australia
babysitter barnvakt babysitter baby seat
ban förbjuda, utestänga banna reprehend, yell at
barn ladugård barn child
barracks kasern barack hut, shack
bearberry mjölon björnbär blackberry
beef[2] nötkött biff beef steak
befall hända, drabba befalla order, command
behoove anstå, passa, hövas behov, behöva need
billion[1] miljard (oftast, speciellt i amerikansk engelska – se vidare artikeln ”Långa och korta skalan för stora tal”) biljon trillion (oftast)
blanket[1] filt blankett form
branch[2] gren, filial bransch industry, business
brick tegelsten bricka tray (serveringsbricka), washer (skruvbricka), tile (spelbricka)
bullion guldtacka; silvertacka buljong bouillon, broth, stock
cab taxi cabb (cabriolet, öppen bil) convertible, hardtop
carrot morot karott deep dish
character [diktad] person, romanfigur, rollfigur; skrivtecken karaktär character, nature, mentality, disposition
chart tabell, diagram karta map
cheek kind käke jaw
chef[1] kock chef boss
chin[1] haka kind cheek
chips (brittisk engelska) pommes frites chips crisps (brittisk engelska)
civil rights medborgerliga rättigheter civilrätt civil law
cloak mantel, slängkappa, täckmantel kloak (avlopp) sewer
cock[1] tupp, penis, kran kock chef, cook
compositor sättare, typograf kompositör composer
concept begrepp koncept original idea
concur hålla med konkurrera compete
concurrent samtidig, samverkande konkurrent competitor
condition tillstånd; villkor (bra) kondition in good shape, fit
conductor Br.e. buss- eller spårvagnskonduktör, dirigent; Am.e. tågkonduktör konduktör Br.e. ticket collector
contact kontakt (förbindelse, beröring) kontakt (kontaktdon) connector
corn säd, spannmål; amer. majs korn grain (om partikel), barley (om sädesslaget)
costume scenkostym kostym (dräkt) suit
craft[1] 1. färdighet, hantverk
2. fordon, fartyg, flygplan
kraft force, power
creature varelse kreatur livestock, m.fl.
cross korsa; kors krossa break, smash
cumin spiskummin kummin caraway
delicate[1] ömtålig delikat delicious
derive härleda derivera differentiate
detective kriminalpolis (privat)detektiv private investigator
discipline idrottsgren disciplin (moral and/or corporeal) discipline
diverse[1] mångsidig diverse various
elk (Nordamerika) amerikansk hjort älg moose (Nordamerika), elk (britt.eng.)
engaged[1] förlovad, upptagen engagerad committed (to)
eventually[1] slutligen eventuellt possibly, if need be
exam[1] tentamen examen graduation
expedition expedition (resa etc) expedition (kontor) office
fabric[1] tyg fabrik factory
faculty fakultet (på högskola el. universitet) fakultet (matematisk operation) factorial
fall höst (Am.eng.), fall (ramla) fall (något som utreds) case
familiar bekant familjär intimate
fiend (liten) djävul fiende enemy
flesh kött fläsk pork
flood flod (översvämning) flod (vattendrag) river
foreskin förhud förskinn leather apron
fowl höns fågel bird
friend vän frände kinsman
fridge kylskåp frys freezer
full mätt full (berusad) drunk
gem juvel, ädelsten gem paper clip
genus[1] släkte (biologi) genus (grammatiskt eller socialt kön) gender
gift[1] gåva gift married/poison
glass glas glass ice cream
goodies kul saker godis candy
grim sträng grym cruel
grind[2] mala grind gate, wicket
guilty skyldig giltig valid
gum tandkött, tugg-gummi (chewing gum) gom palate
gymnasium (förkortas ofta gym) gymnastiksal gymnasium upper secondary school
hammock hängmatta hammock porch swing
high school ungefär högstadium, gymnasieskola högskola university, university college
hop skutta, hoppa jämfota/på ett ben hoppa jump
hug krama hugga chop, stab
illiterate analfabet illitterat uncultured, ignorant
invalid[1] /in'valid/ ogiltig, /'invalid/ invalid invalid disabled, cripple, /'invalid/ invalid
island ö Island Iceland
journal tidskrift; dagbok journal medical record
kinky bisarr kinkig tricky, petulant, grumpy
kiss[1] kyss kiss pee
lade lasta lade put, laid
lame[1] halt på grund av skada i ben el. fot lam paralysed
learner den som lär sig lärare teacher
liquor[2] spritdryck likör liqueur
luck tur lycka happiness
lure locka, lockbete lura fool, trick
mail (i första hand) post mail (e-post), mejl(e-post) e-mail, mail (talspr.)
mall köpcentrum mall template
memory minne memory (spel) concentration, pairs (med flera alternativa benämningar)
meerkat surikat markatta guenon
mess stök, röra, mäss mässa fair (utställning), divine service (protestantisk), mass (katolsk)
mission uppdrag (huvudbetydelse) mission missions, mission
mixer elvisp mixer blender
motion[1] rörelse motion excercise
motivate uppmuntra, uppmana motivera justify
mundane banal, trivial mondän sophisticated, elegant
must not får inte måste inte do not have to
neck[2] hals nacke nape
novel[1] roman novell short story
obligation[1] skyldighet obligation bond
offer[1] erbjudande, erbjuda offer sacrifice, victim
overalls[1] hängselbyxor, snickarbyxor overall jumpsuit, coverall
paraffin[2] fotogen (brittisk engelska) paraffin paraffin wax
paragraph stycke paragraf section
parole villkorlig frigivning paroll motto
pass passerkort, passersedel (monthly pass=månadskort) pass passport
pencil blyertspenna pensel paintbrush
personal[1] personlig personal staff, personnel
pest skadedjur pest plague
phony bluff, förfalskning, låtsas-, falsk, opålitlig fånig silly, daft, ridiculous
photograph[1] fotografi fotograf photographer
physician[1] läkare fysiker physicist
pier brygga pir mole, jetty
pin nål pinne stick
platform plattform (bildligt eller på bygge) perrong, även som spårangivelse platform, track
plight trångmål, olägenhet plikt duty
present oneself[1] visa upp sig presentera sig introduce oneself
prescription recept (för ett läkemedel), receptbelagd preskription limitation, expiry
proper karakteristisk, korrekt/anständig, egentlig proper neat, clean
professor (USA och Kanada) senior högskole- eller universitetslärare professor head (of a department)
puzzle gåta, mysterium pussel jigsaw puzzle
quotation citat kvotering allocation of quota
quote citera kvot quota (andel), quotient (matematik)
receipt[1] kvitto recept recipe (mat), prescription (läkemedel)
rent[1] hyra ränta interest
semester[1] (studie)halvår, termin semester vacation, holiday
serviceman[1] soldat, krigsman tjänsteman official, clerk, white-collar worker
silicon kisel silikon silicone
simple enkel simpel base, common, low, coarse
sleep in sovmorgon (sova ut = to sleep in) somna in fall asleep, die
smoking rökning smoking (lån närmast från tyska/franska) dinner jacket (brittisk)
tuxedo (Am.eng.)
social secretary[3] sekreterare med ansvar för bokning av sociala sammankomster socialsekreterare (ung) case worker in the social services, welfare administrator
spiritual andlig, religiös spirituell witty
stark alldeles, fullständig(t), avskalad, skarp stark strong
stick pinne sticka sliver, matchstick
stipend anslag stipendium scholarship
stool pall stol chair
steak[2] biff stek roast
surreal overklig surrealistisk surrealistic
swamp[1] träsk, sumpmark svamp fungus (svamporganism), mushroom (fruktkropp), sponge (tvättsvamp)
tagged märkt taggad psyched up, etc
testimony vittnesmål, vittnesbörd testamente (last) will
tips dricks tips hint
toll avgift tull customs
trap fälla trappa staircase, stairs
tribute hyllning tribut sacrifice, tribute (sidobetydelse)
trim ansa, klippa trimma (en motor) tune (an engine)
truck boggi (Am.eng.); lätt el. tung lastbil (Am.eng.) gaffeltruck forklift truck
tweak vrida, anpassa tveka hesitate, doubt
VD (venereal disease)[1] sexuellt överförbar sjukdom, VS VD (verkställande direktör) CEO (chief executive officer)
valve ventil, radiorör (brittisk engelska), hjärtklaff valv vault, arch (arkitektur)
veteran bland annat krigsveteran veteranklass (inom idrott) master class
vibrant livaktig, intensiv vibrerande vibrating, vibrant
vicar kyrkoherde vikarie substitute, deputy, stand-in
vine ranka, klängväxt vin wine
vocals sång (i musikstycke) vokaler vowels
warehouse[2] lagerlokal varuhus department store
washbag necessär tvättpåse mesh lanudry bag, etc
whitewash limfärg, kalkfärg vittvätt white laundry, whites
will ska, testamente, vilja (substantiv) vill want (to), wish
wink[2] blinka, blinkning vink wave
wire elektrisk (isolerad) ledning
metalltråd
vajer (stållina) cable
wrist[1] handled vrist ankle

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ [a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai] ”För alla som lär sig engelska: Se upp för de falska vännerna!”. 17 Minute Languages. https://www.17-minute-languages.com/se/blog/l%C3%A4r-dig-engelska-se-upp-f%C3%B6r-falska-v%C3%A4nner/. Läst 1 augusti 2020. 
  2. ^ [a b c d e f g h i] Åberg, Gösta. ”Handbok i svenska”. https://books.google.se/books?id=lEOgAgAAQBAJ&pg=PT14#v=onepage&q&f=false. Läst 4 augusti 2020. 
  3. ^ Makt, kontroll och konflikter!

Vidare läsning[redigera | redigera wikitext]

  • Ernolv, Carl (1958). False friends, förrädiska ord.. Language monographs (Saltsjö-Duvnäs), 99-0634996-4 ; 1. Saltsjö-Duvnäs. Libris länk 
  • Fridlund, Anneli (2007). Svensk-amerikanska falska vänner = A Swedish-American false friends dictionary. Sarasota: Rem Tene Publications. Libris länk. ISBN 9780979794100 
  • Hargevik, Stieg; Stevens Michael (1978) (på engelska). English synonyms and false friends. Lund: LiberLäromedel. Libris länk. ISBN 91-40-04576-5 
  • Hargevik, Stieg; Stevens Michael (1995) (på engelska). English synonyms and false friends. Enskede: TPB. Libris länk 
  • Ringbom, Håkan (1997). ”On English/Swedish false friends”. Proceedings from the sixth Nordic Conference for English Studies, Tromsø, May 25-28, 1995 / edited by Gerd Bjørhovde and Gøril Rogne ([1997?]): sid. 471-476.  Libris 9658952