Lista över falska vänner mellan svenska och övriga nordiska språk

Från Wikipedia

Falska vänner mellan rikssvenska och svenska dialekter och andra nordiska språk.
(da=danska, no=norska, nb=bokmål, nn=nynorsk, is=isländska, fo=färöiska, vb=västerbottniska)

Danskt/norskt/dialektalt ord Korrekt svensk översättning Liknande svenskt ord Danskt/norskt/dialektalt ord för det liknande svenska
aga (jämtska), age (no) respekt, vördnad aga
afrette (da,nb) dressera (till exempel hundar) (da,nb); göra rät (t.ex. en mur) (nb) avrätta henrette (da,nb), avrette (nn,nb)
anbefale (da,no) rekommendera (anbefalla, men är inte daglig svenska) befalla
beordre
anledning (no) tillfälle (t.ex. inget tillfälle att ringa) anledning, orsak grunn, årsak (no)
anråbe (da) påkalla, bönfalla anropa ringe
artig (no), artu (jämtska) lustig, rolig artig høflig (no)
bad (da) dusch bad (också) bad
badutspring (da) krumsprång simhopp udspring
bagvaske (da), bakvaske (no) baktala tvätta baken vaske bagdelen (da), vaske baken (no)
baka (jämtska,vb) bakom (jämtska), [också] bakom; kniv- eller bokrygg (vb) baka baka på (jämtska)
bana, ban (vb) järnväg bana
børnemorderske (da), barnemorderske (no) barnamörderska barnmorska jordemor (da), jordmor (no)
bedrift (da,no) företag, (bedrift) bedrift bragd (no)
befare (no) trafikera, inspektera befara frykte for
befængt (da), befengt (no) smittad befängt urimeligt, dumt (da,no)
begrunne (no) motivera begrunda tenke over
beskytte (da,no) beskydda beskjuta beskyte (no)
betjent (da) poliskonstapel, servitör betjänt tjener
betænksom (da) omtänksam betänklig tvivlsom
bevidst (da), bevisst (no) medveten bevisad beviset (no)
bjørnebær (da) åkerbär björnbär brombær (da)
blomme (da), blomma (fo) plommon, äggula blomma blomst, blóma (fo)
blus (da) bloss blus bluse
blå mandag (da), blå mandag (nb), blå måndag (nn) måndagssjuka, ledig utan lov på grund av baksmälla blåmåndagen, dagen efter palmsöndagen [också] blå mandag (da), blå mandag (nb), blå måndag (nn)
blød (da), bløt (no) mjuk blöt våt, sur
bolle (da) knulla bolla spille bold
brander (da) dum vits brand brand (da), brann (no)
bremse (da) styng broms klæg (da)
brænde af (da) lura bränna, tända på brænde
brus (no) läskedryck brus støy, (et) brus
(ikke) bryde sig om ogilla (inte) bry sig om være ligeglad med
brøde (da), brøde (no) förseelse bröd brød
bus (da) buss bus sjov og ballade (da)
by (da,no), býur (fo) stad by landsby (da), bygd, grend, landsby (no), bygd (fä)
bypolitik (da), bypolitikk (no) kommunalpolitik, stadspolitik bypolitik sognerådspolitik (da)
båll (jämtska) testikel boll
bæsj (no) bajs bärs (öl) øl
bøg (da) bok (träd) bög bøsse
bøger (da) (ental: bog) böcker (ental: bok) bögar bøsser
børnebidrag (da), barnebidrag (no) underhåll (från förälder som separerat) barnbidrag (sv) børnecheck, barnetrygd
børnetilskud (da) extra barnbidrag vid behov tillskott i barnaskaran
bøsse (da) bög bössa Gevær, alt. bøsse i betydelsen gevär
damp (da,no) ånga DAMP DAMP
dannet (da,no) bildad danad skabt (da), skapt (no)
dige (da), dike (no) vall dike grøft (da,no)
dreng (da), drengur (is) pojke dräng karl (da), gardsgutt (no)
dyr (da,no) djur dyr dyr, dyrebar (da,no)
døgnflue (da,no) dagslända dyngfluga gødningsflue (da)
dåd (da) (hjälte)bragd dåd
enkelt (da,no) enstaka enkelt lett
enkeltbekkasin (da) dvärgbeckasin enkelbeckasin dobbeltbekkasin (da)
enkelthet (no)
enkelthed (da)
detalj enkelhet letthet
ens (no), eins (is) lika icke ens ikke engang (no), ekki einu sinni (is)
femtal (da) femma, siffran 5 femtal
fiol (no) viol fiol fiolin, fele
fly (no, da) flyga, flygplan fly flykte (no), flygte (da)
flytning (da) flyttning flytning udflåd (da)
fløyte (no), fløjte (da) visselpipa flöjt fløjte - i betydelsen musikinstrument (tværfløjte, blokfløjte)
fløde (da) grädde flöde strømning (da,no), flyt (no)
fløte (no) grädde flöte flåd (da), dupp (no)
fold (no) veck fåll fald
forlate (no), forlade (da) överge, lämna förlåta tilgi
formue (no) förmögenhet förmåga evne
formål (da,no) føremål (nn) ändamål, syfte föremål genstand (da), gjenstand (no)
forretning (da,no) affär, butik förrättning (tjänsteresa) arbeid, tjeneste
forstand (no) förståelse, betydelse förstånd forståelse (no)
forstyrre (da), (no) oroa, störa förstöra ødelegge
forstørre (no) förstora förstöra ødelegge
fortelle (no) berätta förtala bakvaske
forsynet (da), forsynt (no) försedd, belåten försynt (blygsamt) beskjeden (no)
foråret (da) våren förra året sidste år
frakk (no), frakke (da), frakki (fo) rock frack kjole og hvidt (fras på inbjudningskort), klædningur (fo)
fremdeles (no) fortfarande framdeles senere
framifrå (no, mest nn) utmärkt framifrån forfra
frikadeller (da) köttbullar frikadeller kødboller
frisk (da,no) färsk frisk rask
frokost (da) lunch frukost(sv), frokost(no) morgenmad
frygtløs (da), fryktløs (no) oförfärad, orädd fruktlös frugtesløs, forgæves (da), fruktesløs, forgjeves (no)
fugletræk (da), fugletrekk (no) fågelsträck fågelträck afføring fra fugle (da)
ful (no) slug, illmarig ful stygg
ful (jämtska) elak, ondsint, grym ful gjöt, ljöt, stygg (jämtska)
fyndig (no) eftertrycklig fyndig (påhittig) oppfinnsom
fyre (no) elda fyra (4) fire
færge (da), ferge (no) färja färg farve
ganske (da) mycket ganska temmelig
gederams (da), geitrams (no) mjölke getrams kantet konval (da), kantkonvall (no)
gjenta (no) upprepa jänta pike
gidsel (da) gisslan gissel svøbe
gissel (no) gisslan gissel svøpe
glass (no) glas glass is, iskrem
glasøjne (da) emaljögon glasögon briller
glente (da) glada glänta lysning (da)
gløgg (no), gløggur (fo), glöggur (is) kvick, snartänkt glögg (jule)gløgg (no), gløgg (fo), glögg (is)
grend (no) by gränd smug, smau
grina (skånska), grine (da) skratta, flina grina græde (da)
grundlag (da), grunnlag (no) grundval, fundament grundlag grundlov
grøt (no) (frukt)kräm gröt (också) grøt
gullig (da) gulaktig gullig nuttet (da)
gås (jämtska) smör gås
hane (da) tupp; (vatten)kran hane (hanne) han
have (da) trädgård, park (jfr hage) hav, hava
hengsel (no), hængsel (da) gångjärn hängsle bukseseler
herbergi (is) rum härbärge húsaskjól, gistiheimili
hestehov (da) pestskråp hästhov følfod (da)
hestetunge (da) ostronört hästtunga femtunge (da)
hjul (da) fiskerulle hjul hjul
horn (no) giffel horn (också) horn
hospitalsmæssig (da) som angår sjukhus hospitalsmässig
hurtig (da,no) snabb hurtig kjekk
husere (da) hemsöka, härja husera
hospital (da) sjukhus hospital psykiatrisk hospital (da)
hvidmos (da) blåmossa vitmossa tørvemos (da)
hygge (da) trivsel hygge skovrydning (da)
hyggelig (no) trevlig hygglig velvillig, snill (no)
hæl (no) skoklack häl (också) hæl
hærskare (da) härskara härskare hersker
høg (da) hök hög høj
høst (da) skörd höst (sv), høst (no) efterår (da)
høvelig (no) passande hövlig høflig
innstille, innstillt (no) nominera, nominerad ställa in, inställt kansellere, kansellert
illska (is) ondska, elakhet ilska reiði
is (da, no), ís (is), ísur (fo) glass is (också) is / ís
især (no) i synnerhet i sär i stycker, fra hverandre
jyde (da) jute jude jøde
karamel (da) kola karamell bolsje (da)
kasse (da,no) kartong, låda, skrin kasse bærenett (no), bærepose (da)
kilde (da) källa kille fyr
killing (da) kattunge (jfr källing) killing kid
kirke (da) kyrka Kirke
kittel (da) (läkar)rock kittel kedel
kjerr (no) snår kärr sump, myr
kjole (da,no), kjóli (fo) klänning kjol nederdel (da), skjørt (no)
klemme (no) krama (sv), kramme (da) klämma klemme
klinte (da) klätt klint 1. knopurt 2. kystskrænt (da)
klosset (no) klumpig klosett (toan) do
kneppe (da) knulla knäppa knappe (da)
kone (da) fru, hustru kona
korn (da) säd korn byg (da)
kraft (no) spad kraft styrke
krage (da) kråka krage krave
krangel/krangle (no) gräl/gräla krångel/krångla være i ulage (om en apparat)
krigen (da, no) kriget krigen krigene (da,no)
kro (da) gästgivargård/hotell krog krog
krog (da) krok krog kro
kry (no) morsk, kavat, stolt kry rask, kjekk (no)
krydsild (da) korseld kryddsill krydret sild
kræft (da) cancer kräfta krebs
kræfter (da) (muskel)kraft kräftor krebser
kuk (med kort u da) 1. gökens läte, 2. ngt. vansinnigt kuk pik
kulde (uttalas kulle) köld, kyla kulle haug, høyde, kolle
kullager (da) kolförråd kullager kuglelejer
kunstig (da,no) konstgjord, konstlad konstig rar, eiendommelig (no)
kurv (da,no) korg korv pølse
kusine (da,no) kusin (endast kvinnlig) kusin fætter (manlig),
kusine (kvinnlig)
kusse (da; V!) fitta (V!) kossa ko, "muh-ko"
kvarter (da) 15 minuter; (större) stadsdel kvarter
kvikk (no) livlig, munter kvick (humoristisk) vittig
kåd (da) livlig kåt liderlig
kølevæske (da) kylmedel kylväska køletaske
lag (is) metod, melodi/låt lag lög (pl.), (is)
lage (no) förfärdiga. ställa till med laga reparere (no), remontera (finlands-sv)
laste ned (no) ladda ned (internet) lasta ned
lazaret (da) fältlasarett lasarett hospital (da)
le (da,no) skratta le smile (da,no)
le (skånska) elak (jfr. den lede fi) le
lempelig (no) lindrig, skonsam lämplig passelig, høvelig
lidelse (da,no) lidande; sjukdom lidelse lidenskap (no)
lige (da) just/precis lika ens (da)
líka (is (både verb och adverb)) också (adv), tycka om (verb) lika jafn- ("jafnstór" = lika stor), samur, sams konar ("sömu laun fyrir sömu vinnu" = lika lön för lika arbete)
limma (skånska) sopa limma
lov (da,no) lag lov (ledighet) ferie (no)
lovlig (da,no) laglig lovlig
lure på (no/värmländska) fundera på lura någon
lukke stänga lucka luge
læge (da), lege (no) läkare läge beliggenhed;situation (da)
beliggenhet;situasjon (no)
mage (da) maka mage mave
mangel (da) brist, avsaknad mangel strygerulle
mappe (no) portfölj mapp
mark (no) mask (djur) mark (också) mark?
marsvin (da) tumlare marsvin också marsvin
mat (no) smörgås mat
medaljør (da) medaljgravör medaljör
merkelig (no) märkvärdig märklig bemerkelsesverdig, betydelig (no)
midlertidig (da, no) tillfällig medeltida middelalders
middelalder (da,no), miðøld (fo) medeltid (hist. period) medelålders midaldrende (da), middelaldrende (no), miðaldrandi (fo)
mis (da) kvinnligt könsorgan miss fejl
mug (da) mögel mugg krus (da)
mygblomst myggnycklar myggblomster hjertelæbe
måle (da,no) mäta måla male
må (no, da) måste [1] føle
målmand (da) målvakt målsman værge
mås (da) stjärt mås måve
måske (da) kanske moské moske
nødig (no), nöudu, neudu (vb) ogärna (no), ovillig (vb) nödig nødvendig (no)
nøyaktig (no) noggrann, exakt nöjaktig tillfredstillende
nøysom (no) förnöjsam nöjsam fornøyelig
ohyr (jämtska) monster, skällsord ohyra bææt
ond (da) elak ond
orm (da) mask (djur) orm slange
orsak! (nn) förlåt! orsak
overse (no) förbise överse bære over med
padde (da) groddjur, amfibie padda tudse (da)
pensionær (da) inackordering pensionär pensionist (da)
pige (da), pike (no) flicka piga stuepige (da), stuepike (no)
pik (da) pick pik hib (da)
pindsvin (da), pinnsvin (no) igelkott piggsvin hulepindsvin (da)
planere (no) platta till planera planlegge (no), planlægge (da)
pule (no) knulla pula sysselsätta sig med
prov (no) bevis prov prøve
præstekrave strandpipare prästkrage hvid okseøje, marguerit
purre (no), porre (da) purjolök puré stappe
purløg (da) gräslök purjolök porre (da)
pussig (no) underlig1 pussig pløsen, bleikfeit
putevar (no) örngott kuddvar
pølse (da,no) korv pölsa svensk ret af kogt, hakket kød og byggryn
rar (no) konstig, egendomlig, underlig, sällsynt rar snill, søt (no)
rask (no) frisk rask hurtig (no)
regissør (da) inspicient regissör instruktør
retning (da) riktning retning
rokk spinnrock, cykel (slang) rock frakk
rolig (da,no,vb) rólegur (is) lugn, stilla rolig sjov (da), morsom (no), morasam, lostelig (vb), skemmtilegur (is)
romer (da) romare romer romaer
rómur (is) röst, erkännande romer rómafólk, rómanir
rúm (is) säng rum herbergi
rummet (da), rommet (no) rymden rummet værelset, (också) rummet/rommet
rømme (no) sur tjock grädde rymma (också) rømme?
rånere (no) raggare (plural) rånare raner
samlag (no, is) bolag, förlag, andelsföretag, förening, (1871–1916 spritbutik i Norge) samlag samleje, samleie (no)
sandhed (da) sanning sandhed
sau (no) får (sv+da) sugga (dialektalt: so)
sekretær (no) sekreterare sekretär
semester (da,no) (studie)halvår, termin semester ferie
siv (da) tåg (växt) säv kogleaks (da)
skede (da,no) slida skede fase, trin (ex. udviklingsfase)
skid (da) skit skid ski
skikkelig (da,no) bra, rejäl, allmänt förstärkningsord skicklig flink (no)
skjønne (no) förstå, uppfatta sköna behagelige
skjønt (no) fastän, ehuru skönt behagelig
slange (da,no) orm slang (också) slange
skjerf (no) scarf/halsduk skärp belte
snekke (no) liten motorbåt snäcka snegl, sneglehus
snor (da,no) snöre snor snot (da), snørr (no)
snylterod tallört snyltrot gyvelkvæler
snøre (da,no) metrev, fiskelina snöre snor
snål (no) underlig, konstig snål gjerrig
sokker (da), sokkar (is,fo) sockor (sockar) socker sukker (da), sukur (fo)
sort (da) svart sort slags, type, (sort användas dock om växtsorter)
spetakkel (da) buller, oväsen spektakel forestilling (ex. teaterforestilling)
spindler (da) spindeldjur spindel edderkop (da), edderkopp (no)
springe (da) hoppa springa løbe (da)
spøge (da), spøke (no) skämta spöke spøkelse
stang (da) också fiskespö stång stang
stadig (da,no) ständigt, fortfarande stadig stabil, holdbar
sted (da,no), stað (fo), staður (is) plats, ställe stad by, býur (fo), bær/borg (is)
stemme (da) rösta stämma
sterke saker (no) starkvaror = sprit stärksaker stivetøy
stærke saker (da) en tuff upplevelse stärksaker
stok (da) käpp stock tømmerstok
stue (da,no) vardagsrum; bottenvåning stuga hytte (no, da)
straks (da,no), strax (is) omedelbart strax (om en liten stund) uttrycken "lige straks" (da), "alveg strax" (is)
stygg (no) ful stygg (elak) slem
styggur (is) skygg (om djur), irritabel, på dåligt humör (om människor) stygg (elak) andstyggilegur, illur, vondur
styr (vb) knuffa, skjuta på styra
svaleurt (da) skelört svalört vorterod (da)
svans (da) bög svans hale (da; hos pattedyr)
sverge (no), sværge (da) svära Sverige Sverige
svinemælde (da) vägmålla svinmålla hvidmelet gåsefod (da)
synes (da, no)
[uttalas syns på no]
tycka/tycker synas/syns
syre (da) syra syre ilt (da)
såpe, sepe (no), sæbe (da) tvål såpa grønnsåpe
søt (no)? rar söt (smak) också(?)
taks (da) idegran tax gravhund (da)
tallrik (no), talrig (da) talrik tallrik tallerken (no,da)
tange (no), tangi (is) näs, udde tång (växt) tang, tare
taske (da), taska (is,fo) väska task patter
tavle (da,no) skrivtavla tavla maleri
taxa (da) taxi taxa takst (da)
tekke (no) tycke, behag täcke teppe
tilfældig (da), tilfeldig (no) av en händelse/slump tillfällig midlertidig (da,no)
tilbud (da,no), tilboð (is,fo) erbjudande tillbud nestenulykke (no), farlig situation (da)
tilgivelse (da,no) förlåtelse tillgiven hengiven (da,no)
tiltag (da), tiltak (no) initiativ tilltag frekt påfunn
tjur (da) tjäder tjur tyr (da)
torv (da) torg torv tørv
trenge (no) behöva trängas
trækk (da), trekk (no) dra tryck tryk (da), trykk (no)
trúa (is) tro truga
true (no) hota truga nøde
tull (no) trams tull toll
type (no) pojkvän typ (skummis)
tømmermænd (da) [också] "kopparslagare" timmermän tømrer
have tømmermænd (da) [också] ha baksmälla timmermän tømrer
tøs (da) Om söt, tuff eller jobbig flicka, ofta i grupp: tøser tös pige
tåge (da), tåke (no) dimma tak, tåg
ubevægelig (da), ubevegelig (no) orörlig obeveklig ubønhørlig (da), ubønnhørlig (no)
uhyre (sb.) (da,no) monster, odjur ohyra skadeinsekter, skadedyr (vilket dock också kan vara större djur)
uhyre (adj.) (da,no) enorm, väldig, oerhört ohyra
ukyndig (da) okunnig okynnig fræk, uforskammet
ulige (da) ojämn, udda (tal) olika forskellig, varieret, afvekslende (da)
undertiden (da,no) ibland; då och då under tiden i mellomtiden/mellemtiden, imens (da,no)
undskyld! (da) ursäkta! oskuld uskyld (i rättslig bemärkelse), jomfru
udsætte (da), utsette (no) uppskjuta, senarelägga utsätta fastsætte, afsætte (da), fastsette (no)
uvillkorlig (no) ofrivillig ovillkorlig ubetinget
vandstjerne (da) lånke vattenstjärna flydende skælløv (da)
vaske (da,no), vaska (fo) tvätta (da,no),
diskbänk, tvättställ (da)
väska taske (da), koffert (no), taska (fo,is)
værelse (da,no) rum av mer privat art, till exempel sovrum, badrum, arbetsrum – men inte om vardagsrum varelse vesen (no) væsen, skabning (da)
vedrøre (da) angå, beträffa vidröra berøre, røre ved (da)
vedtagen (da), vedtatt (no) beslutad vedertagen
verdenskrigen (da,no) världskriget världskrigen verdenskrigene (da,no)
veske (no) portfölj väska koffert
vide (da) veta vide pil (da)
vintergrøn pyrola vintergröna singrøn
vintergæk (da) snödroppe vintergäck erantis (da)
virkning (da,no) verkan virkning hækle (da) hekle, hekletøy (no)
væske (da,no) vätska väska taske (da), koffert (no)
åkande (da) näckros åkande passagerer (i körande transportmedel)
øgle (da,no) ödla ögla løkke, sløyfe (no)
öl (is; numera föråldrat men tämligen vanligt runt mitten av 1900-talet; öl bortsett från lättöl var förbjudet tills 1989) läsk (sv), brus (no) öl (sv), øl (no,da,fo) bjór, öl

Se även[redigera | redigera wikitext]

Källhänvisningar[redigera | redigera wikitext]

Litteratur (vidare läsning)[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]