Murjiter

Från Wikipedia

Orden murjit och irja härstammar från det koraniska ordet ardja, vilket betyder "uppskjutande". I kontrast till kharijiterna skjuter de upp dömandet av huruvida någon är troende eller inte till Gud. Varje individs öde är redan förutbestämt av Gud och människan ska inte ifrågasätta det. Därför ska hon inte heller opponera sig mot rådande makter, då det bara är Gud som kan göra det.

Murjiterna är en politisk religiös grupp inom tidig islam som uppstod under shiarevolten. ledd av al-Mukhtar. Politiskt sett ville de bevara freden inom det muslimska samhället genom att sätta sig emot radikala religiösa grupper. Murjiterna menar att det är Gud som ska avgöra om någon är mu'min (troende). De särskiljer på islam ("underkastelse") och iman ("tro"). Koranen menar att man kan vara religiös utåt utan inre tro och därför inte en sann muslim. Det är trosbekännelsen (shahadah) och riterna som gör en person till muslim. Med detta resonemang är det möjligt att vara muslim utan att vara troende i hjärtat, men också tvärtom.