Invandring

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Andel invandrare[källa behövs] :
Ingen uppgift
mer än 50 %
20 % till 50 %
10 % till 20 %
4 % till 10 %
1 % till 4 %
mindre än 1 %

Invandring, eller immigration, betyder varaktig inflyttning från ett land till ett annat.

Invandringen till Sverige[redigera | redigera wikitext]

Invandring (rött) och utvandring (blått) i Sverige per år, 1850-2007.
Detta avsnitt är en sammanfattning av Sveriges migrationshistoria

Under historisk tid skedde invandring till Sverige redan under medeltiden framför allt i form av tyska hantverkare och köpmän. Från 1600-talet till tidigt 1800-tal fanns restriktioner mot invandring av personer som inte var protestanter (vilket vid den tidpunkten i praktiken främst innebar katoliker och judar). Många människor flyttade dock inom Sveriges gränser (som fram till år 1809 inkluderade Finland).

I Sverige kallas 1800-talet ofta utvandringens tid och invandringen till Sverige var då begränsad. Samtidigt pågick inre migration från landsbygden till städerna när Sverige industrialiserades under andra halvan av århundradet. Under 1900-talet ökade invandringen kraftigt, framför allt under och efter andra världskrigetarbetskraftsinvandringen ökade och nådde sedan sin högsta nivå i slutet av 1960-talet. Under 1970-talet skedde främst så kallad familjeinvandring och sedan 1980-talet har anhöriginvandringen dominerat följt av asylinvandringen.

År 2014 tog Sverige emot 126 966 personer[1] (varav 15 194 var återvändande svenskfödda[2]).

Andelen av den svenska befolkningen med utländsk bakgrund var enligt SCB 21,5 procent år 2014 (2 092 000 personer). I gruppen med utländsk bakgrund ingår utrikes födda (16,5 procent) och inrikes födda med två utrikes födda föräldrar (5,0 procent).[3]

Botkyrka är kommunen med störst andel personer med utländsk bakgrund (56,2 procent år 2014).[4] I de stora städerna är andelen med utländsk bakgrund något högre än genomsnittet. I Stockholm är andelen 31,1 procent (2014)[5], i Göteborg 31,7 procent (2013)[6] och i Malmö 41,7 procent (2014).[7]

Svensk invandringspolitik präglas av bred politisk konsensus. Alla partier i Sveriges riksdag utom Sverigedemokraterna står för en generös invandringspolitik[8][9][10][11][12][13][14]

Svenska folkets inställning till flyktingar och invandrare har generellt blivit allt mer positiv sedan början på 1990-talet. SOM-institutets undersökning visar att svenskar som instämmer i påståendet "Ta emot färre flyktingar i Sverige" stadigt har minskat från 61 procent 1990 (65 procent 1992[15]) till 45 procent 2009, samtidigt har de som inte instämmer ökat från 17 procent till 26 procent.[16]

Penningöverföringar från Sverige till hemländer[redigera | redigera wikitext]

År 2013 skickade immigranter bosatta i Sverige motsvarande 17,6 miljarder kronor till sina hemländer, vilket motsvarar halva Sveriges biståndsbudget.[17] I relation spenderade svenska turister 275 miljarder kronor utomlands år 2011, vilket motsvarar ca 8 gånger hela Sveriges biståndsbudget.[18] De största mottagarländerna för dessa penningöverföringar var Irak med 1,5 miljarder kronor, följt av Polen med 900 miljoner, Turkiet med 727 miljoner och Bosnien med 676 miljoner.[17] De tre storstadslänen i Sverige står för två tredjedelar av överföringarna.[17]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ ”SCB: Befolkningsstatistik 1960-2014”. http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningens-sammansattning/Befolkningsstatistik/25788/25795/Helarsstatistik---Riket/26040/#Fotnoter. Läst 22 maj 2015. 
 2. ^ ”SCB”. http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningens-sammansattning/Befolkningsstatistik/25788/25795/Helarsstatistik---Riket/385476/. Läst 22 maj 2015. 
 3. ^ ”SCB: Befolkningsstatistik 1960-2015”. http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningens-sammansattning/Befolkningsstatistik/25788/25795/Helarsstatistik---Riket/26040/#Fotnoter. Läst 22 maj 2015. 
 4. ^ ”SCB: Andel personer med utländsk bakgrund”. http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningens-sammansattning/Befolkningsstatistik/25788/25795/Topplistor-kommuner/290738/. Läst 22 maj 2015. 
 5. ^ ”Statistik om Stockholm (tal från SCB)”. http://statistikomstockholm.se/omradesfakta/pdf/SDO14_SVE.pdf. Läst 22 maj 2015. 
 6. ^ ”Statistik om Göteborg (tal från SCB)”. http://www4.goteborg.se/prod/sk/statistik/statistikr5.nsf/f9212385962bced1c1256c61004d5b40/f757e7e4bcd7edf4c1256d20004b9197!OpenDocument. Läst 22 maj 2015. 
 7. ^ ”SCB: Andel personer med utländsk bakgrund 2014”. http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningens-sammansattning/Befolkningsstatistik/25788/25795/Topplistor-kommuner/290738/. Läst 22 maj 2015. 
 8. ^ ”Så ska Kristdemokraterna få fler röster från invandrare i nästa års riksdagsval”. Kristdemokraten. http://www.kristdemokraten.com/article.asp?Article_Id=28608. ”"Vi står för en generös invandringspolitik..” 
 9. ^ ”Hjärtefrågor”. Folkpartiet. http://www.folkpartiet.se/FPTemplates/PersonalContent____23296.aspx. ”Försvaret av de mänskliga rättigheterna, ett generöst bistånd och en generös flyktingpolitik är fortfarande grundpelare i Folkpartiet” 
 10. ^ ”Riktlinjer 1997” (pdf). Socialdemokraterna. https://www.sap.se/upload/Kongresser/Framtidskongress%2097/riktlinjer_1997.pdf. ”Sverige ska ha en generös migrationspolitik” 
 11. ^ ”Liberal frihetsanalys”. Centerpartiet. http://www.centerpartiet.se/Documents/oppenhet/liberal_frihetsanalys.pdf. ”Vi vill ha en generös flyktingpolitik som utgår från individens behov” 
 12. ^ ”Debatt om flyktingpolitiken”. Vänsterpartiet. http://www.vansterpartiet.se/index.php?option=com_content&view=article&catid=299:integration&id=492:till-debatt-om-flyktingpolitiken-&Itemid=246. ”Flyktingpolitiken hårdnar år för år, trots att alla partier säger sig stå för en generös flyktingpolitik. Men ord och handling måste följas åt” 
 13. ^ ”En mer generös flyktingpolitik”. Miljöpartiet. http://mp.se/templates/Mct_177.aspx?number=52777. ”Vi vill ha en generös invandringspolitik” 
 14. ^ ”Ett slutet Sverige vore slutet för Sverige”. Moderaterna. http://www.moderat.se/web/Debattartikel_6.aspx. ”Alliansens politik har visat att det är möjligt att förena arbetsfokus och utvecklingsmöjligheter med en generös invandringspolitik” 
 15. ^ http://www.dn.se/debatt/svenskarna-blir-alltmer-positiva-till-invandrare-1.1110166
 16. ^ ”Swedish trends 1986-2010”. SOM-institutet. http://www.som.gu.se/digitalAssets/1311/1311402_svenska-trender-1986-2009.pdf. 
 17. ^ [a b c] Dan Lucas (2014-05-13). ”Invandrare skickade över 17 miljarder till sina hemländer”. DN. http://www.dn.se/ekonomi/invandrare-skickade-over-17-miljarder-till-sina-hemlander/. Läst 15 maj 2014. 
 18. ^ ”Utlandska turister spenderar mer”. http://www.svd.se/naringsliv/utlandska-turister-spenderar-mer_8301950.svd. Läst 20140909. 

Se även[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]