Invandring

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Andel invandrare[källa behövs] :
Ingen uppgift
mer än 50 %
20 % till 50 %
10 % till 20 %
4 % till 10 %
1 % till 4 %
mindre än 1 %

Invandring, eller immigration, betyder varaktig inflyttning från ett land till ett annat.

Invandringen till Sverige[redigera | redigera wikitext]

Invandring (rött) och utvandring (blått) i Sverige per år, 1850-2007.
Detta avsnitt är en sammanfattning av Sveriges migrationshistoria

Under historisk tid skedde invandring till Sverige redan under medeltiden framför allt i form av tyska hantverkare och köpmän. Från 1600-talet till tidigt 1800-tal fanns restriktioner mot invandring av personer som inte var protestanter (vilket vid den tidpunkten i praktiken främst innebar katoliker och judar). Många människor flyttade dock inom Sveriges gränser (som fram till år 1809 inkluderade Finland).

I Sverige kallas 1800-talet ofta utvandringens tid och invandringen till Sverige var då begränsad. Samtidigt pågick inre migration från landsbygden till städerna när Sverige industrialiserades under andra halvan av århundradet. Under 1900-talet ökade invandringen kraftigt, framför allt under och efter andra världskrigetarbetskraftsinvandringen ökade och nådde sedan sin högsta nivå i slutet av 1960-talet. Under 1970-talet skedde främst så kallad familjeinvandring och sedan 1980-talet har anhöriginvandringen dominerat följt av asylinvandringen.

År 2010 tog Sverige emot 98 801 personer (varav 19 765 var återvändande svenskar med svenskt medborgarskap).

Andelen utrikesfödda var 15,4 procent år 2012.[1]

Svensk invandringspolitik präglas av bred politisk konsensus. Alla partier i Sveriges riksdag utom Sverigedemokraterna står för en generös invandringspolitik[2][3][4][5][6][7][8]

Svenska folkets inställning till flyktingar och invandrare har generellt blivit allt mer positiv sedan början på 1990-talet. SOM-institutets undersökning visar att svenskar som instämmer i påståendet "Ta emot färre flyktingar i Sverige" stadigt har minskat från 61 procent 1990 (65 procent 1992[9]) till 45 procent 2009, samtidigt har de som inte instämmer ökat från 17 procent till 26 procent.[10]

Penningöverföringar från Sverige till hemländer[redigera | redigera wikitext]

År 2013 skickade immigranter bosatta i Sverige motsvarande 17,6 miljarder kronor till sina hemländer, vilket motsvarar halva Sveriges biståndsbudget.[11] I relation spenderade svenska turister 275 miljarder kronor utomlands år 2011, vilket motsvarar ca 8 gånger hela Sveriges biståndsbudget.[12] De största mottagarländerna för dessa penningöverföringar var Irak med 1,5 miljarder kronor, följt av Polen med 900 miljoner, Turkiet med 727 miljoner och Bosnien med 676 miljoner.[11] De tre storstadslänen i Sverige står för två tredjedelar av överföringarna.[11]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Utrikes födda i riket efter födelseland, ålder och kön. År 2000-2012, SCB 2013-02-20.
 2. ^ ”Så ska Kristdemokraterna få fler röster från invandrare i nästa års riksdagsval”. Kristdemokraten. http://www.kristdemokraten.com/article.asp?Article_Id=28608. ”"Vi står för en generös invandringspolitik..” 
 3. ^ ”Hjärtefrågor”. Folkpartiet. http://www.folkpartiet.se/FPTemplates/PersonalContent____23296.aspx. ”Försvaret av de mänskliga rättigheterna, ett generöst bistånd och en generös flyktingpolitik är fortfarande grundpelare i Folkpartiet” 
 4. ^ ”Riktlinjer 1997” (pdf). Socialdemokraterna. https://www.sap.se/upload/Kongresser/Framtidskongress%2097/riktlinjer_1997.pdf. ”Sverige ska ha en generös migrationspolitik” 
 5. ^ ”Liberal frihetsanalys”. Centerpartiet. http://www.centerpartiet.se/Documents/oppenhet/liberal_frihetsanalys.pdf. ”Vi vill ha en generös flyktingpolitik som utgår från individens behov” 
 6. ^ ”Debatt om flyktingpolitiken”. Vänsterpartiet. http://www.vansterpartiet.se/index.php?option=com_content&view=article&catid=299:integration&id=492:till-debatt-om-flyktingpolitiken-&Itemid=246. ”Flyktingpolitiken hårdnar år för år, trots att alla partier säger sig stå för en generös flyktingpolitik. Men ord och handling måste följas åt” 
 7. ^ ”En mer generös flyktingpolitik”. Miljöpartiet. http://mp.se/templates/Mct_177.aspx?number=52777. ”Vi vill ha en generös invandringspolitik” 
 8. ^ ”Ett slutet Sverige vore slutet för Sverige”. Moderaterna. http://www.moderat.se/web/Debattartikel_6.aspx. ”Alliansens politik har visat att det är möjligt att förena arbetsfokus och utvecklingsmöjligheter med en generös invandringspolitik” 
 9. ^ http://www.dn.se/debatt/svenskarna-blir-alltmer-positiva-till-invandrare-1.1110166
 10. ^ ”Swedish trends 1986-2010”. SOM-institutet. http://www.som.gu.se/digitalAssets/1311/1311402_svenska-trender-1986-2009.pdf. 
 11. ^ [a b c] Dan Lucas (2014-05-13). ”Invandrare skickade över 17 miljarder till sina hemländer”. DN. http://www.dn.se/ekonomi/invandrare-skickade-over-17-miljarder-till-sina-hemlander/. Läst 15 maj 2014. 
 12. ^ ”Utlandska turister spenderar mer”. http://www.svd.se/naringsliv/utlandska-turister-spenderar-mer_8301950.svd. Läst 20140909. 

Se även[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]