Kollinearitet

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Kollinearitet är en statistisk term. Kollinearitet uppstår när två kovarianser är högt korrelerade.

Ett statistiskt resultat kan förklaras med så kallade förklaringsfaktorer. Om variationen mellan två sådana förklaringsfaktorer är liten eller obefintlig, det vill säga att faktorerna är högt korrelerade, innebär det att man heller inte kan använda endera förklaringsfaktorn för att bedöma eller förklara ett statistiskt resultat.