Andrakammarvalet i Sverige 1872

Från Wikipedia
Andrakammarvalet i Sverige 1872
Sverige
← 1869 1872 1875 →

Sveriges riksdags andra kammares 194 platser

Andrakammarvalet i Sverige 1872 hölls under år 1872.

Valsystem[redigera | redigera wikitext]

Valsättet var en blandning av indirekta- och direkta val. I 60 av landsbygdens 138 valkretsar tillämpades direkta val och detsamma gällde 36 av de 38 stadsvalkretsarna. Resterande 78 landsbygdsvalkretsar och 2 stadsvalkretsar tillämpade alltså indirekta val, vilka utfördes av elektorer. Stadsvalkretsarna valde totalt 56 ledamöter. Dessa var i regel enmansvalkretsar med undantag för de största städerna som fick fler mandat, dessa var; Stockholm (13 mandat), Göteborg (5 mandat), Malmö (2 mandat) och Norrköping (2 mandat). Alla landsbygdsvalkretsar hade ett mandat var.

Rösträtt till andra kammaren hade män som var över 21 år och hade inkomst på minst 800 riksdaler per år eller ägde en fastighet taxerad till minst 1 000 riksdaler, eller arrenderade en fastighet taxerad till minst 6 000 riksdaler. För att vara valbar skulle man ha fyllt 25 år och bo i valkretsen.[1] Av folkmängden den 31 december 1871, 4 204 177, var 236 120 (5,6 %) valberättigade.

Valresultat[redigera | redigera wikitext]

Sifforna avser de sammanlagda röstetalen för riksdagsledamöter som tillhörde respektive parti under riksdagen 1873 och baseras, liksom antalet mandat, på uppgifter om riksdagsledamöters partitillhörighet från bokserien Tvåkammarriksdagen 1867–1970. Röstetalen på valkretsnivå är hämtade från SCB. I stadsvalkretsar med flera mandat har röstetalen skattats [2]. Det ska också påpekas att partigrupperingarna var relativt diffusa och att partibyten inte var ovanliga.

Parti Röstfördelning Mandat
Röster Elektorer Antal +/-
  Lantmannapartiet 8 111 843 90 +4
  Centern 2 717 34 21 +10
  Obundna 7 411 671 83 -1
  Övriga 12 109 [3] 887 - -
Antal giltiga röster 30 348 2 435 194 +2
Ogiltiga röster 910 85
Totalt 31 258 2 520

Valdeltagande[redigera | redigera wikitext]

Antal[redigera | redigera wikitext]

Direkta val Indirekta val Samtliga val
Städerna 11 761 205 11 966
Landsbygden 19 497 13 735 33 232
Hela Sverige 31 258 13 940 45 198

Andel[redigera | redigera wikitext]

Direkta val Indirekta val Samtliga val
Städerna 41,6 23,6 41,1
Landsbygden 22,0 11,6 16,1
Hela Sverige 26,7 11,7 19,1

Fotnoter[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Sveriges historia under 1800- och 1900-talen, Lars-Arne Norborg
  2. ^ I dessa valkretsar har ett partis röstetal dividerats på antalet röster varje väljare hade att ge. Annars skulle dessa valkretsar överrepresenteras kraftigt i röstfördelningen.
  3. ^ Marks härads valkrets samtliga 24 elektorer har inkluderats här på grund av osäkert valresultat. (Den valdes röstetal överskred antalet giltiga röster)

Källor[redigera | redigera wikitext]