Andrakammarvalet i Sverige 1878

Från Wikipedia
Andrakammarvalet i Sverige 1878
Sverige
← 1875 17 juli - 27 september 1878 1881 →

Sveriges riksdags andra kammares 204 platser

Andrakammarvalet i Sverige 1878 hölls under år 1878.

Valsystem[redigera | redigera wikitext]

Valsättet var en blandning av indirekta- och direkta val. I 73 av landsbygdens 140 valkretsar tillämpades direkta val och detsamma gällde 37 av de 40 stadsvalkretsarna. Resterande 67 landsbygdsvalkretsar och 3 stadsvalkretsar tillämpade alltså indirekta val, vilka utfördes av elektorer. Stadsvalkretsarna valde totalt 64 ledamöter. Dessa var i regel enmansvalkretsar med undantag för de största städerna som fick fler mandat, dessa var; Stockholm (16 mandat), Göteborg (7 mandat), Malmö (3 mandat) och Norrköping (2 mandat). Alla landsbygdsvalkretsar hade ett mandat var.

Rösträtt till andra kammaren hade män som var över 21 år och hade inkomst på minst 800 kronor per år eller ägde en fastighet taxerad till minst 1 000 kronor, eller arrenderade en fastighet taxerad till minst 6 000 kronor. För att vara valbar skulle man ha fyllt 25 år och bo i valkretsen.[1] Av folkmängden den 31 december 1877, 4 484 542, var 270 337 (6,0 %) valberättigade.

Valresultat[redigera | redigera wikitext]

Siffrorna avser de sammanlagda röstetalen för riksdagsledamöter som tillhörde respektive parti under riksdagen 1879 och baseras, liksom antalet mandat, på uppgifter om riksdagsledamöters partitillhörighet från bokserien Tvåkammarriksdagen 1867–1970. Röstetalen på valkretsnivå är hämtade från SCB. I stadsvalkretsar med flera mandat har röstetalen skattats [2]. Det ska också påpekas att partigrupperingarna var relativt diffusa och att partibyten inte var ovanliga.

Parti Röstfördelning Mandat
Röster Elektorer Antal +/-
  Lantmannapartiet 10 453 914 92 +-0
  Centern 5 010 175 34 +4
  Obundna 9 171 451 78 +2
  Övriga 16 799 700 - -
Antal giltiga röster 41 433 2 240 204 +6
Ogiltiga röster 1 253 43
Totalt 42 686 2 283

Valdeltagande[redigera | redigera wikitext]

Antal[redigera | redigera wikitext]

Direkta val Indirekta val Samtliga val
Städerna 16 168 639 16 807
Landsbygden 26 518 11 496 38 014
Hela Sverige 42 686 12 135 54 821

Andel[redigera | redigera wikitext]

Direkta val Indirekta val Samtliga val
Städerna 39,8 33,0 39,5
Landsbygden 23,1 10,2 16,7
Hela Sverige 27,5 10,6 20,3

Fotnoter[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Sveriges historia under 1800- och 1900-talen, Lars-Arne Norborg
  2. ^ I dessa valkretsar har ett partis röstetal dividerats på antalet röster varje väljare hade att ge. Annars skulle dessa valkretsar överrepresenteras kraftigt i röstfördelningen.

Källor[redigera | redigera wikitext]