Andrakammarvalet i Sverige 1908

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Andrakammarvalet i Sverige 1908
Sverige
← 1905 1 - 29 September 1908 1911 →

Sveriges riksdags andra kammares 230 platser

Statsminister före valet

Arvid Lindman
Lantmannapartiet

Statsminister efter valet

Arvid Lindman
Lantmannapartiet

Andrakammarvalet 1908 i Sverige hölls i september 1908.

Valkampanj[redigera | redigera wikitext]

Valet har kallats "amaltheavalet" på grund av det dåd i Malmö som kom att bli en utgångspunkt för högerns ideologiska offensiv mot socialismen. Socialdemokraterna å sin sida kritiserade högern för klassegoism och fåtalsväldet. Även Liberalerna kritiserade högerns bakåtsträvanden men var mildare i tonen. Valet kom i högre utsträckning än tidigare att handla om vänster och höger. Arvid Lindman och flera andra ministrar bröt också praxis genom att offentligt agitera mot liberalernas rösträttsförslag. Tidigare hade det ansetts att regeringen skulle stå utanför kampanjandet i valrörelserna och inte göra några tydliga ställningstaganden. Trots det var högern av principiella skäl mot kampanjandet, eftersom det ansågs blidka det "parlamentariska experimentet".

Inför valet kom Socialdemokraterna och Liberala samlingspartiet ut med vardera valprogram. Högerns riksorganisation - Allmänna Valmansförbundet - och de två högerpartierna i andra kammaren - Lantmannapartiet och Nationella framstegspartiet - kom vardera ut med ett eget valprogram. Valet präglades av valsamverkan hos vänstern där Liberala samlingspartiet och socialdemokraterna gick fram tillsammans. Högern gick fram under fältropet Front mot socialismen där statsminister Arvid Lindman och ett par av statsråden var huvudtalare. På vänstersidan var Karl Staaff och Hjalmar Branting huvudtalare.

Valsystem[redigera | redigera wikitext]

I valet var Sverige uppdelat 197 valkretsar, varav 150 var på landsbygden och valde en ledamot var. 149 av dessa höll omedelbara val genom att väljarna röstade direkt på en kandidat. I en valkrets, Mellersta Värends domsagas valkrets, hölls ett medelbart val. Väljarna valde elektorer som sedan röstade på olika kandidater. Stadsvalkretsarna var 47 stycken och valde totalt 80 ledamöter.[1] Stadsvalkretsarna valde en ledamot var med undantag för Stockholm (med 21 mandat), Göteborg (med 9 mandat), Malmö (med 4 mandat), Norrköping (med 2 mandat) och Gävle (med 2 mandat). Stockholm var dessutom uppdelat på fem valkretsar.

Valresultat[redigera | redigera wikitext]

Valets stora vinnare blev Socialdemokraterna som mer än fördubblades. De konservativa och liberala backade, även om förändringen var större för de förstnämnda. Valresultatet har här redovisats efter parti och efter ideologi. Båda tabellerna bör iakttas med försiktighet eftersom partibildningarna under den här tiden var lite diffusa och de ideologiska tillhörigheterna kunde vara något flytande.

Partivis[redigera | redigera wikitext]

Andra kammaren efter valet 1908.png
Parti Röster [2] Mandat
Antal % Antal +/− [3]
Liberala samlingspartiet 77 077 25,1 96 -11
Lantmannapartiet 37 512 12,2 52 -5
Socialdemokraterna 36 307 11,8 34 +21
Nationella framstegspartiet 17 256 5,6 27 -12
Vänstervildar 7 530 2,5 7 +5
Högervildar 5 991 2,0 7 +6
Liberal vilde 510 0,2 1 +1
Partilös 5 737 1,9 6 −5
Övriga 118 695 38,7 0
Totalt 306 615 100,0 230
Ogiltiga röster 1 862
Valdeltagande 308 477[4]
(61,3 %)

Av folkmängden den 31 december 1907, 5 377 713, var 503 128 (9,4%) valberättigade. Valdeltagandet var 308 412 eller 61,3%.[1]

Om siffrorna ska anpassas till det slutgiltiga Kalix-valet så blir valdeltagandet 308 477 av 502 932 valberättigade (61,3%). Valdeltagandet var det dittills högsta.

Ideologisk tillhörighet[redigera | redigera wikitext]

Ideologi Röster (%) Mandat +/-
Liberaler 46,8 105 -4
Konservativa 38,5 91 -17
Socialdemokrater 14,6 34 +21
Totalt ca 100 230 +-0

Källa:

 • Riksdagen genom tiderna, Almqvist & Wiksell international (mandaten)
 • The Swedish electorate 1887-1968, Almqvist & Wiksell (röstfördelningen)

Valresultat länsvis[redigera | redigera wikitext]

Förklaring:

 • Lib s - Liberala samlingspartiet
 • Lmp - Lantmannapartiet
 • S - Socialdemokraterna
 • NF - Nationella framstegspartiet
 • VV - Vänstervilde
 • HV - Högervilde
 • Lib V - Liberal vilde
 • Ob - Oberoende, partilös
Län Mandat VDT
(%)
Lib S LMP S NF VV HV Lib V OB
Stockholm (stad) 21 71,3 8 11 2
Stockholm (län) 9 55,1 3 1 2 2 1
Uppsala 5 66,3 2 1 1 1
Södermanland 8 72,8 5 2 1
Östergötland 11 74,8 2 2 2 1 1 3
Jönköping 8 60,7 1 5 1 1
Kronoberg 5 47,9 5
Kalmar 11 46,3 2 8 1
Gotland 3 16,8 2 1
Blekinge 6 58,1 2 3 1
Kristianstad 8 61,6 4 2 2
Malmöhus 19 72,9 3 2 8 3 2 1
Halland 7 48,8 2 4 1
Göteborgs och Bohuslän 17 64,0 12 3 2
Älvsborg 10 51,7 2 5 1 2
Skaraborg 9 47,3 2 6 1
Värmland 9 61,5 5 1 2 1
Örebro 7 69,4 3 1 2 1
Västmanland 6 74,2 3 3
Kopparberg 9 51,4 5 1 2 1
Gävleborg 9 64,1 8 1
Västernorrland 10 60,0 8 2
Jämtland 4 55,4 3 1
Västerbotten 6 53,7 3 1 1 1
Norrbotten 6 51,2 4 1 1
Övriga [5] 7 68,2 4 1 2
Totalt 230 61,3 96 52 34 27 7 7 1 6

Kompletta valresultat[redigera | redigera wikitext]

Stockholms stad[redigera | redigera wikitext]

Valkrets Ledamot före valet Parti Datum Utfall Valresultat
Första valkretsen Curt Wallis Vänstervilde 25 september Socialdemokraterna
vann mandatet
Ernst Söderberg (S) 67,8%
Sven Persson (S) 67,8%
Hjalmar Rissén (S) 63,4%
Charles Lindley (S) 63,3%
Johannes Hasselquist (S) 63,3%
Wilhelm Lagerholm (lib.) 36,9%
E. Forssberg 36,8%
Martin Nyström Liberala samlingspartiet Socialdemokraterna
vann mandatet
Fridtjuv Berg Liberala samlingspartiet Socialdemokraterna
vann mandatet
Karl Hildebrand Nationella
framstegspartiet
Socialdemokraterna
vann mandatet
Nytt mandat Socialdemokraterna
vann mandatet
Andra valkretsen Karl Warburg Liberala samlingspartiet 25 september Annan liberal
vann mandatet
Karl Staaff (Lib s) 71,6%
Sven Palme (Lib s) 71,1%
Knut Kjellberg (Lib s) 70,4%
Carl Lindhagen (S) 70,3%
A.E. Magnusson (kons.) 29,3%
C. Boberg (kons.) 29,2%
Carl Lindhagen Vänstervilde Kandidaten omvald
som Socialdemokrat
Knut Kjellberg Liberala samlingspartiet Kandidaten omvald
Sven Palme Liberala samlingspartiet Kandidaten omvald
Tredje valkretsen Karl Staaff Liberala samlingspartiet 25 september Vänstervilde
vann mandatet
Jakob Byström (Lib s) 75,1%
Edvard Wavrinsky (v) 74,8%
Ernst Blomberg (S) 72,7%
Curt Wallis (v) 54,5%
Emil Hammarlund (Lib s) 47,0%
Grosshandlare Stockman (kons.) 26,4%
H.E. Hallberg (kons.) 25,4%
Emil Hammarlund Liberala samlingspartiet Socialdemokraterna
vann mandatet
Jakob Byström Liberala samlingspartiet Kandidaten omvald
Edvard Wavrinsky Vänstervilde Kandidaten omvald
Ernst Blomberg Socialdemokraterna Avskaffat mandat
Fjärde valkretsen Victor Moll Liberala samlingspartiet 25 september Annan liberal
vann mandatet
Fridtjuv Berg (Lib s) 56,2%
Thorvald Fürst (Lib s) 56,1%
Erik Palmstierna (Lib s) 55,7%
Gustaf Kobb (Lib s) 54,8%
Karl Hildebrand (Nfr) 44,5%
J. Swartling (kons.) 44,3%
Charles Lindley Socialdemokraterna Liberala samlingspartiet
vann mandatet
Erik Martin Liberala samlingspartiet Annan liberal
vann mandatet
Erik Lovén Liberala samlingspartiet Annan liberal
vann mandatet
Thorvald Fürst Liberala samlingspartiet Avskaffat mandat
Femte valkretsen Magnus Höjer Liberala samlingspartiet 25 september Socialdemokraterna
vann mandatet
Hjalmar Branting (S) 72,8%
Herman Lindqvist (S) 72,7%
Knut Tengdahl (S) 72,7%
John Johansson (S) 72,5%
F. Schrender (kons.) 27,6%
Knut Tengdahl Socialdemokraterna Kandidaten omvald
Hjalmar Branting Socialdemokraterna Kandidaten omvald
Herman Lindqvist Socialdemokraterna Kandidaten omvald

Stockholms län[redigera | redigera wikitext]

Valkrets Ledamot före valet Parti Datum Utfall Valresultat
Norra Roslags domsaga Carl Sandquist Högervilde 6 september Kandidaten omvald Carl Sandquist (v) 54,7%
Närmaste kandidat 25,4%
Mellersta Roslags domsaga Erik Åkerlund Nationella
framstegspartiet
6 september Kandidaten omvald Erik Åkerlund (Nfr) 77,1%
J. Jansson i Roslagsbro (lib.) 22,4%
Färentuna och Sollentuna härad Ny valkrets 6 september Socialdemokraterna
vann mandatet
Johan Åberg (S) 67,3%
Pehr Bergstedt (lib.) 32,7%
Danderyds, Åkers
och Värmdö Skeppslag
Ny valkrets 6 september Liberala samlingspartiet
vann mandatet
Ernst Beckman (Lib s) 62,2%
Oscar Holtermann (kons.) 37,8%
Stockholms läns västra domsaga Wilhelm Lundin Lantmannapartiet 6 september Kandidaten omvald Wilhelm Lundin (Lmp) 83,9%
A.J. Berglund i Hammarby (lib.) 15,9%
Svartlösa härad Ny valkrets 6 september Socialdemokraterna
vann mandatet
Johan Wallin (S) 57,7%
Edvard Wavrinsky 42,3%
Sotholm och Öknebo härad Ny valkrets 6 september Nationella
framstegspartiet
vann mandatet
Hans von Horn (Nfr) 57,8%
L.E. Andersson i Tungelstad (lib.) 42,2%
Södertälje stad Ny valkrets 6 september Liberala samlingspartiet
vann mandatet
Jakob Pettersson (Lib s) 55,9%
Adolf Molin (S) 42,7%
Stockholms läns småstäder Ny valkrets 19 september Liberala samlingspartiet
vann mandatet
Rikard Hagberg (Lib s) 60,4%
R.J. Balkenhausen i Norrtälje (kons.) 39,4%

Uppsala län[redigera | redigera wikitext]

Valkrets Ledamot
före valet
Parti Datum Utfall Valresultat
Första omgången Andra omgången
Norunda och
Olands härad
Ny valkrets 13 september
20 december
Liberala
samlingspartiet
vann mandatet
Johan Erik Cervin (Lib s) 52,5%
Närmaste kandidat 47,5%
Johan Erik Cervin (Lib s) 55,3%
Närmaste kandidat 44,3%
Örbyhus härad Ny valkrets 13 september Socialdemokraterna
vann mandatet
Karl August Borg (S) 53,1%
Närmaste kandidat 46,9%
Uppsala läns
mellersta domsaga
Alfred Berg Nationella
framstegspartiet
6 september Kandidaten omvald Alfred Berg (Nfr) 99,7%
Närmaste kandidat 0,3%
Uppsala läns
södra domsaga
Lars Mallmin Lantmannapartiet 6 september Kandidaten omvald Lars Mallmin (Lmp) 67,0%
Närmaste kandidat 33,0%
Uppsala stad Harald Hjärne Nationella
framstegspartiet
25 september Liberala samlingspartiet
vann mandatet
Nils Edén (Lib s) 55,3%
Johan von Bahr (kons.) 44,7%

Södermanlands län[redigera | redigera wikitext]

Valkrets Ledamot före valet Parti Datum Utfall Valresultat
Jönåkers härad Malcolm Juhlin Liberala
samlingspartiet
6 september Kandidaten omvald Malcolm Juhlin (Lib s) 62,1%
Gustaf Sederholm (kons.) 37,9%
Rönö, Hölebo och Daga härad Ernst Lindblad Lantmannapartiet 6 september Liberala samlingspartiet
vann mandatet
Carl Gripenstedt (Lib s) 52,4%
Ernst Lindblad (Lmp.) 47,4%
Oppunda härad Carl Carlson Bonde Liberala
samlingspartiet
6 september Kandidaten omvald Carl Carlson Bonde (Lib s) 68,4%
A. Sundberg i Backsäter (kons.) 31,5%
Villåttinge härad Oscar Forssling Liberala
samlingspartiet
6 september Kandidaten omvald Oscar Forssling (Lib s) 65,6%
C. Hedström i Flen (kons.) 34,4%
Väster- och Österrekarne härad Wilhelm Johansson Liberala
samlingspartiet
13 september Annan liberal
vann mandatet
Gustaf Gustafsson (Lib s) 63,7%
Närmaste kandidat 36,3%
Åkers och Selebo härad Knut Almqvist Nationella
framstegspartiet
13 september Kandidaten omvald Knut Almqvist (Nfr) 62,2%
Närmaste kandidat 37,6%
Södermanlands läns
mindre städers valkrets
Johan Widén Vänstervilde 25 september Socialdemokraterna
vann mandatet
Carl Svensson (S) 40,7%
Gustaf Österberg (lib.) 35,0%
Gunnar Fant (kons.) 24,2%
Eskilstuna stad Evald Krispin Kropp Socialdemokraterna 24 september Kandidaten omvald Evald Krispin Kropp (S) 61,8%
Carl Gustaf Ekman (lib.) 26,8%
C.A. von Friesendorf (kons.) 11,4%

Östergötlands län[redigera | redigera wikitext]

Valkrets Ledamot före valet Parti Datum Utfall Valresultat
Kinda och Ydre domsaga Carl Johansson i Berga Lantmannapartiet 5 september Kandidaten omvald Carl Johansson i Berga (Lmp) 73,4%
K. Andersén på Framnäs (lib.) 26,3%
Björkekinds, Östkinds, Lösings,
Bråbo och Memmings domsaga
Wilhelm Andersson Partilös 13 september Kandidaten omvald Wilhelm Andersson 60,3%
G. Johansson i Kullerstad (lib.) 39,6%
Lysings och Göstrings domsaga David Pettersson Nationella
framstegspartiet
6 september Kandidaten omvald David Pettersson (Nfr) 72,1%
A. Knutsson i Boxholm (lib.) 27,1%
Åkerbo, Bankekinds och
Hanekinds domsaga
Theodor Adelswärd Vänstervilde 21 september Lantmannapartiet
vann mandatet
Israel Lagerfelt (Lmp) 56,8%
Theodor Adelswärd (v) 43,2%
Vifolka, Valkebo och Gullbergs
domsaga
Carl Gustafsson Partilös 6 september Kandidaten omvald Carl Gustafsson 61,0%
E. Fredriksson i Mjölby (lib.) 39,0%
Finspånga läns domsaga Axel Ekman Liberala
samlingspartiet
6 september Kandidaten omvald Axel Ekman (Lib s) 57,5%
Närmaste kandidat 42,4%
Aska, Dals och Bobergs domsaga Joseph Hermelin Nationella
framstegspartiet
6 september Kandidaten omvald Joseph Hermelin (Nfr) 54,0%
Fredrik Johansson i Djurkälla (Lib.) 46,0%
Hammarkinds och Skärkinds domsaga August Henricson Liberala
samlingspartiet
6 september Högervilde
vann mandatet
Edvard Andersson (v) 52,8%
August Henricson (Lib s) 47,0%
Linköping stad Karl Beckman Nationella
framstegspartiet
25 september Liberala
samlingspartiet
vann mandatet
Olof Hellström (Lib s) 51,8%
Karl Beckman (Nfr) 48,1%
Norrköping stad Theodor Zetterstrand Liberala
samlingspartiet
25 september Omvald som
vänstervilde
Theodor Zetterstrand (v) 57,8%
Axel Swartling (v) 53,0%
J. Bergman (lib.) 47,1%
Alfred Bergström (S) 42,1%
Axel Swartling Partilös Kandidaten omvald

Jönköpings län[redigera | redigera wikitext]

Valkrets Ledamot före valet Parti Datum Utfall Valresultat
Västra härads domsaga Johan Sjöberg Lantmannapartiet 6 september Annan lantman
vann mandatet
Carl Sjöberg (Lmp) 47,2%
A. R. Rosenqvist i Sandsjö (kons.) 28,3%
Östra härads domsaga Carl August Danielsson Lantmannapartiet 13 september Kandidaten omvald Carl August Danielsson (Lmp) 55,5%
Närmaste kandidat 27,3%
Östbo härad Wilhelm Bengtsson Lantmannapartiet 6 september Kandidaten omvald Wilhelm Bengtsson (Lmp) 85,7%
A. Sterner i Värnamo (lib.) 13,9%
Västbo härad Gustaf Hazén Lantmannapartiet 6 september Kandidaten omvald Gustaf Hazén (Lmp) 69,1%
S.M. Pettersson i Smålandsstenar (lib.) 30,5%
Tveta härad Erik Räf Partilös 6 september Kandidaten omvald Erik Räf 58,1%
Alfred Dalin (lib.) 41,8%
Vista och Mo härad Carl Johansson Nationella
framstegspartiet
6 september Kandidaten omvald Carl Johansson (Nfr) 93,3%
Närmaste kandidat 2,0%
Norra och Södra Vedbo domsaga Johan August Jonsson Lantmannapartiet 13 september Kandidaten omvald Johan August Jonsson (Lmp) 84,8%
S. Pira (S) 10,6%
B.E. Gelotte (lib.) 3,3%
Jönköpings stad Robert Johansson-Dahr Liberala
samlingspartiet
29 september Kandidaten omvald Robert Johansson-Dahr (Lib s) 57,1%
J.G. Sandwall (kons.) 42,8%

Kronobergs län[redigera | redigera wikitext]

Valkrets Ledamot före valet Parti Datum Utfall Valresultat
Konga härad August Sjö Lantmannapartiet 1 september Kandidaten omvald August Sjö (Lmp) 80,1%
J. Sandberg i Linneryd (lib.) 19,3%
Uppvidinge härad Jonas Eriksson Lantmannapartiet 1 september Annan lantman
vann mandatet
Johan Gustaf Svensson (Lmp) 55,7%
Jonas Eriksson (Lmp.) 44,2%
Mellersta Värends domsaga Carl Petersson Lantmannapartiet 5 september Kandidaten omvald Carl Petersson (Lmp) 32 el.
Martin Svensson i Kompersmåla (kons.) 3 el.
Västra Värends domsaga Peter Magnus Olsson Lantmannapartiet 6 september Kandidaten omvald Peter Magnus Olsson (Lmp) 84,3%
C.F. Hjertsson (lib.) 15,0%
Sunnerbo domsaga Ny valkrets 6 september Lantmannapartiet
vann mandatet
Otto Magnusson (Lmp) 78,7%
J.V. Lilliegren i Ljungby (lib.) 20,9%

Kalmar län[redigera | redigera wikitext]

Valkrets Ledamot före valet Parti Datum Utfall Valresultat
Norra Tjusts härad Sven Magnus Petersson Lantmannapartiet 13 september Annan lantman
vann mandatet
Sigurd Carlsson (Lmp) 55,6%
Sven Magnus Petersson (Lmp) 44,4%
Södra Tjusts härad Otto Redelius Lantmannapartiet 13 september Annan lantman
vann mandatet
Edvard Fleetwood (Lmp) 59,6%
Hjalmar Nilsson i Hammar (Lib.) 40,3%
Aspeland och Handbörds domsaga Peter Risberg Lantmannapartiet 13 september Annan lantman
vann mandatet
Erik Anderson i Hägelåkra (Lmp) 78,1%
F. Svensson i Mörlunda 10,8%
N. Elmberg i Mörlunda 10,7%
Sevede och Tunaläns domsaga Hugo Hammarskjöld Högervilde 6 september Lantmannapartiet
vann mandatet
Charodotes Meurling (Lmp) 53,5%
C. Koch på Hägerum (kons.) 24,7%
Nilsson i Södra Vi (lib.) 21,5%
Norra Möre och Stranda domsaga Per Olof Lundell Lantmannapartiet 6 september Kandidaten omvald Per Olof Lundell (Lmp) 87,4%
Albin Olsson i Timmernabben 12,0%
Södra Möre domsagas västra valkrets Carl Carlsson Lantmannapartiet 13 september Annan lantman
vann mandatet
Wilhelm Andersson (Lmp) 47,8%
S.A. Redin 25,9%
Södra Möre domsagas östra valkrets Alfred Petersson Lantmannapartiet 13 september Annan lantman
vann mandatet
Alfred Petersson i Påboda (Lmp) 56,1%
Ernst Jeansson i Källstorp 35,9%
Ölands domsaga Adolf Johansson Lantmannapartiet 6 september Kandidaten
omvald
Adolf Johansson (Lmp) 59,0%
Per August Andersson
i Knäppinge (kons.) 22,6%
Kalmar stad John Jeansson Nationella
framstegspartiet
11 september Kandidaten
omvald
John Jeansson (Nfr) 95,2%
H.A. Johansson 1,1%
Oskarshamns, Vimmerby
och Borgholms städer
Bertrand Lindgren Liberala
samlingspartiet
9 september Kandidaten
omvald
Bertrand Lindgren (Lib s) 47,3%
C.O. Trybom i Oskarshamn (S) 46,6%
Odencrantz i Vimmerby (kons.) 6,0%
Västerviks stad Ny valkrets 6 september Liberala
samlingspartiet
vann mandatet
Axel Rune (Lib s) 97,7%
Närmaste kandidat 0,6%

Gotlands län[redigera | redigera wikitext]

Valkrets Ledamot före valet Parti Datum Utfall Valresultat
Gotlands södra domsaga Emanuel Svallingson Lantmannapartiet 5 september Kandidaten
omvald
Emanuel Svallingson (Lmp) 76,0%
Närmaste kandidat 12,7%
Gotlands norra domsaga Karl Larsson Lantmannapartiet 5 september Kandidaten
omvald
Karl Larsson (Lmp) 75,6%
Närmaste kandidat 21,8%
Visby stad Knut Henning Gezelius von Schéele Nationella framstegspartiet 12 september Kandidaten
omvald
Knut Henning Gezelius
von Schéele
(Nfr) 97,3%

Närmaste kandidat 2,0%

Blekinge län[redigera | redigera wikitext]

Valkrets Ledamot
före valet
Parti Datum Utfall Valresultat
Första omgången Andra omgången
Listers domsaga Nils Jönsson Lantmannapartiet 6 september Annan lantman
vann mandatet
Nils Jönsson (Lmp.) 56,3%
F. Rappe (lib.) 43,1%
Bräkne domsaga Pehr Pehrson Lantmannapartiet 6 september Annan lantman
vann mandatet
Bernt Santesson (Lmp) 76,9%
Brorson i Asarum (lib.) 23,0%
Östra härads domsaga August Larsson Nationella
framstegspartiet
6 september Kandidaten omvald August Larsson (Nfr) 54,6%
Närmaste kandidat 45,4%
Medelstads domsaga Axel Lindvall Lantmannapartiet 6 september Kandidaten omvald Axel Lindvall (Lmp) 58,9%
S. Svensson i Guttamåla 40,7%
Karlskrona stad Gustaf Roos Högervilde 26 september
9 december
Liberala
samlingspartiet
vann mandatet
Ulrik Leander (Lib s) 54,1%
Otto Holmdahl 45,9%
Ulrik Leander
(Lib s) 54,2%

Otto Holmdahl 45,8%
Karlshamns, Sölvesborgs
och Ronneby städer
Frithiof Söderbergh Liberala
samlingspartiet
6 september Kandidaten omvald Frithiof Söderbergh (Lib s) 75,3%
E. Olsson i Karlshamn (kons.) 24,3%

Kristianstads län[redigera | redigera wikitext]

Valkrets Ledamot före valet Parti Datum Utfall Valresultat
Ingelstad och Järrestads domsaga Esbjörn Persson Nationella framstegspartiet 6 september Kandidaten omvald Esbjörn Persson (Nfr) 61,8%
L. Persson i Glivarp (lib.) 38,0%
Villands härad Nils Larsson Liberala samlingspartiet 6 september Kandidaten omvald Nils Larsson (Lib s) 66,2%
P. Olsson i Nymö (kons.) 33,7%
Östra Göinge härad John Erlansson Nationella framstegspartiet 6 september Kandidaten omvald John Erlansson (Nfr) 52,3%
P. Jonsson i Emmislöv (lib.) 47,2%
Gärds och Albo domsaga Nils Svensson Nationella framstegspartiet 6 september Liberala
samlingspartiet
vann mandatet
Raoul Hamilton (Lib s) 75,5%
Nils Svensson (Nfr) 24,2%
Västra Göinge domsaga Per Bosson Liberala samlingspartiet 12 september Kandidaten omvald Per Bosson (Lib s) 72,1%
Närmaste kandidat 27,5%
Norra Åsbo domsaga Per Nilsson Lantmannapartiet 12 september Kandidaten omvald Per Nilsson (Lmp) 57,9%
R. Karlsson i Slättåkra (lib.) 31,4%
Södra Åsbo och Bjäre domsaga Olof Persson Nationella framstegspartiet 6 september Annan lantman
vann mandatet
Nils Åkesson (Lmp) 64,6%
C. Zetterholm 34,9%
Kristianstads stad Bror Petrén Vänstervilde 5 september Omvald som liberal Bror Petrén (Lib s) 62,5%
J.E.L. Forssander 37,4%

Malmöhus län[redigera | redigera wikitext]

Valkrets Ledamot
före valet
Parti Datum Utfall Valresultat
Första omgången Andra omgången
Oxie härad Edvard Lindberg Socialdemokraterna 29 september Kandidaten omvald Edvard Lindberg (S) 58,2%
Närmaste kandidat 41,8%
Skytts härad Nils Andersson Högervilde 13 september Liberala
samlingspartiet
vann mandatet
Jöns Pålsson (Lib s) 50,9%
Närmaste kandidat 48,9%
Färs domsaga Nils Nilsson Nationella
framstegspartiet
6 september Kandidaten omvald Nils Nilsson (Nfr) 73,8%
Persson i Lövestad (lib.) 20,4%
Frosta domsaga Nils Jönsson Nationella
framstegspartiet
18 september Kandidaten omvald Nils Jönsson (Nfr) 51,2%
C.A.Trolle 48,6%
Harjagers och
Rönnebergs härad
Jöns Andersson Nationella
framstegspartiet
6 september Lantmannapartiet
vann mandatet
Jöns Jönsson (Lmp) 59,9%
O. Hulthén i Löddeköpinge 40,0%
Onsjö härad Jöns Jesperson Lantmannapartiet 15 september Kandidaten omvald Jöns Jesperson (Lmp) 59,3%
J. Jonasson i Röstånga (lib.) 40,5%
Luggude domsagas
norra valkrets
Otto Persson Nationella
framstegspartiet
6 september
24 janauri
Högervilde
vann mandatet
Otto Persson (Nfr) 61,7%
O. Nilsson i Tånga (S) 38,1%
Olof Olsson (v) 46,6%
Närmaste kandidat 31,9%
Luggude domsagas
södra valkrets
Gustaf Broomé Liberala
samlingspartiet
21 september Kandidaten omvald Gustaf Broomé (Lib s) 66,8%
K. Knutsson (kons.) 33,1%
Torna härad Jöns Åkesson Högervilde 6 september Liberala
samlingspartiet
vann mandatet
Johan Jönsson (Lib s) 48,7%
Jöns Åkesson (kons.) 29,2%
Bara härad Pehr Pehrsson Lantmannapartiet 6 september Socialdemokraterna
vann mandatet
Sven Linders (S) 54,4%
N. Hansson i Framnäs (kons.) 45,6%
Vemmenhögs,
Ljunits och Herre-
stads domsaga
Hans Andersson Nationella
framstegspartiet
14 september Kandidaten omvald Hans Andersson (Nfr) 49,7%
N. Larsson i Stora
Herrestad (lib.) 36,5%
Malmö stad Nils Persson Socialdemokraterna 12 september Kandidaten omvald Nils Persson (S) 59,9%
Anders Thylander (v) 59,9%
Värner Rydén (S) 52,4%
August Nilsson (S) 52,3%

Sam. Stadener (lib.) 47,8%
Harald Lemke (kons.) 47,5%
Nils Winkler (kons.) 40,2%
Olof Wahlgren 39,9%
Anders Thylander Vänstervilde Kandidaten omvald
Värner Rydén Socialdemokraterna Kandidaten omvald
August Nilsson Socialdemokraterna Kandidaten omvald
Lunds stad Jacob Larsson Liberala
samlingspartiet
26 september
21 november
Vänstervilde
vann mandatet
Jacob Larsson (Lib s) 59,4%
Johan Thyrén (v) 37,5%
Johan Thyrén (v) 54,9%
H.T. Hansson (S) 45,0%
Landskrona stad Fredrik Neess Nationella
framstegspartiet
19 september
29 december
Socialdemokraterna
vann mandatet
Ola Waldén (S) 61,0%
Fredrik Neess (Nfr) 38,7%
Ola Waldén (S) 57,0%
Axel Munch af
Rosenschöld 42,9%
Helsingborgs stad Adolf Christiernson Socialdemokraterna 4 september Kandidaten omvald Adolf Christiernson (S) 52,1%
Malte Sommelius 47,9%
Ystads stad Fredrik Thorsson Socialdemokraterna 17 september Kandidaten omvald Fredrik Thorsson (S) 66,5%
Närmaste kandidat 33,4%

Hallands län[redigera | redigera wikitext]

Valkrets Ledamot före valet Parti Datum Utfall Valresultat
Höks Härad August Ifvarsson Nationella
framstegspartiet
18 september Kandidaten omvald August Ifvarsson (Nfr) 52,5%
N. Johansson i Brånalt (kons.) 47,1%
Halmstads och Tönnersjö härad Johannes Bengtsson Lantmannapartiet 18 september Kandidaten omvald Johannes Bengtsson (Lmp) 70,9%
O. Andersson i Eldsberga (lib.) 28,9%
Årstad och Faurås härad Gustaf Hellman Lantmannapartiet 5 september Annan lantman
vann mandatet
Anders Henrikson (Lmp) 71,6%
A. Johansson i Hässlås (lib.) 28,1%
Himle härad Anders Olsson Lantmannapartiet 5 september Kandidaten omvald Anders Olsson (Lmp) 58,9%
Närmaste kandidat 24,0%
Hallands läns norra domsaga Aron Christoffer
Gunnarsson
Lantmannapartiet 6 september Kandidaten omvald Aron Christoffer Gunnarsson (Lmp) 86,3%
J. Bolinder i Fjärsås (lib.) 13,5%
Halmstads stad Axel Asker Nationella
framstegsaprtiet
25 september Liberala
samlingspartiet
vann mandatet
Fredrik Elias Ahlfvengren (Lib s) 59,7%
Närmaste kandidat 40,1%
Hallands läns mindre städer Alfred Lundgren Liberala
samlingspartiet
26 september Kandidaten omvald Alfred Lundgren (Lib s) 63,2%
C.R. Åberg i Kungsbacka (kons.) 36,8%

Göteborgs och Bohuslän[redigera | redigera wikitext]

Valkrets Ledamot
före valet
Parti Datum Utfall Valresulat
Första omgången Andra omgången
Hisings och
Askims domsaga
Ny valkrets 6 september
22 november
Lantmannapartiet
vann mandatet
Herman Andersson (Lmp) 50,2%
J.A. Björklund i Mölndal (lib.) 49,8%
Herman Andersson
(Lmp) 55,6%
Närmaste kandidat 44,4%
Sävedals härad Ny valkrets 6 september Liberala
samlingspartiet
vann mandatet
Jimmy Gibson (Lib s) 55,3%
H. Jonsson i Partille (kons.) 44,7%
Inlands domsaga Johan Larsson Lantmannapartiet 6 september Annan lantman
vann mandatet
Cornelius Olsson (Lmp) 55,4%
Johan Larsson (Lib s) 43,3%
Oruts och
Tjörns domsaga
Carl Ödman Lantmannapartiet 6 september Liberala
samlingspartiet
vann mandatet
Carl Olausson (Lib s) 57,4%
Carl Ödman (Lmp) 42,3%
Norrvikens
domsaga
Carl Lind Lantmannapartiet 6 september Liberala
samlingspartiet
vann mandatet
Jacob Crafoord (Lib s) 61,8%
Carl Lind (Lmp) 38,0%
Lane och
Stångenäs härad
Oscar Olsson Lantmannapartiet 6 september Kandidaten omvald Oscar Olsson (Lmp) 74,0%
Närmaste kandidat 26,0%
Tunge, Sör-
bygdens och
Sotenäs härad
Carl Wallentin Liberala
samlingspartiet
6 september Kandidaten omvald Carl Wallentin (Lib s) 56,2%
Fr. Östlund i Falebyn (kons.) 43,8%
Göteborgs stad Johan Ekman Liberala
samlingspartiet
18 september Kandidaten omvald Johan Ekman (Lib s) 99,7%
Karl Karlsson (Lib s) 58,1%
Dan Broström (Lib s) 58,0 %

Hjalmar Wijk (Lib s) 57,8%
Johan Larsson (Lib s) 57,5%
Oskar Berg (Lib s) 57,5%
Erik Röing (Lib s) 57,3%
Emil Kristensson (S) 54,2%
Anders Lindblad (S) 54,0%

V. Lundström (kons.) 44,2%
Wilhelm R. Lundgren (Nfr) 43,7%
K. Åkesson (kons.) 43,4%
Erik Trana (kons.) 43,2%
Anders Atterberg (kons.) 42,9%
Peter Rydholm (kons.) 42,8%
A. Carlsson (kons.) 42,8%
N.G.T. Åhlund (kons.) 42,4%
Karl Karlsson Liberala
samlingspartiet
Kandidaten omvald
Dan Broström Liberala
samlingspartiet
Kandidaten omvald
Hjalmar Wijk Liberala
samlingspartiet
Kandidaten omvald
Johan Larsson Liberala
samlingspartiet
Kandidaten omvald
Oskar Berg Liberala
samlingspartiet
Kandidaten omvald
Erik Röing Liberala
samlingspartiet
Kandidaten omvald
Rudolf Kjellén Partilös Socialdemokraterna
vann mandatet
Anders Lindblad Socialdemokraterna Kandidaten omvald
Uddevalla stad Ny valkrets 6 september Liberala
samlingspartiet
vann mandatet
Sixten Neiglick (Lib s) 72,6%
A. Thorburn (kons.) 27,2%

Älvsborgs län[redigera | redigera wikitext]

Valkrets Ledamot före valet Parti Datum Utfall Valresultat
Marks härad Hjalmar Hallin Lantmannapartiet 6 september Kandidaten omvald Hjalmar Hallin (Lmp) 67,5%
Närmaste kandidat 30,6%
Vedens och Bollebygds härad Gustaf Odqvist Nationella
framstegspartiet
6 september Kandidaten omvald Gustaf Odqvist (Nfr) 89,9%
Närmaste kandidat 9,9%
Flundre, Väne och Bjärke domsaga Otto Silfverschiöld Lantmannapartiet 6 september Socialdemokraterna
vann mandatet
Gustaf Strömberg (S) 52,2%
Otto Silfverschiöld (Lmp) 47,8%
Kinds och Redvägs domsaga Ny valkrets 6 september Lantmannapartiet
vann mandatet
Oskar Nylander (Lmp) 80,0%
F. Johansson i Östra-Gärde (lib.) 19,7%
Vättle, Ale och Kullings domsaga Elof Nilsson Lantmannapartiet 5 september Liberala
samlingspartiet
vann mandatet
Herman Carlson (Lib s) 53,2%
Sv. Andreasson i Hällnäs (kons.) 46,7%
Ås och Gäsene domsaga Otto Svensson Lantmannapartiet 10 september Kandidaten omvald Otto Svensson (Lmp) 65,9%
K. Johansson i Myrås (lib.) 33,8%
Nordals, Sundals och Valbo domsaga Bengt Dahlgren Lantmannapartiet 5 september Kandidaten omvald Bengt Dahlgren (Lmp) 67,2%
E. Larsson i Binäs (lib.) 32,6%
Tössbo och Vedbo domsaga Magnus Johansson Lantmannapartiet 6 september Kandidaten omvald Magnus Johansson (Lmp) 65,8%
A. Andersson i Iväg (lib.) 34,1%
Vänersborgs, Alingsås
och Ulricehamns städer
Ny valkrets 18 september Liberala
samlingspartiet
vann mandatet
Gottfried Thavenius (Lib s) 60,9%
K.H. von Sydow 39,0%
Borås stad Axel Vennersten Nationella
framstegspartiet
8 september Kandidaten omvald Axel Vennersten (Nfr) 69,5%
C.G. Dahlberg (S) 30,5%

Skaraborgs län[redigera | redigera wikitext]

Valkrets Ledamot före valet Parti Datum Utfall Valresultat
Åse, Viste, Barne och Laske domsaga Anders Magnusson Lantmannapartiet 6 september Kandidaten omvald Anders Magnusson (Lmp) 67,9%
L.P. Karlsson i Norum (lib.) 28,5%
Kinnefjärdings, Kinne och Kållands domsaga Gustaf Månsson Lantmannapartiet 13 september Kandidaten omvald Gustaf Månsson (Lmp) 70,0%
Närmaste kandidat 29,2%
Skånings, Vilske och Valle domsaga Sven Johan Larsson Lantmannapartiet 6 september Kandidaten omvald Sven Johan Larsson (Lmp) 55,6%
E. Stenholm (lib.) 44,3%
Gudhems och Kåkinds domsaga Lars Johan Jansson Lantmannapartiet 29 september Kandidaten omvald Lars Johan Jansson (Lmp) 81,4%
C. Johansson i Gäre (lib.) 17,3%
Vartofta och Frökinds domsaga Carl Persson Lantmannapartiet 6 september Kandidaten omvald Carl Persson (Lmp) 78,3%
Närmaste kandidat 12,3%
Norra Vadsbo domsaga Sten Nordström Högervilde 6 september Kandidaten omvald Sten Nordström (v) 73,1%
Närmaste kandidat 25,5%
Södra Vadsbo domsaga August Johanson Lantmannapartiet 6 september Kandidaten omvald August Johanson (Lmp) 59,9%
A. Jonsson i Arnekärr (lib.) 39,2%
Mariestads, Skövde och Falköpings städer Ernst Hedenstierna Högervilde 4 september Liberala
samlingspartiet
vann mandatet
Oscar Bogren (Lib s) 50,7%
Ernst Hedenstierna (kons.) 49,2%
Lidköpings, Skara och Hjo städer Hugo Sandén Nationella
framstegspartiet
8 september Liberala
samlingspartiet
vann mandatet
Georg Kronlund (Lib s) 55,4%
Sven Dahlgren (kons.) 46,3%

Värmlands län[redigera | redigera wikitext]

Valkrets Ledamot före valet Parti Datum Utfall Valresultat
Östersysslets domsaga Ny valkrets 5 september Liberala
samlingspartiet
vann mandatet
Carl Jansson (Lib s) 68,6%
Olof Anderson (Lib s) 31,4%
Mellansysslets domsaga Gustaf Sandin Liberala
samlingspartiet
13 september Socialdemokraterna
vann mandatet
Nils Andersson Berg (S) 38,7%
Närmaste kandidat 35,3%
Södersysslets domsaga Karl Hultkrantz Högervilde 6 september Liberala
samlingspartiet
vann mandatet
Johan Igel (Lib s) 57,3%
H.E. Axelson i Mässvik (kons.) 42,6%
Normarks domsaga Fredrik Canell Högervilde 19 september Kandidaten omvald Fredrik Canell (v) 53,6%
Elof Biesèrt (Lib s) 46,4%
Fryksdals domsaga Claes Johan Berggren Nationella
framstegspartiet
5 september Kandidaten omvald Claes Johan Berggren (Nfr) 56,2%
E. Rylander i Vitsand (lib.) 43,8%
Jösse domsaga Magnus Matsson Liberala
samlingspartiet
6 september Nationella
framstegspartiet
vann mandatet
Per Andersson (Nfr) 52,9%
Magnus Matsson (Lib s) 47,0%
Älvdals och Nyeds domsaga Gustaf Jansson Liberala
samlingspartiet
14 september Kandidaten omvald Gustaf Jansson (Lib s) 50,9%
J. Hedström i Höjer (S) 28,7%
J.H. Widmark (kons.) 20,4%
Karlstads stad Gullbrand Elowson Högervilde 19 september Liberala
samlingspartiet
vann mandatet
Axel Schotte (Lib s) 62,0%
K.J. Lindholm (kons.) 38,0%
Kristinehamns och Filipstads städer Ny valkrets 4 september Liberala
samlingspartiet
vann mandatet
Karl Otto (Lib s) 44,5%
E. Lantz (S) 28,1%

Örebro län[redigera | redigera wikitext]

Valkrets Ledamot före valet Parti Datum Utfall Valresultat
Kumla och Sundbo härad Ivan Svensson Nationella
framstegspartiet
6 september Kandidaten omvald Ivan Svensson (Nfr) 51,9%
Gustaf Olofsson i Åvik (Lib s) 48,1%
Edsbergs, Grimstens och Hardemo härad Olof Erikson Liberala
samlingspartiet
6 september Kandidaten omvald Olof Erikson (Lib s) 63,6%
Edvard Hedin (kons.) 36,3%
Örebro och Glanshammars härad Anders Gustafsson Nationella
framstegspartiet
6 september Kandidaten omvald Anders Gustafsson (Nfr) 57,8%
Närmaste kandidat 42,0%
Askers och Sköllersta härad Folke Andersson Lantmannapartiet 6 september Kandidaten omvald Folke Andersson (Lmp) 58,8%
A. Larsson i Sörby 40,7%
Lindes domsaga Lars Eriksson Liberala
samlingspartiet
20 september Omvald som
vänstervilde
Lars Eriksson (v) 60,3%
A. Andersson i Ställdalen 39,7%
Nora domsaga Gustaf Forsberg Liberala
samlingspartiet
6 september Kandidaten omvald Gustaf Forsberg (Lib s) 63,4%
André i Bofors (S) 36,6%
Örebro stad Erik Nilson Liberala
samlingspartiet
16 september Kandidaten omvald Erik Nilson (Lib s) 58,5%
Närmaste kandidat 29,8%

Västmanlands län[redigera | redigera wikitext]

Valkrets Ledamot
före valet
Parti Datum Utfall Valresultat
Första omgången Andra omgången
Västmanlands
södra domsaga
Axel Robert
Lundblad
Högervilde 6 september Socialdemokraterna
vann mandatet
Johan Forssell (S) 51,1%
Axel Robert Lundblad (kons.) 48,7%
Västmanlands
västra domsaga
Adolf Janson Liberala
samlingspartiet
6 september Kandidaten omvald Adolf Janson (Lib s) 62,8%
E. Gustafsson i Hyddan (kons.) 37,2%
Västmanlands
norra domsaga
Gustaf Lindgren Liberala
samlingspartiet
13 september Socialdemokraterna
vann mandatet
Gustaf Adolf Rundgren (S) 52,2%
Närmaste kandidat 46,8%
Västmanlands
östra domsaga
Carl Eric
Johansson
Lantmannapartiet 13 september
6 december
Liberala
samlingspartiet
vann mandatet
Johan Andersson (Lib s) 50,1%
Carl Eric Johansson (Lmp) 49,8%
Johan Andersson
(Lib s) 55,4%

Carl Eric Johansson
(Lmp) 44,5%
Västerås stad Viktor Larsson Socialdemokraterna 26 september Kandidaten omvald Viktor Larsson (S) 63,6%
E. Andersson (kons.) 36,4%
Arboga och
Sala städer
Ewert Camitz Liberala
samlingspartiet
18 september Kandidaten omvald Ewert Camitz (Lib s) 54,1%
P. Pehrsson 45,9%

Kopparbergs län[redigera | redigera wikitext]

Valkrets Ledamot före valet Parti Datum Utfall Valresultat
Gagnefs och Rättviks tingslag Ollas Anders Ericsson Nationella
framstegspartiet
20 september Kandidaten omvald Ollas Anders Ericsson (Nfr) 66,0%
D. Brandt i Mockfjärd 33,9%
Leksands tingslag Daniel Persson Liberala
samlingspartiet
20 september Kandidaten omvald Daniel Persson (Lib s) 99,4%
Närmaste kandidat 0,3%
Ovansiljans domsaga Smeds Lars Olsson Liberala
samlingspartiet
20 september Omvald som
högervilde
Smeds Lars Olsson (v) 65,6%
J. Beus 34,2%
Hedemora domsaga Back Per Ersson Liberala
samlingspartiet
13 september Kandidaten omvald Back Per Ersson (Lib s) 64,3%
Gustaf Brahn (kons.) 35,5%
Falu domsagas norra tingslag Samuel Söderberg Nationella
framstegspartiet
6 september Kandidaten omvald Samuel Söderberg (Nfr) 51,4%
E. Persson i Korsnäs (S) 48,3%
Falu domsagas södra tingslag Anders Hansson Liberala
samlingspartiet
6 september Kandidaten omvald Anders Hansson (Lib s) 56,0%
C. Th. Kjellman i Domnarvet (S) 44,0%
Västerbergslags domsaga Bernhard Eriksson Socialdemokraterna 6 september Kandidaten omvald Bernhard Eriksson (S) 75,3%
E. Nilsson i Nor (kons.) 24,4%
Nås och Malungs domsaga Johan Ström Liberala
samlingspartiet
20 september Kandidaten omvald Johan Ström (Lib s) 94,2%
Närmaste kandidat 1,3%
Falu, Hedemora och Säters städer Theodor af Callerholm Liberala
samlingspartiet
19 september Kandidaten omvald Theodor af Callerholm (Lib s) 73,5%
G. Ekström (kons.) 26,5%

Gävleborgs län[redigera | redigera wikitext]

Valkrets Ledamot före valet Parti Datum Utfall Valresultat
Gästriklands östra tingslag Erik Leksell Socialdemokraterna 6 september Kandidaten omvald Erik Leksell (S) 59,8%
Anders Olsson i Mårdäng (lib.) 40,2%
Gästriklands västra tingslag Olof Olsson Liberala
samlingspartiet
6 september Kandidaten omvald Olof Olsson (Lib s) 75,0%
Anders Göransson (kons.) 25,0%
Bollnäs domsaga Eric Jonsson Liberala
samlingspartiet
6 september Annan liberal
vann mandatet
Jonas Jonsson (Lib s) 63,0%
H.D. Jansson i Bollnäs (kons.) 36,4%
Sydöstra Hälsinglands domsaga Magnus Sundström Liberala
samlingspartiet
6 september Kandidaten omvald Magnus Sundström (Lib s) 60,6%
A. Säfström i Ljusne (S) 39,3%
Norra Hälsinglands domsaga Ny valkrets 6 september Liberala
samlingspartiet
vann mandatet
Per Olsson (Lib s) 43,7%
Halvar Eriksson (lib.) 42,3%
Johan Johansson (lib.) 13,9%
Västra Hälsinglands domsaga Johan Ericsson Liberala
samlingspartiet
6 september Kandidaten omvald Johan Ericsson (Lib s) 75,2%
Hallgren i Ljusdal (kons.) 23,6%
Gävle stad Karl Lindh Liberala
samlingspartiet
4 september Annan liberal
vann mandatet
Gustaf Sandström (Lib s) 71,6%
Karl Starbäck (Lib s) 70,9%
Carl Berggren (kons.) 29,4%
G.A. Sjöström (kons.) 27,9%
Karl Starbäck Liberala
samlingspartiet
Kandidaten omvald
Söderhamns stad Julius Centerwall Liberala
samlingspartiet
26 september Annan liberal
vann mandatet
Bernt Wilson (Lib s) 59,1%
Volrath Tham 40,9%

Västernorrlands län[redigera | redigera wikitext]

Valkrets Ledamot före valet Parti Datum Utfall Valresultat
Medelpads västra domsaga Johan Eric Nordin Liberala
samlingspartiet
13 september Annan liberal
vann mandatet
Gustaf Thor (Lib s) 61,5%
Närmaste kandidat 38,5%
Njurunda, Indals och Ljustorps tingslag Robert Karlsson Liberala
samlingspartiet
6 september Kandidaten omvald Robert Karlsson (Lib s) 56,0%
M. Söderberg i Bjällsta (kons.) 44,0%
Sköns tingslag Herman Kvarnzelius Liberala
samlingspartiet
6 september Kandidaten omvald Herman Kvarnzelius (Lib s) 99,5%
Närmaste kandidat 0,3%
Ångermanlands södra domsaga Johan Nydahl Vänstervilde 13 september Liberala
samlingspartiet
vann mandatet
Johan Lindgren (Lib s) 54,9%
Närmaste kandidat 45,1%
Ångermanlands mellersta domsaga Anders August Eriksson Liberala
samlingspartiet
13 september Annan liberal
vann mandatet
Sixten Mogren (Lib s) 52,9%
Närmaste kandidat 46,8%
Ångermanlands västra domsaga Oswald Emthén Nationella
framstegspartiet
13 september Liberala
samlingspartiet
vann mandatet
Per-Erik Hedström (Lib s) 53,3%
Jonas Schödén (kons.) 46,5%
Nätra och Nordingrå domsaga Petrus Hörnstén Liberala
samlingspartiet
13 september Nationella
framstegspartiet
vann mandatet
Zakris Åslund (Nfr) 52,4%
Närmaste kandidat 47,6%
Själevads och Arnäs domsaga Carl Öberg Nationella
framstegspartiet
21 september Kandidaten omvald Carl Öberg (Nfr) 53,6%
Närmaste kandidat 46,4%
Härnösands och Örnsköldsviks städer Julius Hagström Liberala
samlingspartiet
5 september Kandidaten omvald Julius Hagström (Lib s) 60,6%
A. Roos i Örnsköldsvik (kons.) 39,3%
Sundsvalls stad Johannes Hellgren Liberala
samlingspartiet
19 september Kandidaten omvald Johannes Hellgren (Lib s) 98,3
Närmaste kandidat 0,7%

Jämtlands län[redigera | redigera wikitext]

Valkrets Ledamot före valet Parti Datum Utfall Valresultat
Jämtlands norra domsaga Karl Karlsson Liberala
samlingspartiet
6 september Kandidaten omvald
som högervilde
Karl Karlsson (v) 54,1%
J.P. Elfström i Espås (lib.) 45,6%
Jämtlands västra domsaga Erik Sundin Liberala
samlingspartiet
13 september Annan liberal
vann mandatet
Johan Olofsson (Lib s) 72,8%
Närmaste kandidat 25,8%
Jämtlands östra domsaga Jöns Bromée Liberala
samlingspartiet
21 september Kandidaten omvald Jöns Bromée (Lib s) 75,6%
E.O. Engström i Österede 24,1%
Härjedalens domsaga Sven Johan Enander Vänstervilde 6 september Liberala
samlingspartiet
vann mandatet
Ingebrikt Bergman (Lib s) 70,0%
Sven Johan Enander (v) 28,3%

Västerbottens län[redigera | redigera wikitext]

Valkrets Ledamot före valet Parti Datum Utfall Valresultat
Första omgången Andra omgången
Nordmalings och Bjurholms
samt Degerfors tingslag
Adolf Wiklund Liberala
samlingspartiet
27 september Kandidaten omvald Adolf Wiklund (Lib s) 61,6%
Werner Bäckström (Lib s) 38,4%
Umeå tingslag Johan Andersson Liberala
samlingspartiet
27 september Vänstervilde
vann mandatet
Johan Rehn (v) 52,6%
Johan Andersson (Lib s) 47,4%
Västerbottens
västra domsaga
Alfred Jonsson Liberala
samlingspartiet
27 september Annan liberal
vann mandatet
Erik Hellberg (Lib s) 68,3%
J.F. Johansson (kons.) 31,2%
Skellefteå tingslag Ny valkrets 6 september Lantmannapartiet
vann mandatet
Per Zimdahl (Lmp) 61,7%
A. Brändström i
Skromträsk (lib.) 38,3%
Norsjö och Malå tingslag Ny valkrets 6 september
13 december
Nationella
framstegspartiet
vann mandatet
Frans Oskar
Mörtsell
(Nfr) 50,4%
C.J. Lundberg i
Bjursele (lib.) 49,6%
Frans Oskar
Mörtsell
(Nfr) 57,0%

C.J. Lundberg i
Bjursele (lib.) 43,0%
Västerbottens
mellersta domsaga
Carl Sædén Liberala
samlingspartiet
27 september Annan liberal
vann mandatet
Olof Jonsson (Lib s) 49,5%
Nils Boström (kons.) 35,4%
Carl Sædén (Lib s) 15,1%

Norrbottens län[redigera | redigera wikitext]

Valkrets Ledamot
före valet
Parti Datum Utfall Valresultat
Första omgången Andra
omgången
Tredje
omgången
Piteå domsaga Pehr Svensson Lantmannapartiet 6 september Annan lantman
vann mandatet
Fredrik Anshelm
Bäckström
(Lmp) 56,1%

J.O. Holmgren i Lillpite (lib.) 31,4%
Pehr Svensson (Lmp) 12,5%
Luleå domsaga Linus Lundström Liberala
samlingspartiet
6 september Kandidaten omvald Linus Lundström
(Lib s) 50,5%

Paul Hellström (lib.) 49,5%
Kalix domsaga Lars Johan
Carlsson
Socialdemokraterna 13 september
27 december
12 april
Liberala
samlingspartiet
vann mandatet
Carl Riström (Lib s) 37,2%
Arvid Björk (Lib s) 37,1%
Harald Ström 25,6%
Torneå domsaga Georg Kronlund Liberala
samlingspartiet
6 september Annan liberal
vann mandatet
Magnus Ström (Lib s) 52,7%
J.A. Löthberg (lib.) 32,3%
Gällivare domsaga Ny valkrets 6 september Socialdemokraterna
vann mandatet
Lars Johan Carlsson (S) 84,6%
Närmaste kandidat 15,4%
Luleå och
Haparanda städer
Fredrik Berglund Liberala
samlingspartiet
6 september Kandidaten omvald Fredrik Berglund (Lib s) 76,5%
Olof Bergqvist (kons.) 32,5%

Övriga stadsvalkretsar[redigera | redigera wikitext]

Valkrets Ledamot före valet Parti Datum Utfall Valresultat
Köpings, Nora, Lindesbergs
och Enköpings städer
Carl Johan Hammarström Liberala
samlingspartiet
15 september Annan liberal
vann mandatet
Alfred Stärner (Lib s) 56,3%
Alfred Lundin (kons.) 43,4%
Vadstena, Söderköpings,
Skänninge, Motala, Gränna
och Askersunds städer
Ny valkrets 15 september Partilös
vann mandatet
Conrad Vahlquist 60,4%
J. N. Bergström (lib.) 39,5%
Växjö och Eksjö städer Ny valkrets 8 september Partilös
vann mandatet
Alfred Fornander 55,2%
E. Agnér i Växjö (lib.) 44,8%
Trelleborgs, Skanör-
Falsterbo, Simrishamns
och Ängelholms städer
Knut von Geijer Nationella
framstegspartiet
15 september Liberala
samlingspartiet
vann mandatet
Janne Tynell (Lib s) 52,7%
Knut von Geijer (Nfr) 47,3%
Strömstads, Lysekils,
Marstrands, Kungälvs
och Åmåls städer
Ny valkrets 5 september Liberal vilde
vann mandatet
Assar Åkerman (v) 51,2%
Axel Sundberg (kons.) 48,8%
Östersunds och
Hudiksvalls städer
Carl Sehlin Liberala
samlingspartiet
19 september Annan liberal
vann mandatet
Johan Widén (Lib s) 73,5%
E. Böhmer i Hudiksvall 26,5%
Umeå, Skellefteå
och Piteå städer
Albin Ahlstrand Liberala
samlingspartiet
6 september Kandidaten omvald Albin Ahlstrand (Lib s) 95,8%
Henning Biörklund 2,6%

Regeringsbildning[redigera | redigera wikitext]

Trots krav från bland annat Dagens Nyheter på en vänsterregering satt högerregeringen Lindman kvar, på grund av majoritet i första kammaren.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ [a b] SCB Riksdagsmannavalen åren 1906-1908, sida 15
 2. ^ Sifforna avser de sammanlagda röstetalen för riksdagsledamöter som tillhörde respektive parti under riksdagen 1909. Rösterna på kandidater som tillhörde partierna men inte vann ett riksdagsmandat har alltså sorterats in under "övriga". I valkretsar med flera mandat har de ursprungliga röstsiffrorna dividerats med antalet mandat, eftersom väljarna där hade flera röster att fördela. I valkretsar med medelbart valsätt har andelen av elektorsrösterna multiplicerats med antalet väljare som deltog i valet av elektorer, så att inte dessa valkretsar ska underrepresenteras i röstfördelningen. Röstetalen på valkretsnivå är hämtade från SCB och riksdagsledamöternas partitillhörighet är baserade på uppgifter från bokserien Tvåkammarriksdagen 1867–1970.
 3. ^ Förändringarna utgår från valet 1905, för information om val till Andra kammaren under mandatperioden 1906-1908 som ändrade kammarens sammansättning, se Fyllnadsvalen till Andra kammaren 1906-1908
 4. ^ Enligt SCB så deltog 308 412 personer i valet. Det stämmer dock inte eftersom man då har räknat med det andra valet i Kalix domsagas valkrets. Det valet överklagades och i det slutgiltiga nyval som hölls den 12 april så ökade antalet deltagande med 65 personer.
 5. ^ Med "Övriga" avses de sju stadsvalkretsar som låg i flera län.