Andrakammarvalet i Sverige 1884

Från Wikipedia
Andrakammarvalet i Sverige 1884
Sverige
← 1881 1884 1887 (vår) →

Sveriges riksdags andra kammares 214 platser

Andrakammarvalet i Sverige 1884 hölls under år 1884.

Valsystem[redigera | redigera wikitext]

Valsättet var en blandning av indirekta- och direkta val. I 86 av landsbygdens 145 valkretsar tillämpades direkta val och detsamma gällde de 40 stadsvalkretsarna. Resterande 59 landsbygdsvalkretsar tillämpade alltså indirekta val, vilka utfördes av elektorer. Stadsvalkretsarna valde totalt 69 ledamöter. Dessa var i regel enmansvalkretsar med undantag för de största städerna som fick fler mandat, dessa var; Stockholm (19 mandat), Göteborg (8 mandat), Malmö (4 mandat) och Norrköping (2 mandat). Alla landsbygdsvalkretsar hade ett mandat var.

Rösträtt till andra kammaren hade män som var över 21 år och hade inkomst på minst 800 kronor per år eller ägde en fastighet taxerad till minst 1 000 kronor, eller arrenderade en fastighet taxerad till minst 6 000 kronor. För att vara valbar skulle man ha fyllt 25 år och bo i valkretsen.[1] Av folkmängden den 31 december 1883, 4 603 595, hade 291 668 (6,3 %) rösträtt.

Valresultat[redigera | redigera wikitext]

Sifforna avser de sammanlagda röstetalen för riksdagsledamöter som tillhörde respektive parti under riksdagen 1885 och baseras, liksom antalet mandat, på uppgifter om riksdagsledamöters partitillhörighet från bokserien Tvåkammarriksdagen 1867–1970. Röstetalen på valkretsnivå är hämtade från SCB. I stadsvalkretsar med flera mandat har röstetalen skattats [2]. Det ska också påpekas att partigrupperingarna var relativt diffusa och att partibyten inte var ovanliga.

Parti Röstfördelning Mandat
Röster Elektorer Antal +/-
  Lantmannapartiet 16 404 937 104 +3
  Nya centern 2 594 60 14 nytt
  Center-högern 325 0 2 nytt
  Obundna 18 068 345 94 +14
  Övriga 25 048 558 - -
Antal giltiga röster 62 439 1 900 214 +8
Ogiltiga röster 1 289 13
Totalt 63 728 1 913

Valdeltagande[redigera | redigera wikitext]

Antal[redigera | redigera wikitext]

Direkta val Indirekta val Samtliga val
Städerna 23 145 - 23 145
Landsbygden 40 583 9 908 50 491
Hela Sverige 63 728 73 636

Andel[redigera | redigera wikitext]

Direkta val Indirekta val Samtliga val
Städerna 47,4 - 47,4
Landsbygden 28,4 9,9 20,8
Hela Sverige 33,3 25,2

Fotnoter[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Sveriges historia under 1800- och 1900-talen, Lars-Arne Norborg
  2. ^ I dessa valkretsar har ett partis röstetal dividerats på antalet röster varje väljare hade att ge. Annars skulle dessa valkretsar överrepresenteras kraftigt i röstfördelningen.

Källor[redigera | redigera wikitext]