Giltiga resehandlingar vid resa inom Europeiska unionen

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Giltiga resehandlingar vid resa inom Europeiska unionen är giltigt nationellt identitetskort eller pass för unionsmedborgare och EFTA-medborgare, och pass för andra medborgare. Andra identitetskort och körkort är inte giltiga resehandlingar, eftersom de inte styrker innehavarens medborgarskap.

Vilka resehandlingar som är giltiga vid resa inom Europeiska unionen (EU) är fastställda i rörlighetsdirektivet som gäller i hela unionen, både de medlemsstater som deltar i Schengensamarbetet och de som står utanför. Bestämmelserna i unionsrätten är därmed enhetliga för Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike. Europeiska kommissionen har dock kritiserat flera medlemsstater för att de inte genomfört direktivet korrekt.

Rörlighetsdirektivet och Schengenregelverket är även implementerat av EFTA-staterna: Island, Norge, Liechtenstein och (med vissa undantag) Schweiz.

Sverige[redigera | redigera wikitext]

Svenska medborgare

Sverige krävde fram till den 1 juli 2015 att alla inhemska medborgare skulle bära pass för utresa från Sverige till EU-länder som inte ingår i Schengensamarbetet, som en följd av passlagen[1]; nationellt identitetskort godtogs inte. Vid inresa godtogs nationellt identitetskort eftersom passlagen inte kräver pass om svenskt medborgarskap kan styrkas på annat sätt.[1] Europeiska kommissionen konstaterade i sin utvärdering år 2008 att den svenska lagstiftningen inte var förenlig med rörlighetsdirektivet,[2] men några rättsliga åtgärder vidtogs då inte mot landet. 2013 påpekade kommissionen (efter många klagomål från allmänheten) återigen Sveriges brott mot rörlighetsdirektivet, vilket fick regeringen att agera.

Den 1 juli 2015 ändrades passlagen för att anpassas till rörlighetsdirektivet och ger numera svenska medborgare rätten att resa med nationellt identitetskort inom hela unionen, även medlemsstater som inte är en del av Schengenområdet. Däremot tillåts inte direkta resor till övriga länder som godtar svenska nationella identitetskort (CEFTA-staterna samt Georgien)

I direktivet föreskrivs inte exakt vilka egenskaper identitetskorten ska ha, men i praktiken enligt ländernas regler brukar gälla att de ska vara utfärdade av en officiell myndighet och att medborgarskap måste framgå,[3] eftersom man måste visa att man är EU-medborgare för att kunna omfattas av direktivet. Svenskt nationellt identitetskort uppfyller detta och godtas i övriga EU-länder.[4][5]

Övriga EU-medborgare får passera svensk passkontroll med sina nationella identitetskort,[6] vilket gör att korten fungerar i hela EU.[7][8]

Efter kritik mot den svenska passlagens tidigare bestämmelser, tillkännagav regeringen den 2 juli 2014 planer på att ändra lagen så att svenska nationella identitetskort skulle godtas vid resa från Sverige till alla EU-länder. Den 22 januari 2015, efter att synpunkter från remissinstanser inhämtats, lades en lagrådsremiss om lagändring. Lagrådet hade inga invändningar, och riksdagen beslutade detta 20 maj 2015. Lagändringen trädde i kraft 1 juli 2015.[9][10][11]

Detta hindrar inte flygbolag att följa sina egna regler eller egen tolkning, till exempel vid resa till EU-länder utanför Schengen, eftersom svensk lagstiftning oftast är otydlig på vilka id-handlingar som är godkända i olika sammanhang.[12]

Icke-svenska EES-medborgare

Dessa medborgare måste ha pass eller annan identitetshandling utfärdad av myndighet där medborgarskap och vissa andra uppgifter framgår.[13] Vid inresa måste detta visas, utom vid inresa från en Schengenstat.[14] Under vistelse i Sverige måste passet eller detta dokument innehas, utom för de som har svenskt personnummer (svensk legitimation kan krävas) eller är nordisk medborgare. Polisen har bara rätt att kräva detta i vissa situationer, såsom brottsmisstanke. Det är inte heller straffbart att vara utan sådant dokument men det kan bli besvär utan.

Övriga EU-medlemsstater[redigera | redigera wikitext]

Inom Schengenområdet behövs inte pass eller ID-kort för att passera de inre gränserna inom området. Dock kan det finnas nationella krav på att kunna identifiera sig, väl på plats i de enskilda medlemsländerna, varför det kan vara nödvändigt ha med sig giltigt ID-kort eller pass även om man endast reser inom Schengen. För att resa in i Bulgarien, Cypern, Irland, Kroatien, Rumänien och Storbritannien krävs pass eller identitetskort utfärdat av nationell myndighet, som styrker EU-medborgarskap.[15]

Nationella bestämmelser[redigera | redigera wikitext]

Huvudartikel: Legitimationshandling

Det är upp till varje medlemsstat att besluta i sin nationella lagstiftning om personer i landet måste bära giltiga identitetshandlingar. Bestämmelserna får dock inte göra skillnad mellan inhemska medborgare och andra unionsmedborgare.

Vissa EU/EES-länder utfärdar inte identitetskort som anger medborgarskap. Det gäller Danmark, Island, Norge och Storbritannien (Norge har beslutat införa dem). Dessa länders medborgare behöver då pass vid resa till andra EU/EES-länder. Det gäller även svenskar och andra som inte skaffat icke-obligatoriskt nationellt identitetskort. De måste formellt bära med sig passet om landet kräver att man bär med sig identitetshandling, även om många bara har körkort eller inhemskt identitetskort när de går omkring, eftersom passet är svårt att ha i plånboken, vilket ibland orsakar problem.

Schengensamarbetet[redigera | redigera wikitext]

Huvudartikel: Schengensamarbetet

Schengensamarbetet påverkar inte vilka resehandlingar som är giltiga eller nödvändiga vid resa inom Schengenområdet. Däremot innebär samarbetet att resenärer inte måste genomgå personkontroll vid resa mellan medlemsstater inom Schengenområdet, och därmed inte behöver uppvisa giltiga resehandlingar vid gränspassagen. Giltiga resehandlingar är nödvändiga på samma villkor för medborgarna i det egna landet. Det innebär att de alla måste bära giltiga resehandlingar om detta är ett krav i det land som vistelsen äger rum. Exempelvis måste alla medborgare i Frankrike bära giltig legitimation, vilket innebär att alla som reser till Frankrike också måste bära giltig resehandling. I många EU-länder krävs att hotellen (och liknande inrättningar) registrerar utländska gäster och kräver id-handling som anger medborgarskap. Man kan därmed säga att gränskontrollen är borta men passkontrollen finns på hotellen.

Flygresor[redigera | redigera wikitext]

Även om de systematiska personkontrollerna vid de inre gränserna är avskaffade inom Schengenområdet, förekommer personkontroller i samband med vissa flygresor, beroende på flygbolag och destination.[12][16] I första hand görs det för de som har incheckat bagage. Skälet till att sådana personkontroller existerar är för att garantera säkerheten ombord på flygplanet. Personkontrollen utförs dessutom av flygbolaget och inte av de nationella myndigheterna. De resehandlingar som är giltiga enligt rörlighetsdirektivet ska även vara giltiga för legitimation i samband med flygresa. Även körkort godtas av de flesta flygbolag (till undantagen hör lågprisbolagen easyJet, Ryanair och Wizz Air) eftersom detta är en ren identitetskontroll. Körkort har dock begränsad giltighet som identitetskort utanför Norden.

Storbritannien och Irland[redigera | redigera wikitext]

Huvudartikel: Gemensamma resezonen

Det finns en egen passkontrollfri union mellan Storbritannien, Kanalöarna och Irland, som innebär att det inte sker systematiska identitetskontroller vid passering mellan länderna. Medborgare i dessa områden behöver ändå pass eller godkänd fotolegitimation vid resa över gränsen. EU-medborgare från andra länder behöver pass eller nationella identitetskort, medborgare i övriga länder utanför EU pass. Vid irländska landgränsen är det sällsynt med kontroller, men på Dublins flygplats genomgår samtliga ankommande passagerare passkontroll, och vid båtresor förekommer det stickprovsbaserat. Ryanair accepterar inte körkort, vilket gör att britter och irländare behöver pass inom Gemensamma resezonen om man flyger med det flygbolaget. Irland införde i oktober 2015, bland annat av denna anledning, frivilliga pass i kortformat (passport cards) som anger medborgarskap.[17]

Områdena är inte en del av Schengenområdet varför länderna tillämpar full kontroll av medborgarskap vid passering av den gemensamma resezonens yttre gräns. Nationella identitetskort från EU-länder eller pass och eventuellt visum behövs för det. Schengenvisum gäller inte och vissa medborgare som inte behöver visum till Schengenområdet behöver visum till Storbritannien och Irland. Resenärer måste dessutom tänka på vilka handlingar som behövs i andra länder de besöker. SAS kräver pass vid incheckning av resa till Storbritannien.[18]

Schweiz och EES-länder utanför EU[redigera | redigera wikitext]

Norge, Island, Liechtenstein och Schweiz är inte medlemmar i Europeiska unionen (EU), men är ändå bundna till många av de avtal och direktiv som EU utfärdar. Schengensamarbetet och rörlighetsdirektivet gäller alla dessa länder, varvid i princip samma regler om resehandlingar gäller vid resa mellan dem och EU-länderna. Nationella identitetskort från dessa länder och EU gäller alltså i hela EU, EES och Schweiz, bortsett från att Norge och Island inte utfärdar dem.

Schweiz har implementerat Schengenregelverket, men är inte formellt bundet vid rörlighetsdirektivet. Enligt ett avtal från 1999 mellan unionen och Schweiz kan dock vissa av de rättigheter som även återfinns i rörlighetsdirektivet utövas i landet.[19] EU har generellt sett ändå tvingat Schweiz och EES-länderna att uppfylla nya direktiv såsom rörlighetsdirektivet, eftersom alla avtal med EU kan sägas upp annars. Schweiz har till exempel gått med på att låta personer från Rumänien och Bulgarien omfattas av rörlighetsdirektivets regler fullt ut från 2014, något som Schweiz gick med på efter en debatt och folkomröstning.[20] Rörlighetsdirektivets regler om familjemedlemmar från utanför EU gäller även i Schweiz.[21]

I bland kan det bli formella trassel. Lettiska nationella identitetskort gällde inte i Norge från april[22][23] t.o.m. 15 maj[24][25] 2014, på grund av att en ny version inte godkänts rätt i Norge, vilket orsakade olägenheter.

Norden[redigera | redigera wikitext]

Den nordiska passunionen innebär att inga resehandlingar alls formellt behövs för medborgare i de nordiska länderna vid resa mellan dessa länder, precis som vid resa inom ett av dessa länder. I praktiken bör man ha ett identitetskort både inom sitt land och inom Norden, och det kan behövas exempelvis vid flyg- och tågresor.[26][27] År 2016 infördes formell gränskontroll för alla transportmedel till Sverige och Norge från Danmark och länder söderut, plus transportöransvar (id-kontroll även före ombordstigning). Gränskontrollen har senare under 2016 omvandlats till stickprov, men transportöransvar som är den centrala (förhindrar obehöriga att komma in alls) kvarstår. För att passera behövs en id-handling, i första hand pass eller för nordiska medborgare körkort (båda ser ungefär likadana i alla länder och därmed är välkända av vakterna). Nationella id-kort från EU-länder går bra, medan mer udda kort såsom norska bank-idkort eller svenska SIS-märkta företagskort har givit problem.

Ett specialfall är danska Färöarna och Grönland som ingår i nordiska passunionen men inte i Schengensamarbetet, men som trots det saknar gränskontroll vid resor till/från Schengen, även om id-handling krävs för incheckning på flygplatser. Valfri legitimation gäller för nordiska medborgare, i övrigt krävs pass eller (för EU/EFTA-medborgare) nationellt ID-kort.[28] Ett annat är Svalbard som inte heller ingår i Schengensamarbetet, och dit pass eller nationellt ID-kort behövs, trots att det är ett norskt territorium.

Områden utanför Europa som är del av EU[redigera | redigera wikitext]

Vissa områden utanför Europa tillhör ändå EU. Som princip gäller att sådana områden som ligger vid Europas rand omfattas av samma reseregler som övriga EU. Det gäller bland annat Madeira och Kanarieöarna.

Det finns områden som ingår i EU men som ligger långt från Europa och som inte ingår i Schengensamarbetet och har inte samma visumregler. Däremot gäller rörlighetsdirektivet i dessa områden, så att nationella identitetskort från EU-länder accepteras. Exempel är Franska Guyana (som kräver vaccinationsbok för gula febern) och Guadeloupe.[29]

Andra områden har inre självstyrelse gentemot sina moderländer, men tillhör dessa avseende utrikespolitik och internationellt samarbete. De tillhör som regel inte EU och omfattas då inte av EU:s regler om rörlighet och resehandlingar, så att uppehållstillstånd vanligen krävs för längre uppehåll (dock godtas nationella identitetskort såväl som pass). Exempel är Nya Kaledonien och Franska Polynesien (till Franska Polynesien finns flyg med Air France och Air Tahiti Nui från Paris, dock med stopover i USA varvid passagerare passerar amerikansk gränskontroll, så pass och ESTA (passregistrering online) till USA krävs i praktiken. [30]).

Icke EU-medborgare[redigera | redigera wikitext]

De som inte är EU-medborgare och vill besöka EU i högst 90 dagar behöver pass, och för många av dem också visum. Schengenvisum gäller normalt i alla Schengenländer och några EU-länder till, däremot inte i Storbritannien och Irland som har egna visum. Personer som har uppehållstillstånd i ett EU-land får som princip besöka EU-länder utan visum, även om det förekommer avvikelser.

Barn[redigera | redigera wikitext]

Barn behöver resehandlingar, vilket gäller strikt vid den yttre Schengengränsen, och kan gälla även hos flygbolag med mera inom Schengen. Från och med den 26 juni 2012 får barn inte vara inskrivna i föräldrarnas pass, utan måste bära egna giltiga resehandlingar på samma villkor som vuxna.[31]

Dessutom kan barn (alla under 18) som reser, men inte med båda föräldrarna tillsammans, behöva ett intyg från båda föräldrar om att få göra det[3], detta för att hindra internationella bortföranden av barn som vanligen utförs av en förälder. Detta gäller särskilt vid den yttre Schengengränsen. Om ena föräldern dött kan ett intyg om det behövas.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ [a b] Passlag (1978:302)
 2. ^ Tatsiana Turgot. ”Directive 2004/38/EC ... transposition”. Milieu Ltd. http://ec.europa.eu/justice/doc_centre/citizenship/movement/doc/sweden_table_of_correspondence_en.pdf. 
 3. ^ [a b] Att resa i Europa - Vilka resehandlingar behövs?
 4. ^ ”Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG ... om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier ...”. EUR-Lex. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:229:0035:0048:SV:PDF.  se kap 2 art 4
 5. ^ UK Border Agency | Rights and responsibilities (engelska)
 6. ^ 2 kap 17 § Utlänningsförordningen (SFS 2006:97) (lagen.nu)
 7. ^ Att använda identitetskortet (poliisi.fi)
 8. ^ Ist ein vorläufiger Reisepass, Personalausweis oder vorläufiger Personalausweis für die Einreise in alle Länder gültig? (tyska)
 9. ^ Ökade möjligheter att resa inom EU utan pass
 10. ^ Hela EU blir passfritt för svenskar
 11. ^ Betänkande 2014/15:JuU24 Ökade möjligheter att resa inom EU med nationellt identitetskort
 12. ^ [a b] Pass och visum på din resa SAS, läst 2017-10-15
 13. ^ Utlänningsförordningen 2 kap
 14. ^ Utlänningslagen 2 kap
 15. ^ ”Resehandlingar för EU-medborgare”. Ditt Europa – Privatpersoner. http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/entry-exit/eu-citizen/index_sv.htm. Läst 27 april 2015. 
 16. ^ Travel documents and health advice
 17. ^ Passport Card (engelska)
 18. ^ PASS OCH VISUM Arkiverad 12 mars 2017 hämtat från the Wayback Machine. (SAS, läst 2017-03-12)
 19. ^ Var kan du utöva dina rättigheter?, s.9, Europeiska kommissionen, 2012-06-01
 20. ^ Det finns info och länk i Schweiz och Europeiska unionen, men tyvärr har länken som vanligt slutat fungera. Wikipedia kommer att bli historielöst om all text som bygger på brutna länkar måste tas bort.
 21. ^ ”Agreement with the Swiss Federation: free movement of persons”. European Commission. http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/living_and_working_in_the_internal_market/em0025_en.htm. Läst 26 maj 2014. 
 22. ^ ”Changes in travel regulations to Norway” (på engelska). Lettlands utrikesdepartement. 8 maj 2014. http://www.am.gov.lv/en/news/press-releases/2014/may/08-1/. 
 23. ^ ”SVARĪGA INFORMĀCIJA CEĻOTĀJIEM UZ NORVĒĢIJU!” (på lettiska). Norges ambassad i Riga. 6 maj 2014. Arkiverad från originalet den 18 maj 2014. https://web.archive.org/web/20140518022835/http://www.norvegija.lv/News_and_events/Jaunumi/SVARGA-INFORMCIJA/. 
 24. ^ ”Norway recognizes Latvian citizens’ eID card as valid travel document” (på engelska). Lettlands utrikesdepartement. 22 maj 2014. http://www.am.gov.lv/en/news/press-releases/2014/may/22-2/. 
 25. ^ ”Latvijas ID kartes derīgas ceļošanai uz Norvēģiju” (på lettiska). Norges ambassad i Riga. http://www.norvegija.lv/News_and_events/Jaunumi/Latvijas-ID-kartes-dergas-ceoanai-uz-Norviju/. 
 26. ^ Pass och visum Arkiverad 8 juni 2015 hämtat från the Wayback Machine.
 27. ^ Godkända id-handlingar
 28. ^ https://www.nyidanmark.dk/en-us/coming_to_dk/visa/the_faroe_islands_and_greenland.htm
 29. ^ Formalités de police
 30. ^ Passeport et visa pour la Polynésie (franska)
 31. ^ ”Från och med den 26 juni 2012 måste barn ha egna pass när de reser”. Finska Polisen. 18 juni 2012. Arkiverad från originalet den 1 september 2013. https://web.archive.org/web/20130901131902/http://poliisi.fi/poliisi/hallitus/home.nsf/PSBD/0F56A910979B2FB4C2257A21003353A4. Läst 10 oktober 2013. 
Europeiska unionens flagga EU-portalen – temasidan för Europeiska unionen på svenskspråkiga Wikipedia.