Lista över svenska övnings- och skjutfält

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Detta är en lista över aktiva som tidigare svenska övnings- och skjutfält. Marken ägs i regel av Fortifikationsverket men förvaltas av Försvarsmakten, Försvarets materielverk eller Totalförsvarets forskningsinstitut. I Sverige finns ett skjutfält som är privatägt, Bofors skjutfält.

Försvarsmaktens övnings- och skjutfält[redigera | redigera wikitext]

Skjutfält/övningsfält Aktivt Areal, hektar Geografiskt område Län Förvaltas av Typ av skjutfält Avlysning Källa
Askö skjutfält ????– 238 Beläget i Stockholms södra skärgård samt Södermanlands skärgård Södermanlands län Stockholms amfibieregemente Amfibie-, markstrids-, hemvärns-, och säkerhetsförband webbsida [1]
Berga skjutfält 1943– 756 Beläget i anslutning till Haninge garnisons kasernetablissement i Berga Stockholms län Stockholms amfibieregemente Amfibie-, markstrids-, och hemvärnsförband webbsida [2]
Gisslingö skjutfält 1902– 36 Beläget på Gisslingö i Roslagens skärgård, ingår i Stockholms skärgårdsskjutfält. Stockholms län Stockholms amfibieregemente Amfibie-, markstrids-, och hemvärnsförband webbsida [2]
Korsö skjutfält 1902– 82 Beläget i Stockholms mellersta skärgård Stockholms län Stockholms amfibieregemente Amfibie-, markstrids-, hemvärns-, och säkerhetsförband webbsida [2]
Mellstens skjutfält 1902– 99 Beläget i Stockholms södra skärgård Stockholms län Stockholms amfibieregemente Amfibie-, markstrids-, hemvärns-, och säkerhetsförband webbsida [2]
Rotens skjutfält 1902– 79 Beläget på ön Roten i Roslagens södra skärgård Stockholms län Stockholms amfibieregemente Amfibie-, markstrids-, och hemvärnsförband webbsida [2]
Stabbo skjutfält 1902– 87 Beläget i Stockholms södra skärgård Stockholms län Stockholms amfibieregemente Amfibie-, markstrids-, och hemvärnsförband webbsida [2]
Söderarms skjutfält 1902– 64 Beläget på flera öar i Roslagens skärgård Stockholms län Stockholms amfibieregemente Amfibie-, markstrids-, och hemvärnsförband webbsida [2]
Utö skjutfält 1944– 1 400 Beläget på ön Utö i Stockholms södra skärgård Stockholms län Stockholms amfibieregemente Pansar-, och markstridsförband webbsida [2]
Väddö skjutfält 1939– 300 Beläget i Roslagens skärgård Stockholms län Stockholms amfibieregemente Luftvärns-, kustartilleri-, amfibie-, och säkerhetsförband webbsida [2]
Grindsjöns skjutfält 1941– 7 500 Beläget på Södertörn cirka 45 km söder om Stockholms stad Stockholms län Totalförsvarets forskningsinstitut Försvarsforskning webbsida [2]
Myttinge skjutfält 1899– 1 000 Beläget på norra delen av Värmdölandet i Stockholms mellersta skärgård Stockholms län Stockholms amfibieregemente Amfibie-, och säkerhetsförband [2]
Göteborgs skärgårdsskjutfält 1902– 216 Beläget i Göteborgs södra skärgård Västra Götalands län Älvsborgs amfibieregemente Amfibie-, markstrids-, hemvärns- och säkerhetsförband i kombination med flyg- och fartygsförband webbsida [3]
Tofta skjutfält 1889– 2 700 Beläget cirka 7,5 km sydväst om Visby Gotlands län Gotlands regemente Artilleri-, pansar-, markstrids-, hemvärns-, och säkerhetsförband webbsida [4]
Eksjö garnisons övnings- och skjutfält 1682– 1 746 Beläget väster om Eksjö stad Jönköpings län Göta ingenjörregemente Markstrids-, ingenjör-, hemvärns-, och säkerhetsförband webbsida [5]
Skillingaryds skjutfält 1777– 3 700 Beläget öster om Skillingaryds tätort Jönköpings län Göta ingenjörregemente Artilleri-, markstrids-, ingenjör-, hemvärns-, och säkerhetsförband webbsida [5]
Enköpings närövningsfält 1943– 970 Beläget norr om Enköpings stad, Enköpings kommun Uppsala län Ledningsregementet Lednings-, markstrids- och hemvärnsförband webbsida [6]
Hågadalens skjutfält 1925–1983 Beläget strax väster om Uppsala Uppsala län Artilleri-, markstrids-, och sambandsförband
Härads skjutfält 1957– 3 000 Beläget cirka 5 km sydväst om Strängnäs stad Södermanlands län Ledningsregementet Pansar-, markstrids-, hemvärns-, och flygförband webbsida [1]
Skogstibble övningsfält 1971– 936 Beläget nordnordost om Enköpings stad och sydväst om Uppsala stad Uppsala län Ledningsregementet Sambands-, och ledningsförband webbsida [6]
Veckholms skjutfält 1945– 1 547 Beläget cirka 30 km sydost om Enköpings stad invid Mälaren Uppsala län Ledningsregementet Lednings-, markstrids-, och hemvärnsförband webbsida [6]
Falu övnings- och skjutfält 1908– 1 260 Beläget cirka 1,5 km nordost om Falun stad Dalarnas län Livgardet Markstrids-, och hemvärnsförband webbsida [7]
Kungsängens övnings- och skjutfält 1970– 5 500 Beläget cirka 35 km nordväst om Stockholm stad Stockholms län Livgardet Markstrids-, hemvärns-, och säkerhetsförband webbsida [2]
Järva skjutfält 1905–1970 5 000 Beläget Järvafältet norr om Stockholm stad Stockholms län Artilleri-, markstrids-, sambands-, och ingenjörförband
Marma skjutfält 1881– 2 069 Beläget cirka 30 km söder om Gävle i Älvkarleby och Tierps kommuner Uppsala län Livgardet Artilleri-, markstrids-, hemvärns-, och flygförband webbsida [6]
Rosersbergs övningsfält 1870– 950 Beläget cirka 35 km norr om Stockholm stad Stockholms län Livgardet Markstrids-, hemvärns-, och säkerhetsförband webbsida [2]
Vällinge skjutfält 1943– 700 Beläget nordväst om Bornsjön Stockholms län Hemvärnets stridsskola Hemvärnsförband webbsida [2]
Mästocka skjutfält 1984– 4 900 Beläget i södra Hallands inland öster om Halmstad Hallands län Luftvärnsregementet Flygvapen,- markstrids-, luftvärns- och hemvärnsförband webbsida [8]
Nyårsåsens skjutfält 1906– 625 Beläget cirka 7 km nord- nordväst om Halmstad Hallands län Luftvärnsregementet Markstrids-, luftvärns-, hemvärnsförband webbsida [8]
Halmstads övningsfält 1907– 200 Beläget cirka 3 km norr om Halmstad centrum Hallands län Luftvärnsregementet Markstrids-, hemvärnsförband webbsida [8]
Ringenäs skjutfält 1947– 130 Beläget vid kusten cirka 10 km väster om Halmstads tätort Hallands län Luftvärnsregementet Flygvapen- och luftvärnsförband webbsida [8]
Södra Tjurkö skjutfält 1900– 61 Beläget på södra delen av Tjurkö i Karlskrona skärgård Blekinge län Marinbasen Artilleri-, amfibie-, markstrids-, hemvärns-, och säkerhetsförband webbsida [9]
Bollö skjutfält 1900– 156 Beläget i Karlskrona skärgård mellan öarna Aspö och Hasslö Blekinge län Marinbasen Artilleri-, amfibie-, markstrids-, hemvärns-, och säkerhetsförband webbsida [9]
Harö skjutfält 1969– 25 Beläget på ön Harö i Karlshamns skärgård sydost om Karlshamn stad Blekinge län Marinbasen Artilleri-, amfibie-, markstrids-, hemvärns-, och säkerhetsförband webbsida [9]
Rosenholms övningsfält 1914– 560 Beläget nordväst om Karlskrona stad Blekinge län Marinbasen Amfibie-, markstrids-, hemvärns-, och säkerhetsförband webbsida [9]
Ryssjön övningsfält 1940– 28 Beläget vid Garnanäs cirka 7 km söder om Bräkne-Hoby Blekinge län Marinbasen Markstrids- och hemvärnsförband webbsida [9]
Torhamns skjutfält 1966– 84 Beläget på Torhamns udde, vilken utgör Sveriges sydöstliga spets Blekinge län Marinbasen Markstrids- och hemvärnsförband webbsida [9]
Öppenskärs övningsfält ????– 75 Beläget på ön Öppenskär i Karlskronas östra skärgård Blekinge län Marinbasen Markstrids- och hemvärnsförband webbsida [9]
Karlskrona inre skärgård övningsfält 1680– 75 Beläget i direkt anslutning till örlogshamnen i Karlskrona Blekinge län Marinbasen Amfibie-, markstrids-, hemvärns- och säkerhetsförband i kombination med flyg och fartygsförband webbsida [9]
Kosta skjutfält 1971– 2 930 Beläget i Lessebo kommun, cirka 4 km öster om Kosta samhälle Kronobergs län Marinbasen Markstrids-, hemvärns-, och säkerhetsförband webbsida [10]
Arvidsjaurs övnings och- skjutfält 1980– 7 400 Beläget strax söder om Arvidsjaurs tätort Norrbottens län Norrbottens regemente Markstrids-, hemvärns-, och säkerhetsförband i kombination med flygförband webbsida [11]
Bodens södra skjutfält 1894– 15 000 Beläget söder om Luleälven, strax söder om Bodens stad Norrbottens län Norrbottens regemente Artilleri-, pansar-, markstrids-, ingenjör-, sambands, hemvärnsförband webbsida [11]
Gruvbergets övningsfält ????– 230 Beläget öster om Sävast Norrbottens län Norrbottens regemente Artilleri-, luftvärns-, sambandsförband webbsida [11]
Junköns skjutfält 1950– 2 000 Beläget på Junkön, cirka 15 km sydöst om Kallax flygplats Norrbottens län Norrbottens flygflottilj Flygförband webbsida [11]
Kilens övningsfält 2019– 3 500 Beläget cirka 30 km väster om Boden stad Norrbottens län Norrbottens regemente Markstrids- och hemvärnsförband webbsida [11]
Kusträsk skjutfält 1940– 4 000 Beläget nordväst om Bodens tätort Norrbottens län Norrbottens regemente Artilleri-, luftvärns-, markstrids- och sambandsförband webbsida [11]
Pagla övningsområde 1900– 1 400 Beläget cirka 3 km norr om Bodens tätort Norrbottens län Norrbottens regemente Garnisonsövningsfält webbsida [11]
Torrkölens övningsfält 1905– 40 Beläget cirka 4 km öster om Bodens tätort Norrbottens län Norrbottens regemente Garnisonsövningsfält webbsida [11]
Hedens övningsfält 1905– 240 Beläget på Hedens flygbas cirka 7 km väster om Bodens tätort Norrbottens län Norrbottens regemente Garnisonsövningsfält webbsida [11]
Kalixfors övningsfält 1992– 11 000 Beläget söder om Kiruna stad Norrbottens län Norrbottens regemente Markstrids-, hemvärns-, och säkerhetsförband webbsida [11]
Lombens skjutfält 1968– 6 000 Beläget 40 km norr om Kalix tätort Norrbottens län Norrbottens regemente Artilleri-, pansar-, markstrids-, hemvärns-, och säkerhetsförband webbsida [11]
Orrträsks skjutfält 1970– 900 Beläget 30 km norr om Kalix tätort Norrbottens län Norrbottens regemente Markstrids-, hemvärns-, och säkerhetsförband webbsida [11]
Vidsels skjutfält 1960– 165 000 Beläget cirka 20 km nordväst om Vidsels samhälle Norrbottens län Försvarets materielverk Civil och militär skjut- och provverksamhet webbsida [11]
Dagsådalens skjutfält 1943– 1 800 Beläget cirka 5 km norr om Östersunds centrum Jämtlands län Norrbottens regemente Markstrids- och hemvärnsförband webbsida [12]
Grytans skjutfält 1894–2005 8 900 Beläget cirka 5 km söder om Östersunds centrum Jämtlands län Fortifikationsverket Artilleri-, markstrids- och hemvärnsförband
Härnöns skjutfält 1969– 650 Beläget på Härnön öster om Härnösands centrum Västernorrlands län Norrbottens regemente Amfibie- och hemvärnsförband webbsida [13]
Skärsvikens skjutfält 1957– 132 Beläget cirka 10 km söder om Härnösands centrum Västernorrlands län Norrbottens regemente Artilleri-, luftvärns-, amfibie- och hemvärnsförband webbsida [13]
Tjärnmyrans övnings- och skjutfält 1939–2008 1 800 Beläget strax söder om Sollefteå Västernorrlands län Fortifikationsverket Markstrids-, träng- och hemvärnsförband [13]
Stormyrans övnings- och skjutfält 19??–2000 1 547 Beläget söder om Sollefteå Västernorrlands län Fortifikationsverket Markstrids-, hemvärns-, och säkerhetsförband
Remsle övnings- och skjutfält 19??–2000 800 Beläget norr om Sollefteå centrum Västernorrlands län Logistik-, och CBRN-förband
Tåme skjutfält 1942– 640 Beläget norr om Byske tätort Västerbottens län Norrbottens regemente Artilleri-, luftvärns-, pansarförband i kombination med flygförband webbsida [14]
Umeå övnings- och skjutfält 1968– 1 900 Beläget strax norr om Umeå stad Västerbottens län Totalförsvarets skyddscentrum CBRN-, markstrids- och hemvärnsförband webbsida [14]
Horssjöns skjutfält 1985– 3 826 Beläget cirka 55 km norr om Karlstad Värmlands län Skaraborgs regemente Markstrids-, hemvärns-, och säkerhetsförband webbsida [15]
Örnäs skjutfält 1955–1992 350 Beläget cirka 25 km nordnordväst om Karlstad Värmlands län Markstrids- och hemvärnsförband
Kråks skjutfält 1942– 690 Beläget söder om Karlsborg tätort Västra Götalands län Skaraborgs regemente Pansarförband webbsida [16]
Hammarnäsets och Nytorps skjutfält 1903– 780 Beläget söder om Karlsborg tätort Västra Götalands län Skaraborgs regemente Artilleri- och pansarförband webbsida [16]
Prästtomta skjutfält 1943– 8 400 Beläget cirka 20 km nordost om Motala Östergötlands län Skaraborgs regemente Pansar-, markstrids-, hemvärns-, och säkerhetsförband webbsida [17]
Remmene skjutfält 1884–2002
2008–
1 900 Beläget mellan Vårgårda och Herrljunga tätorter Västra Götalands län Skaraborgs regemente Artilleri-, markstrids- och hemvärnsförband webbsida [16]
Sisjöns skjutfält 1947– 6 000 Beläget i anslutning till Mölndals stad Västra Götalands län Älvsborgs amfibieregemente Garnisonsövningsfält webbsida [16]
Skredsviks övningsfält 1952– 580 Ligger vid kusten cirka 20 km nordväst Uddevalla Västra Götalands län Försvarsmedicincentrum Amfibie-, hemvärns-, och säkerhetsförband webbsida [3]
Skövde skjutfält 1942– 1 900 Beläget i anslutning till Skövde tätort Västra Götalands län Skaraborgs regemente Garnisonsövningsfält webbsida [16]
Sågebackens skjutfält 1981– 1 600 Beläget cirka 5 km norr om Uddevalla stad Västra Götalands län Skaraborgs regemente Amfibie-, markstrids-, hemvärns-, och säkerhetsförband webbsida [16]
Villingsbergs skjutfält 1943– 11 300 Beläget cirka 10 km öster om Karlskoga Örebro län Skaraborgs regemente Artilleri-, markstrids-, hemvärns-, och säkerhetsförband webbsida [18]
Bofors skjutfält 1886– 10 000 Beläget cirka 5 km öster om Karlskoga Örebro län Saab Bofors Dynamics Artilleriförband och provplats webbsida
Älvdalens skjutfält 1961– 54 000 Beläget cirka 30 km norr om Älvdalens kyrkby Dalarnas län Skaraborgs regemente Artilleri-, markstrids-, pansar-, hemvärns-, och säkerhetsförband webbsida [7]
Kabusa skjutfält 1943– 560 Beläget vid kusten cirka 8 km öster om Ystad Skånes län Södra skånska regementet Markstrids- och hemvärnsförband i kombination med flygförband webbsida [19]
Ravlunda skjutfält 1943– 1 600 Beläget vid Hanöbukten i Simrishamns och Kristianstads kommuner Skånes län Södra skånska regementet Markstrids-, pansar-, hemvärns-, och säkerhetsförband i kombination med flygförband webbsida [19]
Revingehed övningsfält 1887– 4 500 Beläget beläget cirka 20 km öster om Lund Skånes län Södra skånska regementet Garnisonsövningsfält webbsida [19]
Björka övningsfält 1939– 300 Beläget på före detta Björka flygbas Skånes län Södra skånska regementet Garnisonsövningsfält webbsida [19]
Rinkaby övnings- och skjutfält 1897– 1 700 Beläget vid Hanöbukten i Kristianstads kommun Skånes län Södra skånska regementet Artilleri-, markstrids-, pansar-, hemvärns-, och säkerhetsförband webbsida [19]
Önnarps övningsfält 1956– 123 Beläget längs Hallandsåsens sydsluttning i Båstads kommun Skånes län Södra skånska regementet Markstrids-, hemvärns-, och säkerhetsförband webbsida [19]
Husie övningsfält 1943– 73 Skånes län Södra skånska regementet Hemvärnsförband webbsida
Norra Åsums övningsfält 1946– 630 Skånes län Södra skånska regementet Artilleri-, och marksstridsförband webbsida
Näsby skjutfält 1923–1994 462 Beläget i nordvästra Kristianstad Skånes län Garnisonsövningsfält
Romeleklint övningsfält 21 Skånes län Södra skånska regementet webbsida
Hovdala övnings- och skjutfält 1944–2004 1 865 Beläget sydväst om Hässleholm Skånes län Garnisonsövningsfält [20]
Mölleröds övnings- och skjutfält 1940–2013 561 Beläget sydväst om Hässleholm Skånes län Garnisonsövningsfält [20]
Finja skjutfält 1907–2000 160 Skånes län Garnisonsövningsfält
Ripa skjutfält 1978– 120 Skånes län Garnisonsövningsfält
Almnäs övnings- och skjutfält 1970–2003 1 400 Beläget cirka 3 km väster om Södertälje Stockholms län Ingenjör-, hemvärns-, och FN-förband [21]
Kristinehamns övnings- och skjutfält 1944–2005 1 000 Beläget sydväst om Kristinehamn Värmlands län Garnisonsövningsfält
Notteryds skjutfält 1943–2000 289 Beläget vid Toftasjön nordost om Växjö Kronobergs län Garnisonsövningsfält [22][23]
Klockarängens skjutfält 1943–2005 1 500 Beläget cirka två kilometer nordost om Örebro Örebro län Garnisonsövningsfält [24]
Bulids skjutfält 1941–2009 775 Beläget i den norra delen av Uddevalla Västra Götalands län Garnisonsövningsfält [25][26]
Trelge skjutfält 19??–2006 350 Beläget vid Norra Gattet och norr om Fårösund på Gotland Gotlands län Garnisonsövningsfält [27]
Åstön skjutfält 1948–2000 720 Beläget längst ut på Tynderölandet i Timrå kommun Västernorrlands län Luftvärnsförband
Bråts skjutfält 1914–2013, 2020– 170 Beläget söder om Borås stad Västra Götalands län Älvsborgs amfibieregemente Garnisonsövningsfält webbsida [16]
Falsterbo skjutfält 1945– 55 Beläget på södra delen av Falsterbonäset Skånes län Södra skånska regementet Hemvärnsförband
Ramsviks skjutfält 1943–1994 60 Beläget vid kusten ca 55 km västnordväst om Uddevalla Västra Götalands län Luftvärnsförband
Kungsbäcks övnings- och skjutfält 1909–2004 437 Beläget väster om E4 vid Kungsbäck i Gävle Gävleborgs län Garnisonsövningsfält [28]
Karlstads övnings- och skjutfält 1913–1994 1000 Beläget nordväst om Karlstad Värmlands län Garnisonsövningsfält [29]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ [a b] Riksintressen-Södermanland
 2. ^ [a b c d e f g h i j k l m n] Riksintressen-Stockholm
 3. ^ [a b] Riksintressen-Västra Götaland
 4. ^ Riksintressen-Gotland
 5. ^ [a b] Riksintressen-Jönköping
 6. ^ [a b c d] Riksintressen-Uppsala
 7. ^ [a b] Riksintressen-Dalarna
 8. ^ [a b c d] Riksintressen-Halland
 9. ^ [a b c d e f g h] Riksintressen-Blekinge
 10. ^ Riksintressen-Kronoberg
 11. ^ [a b c d e f g h i j k l m] Riksintressen-Norrbotten
 12. ^ Riksintressen-Jämtland
 13. ^ [a b c] Riksintressen-Västernorrland
 14. ^ [a b] Riksintressen-Västerbotten
 15. ^ Riksintressen-Värmland
 16. ^ [a b c d e f g] Riksintressen-Götaland
 17. ^ Riksintressen-Östergötland
 18. ^ Riksintressen-Örebro
 19. ^ [a b c d e f] Riksintressen-Skåne
 20. ^ [a b] Hovdala-Mölleröds skjutfält
 21. ^ https://www.lt.se/artikel/nykvarn-far-kopa-skjutfalt
 22. ^ ”Notteryds skjutfält, naturvärden och friluftsliv”. pro-natura.net. http://www.pro-natura.net/publikat-filer/notteryd%201999-optimerad.pdf. Läst 27 september 2020. 
 23. ^ ”BILDANDE AV NATURRESERVATET NOTTERYD I VÄXJÖ KOMMUN”. lansstyrelsen.se. https://www.lansstyrelsen.se/download/18.2887c5dd16488fe880d459f6/1536567228166/Beslut.pdf. Läst 27 september 2020. 
 24. ^ ”Klockarängens skjutfält läggs ned”. sverigesradio.se. https://sverigesradio.se/artikel/143251. Läst 1 oktober 2020. 
 25. ^ ”Försvarsmakten vill sälja Bulids skjutfält till Uddevalla kommun”. uddevallare.blogspot.com. https://uddevallare.blogspot.com/2013/06/forsvarsmakten-vill-salja-bulids.html. Läst 1 oktober 2020. 
 26. ^ ”Bulid kan åter bli militär övningsplats”. uddevallanyheter.se. https://www.uddevallanyheter.se/2020/05/bulid-kan-ater-bli-militar-ovningsplats.html. Läst 1 oktober 2020. 
 27. ^ ”Oklart vad som händer med Trelge skjutfält”. sverigesradio.se. https://sverigesradio.se/artikel/6133770. Läst 3 oktober 2020. 
 28. ^ ”Bland bomber och granater – nu rensas gamla skjutfältet i Kungsbäck på ammunition”. gd.se. https://www.gd.se/artikel/bland-bomber-och-granater-nu-rensas-gamla-skjutfaltet-i-kungsback-pa-ammunition. Läst 27 maj 2021. 
 29. ^ ”Om I2-skogen”. karlstad.se. https://karlstad.se/globalassets/filer/uppleva/friluftsliv/vandringsleder/i2-skogen-2020-tryck.pdf. Läst 29 maj 2021. 

Webbkällor[redigera | redigera wikitext]