Dalregementet

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Dalregementet
(I 13, I 13/Fo 53)
Dalregementsgruppen vapen.svg
Dalregementets vapen 1994-2000. (Vapensköld för Dalregementet tolkad efter dess blasonering. )
Datum 1621–2000
Land Sverige Sverige
Försvarsgren Armén
Typ Infanteri
Storlek Regemente
Ingående delar Dalabrigaden
(1949–2000)
Kopparbergsbrigaden (1949–1992)
Del av Milo B (1942–1991)
Milo M (1991–2000)
Förläggningsort Falun
Motto Inget
Färger Gult och blått          
Marsch "Stenbocksmarschen" (1939–2000)
Segernamn Lützen (1632)
Leipzig (1642)
Lund (1676)
Landskrona (1677)
Narva (1700)
Düna (1701)
Kliszów (1702)
Holovczyn (1708)
Malatitze (1708)
Gadebusch (1712)
Befälhavare
Framstående befälhavare Magnus Stenbock
Gustaf Henrik von Siegroth
Gustaf Wachtmeister

Dalregementet, I 13 och I 13/Fo 53, var ett svenskt infanteriförband inom Försvarsmakten som verkade mellan åren 1621 och 2000. Förbandet var förlagt till Falun i Dalarnas län.

Historia[redigera | redigera wikitext]

Dalregementet härstammar från de dalafänikor som uppsattes 1542. År 1612 åtog sig provinsen Dalarna att, mot att slippa utskrivning, årligen hålla 900 man till kungens tjänst. Dessa sammanslogs 1617 med andra förband till landsregementet i Uppland, Västmanland och Dalarna. När kungen på grund av truppens dåliga tillstånd ville göra ny utskrivning, åtog sig dalkarlarna 1621 att ständigt hålla 1 400 man utom befäl.

I 1634 års regeringsform delades landsregementet upp i tre landskapsregementen, varvid Dalregementet bildades. Senare överflyttades 200 nummer till Västmanlands regemente där de huvudsakligen ingick i Bergs kompani. Gagnefs kompani sattes upp 1696. Kompaniets symbol var ett Y symboliserande Väster- och Österdalälven som flyter samman och bildar Dalälven i Djurås (Gagnefs socken).

Före vakanssättningens början, 1902, hade regementet 904 indelta nummer samt 80 besatta med volontärer och spel. Manskapet har aldrig haft soldattorp, utan endast husrum eller kontant ersättning för sådant. Regementets övningsplats var sedan 1796 Rommehed, söder om Stora Tuna kyrka.

Regementet hade sedan 1816 beteckningen I 13. År 1908 flyttade man in i kaserner i Falun. År 1974 fick man den nya beteckningen I 13/Fo 53 som en följd av sammanslagningen med det lokala försvarsområdet Fo 53.

Under 1995-1996 svarade regementet för att sätta upp de femte svenska FN-bataljonen i Bosnien och Hercegovina, BA 05, vilken blev den första svenska truppstyrkan under NATO-befäl.

Genom att Hälsinge regemente (I 14) avvecklades i sin helhet 1997 genom försvarsbeslutet 1996, övertog Dalregementet ansvaret för Gävleborgs försvarsområde (Fo 21) och integrerade detta i Kopparbergs försvarsområde, under namnet Dalarna och Gävleborgs försvarsområde (Fo 53).

Dalregementet avvecklades den 30 juni 2000 i samband med försvarsbeslutet 2000. Återstående militär verksamhet på regementsområdet i dag bedrivs av Dalregementsgruppen som svarar för utbildning av hemvärnssoldater och övrig frivilligpersonal. Dalregementsgruppen är arvtagare till regementes arv och traditioner och sorterar organisatoriskt under Livgardet.

Den gamla officersmässen återfinns idag på sin ursprungliga plats i kanslihuset och drivs av regementets kamratförening.

Brigader[redigera | redigera wikitext]

Genom försvarsbeslutet 1942 organiserade regementet två fältregementen som genom försvarsbeslutet 1948 omorganiserades till infanteribrigader.[1]

Kopparbergsbrigaden[redigera | redigera wikitext]

Kopparbergsbrigaden (IB 43) bildades 1949 genom att fältregementet Kopparbergs regemente (I 43) omorganiserades till brigad. Brigaden blev Dalregementets sekundära brigad och kom endast att organiseras efter förbandstypen IB 49, IB 59 och IB 66M. Brigaden avvecklades 1991 i samband med försvarsbeslutet 1988, där det beslutades att samtliga brigader organiserade efter förbandstypen IB 66M skulle avvecklas senast den 30 juni 1992. Kopparbergsbrigaden avvecklades dock ej att i sin helhet, utan reducerades till Försvarsområdesstridsgrupp, med namnet 43.Fostridsgruppen ÖN och verkade fram till 1995.

Dalabrigaden[redigera | redigera wikitext]

Dalabrigaden (IB 13) bildades 1949 genom att fältregementet Dalregementet (I 13) omorganiserades till brigad. Brigaden blev Dalregementets huvudbrigad och organiserades efter förbandstyperna IB 49, IB 59, IB 66, NB 85 och delvis efter NB 2000. 1984 omorganiserades brigaden till en norrlandsbrigad och i samband med detta gjordes en beteckningsändring till NB 13. 1994 avskildes Dalabrigaden från regementet och blev från 1 juli samma år ett kaderorganiserat krigsförband inom Mellersta militärområdet (Milo M). Brigaden avvecklades den 30 juni 2000 i samband med försvarsbeslutet 2000.

Fälttåg[redigera | redigera wikitext]

Dalregementets vapen 1625-1994.

Organisation[redigera | redigera wikitext]

1634(?)
 • Livkompaniet
 • Överstelöjtnantens kompani
 • Majorens kompani
 • Orsa kompani
 • Rättviks kompani
 • Gagnef kompani
 • Mora kompani
 • Västerdals kompani
1814(?)
 • Livkompaniet
 • Leksands kompani
 • Gagnef kompani
 • Gustafs kompani
 • Västerdals kompani
 • Orsa kompani
 • Mora kompani
 • Rättviks kompani
1999
 • Livkompaniet
 • Leksands kompani
 • Gagnef kompani
 • Gustafs kompani
 • Västerdals kompani
 • Orsa kompani
 • Mora kompani

Förbandschefer[redigera | redigera wikitext]

Namn, beteckning och förläggning[redigera | redigera wikitext]

Namn
Kungl Dalregementet 1621 31 dec 1974
Dalregementet 1 januari 1975 30 juni 2000
Beteckningar
I 13 1816 30 juni 1973
I 13/Fo 53 1 juli 1973 30 juni 2000
Förläggningsorter och övningsfält
Rommehed (Ö) 1796 10 oktober 1908
Falun (F) 29 januari 1909 30 juni 2000

Galleri[redigera | redigera wikitext]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ ”Omorganisering av armén till brigader”. Brigadmuseum.se. http://www.brigadmuseum.se/popups/brigadestructure.php. Läst 14 november 2009. 
 2. ^ Deltog som de olika fänikor som senare bildade regementet.

Tryckta källor[redigera | redigera wikitext]

Webbkällor[redigera | redigera wikitext]

Vidare läsning[redigera | redigera wikitext]

 • Dalasoldater 1964-1965. Falun: Utg. 1965. Libris 2104377 
 • Dalregementet 1950-2000: en minnesbok. Falun: Kung. Dalregementets kamratfören. 2003. Libris 9054360. ISBN 91-631-3287-7 (inb.) 
 • Kungl. Dalregementet 50 år i Falun: nittonhundraåtta-nittonhundrafemtioåtta. Falun: [Regementet]. 1958. Libris 8227657 
 • Mankell, Julius (1866). Anteckningar rörande svenska regementernas historia (2. uppl.). Örebro: Lindh. sid. 280-292. Libris 1549756. http://runeberg.org/mjantreg/ 
 • Pihlström, Anton; Pihlström, Anton (1902). Kungl. Dalregementets historia. Afdelning 1, Dalafänikor 1542-1617. Stockholm. Libris 1520393 
 • Pihlström, Anton; Pihlström, Anton; Westerlund, Carl (1904). Kungl. Dalregementets historia. Afdelning 2, Upplands, Dalarnes och Västmanlands storregemente och Österdalaregementet 1617-1682. Stockholm. Libris 1520394 
 • Pihlström, Anton; Pihlström, Anton; Westerlund, Carl (1906). Kungl. Dalregementets historia. Afdelning 3, Kungl. Dalregementet under karoliniska tiden 1682-1721. Stockholm. Libris 1520395 
 • Pihlström, Anton; Pihlström, Anton; Westerlund, C. (1910). Kungl. Dalregementets historia. Afdelning 4, Kungl. Dalregementet under frihetstiden 1722-1772. Stockholm. Libris 1520396 
 • Pihlström, Anton; Pihlström, Anton; Westerlund, C. (1911). Kungl. Dalregementets historia. Afdelning 5, Kungl. Dalregementet under gustavianska tiden och revolutionskrigen 1772-1815. Stockholm. Libris 1520397 
 • Pihlström, Anton; Pihlström, Anton; Schenström, C. F. (1938). Kungl. Dalregementets historia. Avdelning 6, Kungl. Dalregementet under tiden 1815-1908. Stockholm. Libris 1520392 

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]